Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Formování poptávky Faktory ovlivňující individuální poptávku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Formování poptávky Faktory ovlivňující individuální poptávku"— Transkript prezentace:

1 Formování poptávky Faktory ovlivňující individuální poptávku
Vliv změny nominálního důchodu spotřebitele na poptávku Vliv změny ceny statku na poptávku po tomto statku, SE a IE cenové změny Vliv změny cen ostatních statků na poptávku, SEc a IEc cenové změny

2 Individuální poptávka po statku X
Dx: X = f (I, Px, Py, preference) „Jednoduchá“ poptávka Dx: X = f (Px) udává optima spotřebitele, který maximalizuje užitek, pro různé úrovně Px (předp. konst. I a py a konst. preference)

3 1) Faktory ovlivňující individuální poptávku
Preference spotřebitele  projeví se v průběhu IC ΔPx  projeví se na BL (pootočení, tj. mění se průsečík s osou x) ΔPY (resp.ceny ostatních statků)  projeví se na BL (pootočení) Δ I (důchod spotřebitele)  projeví se na BL (posun) Další faktory neuvažujeme

4 2) Vliv změn nominálního příjmu na poptávku
DX :X = f (I, Px, Py) při daných preferencích ?Δ nominálního I  Δ X Graficky – 3 možnosti: ICC, EC, EEC Početně: důchodová elasticita poptávky eIDx Předpoklady: ! nemění se Px, Py a preference ! Spotřebitel celou částku utratí za nákup X a Y

5 Důchodová spotřební křivka (ICC)
ICC = množina optim spotřebitele při změně nominálního důchodu (px a py konst.) ICC a poptávka - pohyb po ICC = posun jednoduché křivky poptávky ICC a MRSE - podél ICC se MRSE nemění - změna MRSE  změna ICC ( px posun ICC doprava)

6 Žádoucí statky podle reakce na změnu důchodu
Normální (↑I → ↑X) Nezbytný ↑X<↑I Luxusní ↑X>↑I Méněcenný (↑I →↓X)

7 ICC – důchodová spotřební křivka
X nezbytný, Y luxusní X luxusní, Y nezbytný X méněcenný, Y luxusní (Nezbytný ↑X<↑I) (Luxusní ↑X>↑I) (Méněcenný ↑I →↓X)

8 Engelova výdajová křivka
Engelova křivka X = f (I) = vztah mezi poptávaným množstvím statku a nominálním důchodem Engelova výdajová křivka PX X = f (I) = vztah mezi výdaji na statek a nominálním důchodem (předp. konst. px a py a konst. preference) pokud PX= 1  fce EC a EEC splynou

9 Průběh EC a charakter statků
EC roste konkávně (↑X<↑I) X nezbytný statek EC roste konvexně (↑X>↑I) X luxusní statek EC klesá (↑I →↓X) X méněcenný

10 Engelova křivka X nezbytný X luxusní X méněcenný
(↑X<↑I) (↑X>↑I) (↑I →↓X)

11 Engelova výdajová křivka
X nezbytný X luxusní X méněcenný (↑pXX<↑I) (↑pXX>↑I) (↑I →↓pXX)

12 Důchodová elasticita poptávky
1%Δ I ? % Δ X eIDx = %∆X/ %∆I Oblouková elasticita eIDX = (X1 - X0) / X : (I1 - I0) / Ī eIDX = (Δ X / Δ I) . (I / X) Elasticita v bodě eIDX = (δ X / δ I) : (X / I)= (δ X / δ I) · (I / X) Graficky: (Δ X / Δ I) = mezní sklon ke spotřebě (sklon EC) (X/ I) = průměrný sklon ke spotřebě (sklon paprsku k EC)

13 Důchodová elasticita poptávky pro různé statky
Normální statky (↑I → ↑X) eIDX > 0 a) nezbytné 0 < eIDX < 1 b) luxusní 1 < eIDX < nekonečno Méněcenné statky (↑I →↓X) eIDX < 0

14 kombinace dvou méněcenných statků (luxusních, nezbytných)
Není možné: viz předpoklady (spotřebitel celou částku utratí na nákup obou statků) Px ·X + PY ·Y = I μx ·eIDX + μY ·eIDY = 1

15 3. Vliv změn vlastní ceny zboží na poptávku
X = f (I, Px, Py) při daných preferencích ? Δ Px  Δ X Předpoklady: nemění se Py, nominální příjem I a preference jedince spotřebitel utratí celou částku na nákup statků X a Y

16 Cenová spotřební křivka (PCC),
= soubor optim spotřebitele při různých cenách daného statku (předp. konst. I a py a konst. preference) PCC a poptávka - pohyb po PCC znamená pohyb po křivce „jednoduché“ poptávky PCC a MRSE - podél PCC se MRSE mění ( pX→ MRSE klesá)

17 Cenová elasticita poptávky
1%Δ px? % Δ X ePDx = %∆X/ %∆px Oblouková elasticita (mezi dvěma body) ePDx = (X1 - X0) / (X1+ X0) : (p1 - p0) / (p1+ p0) Elasticita v bodě ePDx =(δ X / δ Px) . (Px / X) Graficky: δ X / δ Px = ∆X/ ∆ Px = 1/směrnice jednoduché funkce poptávky Px a X = souřadnice bodu na poptávce

18 EPDx a celkové příjmy firmy, resp. výdaje spotřebitele (TR= p·Q)
Elastická poptávka |ePDX| > 1, ePDX < -1 Px   X   TR Neel. poptávka < |ePDX| < 1, tj. ePDX >- 1  Px   X   TR Jednotk. el. poptávka | ePDX| = 1, tj. ePDX = -1  Px   X  konst. TR

19 Průběh PCC, EPDX a vztah mezi statky (Δ px)
PCC horizontální ePDX = -1, tj. jednotkově elastická poptávka, X a Y jsou nezávislé statky PCC rostoucí ePDX >- 1, tj. neelastická poptávka, X a Y jsou komplementy PCC klesající ePDX < -1, tj. elastická poptávka, X a Y jsou substituty

20 Průběh PCC, EPDX a vztah mezi statky (Δ px) - pokračování
PCC vertikální ePDX = 0, tj. dokonale neelastická poptávka, X je méněcenný statek PCC se stáčí k ose y ePDX > 0 ( Px  X) X je Giffenův statek

21 Cenová spotřební křivka (PCC) a poptávka po statku X

22 Substituční a důchodový efekt (Hicksův rozklad)
ΔPx  změna optima  Δ X = celkový efekt změny ceny(TE) TE = X/Px TE = SE + IE Substituční efekt (SE): SE = X/Px při konstantním užitku vždy negativní Např. SE:  Px   X (TU konst.) Graficky: pohyb po výchozí IC

23 IE = X/ RI (nominální I je konst.  změna RI plyne ze změny ceny Px)
Důchodový efekt Důchodový efekt (IE) IE = X/ RI (nominální I je konst.  změna RI plyne ze změny ceny Px) Dvě možnosti: IE:  Px   RI   X IE negativní, X normální statek IE:  Px   RI   X IE pozitivní, X méněcenný statek

24 ↓px (I a py konst.) →změna optima spotřebitele → rozklad TE na SE a IE
Normální statek: TE(-)=SE(-) + IE(-) typický méněcenný statek: TE(-) = SE(-) + IE (+)

25 Giffenův statek méněcenný statek, uspokojuje základní potřeby
výdaje na statek tvoří velkou část celkových výdajů nemá blízké substituty EPDx>0,rostoucí poptávka d, EIDx<0 „výjimečná“ situace – platí v určitém cenovém intervalu a pro určitou příjmovou skupinu obyvatel v daných podmínkách

26 Typy statků (Hicksův rozklad)

27 Vliv změn cen ostatních statků na poptávku
funkce poptávky po statku X: DX: X = f (I, Px, Py) ? ΔPy  Δ X předp. konst. px a I, konst. Preference změna Py a poptávka po statku X komplementy -  Py - jednoduché poptávky po X substituty -  Py -  jednoduché poptávky po X

28 Křížový substituční a důchodový efekt
ΔPY  změna optima  Δ X = celkový křížový efekt změny ceny (TEC) TEC = X/PY TEC = SEC + IEC Substituční efekt (SE): SEC = X/PY při konstantním užitku vždy pozitivní Např. SEC :  PY   X (TU konst.) Graficky: pohyb po výchozí IC

29 Důchodový efekt (IEC) IEC = X/ RI (nominální I je konst.  změna RI plyne ze změny ceny PY) Např. IEC:  PY   RI   X IEC vždy negativní

30 ↓py (I a px konst.) →změna optima spotřebitele → rozklad TEC na SEC a IEC
Substituty: TEC(+)=SEC(+) + IEC(-) komplementy: TEC(-)=SEC(+) + IEC(-) ↓py →↓X,↑Y ↓py → ↑X,↑Y

31 Křížová elasticita poptávky (eCDX)
1%Δ pY? % Δ X eCDx = %∆X/ %∆pY Oblouková elasticita (mezi dvěma body) eCDx = (X1 - X0) / (X1+ X0) : (pY1 – pY0) / (pY1 + pY0) Elasticita v bodě eCDx =(δ X / δ PY) . (PY/ X)

32 Křížová elasticita poptávky (eCDX)
Typy statků z hlediska eCDX komplementy eCDX < 0 SEC< IEC → TEC je negativní nezávislé statky eCDX = 0 SEC= IEC → TEC je nulový substituty eCDX > 0 SEC> IEC → TEC je pozitivní

33 Pokud je fce poptávky homogenní fcí nultého stupně, potom:
Elasticity a poptávka Pokud je fce poptávky homogenní fcí nultého stupně, potom: ePDX + eIDX + eCDX = 0 →pokud ve stejné proporci změníme ceny i důchod, poptávané množství se nezmění


Stáhnout ppt "Formování poptávky Faktory ovlivňující individuální poptávku"

Podobné prezentace


Reklamy Google