Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Faktory ovlivňující individuální poptávku 1. Vliv změny nominálního důchodu spotřebitele na poptávku 2. Vliv změny ceny statku na poptávku po tomto statku,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Faktory ovlivňující individuální poptávku 1. Vliv změny nominálního důchodu spotřebitele na poptávku 2. Vliv změny ceny statku na poptávku po tomto statku,"— Transkript prezentace:

1 Faktory ovlivňující individuální poptávku 1. Vliv změny nominálního důchodu spotřebitele na poptávku 2. Vliv změny ceny statku na poptávku po tomto statku, SE a IE cenové změny 3. Vliv změny cen ostatních statků na poptávku, SEc a IEc cenové změny

2  D x : X = f (I, Px, Py, preference)  „Jednoduchá“ poptávka D x : X = f (P x ) udává optima spotřebitele, který maximalizuje užitek, pro různé úrovně P x (předp. konst. I a p y a konst. preference)

3  Preference spotřebitele  projeví se v průběhu IC  ΔP x  projeví se na BL (pootočení, tj. mění se průsečík s osou x)  ΔP Y (resp.ceny ostatních statků)  projeví se na BL (pootočení)  Δ I (důchod spotřebitele)  projeví se na BL (posun)  Další faktory neuvažujeme

4 D X :X = f (I, Px, Py) při daných preferencích ?Δ nominálního I  Δ X Graficky – 3 možnosti: ICC, EC, EEC Početně: důchodová elasticita poptávky e IDx Předpoklady:  ! nemění se Px, Py a preference  ! Spotřebitel celou částku utratí za nákup X a Y

5 ICC = množina optim spotřebitele při změně nominálního důchodu (p x a p y konst.) ICC a poptávka - pohyb po ICC = posun jednoduché křivky poptávky ICC a MRS E - podél ICC se MRS E nemění - změna MRS E  změna ICC (  p x posun ICC doprava)

6  Normální (↑I → ↑X) Nezbytný ↑X<↑I Luxusní ↑X>↑I  Méněcenný (↑I →↓X)

7 X nezbytný, Y luxusní X luxusní, Y nezbytný X méněcenný, Y luxusní (Nezbytný ↑X ↑I) (Méněcenný ↑I →↓X)

8 X = f (I) = vztah mezi poptávaným množstvím statku a nominálním důchodem Engelova výdajová křivka P X X = f (I) = vztah mezi výdaji na statek a nominálním důchodem (předp. konst. p x a p y a konst. preference) pokud P X = 1  fce EC a EEC splynou

9  EC roste konkávně (↑X<↑I) X nezbytný statek  EC roste konvexně (↑X>↑I) X luxusní statek  EC klesá (↑I →↓X) X méněcenný

10 X nezbytný X luxusní X méněcenný (↑X ↑I) (↑I →↓X)

11 X nezbytný X luxusní X méněcenný (↑p X X ↑I) (↑I →↓p X X)

12 1%Δ I  ? % Δ Xe IDx = %∆X/ %∆I Oblouková elasticita e IDX = (X 1 - X 0 ) / X : (I 1 - I 0 ) / Ī e IDX = (Δ X / Δ I). (I / X) Elasticita v bodě e IDX = (δ X / δ I) : (X / I)= (δ X / δ I) · (I / X) Graficky: (Δ X / Δ I) = mezní sklon ke spotřebě (sklon EC) (X/ I) = průměrný sklon ke spotřebě (sklon paprsku k EC)

13 Normální statky (↑I → ↑X) e IDX > 0 a) nezbytné 0 < e IDX < 1 b) luxusní 1 < e IDX < nekonečno Méněcenné statky (↑I →↓X) e IDX < 0

14  Není možné: viz předpoklady (spotřebitel celou částku utratí na nákup obou statků) P x ·X + P Y ·Y = I μ x ·e IDX + μ Y ·e IDY = 1

15 X = f (I, Px, Py) při daných preferencích ? Δ Px  Δ X Předpoklady:  nemění se Py, nominální příjem I a preference jedince  spotřebitel utratí celou částku na nákup statků X a Y

16 = soubor optim spotřebitele při různých cenách daného statku (předp. konst. I a p y a konst. preference) PCC a poptávka - pohyb po PCC znamená pohyb po křivce „jednoduché“ poptávky PCC a MRS E - podél PCC se MRS E mění (  p X → MRS E klesá)

17 1%Δ p x  ? % Δ X e PDx = %∆X/ %∆p x Oblouková elasticita (mezi dvěma body) e PDx = (X 1 - X 0 ) / (X 1 + X 0 ) : (p 1 - p 0 ) / (p 1 + p 0 ) Elasticita v bodě e PDx =(δ X / δ Px). (Px / X) Graficky: δ X / δ Px = ∆X/ ∆ Px = 1/směrnice jednoduché funkce poptávky Px a X = souřadnice bodu na poptávce

18  Elastická poptávka |e PDX | > 1, e PDX < -1  Px    X   TR  Neel. poptávka 0 - 1   Px   X   TR Jednotk. el. poptávka | e PDX | = 1, tj. e PDX = -1   Px   X  konst. TR

19  PCC horizontální e PDX = -1, tj. jednotkově elastická poptávka, X a Y jsou nezávislé statky  PCC rostoucí e PDX >- 1, tj. neelastická poptávka, X a Y jsou komplementy  PCC klesající e PDX < -1, tj. elastická poptávka, X a Y jsou substituty

20  PCC vertikální e PDX = 0, tj. dokonale neelastická poptávka, X je méněcenný statek  PCC se stáčí k ose y e PDX > 0 (  Px   X) X je Giffenův statek

21

22 ΔPx  změna optima  Δ X = celkový efekt změny ceny(TE) TE =  X/  P x TE = SE + IE Substituční efekt (SE): SE =  X/  P x při konstantním užitku vždy negativní Např. SE:  Px   X (TU konst.) Graficky: pohyb po výchozí IC

23  Důchodový efekt (IE) IE =  X/  RI (nominální I je konst.  změna RI plyne ze změny ceny Px) Dvě možnosti:  IE:  Px   RI   X IE negativní, X normální statek  IE:  Px   RI   X IE pozitivní, X méněcenný statek

24 Normální statek: TE(-)=SE(-) + IE(-) typický méněcenný statek: TE(-) = SE(-) + IE (+)

25  méněcenný statek, uspokojuje základní potřeby  výdaje na statek tvoří velkou část celkových výdajů  nemá blízké substituty  E PDx >0,rostoucí poptávka d, E IDx <0  „výjimečná“ situace – platí v určitém cenovém intervalu a pro určitou příjmovou skupinu obyvatel v daných podmínkách

26

27 funkce poptávky po statku X: D X : X = f (I, Px, Py) ? ΔPy  Δ X předp. konst. p x a I, konst. Preference  změna Py a poptávka po statku X komplementy -  Py -  jednoduché poptávky po X substituty -  Py -  jednoduché poptávky po X

28 ΔP Y  změna optima  Δ X = celkový křížový efekt změny ceny (TE C ) TE C =  X/  P Y TE C = SE C + IE C Substituční efekt (SE): SE C =  X/  P Y při konstantním užitku vždy pozitivní Např. SE C :  P Y   X (TU konst.) Graficky: pohyb po výchozí IC

29  Důchodový efekt (IE C ) IE C =  X/  RI (nominální I je konst.  změna RI plyne ze změny ceny P Y ) Např.  IE C :  P Y   RI   X IE C vždy negativní

30 Substituty: TE C (+)=SE C (+) + IE C (-) komplementy: TE C (-)=SE C (+) + I E C (-) ↓p y → ↓X,↑Y ↓p y → ↑X,↑Y

31 1%Δ p Y  ? % Δ X e CDx = %∆X/ %∆p Y Oblouková elasticita (mezi dvěma body) e CDx = (X 1 - X 0 ) / (X 1 + X 0 ) : (p Y1 – p Y0 ) / (p Y1 + p Y0 ) Elasticita v bodě e CDx =(δ X / δ P Y ). (P Y / X)

32 Typy statků z hlediska e CDX  komplementy e CDX < 0 SE C < IE C → TE C je negativní  nezávislé statky e CDX = 0 SE C = IE C → TE C je nulový  substituty e CDX > 0 SE C > IE C → TE C je pozitivní

33  Pokud je fce poptávky homogenní fcí nultého stupně, potom: e PDX + e IDX + e CDX = 0 →pokud ve stejné proporci změníme ceny i důchod, poptávané množství se nezmění


Stáhnout ppt "Faktory ovlivňující individuální poptávku 1. Vliv změny nominálního důchodu spotřebitele na poptávku 2. Vliv změny ceny statku na poptávku po tomto statku,"

Podobné prezentace


Reklamy Google