Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Transkript prezentace:

1 Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST EU Peníze školám Období česky psané literatury 7. ročník 7. ročník

2 Název: Období česky psané literatury Anotace: Výklad doby, kdy vznikala už česky psaná literární díla. Co byly glosy, kde je doložená první česká věta. Některé duchovní písně tohoto období,Alexandreida a hlavně Dalimilova kronika. Vypracovala : Mgr. Miroslava Štěrbová Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Metodika práce s materiálem: Výkladová prezentace, lze využít i k opakování (Druh učebního materiálu: Prezentace) Ročník: 7. Datum vytvoření: únor 2012

3 - jako období česky psané literatury označujeme 2. polovinu 13. století a 1. polovinu 14. století - díla vznikala duchovní i světská

4 - čeština pronikala do literatury postupně - kněží i mniši si zpočátku psali česky na okraj latinského textu význam slov, kterým úplně nerozuměli = tzv. glosy = poznámky v rukopisu (řec. slovo)

5 - první dochovaná česká věta je z počátku 13. století – týkala se darování pozemků kapitule - byla připsána k latinskému textu zakládací listiny kapituly litoměřické - ta je z roku 1057

6 - trochu spornou záležitostí je píseň Hospodine, pomiluj ny ! - vznikla jako staroslověnská píseň a byla postupně počešťována (dodnes ovšem obsahuje staroslověnské prvky)

7 Svatý Václave, vévodo české země = konec 12. století (ale první zápis se dochoval až z konce 14. století) - naše (česká) druhá nejstarší duchovní píseň, původně měla 3 sloky, ve 14. a 15. století se rozrostla na slok 9

8 - z Václava se stal světec a spasitel, protože zemřel mučednickou smrtí ( rukou svého bratra Boleslava) - píseň byla v nejhorších dobách českého národa oporou pro lid, prosili sv. Václava o pomoc a podporu

9 - kolem roku 1300 vznikla staročeská veršovaná skladba Alexandreida - je to vyprávění o řeckém králi Alexandru Velikém, ten je však českým autorem (pravděpodobně šlechtic) vykreslen jako romantický moudrý hrdina, ochránce sirotků a žen

10 - neznámý autor ukázal ideál panovníka jako ochránce pořádku a všech zájmů státu - obraz doby posledních Přemyslovců

11 - podle odhadu měla skladba asi 8 500 veršů, zachovala se jen malá část - Alexandr je vzor pro ideálního českého panovníka

12 Dalimilova kronika = první česká (veršovaná) kronika - vznikala asi - vznikala asi 1308 - 1318 1308 - 1318

13 - autor je neznámý, historikové se domnívají, že to byl asi český šlechtic, vzdělaný vlastenec, znal antické báje, historii, němčinu a latinu - název „Dalimilova“ pochází ze 17. st.

14 - kronika obsahuje 106 kapitol, líčí události od stavby Babylonské věže, zmatení jazyků a příchodu praotce Čecha až do roku 1314 = příchod Lucemburků do Čech

15 - v některých kapitolách se autor věnuje českým světcům - sv. Ludmile, sv. Václavovi, sv. Vojtěchovi - v některých kapitolách se autor věnuje českým světcům - sv. Ludmile, sv. Václavovi, sv. Vojtěchovi

16 - někde autor použil lidové pověsti, vyprávění pamětníků nebo vlastní zkušenost…často si vypomáhá fantazií

17 - kronika se dochovala celá, obsahuje přes 4500 veršů

18 - kronika zdůrazňuje, že Čechy jsou české a že český král má mluvit a jednat česky…důraz na vlastenectví a odpor k rostoucímu německému vlivu

19 - autor odmítá cizí zvyklosti i módu (turnaje a odívání), odmítá sňatky českých feudálů s cizinkami, ale ukazuje tolerantní postoj k překonání stavovských rozdílů (sňatek Oldřicha a Boženy)

20 - v roce 2005 byl zlomek latinského překladu náhodně objeven ve Francii (dnes je v Národní knihovně)

21 - jedná se o zlomek věrného překladu, vznikl kolem roku 1340 - je to sešitek 245 x 175 mm a obsahuje 24 bohatě iluminovaných pergamenových stran

22 - aukce proběhla v Paříži v březnu 2005 za téměř 10 milionů korun ( předtím ho vlastnila po několik generací jistá fr. rodina, která vůbec nevěděla o jeho hodnotě) - kronika se těšila velké oblibě, byla upravována, překládala se a šířila po celé Evropě

23 Téma: Období česky psané literatury – 7. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional MS Office PowerPoint Použitá literatura : Ulrichová, L. : Obsahy z děl české literatury Košťák, J. : Literatura I. Díl http://www.google.cz/imgres?q=prvn%C3%AD+%C4%8Desk%C3%A1+v%C4%9Bta&num=10&hl=cs&biw=1280&bih=820&tbm=isch&tbnid=7MRVGfYu3_mRCM:&imgrefurl=http:/ /adwebdesign.ca/a_citarny/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D2863&docid=FjEBhWU2QH8z_M&imgurl=http://adwebdesign.ca/a_citarny/images/ stories/photo_ruzne/litomericka_kapitula.jpg&w=450&h=338&ei=egR9UJCeIsvZsgb0r4DIAg&zoom=1&iact=rc&dur=218&sig=105275955027880514317&page=1&tbnh=145&tbnw =193&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:2,s:0,i:77&tx=82&ty=90 22&ved=1t:429,r:2,s:0,i:77&tx=82&ty=90 http://www.google.cz/imgres?q=hospodine+pomiluj+ny&hl=cs&biw=1280&bih=820&tbm=isch&tbnid=_zUyu3W6MwWKMM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Hospodine_p omiluj_ny&docid=o2qYOIvZwnVz_M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Hospodine_pomiluj_ny_Traktat_Jana_z_Holesova.jpg&w=250&h=363&ei=vw http://www.google.cz/imgres?q=hospodine+pomiluj+ny&hl=cs&biw=1280&bih=820&tbm=isch&tbnid=XRt3cDerHbYBdM:&imgrefurl=http://www.collegium.cz/index.php%3Fmen u%3Dwaldorf/hudba%26page%3Dhdejiny&docid=lzt0vEJKiC0o4M&imgurl=http://www.collegium.cz/waldorf/hudba/hdejiny/svaclave.jpg&w=500&h=743&ei=vwR9UOrbEMzHtAbk tIHYDA&zoom=1R9UOrbEMzHtAbktIHYDA&zoom=1&iact=rc&dur=250&sig=105275955027880514317&page=1&tbnh=148&tbnw=102&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:0,s:0,i:71&t x=27&ty=30 http://www.google.cz/imgres?q=svat%C3%BD+v%C3%A1clave&hl=cs&biw=1280&bih=820&tbm=isch&tbnid=LoawjZeJW49TDM:&imgrefurl=http://www.pribramsko.eu/detail.php %3FID%3D3416%26anketa_nazev%3D%26anketa_ukonceni%3Dano&docid=9CDbDpB2bgjQUM&imgurl=http://www.pribramsko.eu/dok_zpravodajstvi_images/zasobnik_08/1109 28-vaclav02.jpg&w=309&h=347&ei=jhB9UJ-- I8TLswa_sYDgBQ&zoom=1&iact=rc&dur=406&sig=105275955027880514317&page=1&tbnh=145&tbnw=129&start=0&ndsp=29&ved=1t:429,r:3,s:0,i:77&tx=78&ty=104 i:77&tx=78&ty=104 http://www.google.cz/imgres?q=dalimilova+kronika&hl=cs&biw=1280&bih=820&tbm=isch&tbnid=8KpgMgY561V89M:&imgrefurl=http://narrateur.blog.cz/1008/tajemny-kronikar- dalimil&docid=ML7LhomoyJm7CM&imgurl=http://nd04.jxs.cz/977/507/527684ac24_68117083_o2.jpg&w=800&h=443&ei=_RB9UOijF5DVsgbH0ICwBw&zoom=1&iact=rc&dur=234 &sig=105275955027880514317&page=1&tbnh=122&tbnw=220&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:2,s:0,i:114&tx=172&ty=67 http://www.google.cz/imgres?q=dalimilova+kronika&hl=cs&biw=1280&bih=820&tbm=isch&tbnid=CSbe9RTYZHymdM:&imgrefurl=http://www.lupa.cz/clanky/digitalizace- knihoven-je-beh-na-dlouhou-trat/&docid=i9kCFrCTnwKnXM&imgurl=http://i.iinfo.cz/urs/dalimilovakronika2- 119186898874252.jpg&w=807&h=1138&ei=_RB9UOijF5DVsgbH0ICwBw&zoom=1&iact=rc&dur=110&sig=105275955027880514317&page=1&tbnh=154&tbnw=125&start=0&ndsp= 26&ved=1t:429,r:6,s:0,i:126&tx=40&ty=127 http://www.google.cz/imgres?q=dalimilova+kronika&hl=cs&biw=1280&bih=820&tbm=isch&tbnid=_IFyrXE2kKduvM:&imgrefurl=http://www.lidovky.cz/cesko-si-pripise-dalsi- kulturni-pamatky-vlak-i-dalimilovu-kroniku-10m- /ln_domov.asp%3Fc%3DA100208_110734_ln_domov_glu&docid=OKGb9sLykVnx_M&imgurl=http://i.lidovky.cz/10/021/lngal/GLU310275_kronika.jpg&w=460&h=308&ei=_RB9UO ijF5DVsgbH0ICwBw&zoom=1&iact=rc&dur=219&sig=105275955027880514317&page=1&tbnh=135&tbnw=167&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:11,s:0,i:142&tx=61&ty=88 0,i:142&tx=61&ty=88 http://www.google.cz/imgres?q=dalimilova+kronika&hl=cs&biw=1280&bih=820&tbm=isch&tbnid=sbmwACYlr9KJTM:&imgrefurl=http://www.lumpy.estranky.cz/fotoalbum/dalimil ovakronika/ukazka-5.jpg.html&docid=V70RQpg9Irb9dM&imgurl=http://www.lumpy.estranky.cz/img/mid/59/ukazka- 5.jpg&w=460&h=325&ei=_RB9UOijF5DVsgbH0ICwBw&zoom=1&iact=hc&vpx=966&vpy=496&dur=2453&hovh=189&hovw=267&tx=151&ty=107&sig=105275955027880514317&pa ge=1&tbnh=129&tbnw=183&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:19,s:0,i:167 Autor: Mgr. Miroslava Štěrbová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google