Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální potravina a novinky v legislativě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální potravina a novinky v legislativě"— Transkript prezentace:

1 Regionální potravina a novinky v legislativě
24. července 2015 Olomouc Marian Jurečka ministr zemědělství

2 Regionální potravina Projekt Regionální potravina od r. 2010, organizuje ho MZe ve spolupráci s jednotlivými kraji za podpory Agrární a Potravinářské komory ČR. Důraz na malé a střední podniky. Vyhlašuje se v každém ze 13 krajů ČR, celkem oceněno 475 regionálních potravin. Výrobek musí být vyroben v příslušném regionu ze surovin z daného regionu, je-li to z objektivních důvodů nutné, z tuzemských surovin. Podíl těchto surovin min. 70 %. Hlavní surovina ze 100 % tuzemského původu. Hodnotící komise vybírají vždy jeden vítězný výrobek v 9 kategoriích Oceněné výrobky získávají právo užívat značku daného kraje po dobu 4 let

3 Regionální potravina - 2015
rok 2015 – 6. ročník v roce 2015 se ocenilo 107 výrobků od 106 výrobců, celkem hodnotitelské komise vybíraly z 1262 produktů od 418 producentů značku Regionální potravina má k dnešnímu dni právo užívat 475 produktů, na konci roku 2015 vyprší platnost 96 výrobkům od držitelů z roku 2011 (7 výrobků opětovně obhájilo i v roce 2015) krátké distribuční cesty, Regionální potraviny jsou čerstvější, čím blíže jsou ke spotřebiteli, tím méně je zatíženo životní prostředí při jejich dopravě, podpora zaměstnanosti v regionech. na dostanou spotřebitelé komplexní informace o projektu, například i o místech prodeje oceněných potravin, akcích, pravidlech a harmonogramu soutěže.

4 Potravinové právo ( ) Obsahem a výčtem změn v potravinovém právu byl rok 2014 i 2015 velmi významný, k – novela zákona o potravinách a nové evropské nařízení na označování potravin. Legislativa - kontinuální proces – transpozice předpisů EU, změny reagující na praktické zkušenosti orgánů dozoru i provozovatelů potravinářských podniků. Dopad na všechny fáze výroby, zpracování a distribuce potravin – přechodné období, vyprodání zásob a natištěných obalů. Dopad na všechny účastníky potravinového řetězce vč. spotřebitelů

5 Novela zákona o potravinách (od 1. 1. 2015)
Cílem úprav - posílení ochrany zdraví spotřebitelů a informovanosti konečného spotřebitele. Rozšíření působnosti zákona (pokrmy – stravovací služby) Stanovení požadavků pro nebalené potraviny (pravidla pro předávání informací spotřebitelům v tržní síti) Úprava a rozšíření kompetence dozorových orgánů MZe (veřejné stravování obecně – SZPI, zvěřina ve veřejném stravování – SVS). Přesun gescí a agendy potravinového práva z MZd na MZe (lepší koordinace dozorových orgánů kontrolující potravinové právo, jedno kontrolní místo pro komunikaci s veřejností atd.). Navýšení maximální sankce u uvádění na trh potravin, které nesplňují požadavky na správné označení nebo kvalitativní parametry z 3 na 10 mil. Kč.

6 Evropské nařízení na označování potravin (od 13. 12. 2014)
Obecně závazné požadavky na označování potravin pro všechny členské státy EU Cílem nařízení je poskytnout konečnému spotřebiteli základ, aby mohl učinit informovaný výběr (konečný spotřebitel by měl snadno porozumět informacím uvedeným na označení, jednoduché a srozumitelné údaje) Účinnost od Přechodné období – potraviny označené a uvedené na trh před do vyprodání zásob.

7 Evropské nařízení na označování potravin (od 13. 12. 2014)
výčet povinných údajů pro všechny potraviny velikost písma – min. 1,2 mm povinné zvýraznění alergenů ve složení potraviny povinnou zemi původu – vepřové, drůbeží, skopové a kozí povinné nutriční označování – od tabulka výživových údajů (energetická hodnota, množství tuku , nasycených mastných kyselin , sacharidů , cukrů , bílkovin a soli) na obale všech potravin

8 Česká potravina Jasné legislativní vymezení pojmů „česká potravina“ a „vyrobeno v České republice“ a všech odkazů s podobným významem „česká potravina“ a odkazy s podobným významem (např. vlajka, znak, mapky) a) 100 % složek celkové hmotnosti nezpracované potraviny (surovin – např. ovoce, zelenina, maso) a mléka pochází z ČR a všechny fáze výroby na území ČR b) součet hmotnosti složek pocházejících z ČR tvoří nejméně 75 % celkové hmotnosti všech složek stanovené v okamžiku jejich použití při výrobě potraviny (např. složené potraviny – masné výrobky, mléčné výrobky, pekařské výrobky) a všechny fáze výroby na území ČR. „vyrobeno v České republice“ a slova s podobným významem všechny fáze výroby na území ČR. Podmínky budou muset splňovat pouze subjekty, které se DOBROVOLNĚ ROZHODNOU tyto výrazy a podobná vyjádření použít na obale potraviny.

9 Osvěta a komunikace ze strany MZe
Semináře – dle konkrétních požadavků (např. přímo pro výrobce, pro region nebo vymezený potravinářský sektor) Konzultace – pracovníci sekce potravinářských výrob – Úřadu pro potraviny MZe, případně inspektoráty SZPI a SVS Žádosti o písemné vyjádření (MZe, SZPI, SVS) Písemně, elektronicky, telefonicky, osobně na místě… Každý podnět je cenná zpětná vazba, za kterou děkujeme

10 Ministerstvo zemědělství www.eagri.cz www.bezpecnostpotravin.cz
DĚKUJI ZA POZORNOST Ministerstvo zemědělství


Stáhnout ppt "Regionální potravina a novinky v legislativě"

Podobné prezentace


Reklamy Google