Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klinická genetika, genetické poradenství, cytogenetika, DNA diagnostika (od pacienta k DNA a zpět) OLG a LF MU 2011 Renata Gaillyová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klinická genetika, genetické poradenství, cytogenetika, DNA diagnostika (od pacienta k DNA a zpět) OLG a LF MU 2011 Renata Gaillyová."— Transkript prezentace:

1 Klinická genetika, genetické poradenství, cytogenetika, DNA diagnostika (od pacienta k DNA a zpět) OLG a LF MU 2011 Renata Gaillyová

2 Lékařská genetika Charakteristika a historie a současný stav oboru Genetická prevence Genetická vyšetření – indikace, postup Pacienti genetických poraden

3 Lékařská genetika Pokud se ve starších medicínských knihách psalo, že genetická onemocnění představují minoritu, je dnes opak pravdou. Pouze minorita onemocnění nemá menší či větší genetické dispozice.

4 Lékařská genetika Medicína 21. století prochází i díky genetice revolučními změnami a zásadně mění pohled na etiologii a klasifikaci mnoha onemocnění a zároveň slibuje v budoucnu i významné změny v terapii. Klinická genetika se stala nejen uznávanou medicínskou specializací, ale bylo nezvratně prokázáno, že lidská genetika představuje důležité obecné a společné principy, které osvětlují a sjednocují veškerou lékařskou praxi.

5 Historie J. G. Mendel - zakladatel vědního oboru 1865 - Mendelovy zákony 1944 - funkce DNA 1953 - struktura DNA 1956 - 46 chromosomů u člověka 1957 - léčba fenylketonurie 1959 - M. Down - 47, XX, +21 60. léta - založeno několik genetických laboratoří 1965 - 100. výročí Mendelových zákonů

6 Lékařská genetika I když v současné době jsou naše možnosti ještě velmi omezené a můžeme pouze zatím většinou „diagnostikovat neléčitelné“ a vyhledávat osoby v riziku, lze terapeutické využití oboru v příštích desetiletích jistě očekávat.

7 Lékařská genetika Lékařská genetika se zabývá diagnózou dědičných chorob a stará se o jejich medicínské, sociální a psychologické aspekty. Stejně jako ve všech ostatních oblastech medicíny i v genetice je zásadní stanovit správnou diagnózu a poskytnout vhodnou péči, která musí zahrnovat pomoc postiženému jedinci a členům rodiny tak, aby porozuměli povaze a důsledkům onemocnění a vyrovnali se se s nimi.

8 Lékařská genetika Je-li však choroba dědičná, přistupuje další rozměr: potřeba informovat ostatní členy rodiny o jejich riziku a o možnostech, jak toto riziko modifikovat. Jako je specifickým znakem genetické choroby její tendence se vyskytovat v rodině opakovaně, je specifickým rysem genetického poradenství jeho zaměření nejen na původního pacienta, ale také na členy pacientovy rodiny, a to současné i budoucí.

9 Člověk Buňka Chromosom DNA

10 Lékařská genetika Medicína pro minulou, současnou a budoucí generaci

11 Genetick é pracovi š tě Genetick á poradna - ambulance Laboratoře cytogenetick é (prenat á ln í, postnat á ln í, molekul á rně cytogenetick é, onkocytogenetick é ) Laboratoře DNA/RNA diagnostiky (monogenně podm í něn á onemocněn í, onkogenetika, identifikace jedinců..)

12 Genetick á onemocněn í Vrozen é chromosomov é aberace Monogenně podm í něn é nemoci Mitochondri á ln í choroby Polygenně a multifaktori á lně dědičn á onemocněn í

13 Zastoupen í genetických chorob a vývojových vad podle etiologie 0,6 % populace m á vrozenou chromosomovou aberaci incidence v á žných monogenně podm í něných chorob odhadnuta na 0,36% u živě narozených novorozenců (studie na 1 000 000 dět í ), m é ně než 10% se manisfestuje po pubertě až 80 % populace onemocn í do konce života multifaktori á lně podm í něnou chorobou (genetick á predispozice + vliv zevn í ho prostřed í )

14 Vzácná onemocnění Vzácné onemocnění je definováno frekvencí v populaci menší než 5 pacientů na 10 000 zdravých. Pacienti se vzácným onemocněním a jejich rodiny se často nacházejí ve velmi těžké životní situaci. Diagnostika těchto onemocnění vyžaduje specializované postupy a pro raritní výskyt choroby může správná diagnostika trvat několik měsíců, někdy i let. Dalším závažným problémem je, že na mnohá vzácná onemocnění zatím neexistuje účinný lék. Pro léčitelná vzácná onemocnění jsou léky obvykle extrémně drahé.

15 Vzácná onemocnění Ačkoli hovoříme o vzácných onemocněních, jedná se o skupinu více než 7000 chorob, není tedy vzácné vzácným onemocněním trpět. Předpokládá se, že některou z těchto nemocí trpí v Evropské unii zhruba 30 000 000 lidí, což představuje 6-8% všech obyvatel. V České republice tedy můžeme předpokládat vzácné onemocnění u 60 000 až 80 000 pacientů. Specializované týmy mají za cíl zlepšit diagnostiku, léčebnou péči a informovanost o těchto nemocech, pacientech a jejich rodinách a napomoci ke snadnějšímu přístupu k erudovanému týmu odborníků - lékařů, sociálních pracovníků, speciálních pedagogů a dalších.

16 Genetická poradna

17

18 Metody v lékařské genetice

19 Genetická konzultace Shormáždění informací Osobní anamnesa Rodinná anamnesa Genealogické vyšetření, sestavení minimálně třígeneračního rodokmenu Etnické informace Konsanquinita Nonpaternita

20 Člověk

21 Klinickogenetické vyšetření Somatické odchylky - stigmatizace Vrozené vývojové vady Psychomotorický vývoj Mentální retardace Dermatoglyfy

22 Pozorování Historical Review Dwarf in Ancient Egypt Chahira Kozma AJMG 2006,140A,303- 311 Djeho na sarkofágu přesné zobrazení achondroplázie

23 Atypický tvar ušních boltců

24 Srostlé prsty

25

26 Genealogie sestavení rodokmenu

27 sňatek rozvod konsanguinita monozygotní dvojčata dizygotní dvojčata žádné potomstvo potrat mrtvě narozené dítě muž žena postižený neznámé pohlaví přenašeč proband zemřelý jedinec Symboly používané k zakreslení rodokmenů

28 Rodokmen Autosomálně dominantní dědičnost

29 Rodokmen Autosomálně dominantní dědičnost

30 riziko onemocnění potomka 50% 0% 50% 0%

31 Rodokmen rodiny s výskytem onemocnění ve třech generacích, dědičnost autosomálně dominantní nemocní jedinci

32 Autosomálně dominanatní dědičnost

33 Rodokmen Autosomálně recesivní dědičnost

34 riziko nosičství mutace 100% 50% 2 mutace - nemocný 25% 50%

35 Autosomálně recesivní dědičnost Riziko pro sourozence Riziko onemocnění pro sourozence nemocného – 25% Riziko přenašečství pro sourozence nemocného – 50%

36 otec přenašeč zdravý matka přenašečka zdravá dítě nemocné dítě přenašeč zdravé dítě přenašeč zdravé dítě zdravé

37 Autosomálně recesivní dědičnost Riziko pro sourozence Spinální svalová atrofie (SMA) AR – úmrtí v 8 měsících Těhotenství ukončeno – prenatálně diagnostikována SMA

38 Rodokmen - X-recesivně vázaná dědičnost riziko pro děti 50% dcer jsou přenašečky 50% synů je nemocných všechny dcery nemocného muže jsou přenašečky, všichni synové jsou zdraví žena - přenašečka nemocný muž

39 Rodokmen rodiny s opakovaným výskytem Duchenneovy svalové dystrofie X-recesivně vázaná dědičnost žena přenašečka nemocný muž ukončené těhotenství

40 Hemofilie A – nemoc královská

41

42 Laboratoře cytogenetické

43 Mílníky v lidské cytogenetice ●1956 Tjio a Levan korigovali počet chromosomů na 46 (vizualizace chromosomů,colchicin+hypotonie) ●1959 Lejeune a spol.- popsaná 1.trisomie

44 Chromosomy

45 Od počítání chromosomů k molekulární cytogenetice…

46 Cytogenetick é vy š etřen í Karyotyp zdravá žena 46,XX zdravý muž 46,XY Patologický nález vrozené chromosomové aberace získané chromososmoé aberace (onkocytogenetika)

47 Normální mužský karyotyp – G pruhy

48 Chromosomy 46,XY

49 Materiál pro cytogenetické vyšetření VCA prenatálně buňky plodové vody choriové klky placenta pupečníková krev tkáně potracených plodů postnatálně periferní krev (+ Heparin) vzorky různých tkání (biopsie kožní, stěry bukální sliznice..)

50 Cytogenetické vyšetření postnatální Obvykle 2-3 ml krve + 5-6 kapek Heparinu Protřepat Předat do laboratoře Objednané termín y vyšetření Kultivace Výsledek nejdříve za 7 -10 dní, obvykle za 1 měsíc

51 Nejčastější indikace k postnatálnímu stanovení karyotypu 1. typický fenotyp – podezření na VCA 2. novorozenec s mnohočetnými vývojovými vadami 3. neprospívajicí kojenec +/- stigmata 4. psychomotorická retardace+/-stigmata 5. anomalie genitálu 6. porucha pohlavního vývoje 7. sterilní a infertilní páry 8. dárci gamet

52 Nejčastější indikace k prenatálnímu stanovení karyotypu (plodu) 1. Patologický UZ nález plodu 2. Patologický nález v biochemickém screeningu 3. Vyšší věk rodičů 4. Rodiče nesou balancovanou chromosomovou aberaci 5. Předchozí porod dítěte s vrozenou chromosomovou aberací

53 DNA analýza

54 Molekul á rně genetick é vy š etřen í Monogenně dědičn á onemocněn í Detekce mutac í na ú rovni DNA-RNA- přímá analýza Segregace patologie v rodině – nepřímá analýza Submikroskopické změny na chromosomech Onkogenetick á vy š etřen í DNA/RNA analýza, CHG, HR-CGH, array CGH, MLPA

55 1869 – objev molekula DNA - švýcarský lékař Miescher vyizoloval DNA z bílých krvinek. Nedařilo se však vytvořit dostatečně čistý vzorek na to, aby DNA mohla být dále zkoumána. 1952 - objev dvojšroubovité struktury DNA 1953 - byl tento poznatek veřejně publikován autory - objeviteli Jamesem Watsonem a Francisem Crickem 1962 - Nobelova cena Na začátku byla DNA

56 DNA a RNA analýza 4950476052 1984 484451455342

57 Molekulární biologie Metodiky využívané stále šířeji v laboratorní praxi mnoha oborů Využití v klinické genetice je jednou z možností využití metod molekulární biologie

58 Diagnostika chorob na molekulární úrovni Stále se rozšiřuje počet onemocnění s objasněnou molekulární podstatou Stále se zvyšuje počet onemocnění s možností DNA diagnostiky Stále se rozšiřuje spektrum metod využívaných v DNA diagnostice - při vyhledávání mutací způsobujících závažná dědičná onemocnění

59 DNA analýza dědičných onemocnění Diagnostické testy – potvrzení klinické diagnosy na molekulární úrovni, případně potvrzení segregace patologické alely v rodině Prediktivní (presymptomatické) testování – onemocnění s pozdním nástupem klinických příznaků, onkologie Prenatální testy

60 Genetické poradenství a DNA analýza Vyšetření na molekulární úrovni by vždy mělo doprovázet genetické poradenství Diagnostika na molekulární úrovni musí být vždy prováděna s informovaným souhlasem pacienta nebo jeho zákonného zástupce Výsledek molekulárně genetického vyšetření by měl být vždy interpretován erudovaným lékařem – klinickým genetikem

61 Molekulárně genetické vyšetření Protokolární postupy – cílené vyšetření vysoce suspektního onemocnění Pokud možno přesná klinická dg. Informovaný souhlas Interdisciplinární spolupráce (klinický lékař, klinický genetik, molekulární biolog, pacient) Genetické poradenství před prováděným molekulárně genetickým vyšetřením a při předání – interpretaci výsledku vyšetření

62 DNA banka Slouží k uchování biologického materiálu, který bude možno využít v případě zavedení nových metodik, postupů či vyšetření u různých dědičných onemocnění Izolace a uložení DNA v DNA bance se souhlasem pacienta nebo rodiny umožňuje zachování vzácného materiálu, který v budoucnu může umožnit rodinám využít diagnostické, presymptomatické či prenatální vyšetření

63 DNA banka Slouží k uchování biologického materiálu, který bude možno využít v případě zavedení nových metodik, postupů či vyšetření u různých dědičných onemocnění Izolace a uložení DNA v DNA bance se souhlasem pacienta nebo rodiny umožňuje zachování vzácného materiálu, který v budoucnu může umožnit rodinám využít diagnostické, presymptomatické či prenatální vyšetření

64 Pacienti genetick é poradny Zemřel í, již nežij í c í členov é rodin Dospěl í Těhotn é ženy Plody- budouc í děti Děti Partneři pl á nuj í c í rodičovstv í

65 Pacienti genetických poraden rodiny s výskytem dědičného onemocnění, chromosomové aberace, vývojové vady páry léčené pro poruchy reprodukce těhotné ženy se zvýšeným rizikem postižení plodu příbuzenské páry osoby se zvýšeným rizikem indukovaných mutací (vliv zevního prostředí) dárci gamet pacienti s onkologickým onemocněním

66 Děti s vrozenými vývojovými vadami a jejich rodiny s podezřením či potvrzením dědičné choroby a jejich rodiny s podezřením nebo potvrzenou dědičnou poruchou metabolismu a jejich rodiny s podezřením na vrozenou chromosomální aberaci (atypická vizáž, vývojové vady, neprospívání, předčasný porod)

67 děti s předčasnou či opožděnou pubertou děti s vývojovými vadami genitálu děti pro náhradní rodinnou péči (z kojeneckého ústavu)

68 Děti a dospělí pacienti s psychomotorickou retardací s malým nebo nadměrným růstem rodiny s výskytem onkologického onemocnění u dítěte nebo při opakovaném výskytu onkologického onemocnění v rodině

69 Dospělí pacienti příbuzenské páry osoby dlouhodobě exponované škodlivinám zevního prostředí transsexuálové partneři léčení pro neplodnost a partneři s opakovanými spontánními potraty dárci spermií a dárkyně vajíček

70 Těhotné ženy s positivní rodinnou anamnézou (neplodnost, opakované potraty, dědičná onemocnění, vývojové vady) s nepříznivou anamnézou v těhotenství (dlouhodobé onemocnění, léky v těhotenství, akutní onemocnění v počátku těhotenství - teploty, léky, rtg vyšetření, CT, očkování, návykové látky...)

71 Těhotné ženy s patologickým nálezem v biochemickém screeningu s patologickým UZ nálezem u plodu- vývojová vada u plodu starší 35 let (event. součet věku rodičů 70 a více let)

72 Postup při vy š etřen í v genetick é poradně Konzultace Klinicko-genetick é vy š etřen í Informovaný souhlas N á vrh a zah á jen í laboratorn í ch genetických vy š etřen í – odběr krve většinou stačí Dal ší odborn á vy š etřen í Shrom á žděn í výsledků a dokumentace Genetick á progn ó za

73 Genetické poradenství Specializovaná konzultace a genealogická studie partnerů, případně specializovaná laboratorní vyšetření, které mohou potvrdit nebo vyloučit podezření na genetickou zátěž v rodině

74 Cíl genetického poradenství Stanovit přesnou klinickou diagnosu a na jejím základě vyslovit pro danou rodinu genetickou prognosu se všemi důsledky

75 Genetické poradenstv í genetick á progn ó za Povaha a důsledky postižen í Riziko opakování onemocnění v rodině Možnost dal ší ho vy š etřen í nyn í nebo v budoucnu Možnosti dalších vyšetření před graviditou nebo v těhotenství - prenat á ln í vy š etřen í Doporučen í sledov á n í a l é čby u specialistů Informace a kontakty na sv é pomocn é organizace, specializovan á pracovi š tě a instituce

76 Svépomocné organizace Organizace obvykle zaměřené na jednu chorobu nebo skupinu onemocnění s podobnými příznaky Mohou významně pomáhat lidem, kteří mají zájem sdílet své zkušenosti s někým, kdo má stejné problémy, předávají vzácné informace (novým pacientům, ale i lékařům a dalším profesionálům), sledují novinky v léčbě a prevenci, podporují výzkum…

77 Huntingtonova choroba, dědičnost autosomálně dominantní, frekvence asi 4-7 na 100 000 Cystická fibrosa – dědičnost autosomálně recesivní, frekvence nemocných asi 1:2000-3000 novorozenců Duchenneova svalová dystrofie, dědičnost X-vázaná recesivní, frekvence v populaci 22 na 100 000 chlapců, Beckerova svalová dystrofie asi 3 na 100 000 chlapců Downův syndrom – vrozená chromsoomová aberace, 95% náhodná chyba při dělení genetického materiálu do pohlavní buňky, frekvence asi 1 na 1000 novorozenců

78 Genetick é poradenstv í Z á kladn í ú lohou genetick é ho poradenstv í je poskytnout pacientům s geneticky podm í něným onemocněn í m, př í padně jej í ch př í buzným, dostatek informac í o charakteru dědičn é choroby, o jej í m dal ší m průběhu, možnostech l é čby a o vý š i rizika opakovan é ho výskytu u dal ší ch př í buzných.

79 Prevence v lékařské genetice Primární Sekundární

80 Primární genetická prevence Preventivní postupy, které můžeme nabídnout před (optimálně plánovanou) graviditou

81 Primární genetická prevence Reprodukce v optimálním věku Prevence spontánních a indukovaných mutací Očkování proti zarděnkám Prevence infekcí Prekoncepční a perikoncepční péče Vitamínová prevence velkých rozštěpových vad Prekoncepční konzultace ošetřujícího lékaře, případně specialisty Vyšetření získaných chromosomových aberací Kontracepce, sterilizace, adopce, dárcovství gamet

82 Sekundární genetická prevence Postupy v graviditě Prenatální diagnostika Postnatální diagnostika

83 Prevence sekundární včasná diagnostika postiženého plodu prenatální diagnostika preimplantační diagnostika předčasné ukončení těhotenství zábrana klinické manifestace dědičného onemocnění v předklinickém období presymptomatický screening genetické poradenství

84 Vn í m á n í a hodnocen í genetick é ho rizika a genetick é prognosy je zcela individu á ln í

85 Vn í m á n í genetického rizika je ovlivněno osobn í mi zku š enostmi charakterem touhou po d í těti počtem zdravých dět í v rodině možnostmi prenat á ln í diagnostiky

86 Dědičn á onemocněn í Vyrovnání se s dědičným onemocněním Porozumění povaze a důsledkům nemoci Nutná informace o rizizích pro další členy rodiny a o možnosti preventivního a presymptomatikého vyšetření příbuzných Nedirektivní přístup

87 Hlavním cílem genetické konzultace je pomoci rodině porozumět a vyrovnat se s genetickým onemocněním, ale ne redukovat výskyt geneticky podmíněných onemocnění v populaci!

88 Rozhodnutí rodiny není okamžité a definitivní. Genetik neříká, jak by se rodina měla rozhodnout, ale jak se může rozhodnout !!!

89 Rodina si vybírá z nabídky možných postupů a vyšetření dle vlastních etických kritérií.

90 Genetik pomáhá rodině jejich rozhodnutí a přání, v souladu s platnými právními předpisy, realizovat.

91 Lékařská genetika

92 Děkuji Vám za pozornost

93 Můžete navštívit cyklus přenášek v Mendlově muzeu genetiky na Mendlově náměstí „Lékařská genetika pro veřejnost“ příští přednáška bude: 2.12.2010 v 17 hodin


Stáhnout ppt "Klinická genetika, genetické poradenství, cytogenetika, DNA diagnostika (od pacienta k DNA a zpět) OLG a LF MU 2011 Renata Gaillyová."

Podobné prezentace


Reklamy Google