Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_CER_4 Ročník:3.,4. Vzdělávací obor:65-42-M/01 Hotelnictví Tematický okruh:Průvodcovství Téma:Povinnosti průvodce během zájezdu - řešení Jméno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_CER_4 Ročník:3.,4. Vzdělávací obor:65-42-M/01 Hotelnictví Tematický okruh:Průvodcovství Téma:Povinnosti průvodce během zájezdu - řešení Jméno."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_CER_4 Ročník:3.,4. Vzdělávací obor:65-42-M/01 Hotelnictví Tematický okruh:Průvodcovství Téma:Povinnosti průvodce během zájezdu - řešení Jméno autora:Mgr. Jan Vajner Vytvořeno dne:4. 2. 2013 Metodický popis, (anotace) Podpora hodiny Povinnosti průvodce během zájezdu Pracovní list slouží jako podpora výuky Průvodcovství a Cestovního ruchu, může být také využit v hodinách Semináře cestovního ruchu nebo k maturitnímu opakování. Žák charakterizuje, doplňuje, přiřazuje pojmy z oblasti průvodcovství či cestovního ruchu, případně poznává obrázky, řeší křížovky a řeší praktické úkoly s atlasem nebo mapou.

2 Povinnosti průvodce během zájezdu 1) dostaví se včas na místo odjezdu nebo převzetí skupiny půl hodiny až hodinu před odjezdem 2) připevní si jmenovku 3) označí zasedací pořádek 4) jmenovitě dle seznamu překontroluje skutečný počet účastníků 5) překontroluje cestovní doklady (zejména pasy, víza, OP…), nejen zda mají ale i zda nejsou poškozené… 6) představí se, přivítá 7) seznámí účastníky s trasou a programem 8) upozorní na dodržování kázně, programu, časového harmonogramu a pečlivě jej dodržuje 9) upozorní na předpisy cizího státu

3 10) po příchodu do ubytovacího zařízení rozdělí účastníky do pokojů 11) řeší nedostatky v ubytování 12) Dbá a kontroluje aby účastníkům byly poskytnuty všechny služby dle dohodnutého objednaného a zaplaceného programu, kvalitě, rozsahu 13) Nedostatky které se nepodaří odstranit napíše do zprávy případně reklamaci a reklamační protokol 14) Při nepředvídaných okolnostech se snaží maximálně zajistit opatření vedoucí k dodržení programu a nahlásí zpoždění tam kde jsou očekáváni 15) Dbá na dodržování bezpečnostních opatření 16) V případě úrazu či onemocnění zajistí 1. pomoc, lékařské ošetření, odvoz do nemocnice… pokud nemůže účastník dále pokračovat oznámí to průvodce CK, konzulátu, vyhotoví potvrzení pro pojišťovnu

4 17) Při opuštění dopravního prostředku, ubytovacího zařízení upozorní klienty aby si nezapomněli zavazadla, osobní věci 18) Při ztrátě zavazadla či osobní věci oznámí pracovníkovi ubytovacího zařízení a bezpečnostním orgánům + sepíše protokol 19) Během cesty a v místě podává výklad 20) Pokud je při prohlídce místní průvodce (např. zámek) účastní se také – dohodne časový limit 21) Stará se o využití času účastníků i mimo plánovaný program 22) Dochvilností a obětavostí přispívá k úspěšnému průběhu zájezdu 23) Dbá o svůj zevnějšek 24) Zvýšenou pozornost věnuje zejména starším osobám a rodinám s malými dětmi 25) Snaží se předcházet sporům mezi účastníky a případné spory řeší taktně

5 Povinnosti průvodce během pobytu 1) v ubytovacím zařízení vyhodnotí složení pokojů, vyhrazení míst na stravování, dobu stravování, dohodne ubytovací rozdělovník 2) kontroluje doklady o zaplacení, odevzdá klientům poukázky na stravování, seznámí s místem a časem vydávání stravy 3) při prvním společném stravování seznámí s programem pobytu, podá Informace o možnostech kulturního, společenského a sportovního vyžití v místě pobytu, rozdá propagační materiály… 4) zveřejní program upřesněný na jednotlivé dny 5) kontroluje čerpání limitů na ubytování a stravování 6) řeší nedostatky týkající se ubytování a stravování

6 7) při naplánovaném výletu si ověří zajištění dopravního prostředku, čas a místo přistavení, čas návratu…. 8) povinně se zúčastňuje plánovaných výletů a podává výklad 9) poskytnutí služeb si dává potvrdit od dodavatelů 10) nevyčerpané služby se snaží nahradit jinými službami 11) snaží se zajistit náhradní program pro případ špatného počasí 12) před ukončení spolu s účastníky vyhodnotí pobyt 13) vyúčtuje pobyt


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_CER_4 Ročník:3.,4. Vzdělávací obor:65-42-M/01 Hotelnictví Tematický okruh:Průvodcovství Téma:Povinnosti průvodce během zájezdu - řešení Jméno."

Podobné prezentace


Reklamy Google