Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Azylová politika EU. Vznik institutu azylu Dle literatury již ve Starém zákoně Dle literatury již ve Starém zákoně Též kanonické právo ustanovení o azylu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Azylová politika EU. Vznik institutu azylu Dle literatury již ve Starém zákoně Dle literatury již ve Starém zákoně Též kanonické právo ustanovení o azylu."— Transkript prezentace:

1 Azylová politika EU

2 Vznik institutu azylu Dle literatury již ve Starém zákoně Dle literatury již ve Starém zákoně Též kanonické právo ustanovení o azylu Též kanonické právo ustanovení o azylu Teprve se vznikem nacionalistických hnutí v Německu, Itálii a Polsku v 19. století přesun z náboženské do politické roviny Teprve se vznikem nacionalistických hnutí v Německu, Itálii a Polsku v 19. století přesun z náboženské do politické roviny

3 Mezinárodní prostředí Úmluva Ligy národů týkající se statutu uprchlíků z roku 1933 mizivý počet smluvních stran Úmluva Ligy národů týkající se statutu uprchlíků z roku 1933 mizivý počet smluvních stran Po 2. světové válce Mezinárodní uprchlická organizace (IRO) Po 2. světové válce Mezinárodní uprchlická organizace (IRO) 1948 – Všeobecná deklarace lidských práv – čl. 14 – právo každému vyhledat útočiště před pronásledováním a požívat tam azylu (požívat x mít zaručen) 1948 – Všeobecná deklarace lidských práv – čl. 14 – právo každému vyhledat útočiště před pronásledováním a požívat tam azylu (požívat x mít zaručen) V roce 1951 vytvořen Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) V roce 1951 vytvořen Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR)

4 Ženevská úmluva Úmluva o postavení uprchlíků z 28. července 1951 Úmluva o postavení uprchlíků z 28. července 1951 Stále základní stavební kámen mezinárodní úpravy azylu – „Magna charta uprchlíků“ Stále základní stavební kámen mezinárodní úpravy azylu – „Magna charta uprchlíků“ Termín „uprchlík“ vztahuje na kohokoliv kdo: „…vzhledem k opodstatněnému strachu z pronásledování z důvodu rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k sociální skupině nebo pro politické názory se nachází mimo zemi své příslušnosti a vzhledem k tomuto strachu nemůže či nechce využít ochrany této země, nebo kdo bez příslušnosti se nachází mimo zemi svého dřívějšího stálého bydliště a v důsledku takových událostí nemůže nebo nechce se tam ze strachu vrátit.“ Termín „uprchlík“ vztahuje na kohokoliv kdo: „…vzhledem k opodstatněnému strachu z pronásledování z důvodu rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k sociální skupině nebo pro politické názory se nachází mimo zemi své příslušnosti a vzhledem k tomuto strachu nemůže či nechce využít ochrany této země, nebo kdo bez příslušnosti se nachází mimo zemi svého dřívějšího stálého bydliště a v důsledku takových událostí nemůže nebo nechce se tam ze strachu vrátit.“ Neměla generální charakter, obsaženy teritoriální (Evropa) a časové limity (před rokem 1951) Neměla generální charakter, obsaženy teritoriální (Evropa) a časové limity (před rokem 1951) Poznamenáno studenou válkou Poznamenáno studenou válkou

5 Non-refoulment Klíčový princip v oblasti azylu Klíčový princip v oblasti azylu Nikdo nesmí být navrácen do země, kde by mohl být vystaven pronásledování nebo mučení Nikdo nesmí být navrácen do země, kde by mohl být vystaven pronásledování nebo mučení Složité prokazovat, není jasné, co je pronásledování Složité prokazovat, není jasné, co je pronásledování

6 Newyorský protokol 1967 Rozšířil působnost Ženevské úmluvy i mimo Evropu Zrušil též časová omezení ustanovená v Ženevské úmluvě Dnes smluvními stranami Úmluvy více než 140 států

7 Počátky integrace v rámci ES Azyl oblastí vyhrazenou národním státům až do poloviny 80. let Azyl oblastí vyhrazenou národním státům až do poloviny 80. let Zlomovým dokumentem Schengenská dohoda, je zřejmé, že bude nutno ošetřit oblast azylu Zlomovým dokumentem Schengenská dohoda, je zřejmé, že bude nutno ošetřit oblast azylu SPD definuje některé pojmy související s azylem – žádost o azyl, žadatel, projednání žádosti SPD definuje některé pojmy související s azylem – žádost o azyl, žadatel, projednání žádosti Princip projednávání jedním státem Princip projednávání jedním státem Kritéria, kdo posoudí žádost o azyl Kritéria, kdo posoudí žádost o azyl

8 Dublinská úmluva Celým názvem Úmluva o určení státu odpovědného za posouzení žádosti o azyl podané v jednom z členských států Evropských společenství Celým názvem Úmluva o určení státu odpovědného za posouzení žádosti o azyl podané v jednom z členských států Evropských společenství Podepsána 15.června 1990 Podepsána 15.června 1990 V platnost však vstoupila až 1. září 1997 V platnost však vstoupila až 1. září 1997 Nahradila ta ustanovení Schengenské prováděcí dohody, která se týkala otázek azylu Nahradila ta ustanovení Schengenské prováděcí dohody, která se týkala otázek azylu

9 Účel dublinské úmluvy Minimalizovat tzv. asylum shopping, tedy nekontrolovaný pohyb žadatele po území smluvních států Schengenu, především za použití metody iniciace paralelních či následných žádostí o azyl – nahrazení tzv. principem „one chance only“ Minimalizovat tzv. asylum shopping, tedy nekontrolovaný pohyb žadatele po území smluvních států Schengenu, především za použití metody iniciace paralelních či následných žádostí o azyl – nahrazení tzv. principem „one chance only“ Zabránění „uprchlíkovi na orbitu“ - zvýšení právní jistoty žadatele o azyl, že se jeho případu některý z členských států ujme v poměrně krátké době a že nebude postupně vracen mezi jednotlivými členskými státy, aniž by některý z nich uznal svoji kompetenci posoudit danou žádost Zabránění „uprchlíkovi na orbitu“ - zvýšení právní jistoty žadatele o azyl, že se jeho případu některý z členských států ujme v poměrně krátké době a že nebude postupně vracen mezi jednotlivými členskými státy, aniž by některý z nich uznal svoji kompetenci posoudit danou žádost

10 „Dublinská kritéria“ 1) Členu žadatelovy rodiny bylo přiznáno postavení uprchlíka v některém z členských států Unie a v tomto státě legálně pobývá. 1) Členu žadatelovy rodiny bylo přiznáno postavení uprchlíka v některém z členských států Unie a v tomto státě legálně pobývá. 2) Žadatel o azyl má platné povolení k pobytu vydané členským státem Unie nebo má platné vízum 2) Žadatel o azyl má platné povolení k pobytu vydané členským státem Unie nebo má platné vízum 3) specifikovaná kritéria vytvořená pro případy, kdy dojde k tomu, že žadatel vlastní více než jedno platné vízum či povolení k pobytu nebo již neplatné vízum či povolení k pobytu 3) specifikovaná kritéria vytvořená pro případy, kdy dojde k tomu, že žadatel vlastní více než jedno platné vízum či povolení k pobytu nebo již neplatné vízum či povolení k pobytu

11 „Dublinská kritéria“-pokračování 4) dokázáno, že žadatel o azyl překročil ilegálně vnější hranice Evropských společenství z jiného, nečlenského státu ES, ať již po zemi, po moři či vzduchem 4) dokázáno, že žadatel o azyl překročil ilegálně vnější hranice Evropských společenství z jiného, nečlenského státu ES, ať již po zemi, po moři či vzduchem 5) vízová povinnost zrušena v členském státě Evropských Společenství, v němž žadatel legálně překročil vnější hranice, ale žadatel podá žádost v jiném členském státě, kde je vízová povinnost rovněž zrušena, je za přezkoumání žádosti odpovědný posledně jmenovaný stát 5) vízová povinnost zrušena v členském státě Evropských Společenství, v němž žadatel legálně překročil vnější hranice, ale žadatel podá žádost v jiném členském státě, kde je vízová povinnost rovněž zrušena, je za přezkoumání žádosti odpovědný posledně jmenovaný stát 6) pokud nelze uplatnit žádné z výše zmíněných kritérií, je za přezkoumání žádosti odpovědný ten stát, kde žadatel podal svoji žádost 6) pokud nelze uplatnit žádné z výše zmíněných kritérií, je za přezkoumání žádosti odpovědný ten stát, kde žadatel podal svoji žádost

12 Humanitární doložka Má zabránit přílišné tvrdosti Má zabránit přílišné tvrdosti Např. o dvou příslušnících téže rodiny rozhodují dva členské státy Např. o dvou příslušnících téže rodiny rozhodují dva členské státy Možnost přezkoumat žádost podanou k jinému státu, na přání žadatele Možnost přezkoumat žádost podanou k jinému státu, na přání žadatele

13 Doložka suverenity Právo každého státu přezkoumat žádost, která je k němu podána, i pokud nemá odpovědnost na základě Úmluvy Právo každého státu přezkoumat žádost, která je k němu podána, i pokud nemá odpovědnost na základě Úmluvy Opět se souhlasem žadatele Opět se souhlasem žadatele Včleněna do Úmluvy proto, aby bylo možné respektovat ústavní závazky některých členských států Včleněna do Úmluvy proto, aby bylo možné respektovat ústavní závazky některých členských států

14 Amsterodamská smlouva Do pěti let přijmout(Článek 63 odst. 1 SES): Do pěti let přijmout(Článek 63 odst. 1 SES): kritéria a postupy pro určení členského státu, který je příslušný pro posuzování žádosti o azyl, kterou podal státní příslušník třetího státu v jednom z členských států. kritéria a postupy pro určení členského státu, který je příslušný pro posuzování žádosti o azyl, kterou podal státní příslušník třetího státu v jednom z členských států. minimální standardy pro přijímání uchazečů o azyl v členských státech. minimální standardy pro přijímání uchazečů o azyl v členských státech. minimální standardy pro uznání státních příslušníků třetích států za uprchlíky. minimální standardy pro uznání státních příslušníků třetích států za uprchlíky. minimální standardy pro postup členských států při udělování či odnímání statusu uprchlíka minimální standardy pro postup členských států při udělování či odnímání statusu uprchlíka

15 Amsterodamská smlouva - pokračování Odst. 2 Článku 63 SES stanoví povinnost přijmout v dané lhůtě opatření týkající se uprchlíků a vyhnanců v následujících oblastech: Odst. 2 Článku 63 SES stanoví povinnost přijmout v dané lhůtě opatření týkající se uprchlíků a vyhnanců v následujících oblastech: minimální standardy pro přechodnou ochranu vyhnanců z třetích států, kteří se nemohou vrátit do státu svého původu a osob, které jinak potřebují mezinárodní ochranu. minimální standardy pro přechodnou ochranu vyhnanců z třetích států, kteří se nemohou vrátit do státu svého původu a osob, které jinak potřebují mezinárodní ochranu. podpora vyváženého rozdělení zátěže, která je spojena s přijímáním uprchlíků a vyhnanců a s jeho důsledky pro členské státy – na přijetí těchto opatření se pětiletá lhůta nevztahuje. podpora vyváženého rozdělení zátěže, která je spojena s přijímáním uprchlíků a vyhnanců a s jeho důsledky pro členské státy – na přijetí těchto opatření se pětiletá lhůta nevztahuje.

16 Tampere Cíl - vytvoření Společného evropského azylového systému. Cíl - vytvoření Společného evropského azylového systému. Součástí tohoto systému se mělo co nejdříve stát jasné a schůdné stanovení státu, který odpovídá za přezkoumání žádosti o azyl, společných standardů efektivního a spravedlivého azylového řízení, společných minimálních podmínek, za nichž lze žadatele o azyl přijmout, a sbližování pravidel uznávání statusu uprchlíka a jeho obsahu Součástí tohoto systému se mělo co nejdříve stát jasné a schůdné stanovení státu, který odpovídá za přezkoumání žádosti o azyl, společných standardů efektivního a spravedlivého azylového řízení, společných minimálních podmínek, za nichž lze žadatele o azyl přijmout, a sbližování pravidel uznávání statusu uprchlíka a jeho obsahu Urychlené dokončení práce na EURODAC Urychlené dokončení práce na EURODAC

17 Nařízení ES stanovící kritéria a mechanismy určení státu 18. února 2003 18. února 2003 tzv. „Dublin II“ tzv. „Dublin II“ Postavení Dánska Postavení Dánska Zásadním rozdílem mezi Dublinem I a Dublinem II je tak právní povaha obou dokumentů Zásadním rozdílem mezi Dublinem I a Dublinem II je tak právní povaha obou dokumentů

18 EURODAC Nařízení Rady Evropské unie z 11. prosince 2000 o zřízení systému „Eurodac“ Nařízení Rady Evropské unie z 11. prosince 2000 o zřízení systému „Eurodac“ Cílem EURODAC je za pomoci archivace daktyloskopických otisků prstů zabránit tomu, aby někdo žádal o azyl ve více než jednom členském státě Cílem EURODAC je za pomoci archivace daktyloskopických otisků prstů zabránit tomu, aby někdo žádal o azyl ve více než jednom členském státě Nedílnou součástí dublinského systému Nedílnou součástí dublinského systému Občanské průkazy či cestovní pasy zfalšovatelné a zničitelné Občanské průkazy či cestovní pasy zfalšovatelné a zničitelné

19 Fungování EURODAC Sídlem Centra pro porovnávání otisků prstů se stal Lucemburk Snímání otisků prstů jsou podrobeny tři skupiny migrantů - žadatelé o azyl, cizinci přistižení při nelegálním pokusu o přechod vnější hranici Unie a cizinci zadržení při nelegálním pobytu na území Unie Otázka slučitelnosti s Evropskou úmluvou o lidských právech – povinné snímání otisků prstů jako zásah do práva na soukromý život -zda otisky jsou snímány „v souladu s právem“ a jsou „potřebné pro demokratickou společnost“

20 Kvalifikační směrnice Směrnice 2004/83/EC Směrnice 2004/83/EC Stanoví kritéria, podle nichž se má posuzovat, zda je příslušník třetí země žádající ochranu v EU uprchlíkem či vyžaduje jinou, subsidiární formu ochrany, např. dočasnou ochranu. Stanoví kritéria, podle nichž se má posuzovat, zda je příslušník třetí země žádající ochranu v EU uprchlíkem či vyžaduje jinou, subsidiární formu ochrany, např. dočasnou ochranu.

21 Směrnice o minimálních standardech přijetí Ustanovení o minimu zajištění, které by mělo být žadateli poskytnuto, zejména pokud jde o volnost pohybu, ubytování, stravu školní docházku, sociální pomoc a přístup na trh práce Ustanovení o minimu zajištění, které by mělo být žadateli poskytnuto, zejména pokud jde o volnost pohybu, ubytování, stravu školní docházku, sociální pomoc a přístup na trh práce Zohledněno je postavení osob se zvláštními potřebami, jako jsou například nezletilí Zohledněno je postavení osob se zvláštními potřebami, jako jsou například nezletilí

22 Evropský fond pro uprchlíky Rozhodnutí Rady z 28.9. 2000 Rozhodnutí Rady z 28.9. 2000 Členské státy se zavázaly vytvořit fond v celkové výši 216 milionů eur Členské státy se zavázaly vytvořit fond v celkové výši 216 milionů eur Podpora rovnějšího sdílení nákladů spojených s přijetím uprchlíků v rámci EU – výraz solidarity Podpora rovnějšího sdílení nákladů spojených s přijetím uprchlíků v rámci EU – výraz solidarity

23 Směrnice o dočasné ochraně 2001/55/EC 2001/55/EC Poskytuje se osobám, jež ve velkém opouštějí svoji zemi v důsledku trvalého násilí a masového porušování lidských práv, např. v případě agrese zvenčí či občanské války Poskytuje se osobám, jež ve velkém opouštějí svoji zemi v důsledku trvalého násilí a masového porušování lidských práv, např. v případě agrese zvenčí či občanské války Uděluje na rok, může být prodloužena, nejdéle však na tři roky Uděluje na rok, může být prodloužena, nejdéle však na tři roky poskytnutí dočasného útočiště ohroženým skupinám, nepočítá se s proto s hlubší integrací do hostitelské společnosti, čemuž odpovídá i méně bohatý rozsah oprávnění této skupiny poskytnutí dočasného útočiště ohroženým skupinám, nepočítá se s proto s hlubší integrací do hostitelské společnosti, čemuž odpovídá i méně bohatý rozsah oprávnění této skupiny

24 Procedurální směrnice 2005/85/ES O minimálních normách pro řízení v členských státech o přiznávání a odnímání postavení uprchlíka (procedurální směrnice) Cílem zefektivnění azylového řízení díky vyčlenění těch žadatelů o azyl, kteří na udělení azylu nemají nárok a procházejí tedy pouze zkráceným řízením Stanoví práva a povinnosti aktérů řízení, jeho průběh, a to jak v případě zrychleného, tak běžného řízení Pracuje s konceptem bezpečné třetí země a bezpečné země původu Složité dohodnout se na minimálním počtu bezpečných zemí

25 Azylová procedura Cizinec musí svůj záměr sdělit Cizinec musí svůj záměr sdělit Samotná procedura začíná návrhem na zahájení řízení o udělení azylu (odebrání dokladu totožnosti) Samotná procedura začíná návrhem na zahájení řízení o udělení azylu (odebrání dokladu totožnosti) Přijímací středisko – založení dat, lékařské prohlídky, vstupní pohovor Přijímací středisko – založení dat, lékařské prohlídky, vstupní pohovor Přemístění do pobytového tábora Přemístění do pobytového tábora Rozhodnutí – ano – azylant získává trvalý pobyt Rozhodnutí – ano – azylant získává trvalý pobyt ne – rozklad k druhé instanci ne – rozklad k druhé instanci - poté možnost přezkumu - poté možnost přezkumu

26 Haagský program Od 1.1. 2005 hlasování QMV Od 1.1. 2005 hlasování QMV Plán druhé fáze evropského azylového systému Plán druhé fáze evropského azylového systému Společná azylová procedura a jednotný statut azylantů Společná azylová procedura a jednotný statut azylantů Plán vytvoření Evropské azylové agentury (EASO) do roku 2010 Plán vytvoření Evropské azylové agentury (EASO) do roku 2010

27 Trocha statistiky V období 2001-2005 EU registrovala 3,8 žadatelů o azyl na 1000 obyvatel (nejvíce Kypr, Rakousko a Švédsko) V období 2001-2005 EU registrovala 3,8 žadatelů o azyl na 1000 obyvatel (nejvíce Kypr, Rakousko a Švédsko) V součtu za těchto pět let počet žádostí: umístily Spojené království (325 800), Francie (281 600), Německo (274 500) V součtu za těchto pět let počet žádostí: umístily Spojené království (325 800), Francie (281 600), Německo (274 500) V roce 2005 Francie zemí s největším počtem uchazečů o azyl na světě – okolo 50.000, za ní USA, 2006 počet nepřekročil 30.000 na stát. V roce 2005 Francie zemí s největším počtem uchazečů o azyl na světě – okolo 50.000, za ní USA, 2006 počet nepřekročil 30.000 na stát. Celkově klesající trend – ve srovnání s rokem 2001 byl počet žadatelů o azyl v roce 2005 poloviční Celkově klesající trend – ve srovnání s rokem 2001 byl počet žadatelů o azyl v roce 2005 poloviční Rok 2008 obrat – počet azylantů opět narůstá Rok 2008 obrat – počet azylantů opět narůstá

28 ČR a azyl Nárůst od roku 1997 do 2001 (18.000 žadatelů) Nárůst od roku 1997 do 2001 (18.000 žadatelů) Od té doby sestupný trend, v roce 2005 již pouze 4.000 Od té doby sestupný trend, v roce 2005 již pouze 4.000 Podle zemí – Ukrajina (29%), Rusko (27%), Vietnam (6%), Čína, Bělorusko Podle zemí – Ukrajina (29%), Rusko (27%), Vietnam (6%), Čína, Bělorusko

29 Vízová politika Počátky již v Schengenských dohodách Počátky již v Schengenských dohodách Vytvoření schengenského víza – volný pohyb po území Společenství Vytvoření schengenského víza – volný pohyb po území Společenství Vytvoření seznamu zemí, jejichž občané potřebují pro vstup vízum („black list“) a zemí, které jsou osvobozeny („white list“) Vytvoření seznamu zemí, jejichž občané potřebují pro vstup vízum („black list“) a zemí, které jsou osvobozeny („white list“)

30 VISION Síť vízových informací otevřené hranice (Visa Inquiry Open-Border Network) Síť vízových informací otevřené hranice (Visa Inquiry Open-Border Network) Navazuje na Schengenský informační systém v užším smyslu a usnadňuje komunikaci ve vízových otázkách mezi jednotlivými členskými státy Navazuje na Schengenský informační systém v užším smyslu a usnadňuje komunikaci ve vízových otázkách mezi jednotlivými členskými státy

31 VIS Vízový informační systém Vízový informační systém Rozhodnutí Rady z června 2004 Rozhodnutí Rady z června 2004 Systém pro výměnu vízových údajů mezi členskými státy, který umožňuje oprávněným vnitrostátním orgánům vkládat a aktualizovat vízové údaje a elektronicky je prohlížet – nahrazuje VISION Systém pro výměnu vízových údajů mezi členskými státy, který umožňuje oprávněným vnitrostátním orgánům vkládat a aktualizovat vízové údaje a elektronicky je prohlížet – nahrazuje VISION Jeho zavádění do praxe se zpomaluje Jeho zavádění do praxe se zpomaluje


Stáhnout ppt "Azylová politika EU. Vznik institutu azylu Dle literatury již ve Starém zákoně Dle literatury již ve Starém zákoně Též kanonické právo ustanovení o azylu."

Podobné prezentace


Reklamy Google