Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Asociace pracovních agentur, o.s. Založena v roce 2001 Konference 11.6.2015 Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Ing. Radovan Burkovič,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Asociace pracovních agentur, o.s. Založena v roce 2001 Konference 11.6.2015 Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Ing. Radovan Burkovič,"— Transkript prezentace:

1

2 Asociace pracovních agentur, o.s. Založena v roce 2001 Konference 11.6.2015 Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Ing. Radovan Burkovič, prezident APA

3 Dobrovolné profesní sdružení legálních českých agentur práce. Konference 11.6.2015 Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Asociace pracovních agentur, o.s.

4 Členové APA jsou rozprostřeni po celém území ČR. Členové APA každoročně obslouží 40.000 uchazečů o práci. Členové APA každoročně zaměstnají 23.000 osob jako dočasně přidělené agenturní zaměstnance. Členové APA každoročně zprostředkují 3.000 osobám zaměstnání přímo u firem. Členové APA zaměstnávají denně téměř 4.000 přepočtených zaměstnanců (zaměstnanec na trvalý pracovní poměr s 8 hodinovou pracovní dobou). Konference 11.6.2015 Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Asociace pracovních agentur, o.s.

5 Členství APA v dalších organizacích a projektech. Konference 11.6.2015 Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Asociace pracovních agentur, o.s.

6 APA komunikuje otevřeně – web www.apa.cz Konference 11.6.2015 Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Asociace pracovních agentur, o.s.

7 Agenturní zaměstnávání, zrozené jako nechtěné dítě legislativně v roce 2004, provází od počátku nepochopení a hysterie médií i státní správy v případě různých kauz. Ty s ním v drtivé většině nemají nic společného a jsou obyčejnými trestnými činy. Reakcí na ně je další regulace, výrazně komplikující život poctivým agenturám práce a zcela ignorována zločinci. Každá vláda přidává další omezení. Dnešní chystá 12. PROČ? Chceme se bavit o rovnoprávnosti agenturního zaměstnávání, svobodném podnikání a smysluplné legislativě. Věříme, že konference na akademické půdě je dalším krokem na této cestě. Asociace pracovních agentur, o.s. Konference 11.6.2015 Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti?

8 APA usiluje o zrušení diskriminace agenturních zaměstnanců a omezování činnosti agentur práce Agentury práce, které chtějí v České republice řádně a legálně podnikat, jsou každým rokem více a více regulovány řadou zákonů a omezení, čímž se stávají jedním z nejvíce regulovaných odvětví v ČR. Výsledkem regulací je však jen obrovské navyšování administrativní a finanční zátěže poctivých agentur práce. Současně se díky regulacím otevřela přebujelá šedá a černá zóna tzv. pseudoagentur. Figurují obvykle ve všech mediálních kauzách. Pseudoagentury ve skutečnosti legálními agenturami práce nejsou. Díky obcházení zákonů ničí trh práce, poškozují zaměstnance i stát. Konference 11.6.2015 Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Asociace pracovních agentur, o.s.

9 Od roku 2004 diskriminace českých agentur práce časově omezenými povoleními od MPSV v délce max. 3 roky VÝSLEDEK REGULACE? PSEUDOAGENTURY SE POVOLENÍM NEZATĚŽUJÍ. JSOU DOŽIVOTNĚ ŽIVNOSTNÍCI NEBO PRÁVNICKÉ OSOBY. PODNIKAJÍ LEVNĚJI FORMOU DODÁVKY PRÁCE NA SMLOUVU O DÍLO. ZAMĚSTNANCE MAJÍ LEVNĚJI NA DOHODU O PROVEDENÍ PRÁCE BEZ PLATEB POJISTNÉHO. V HORŠÍM PŘÍPADĚ JSOU DRUŽSTVO. VŠICHNI ZAMĚSTNANCI „ČLENY DRUŽSTA“ A PRACUJÍ „PRO DRUŽSTVO“ MIMO ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI I ZÁKONÍK PRÁCE. Konference 11.6.2015 Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Asociace pracovních agentur, o.s.

10 Od roku 2009 diskriminace českých agentur práce drahými povoleními 5 - 50 tisíc Kč jednorázově + 5 - 25 tisíc Kč co 3 roky VÝSLEDEK REGULACE? PSEUDAGENTURY SE POVOLENÍM VŮBEC NEZATĚŽUJÍ. JSOU DOŽIVOTNĚ ŽIVNOSTNÍKY NEBO PRÁVNICKÝMI OSOBAMI ZA POUHÝ 1 TIS. KČ. POLSKÉ AGENTUŘE PRÁCE STAČÍ DOŽIVOTNĚ 1.400,- KČ. SLOVENSKÉ AGENTUŘE PRÁCE DOŽIVOTNĚ 100,- EUR. BULHARSKÉ AGENTUŘE PRÁCE DOŽIVOTNĚ 2.500,- KČ. CIZÍ AGENTURY PRÁCE PŘITOM MOHOU V ČR JEDNORÁZOVĚ A NEOPAKOVANĚ V DÉLCE MAX.1 ROK PODNIKAT. Konference 11.6.2015 Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Asociace pracovních agentur, o.s.

11 Od roku 2009 diskriminace českých agentur práce omezením podnikání na 1 subjekt a odborností odpovědného zástupce VÝSLEDEK REGULACE? PSEUDOAGENTURY SE POVOLENÍM NEZATĚŽUJÍ. JAKO ŽIVNOSTNÍCI NEBO PRÁVNICKÉ OSOBY MOHOU POMOCÍ 1 ODPOVĚDNÉ OSOBY PODNIKAT NA 2 SUBJEKTECH. S MÉNĚ LIDMI TAK ZVLÁDNOU DVOJNÁSOBEK. PSEUDOAGENTURY NEMUSÍ U ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE SPLNIT PŘÍSNOU PODMÍNKU PROKÁZÁNÍ JEHO PŘEDCHOZÍ PRAXE V AGENTUŘE PRÁCE. TA JE: - 2 ROKY U VYSOKOŠKOLÁKA -5 LET U STŘEDOŠKOLÁKA. MOHOU TAK PODNIKAT DOSLOVA S KÝMKOLI. Asociace pracovních agentur, o.s. Konference 11.6.2015 Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti?

12 Od roku 2009 posuzování spolehlivosti odpovědných zástupců agentur práce Ministerstvem vnitra VÝSLEDEK REGULACE? PSEUDOAGENTURY JAKO ŽIVNOSTNÍCI NEBO PRÁVNICKÉ OSOBY ŽÁDNÉMU LUSTROVÁNÍ KROMĚ REJSTŘÍKU TRESTŮ NEPODLÉHAJÍ. MOHOU TAK MÍT ODPOVĚDNOU OSOBU S PROBLEMATICKOU MINULOSTÍ I SOUČASNOSTÍ. LEGÁLNÍ AGENTURY PRÁCE MUSÍ PROJÍT KONTROLOU POLICIE, KDY ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE KONTROLUJÍ POLICISTÉ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ, VYPTÁVAJÍ SE NA NĚJ I SOUSEDŮ. U JIŽ EXISTUJÍCÍCH AGENTUR PRÁCE S OPAKOVANOU ŽÁDOSTÍ O POVOLENÍ CHODÍ DO KANCELÁŘÍ. JE TO PONIŽUJÍCÍ, NEDŮSTOJNÉ A LIDSKY POŠKOZUJÍCÍ. Konference 11.6.2015 Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Asociace pracovních agentur, o.s.

13 Od roku 2011 diskriminační povinné pojištění agentur práce proti úpadku pod hrozbou odebrání povolení VÝSLEDEK REGULACE? PSEUDOAGENTURY ŽÁDNÉ POVINNÉ DISKRIMINAČNÍ POJIŠTĚNÍ PROTI ÚPADKU NEPOTŘEBUJÍ. PODNIKAJÍ BEZ OMEZENÍ A LEVNĚ. LEGÁLNÍ AGENTURA PRÁCE SI NEJPRVE MUSÍ SJEDNAT POJISTKU U POUHÝCH 5 Z 31 POJIŠŤOVEN V ČR. OSTATNÍ TENTO PRODUKT ODMÍTLY NABÍZET. POKUD USPĚJE, MŮŽE DÁLE PODNIKAT. JINAK JÍ POVOLENÍ PROPADÁ. POKUD VŠAK LEGÁLNÍ AGENTURA PRÁCE U POJIŠŤOVNY USPĚJE, PLATÍ KAŽDOROČNĚ DESÍTKY AŽ STOVKY TISÍC. Konference 11.6.2015 Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Asociace pracovních agentur, o.s.

14 Od března 2009 trvající zákaz zaměstnávání málo kvalifikované cizince ze zemí mimo EU agenturami práce v ČR VÝSLEDEK REGULACE? PSEUDOAGENTURY JSOU DOŽIVOTNĚ ŽIVNOSTNÍCI VE SDRUŽENÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY NEBO DRUŽSTVO. ZÁKAZ SE NA NĚ NEVZTAHUJE. POKUD POTŘEBUJÍ PSEUDOAGENTURY DOVÉZT CIZINCE ZE ZEMÍ MIMO EU, PROSTĚ TO UDĚLAJÍ. JAKO ČLENA DRUŽSTVA NEBO SPOLEČNÍKA S.R.O. PŘÍPADNĚ ŽIVNOSTNÍKA. CO NA TOM, ŽE PAK V ČR PRACUJE TŘEBA JEN JAKO KOPÁČ? Konference 11.6.2015 Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Asociace pracovních agentur, o.s.

15 Od roku 2012 generální zákaz zaměstnávání jakýchkoliv cizinců ze zemí mimo EU agenturami práce v ČR VÝSLEDEK REGULACE? OCHRANU PRACOVNÍHO TRHU NEZPOCHYBŇUJEME. JENŽE PODLE VEŘEJNÝCH ÚDAJŮ MPSV Z ROKU 2011 BYLO AGENTURÁM PRÁCE VYDÁNO MARGINÁLNÍCH POUHÝCH 3,8% ZE VŠECH PRACOVNÍCH POVOLENÍ VYDANÝCH CIZINCŮM ZE ZEMÍ MIMO EU. FAKTICKY ŠLO O NECELÉ 2 TISÍCE OSOB. PROČ BYL ZAVEDEN PLOŠNÝ ZÁKAZ, KDYŽ STÁLE PLATÍ PRUŽNĚJŠÍ VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ A NIKDO JEHO DOPADY DOPOSUD NEVYHODNOTIL? POSTIŽENY JSOU TÍM DODNES I ZEMĚ JAKO KANADA, JAPONSKO, USA, AUSTRÁLIE A DALŠÍ. NA PSUDOAGENTURY SE ZÁKAZ SAMOZŘEJMĚ NEVZTAHUJE. Konference 11.6.2015 Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Asociace pracovních agentur, o.s.

16 V letech 2012-2014 zákaz zaměstnávat a dočasné přidělovat osoby se zdravotním postižením agenturám práce v ČR VÝSLEDEK REGULACE? AGENTURNÍ ZAMĚSTNANCI OZP, NEJZRANITELNĚJŠÍ SKUPINA NA TRHU PRÁCE, BYLI AGENTURAMI PRÁCE K 31.12.2011 ZE ZÁKONA PROPUŠTĚNI. AGENTURY PAK MUSELY PLATIT STÁTU SANKČNÍ ODVODY ZA NEPLNĚNÍ POVINNÉHO 4% PODÍLU OZP, PŘESTOŽE JE MĚLY. VĚTŠINA Z PROPUŠTĚNÝCH OZP NENAŠLA JINOU PRÁCI. PUTUOVALA MEZI AGENTURAMI, ZAMLČUJÍCE SVŮJ STAV. PSEUDOAGENTURY MAJÍ ZAMĚSTNANCE OSOBY ZDRAVOTNĚ POSTŽENÉ STÁLE. UPLATŇUJÍ SI DAŇOVÉ SLEVY A NEMUSÍ HRADIT SANKČNÍ ODVODY ZA NEPLNĚNÍ POVINNÉHO 4% PODÍLU OZP. Konference 11.6.2015 Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Asociace pracovních agentur, o.s.

17 Od roku 2004 diskriminace agenturních zaměstnanců zákazem uzavřít Dohodu o provedení práce při dočasném přidělení VÝSLEDEK REGULACE? AGENTURNÍ ZAMĚSTNANEC MUSÍ VŽDY UZAVŘÍT DOHODU NEBO SMLOUVU S POJIŠTĚNÍM, TEDY PŘICHÁZÍ IHNED O 11,5% Z HRUBÉHO VÝDĚLKU. DANĚ SE MU POČÍTAJÍ ZE SUPERHRUBÉ MZDY, TEDY MÍSTO 15% PLATÍ AŽ 23%. I KDYŽ PRACUJE NA STEJNÉM MÍSTĚ A DĚLÁ STEJNOU PRÁCI JAKO ZAMĚSTNANCI PSEUDOAGENTUR, MÁ V ČISTÉM MÉNĚ. PSEUDOAGENTURY MAJÍ ZAMĚSTNANCE NA DOHODU O PROVEDENÍ PRÁCE. BEZ PLATEB POJISTNÉHO VE VÝŠI 34% Z HRUBÉ MZDY. JEDNODUŠE LEGÁLNÍM CENOVĚ KONKURUJÍ. Konference 11.6.2015 Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Asociace pracovních agentur, o.s.

18 Atypická zaměstnání dávají trhu práce žádanou flexibilitu Stát musí pravidla atypických zaměstnání důsledně vynucovat Atypická zaměstnání nesmí být zákonem diskriminována Atypická zaměstnání nesmí být finančně diskriminována Atypická zaměstnání musí mít jednoduchá pravidla Atypická zaměstnání jsou cestou k vyšší legální zaměstnanosti, pružně reagují na tržní poptávku Diskriminace a regulace atypických zaměstnání živí černý trh a nelegální práci Nemožnost atypických zaměstnání rodí nelegální práci Konference 11.6.2015 Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Asociace pracovních agentur, o.s.

19 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST A POROZUMĚNÍ MÉNĚ REGULACE, VÍCE LEGÁLNÍ PRÁCE Konference 11.6.2015 Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Asociace pracovních agentur, o.s.


Stáhnout ppt "Asociace pracovních agentur, o.s. Založena v roce 2001 Konference 11.6.2015 Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Ing. Radovan Burkovič,"

Podobné prezentace


Reklamy Google