Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slide 0 1. Makroekonomická data. slide 1 Předmětem přednášky jsou… … tří nejvýznamnější makroekonomické indikátory:  Hrubý domácí produkt (HDP)  Index.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slide 0 1. Makroekonomická data. slide 1 Předmětem přednášky jsou… … tří nejvýznamnější makroekonomické indikátory:  Hrubý domácí produkt (HDP)  Index."— Transkript prezentace:

1 slide 0 1. Makroekonomická data

2 slide 1 Předmětem přednášky jsou… … tří nejvýznamnější makroekonomické indikátory:  Hrubý domácí produkt (HDP)  Index spotřebitelských cen (CPI)  Míra nezaměstnanosti (u)

3 slide 2 Hrubý domácí produkt: výdaje a důchody Dvě definice HDP:  Celkové výdaje na doma vyrobenou finální produkci.  Celkové důchody vydělané domácími výrobními faktory. Výdaje se rovnají důchodům, protože každá koruna utracená nakupujícím se stává důchodem prodávajícího.

4 slide 3 Ekonomický koloběh Domácnosti Firmy Statky Práce Výdaje (Kč) Důchody (Kč)

5 slide 4 Přidaná hodnota Definice: přidaná hodnota (firmy) je hodnota jejího výstupu mínus hodnota meziproduktů, které firma použila k výrobě výstupu.

6 slide 5 Výdajová skladba HDP  spotřeba  investice  vládní nákupy  čisté exporty

7 slide 6 Stav x Tok Tok je množství měřené za určité časové období. Např: “Investice během roku 2009 činily 500 mld. €” Tok Stav Stav je množství měřené v určitém časovém okamžiku. Např: “Zásoba kapitálu k 1.1. 2010 byla 3000 mld. €”

8 slide 7 Stav nebo tok?  HDP  Veřejný dluh  Míra inflace  Míra nezaměstnanosti

9 slide 8 Makroekonomická identita Y = C + I + G + NX Agregátní výdaje Celkový produkt

10 slide 9 Otázka… Předpokládejme, že firma  vyrobí produkci v hodnotě 10 miliónů Kč,  ale prodá produkci pouze za 9 miliónů Kč Představuje tato situace porušení identity „produkt = výdaje“?

11 slide 10 Proč „výstup = výdaje“?  Neprodaný výstup se dostane do zásob a je započítán jako „investice do zásob“, přičemž nezáleží na tom, zda toto zvýšení zásob bylo úmyslné či nikoliv.  De-facto tak předpokládáme, že si firmy samy nakupují svoji neprodanou produkci.

12 slide 11 HDP: pružný indikátor Hrubý domácí produkt vyjadřuje současně:  celkový důchod  celkový výstup  celkové výdaje  součet veškeré přidané hodnoty ve všech fázích výroby finální produkce

13 slide 12 ČR: HDP 2008 4.5 % 20.3 % 25.2 % 50.0 % 168 751 931 1.843 Čisté exporty Vládní spotřeba Investice Spotřeba % of HDPMld. CZK

14 slide 13 HNP vs. HDP  Hrubý národní produkt (HNP): Celkový důchod vydělaný národními výrobními faktory, bez ohledu na jejich lokalizaci.  Hrubý domácí produkt (HDP): Celkový důchod vydělaný domácími výrobními faktory bez ohledu na jejich národnost. (HNP – HDP) = (příjmy z VF ze zahraničí) - (platby za VF do zahraničí)

15 slide 14 Otázka: Je pro ekonomiku lepší pokud je větší HDP nebo HNP? Proč?

16 slide 15 (HNP – HDP) jako % HDP vybrané země, 2005 zdroje: World Development Indicators, World Bank Makroekonomická predikce MFČR HNP mld. Kč 3.431 HDP mld. Kč 3.694 Rozdíl % HDP -7.1 ČR: 2008

17 slide 16 Realný x nominální HDP  HDP je hodnota veškeré finální vyrobené produkce.  nominální HDP měří tuto hodnotu pomocí běžných cen.  reálný HDP měří tuto hodnotu pomocí cen základního období.

18 slide 17 Reálný HDP je očištěný o inflaci Změny v nominálním HDP mohou být způsobeny:  změnami v cenách  změnami v množství vyrobené produkce Změny v reálném HDP mohou být způsobeny pouze změnami v množství, protože reálný HDP je ohodnocen stálými cenami základního období.

19 slide 18 USA: Nominální a reálný HDP, 1950–2007 Nominal GDP Real GDP (in 2000 dollars)

20 slide 19 Deflátor HDP  Míra inflace je procentní zvýšení agregátní cenové hladiny.  Jedním z indikátorů cenové hladiny je deflátor HDP, který je definován jako

21 slide 20 HDP deflátor - podrobněji Příklad se 3 statky Statky i = 1, 2, 3 P it = tržní cena statku i v měsíci t Q it = množství statku i vyrobeného v měsící t NGDP t = Nominální HDP v měsíci t RGDP t = Reálný HDP v měsíci t

22 slide 21 HDP deflátor - podrobněji Deflátor HDP je vážený průměr cen. Váha každé ceny odráží relativní význam dotyčného statku v HDP. Tyto váhy se v průběhu času mění.

23 slide 22 Dva aritmetické triky pro operace s procentními změnami Př:Pokud hodinová mzda stoupne o 5% a pracujete o 7% více hodin, potom váš mzdový příjem stoupne přibližně o 12%. 1. Pro dvě veličiny X a Y, procentní změna (X  Y )  procentní změna X + procentní změna Y

24 slide 23 Dva aritmetické triky pro operace s procentními změnami Př:HDP deflátor = 100  NHDP/RHDP. Jestliže se NGDP zvýší o 9% a RGDP se zvýší o 4%, potom je míra inflace přibližně 5%. 2. Procentní změna (X/Y )  procentní změna X  procentní změna Y

25 slide 24 Index spotřebitelských cen (CPI)  Měřítko agregátní cenové hladiny  Měřen Českým statistickým úřadem (ČSÚ)  Využití:  zaznamenává změny v životních nákladech typické domácnosti  pomocí CPI se indexuje mnoho smluv oproti inflaci  umožňuje srovnání korunových částek v průběhu času

26 slide 25 Jak ČSÚ vypočítá CPI? 1.Průzkum domácností za účelem zjištění skladby typického spotřebního koše průměrné domácnosti. 2.Každý měsíc se pak zjistí data o cenách všech položek ve spotřebitelském koši; následně se pak vypočte cena spotřebitelského koše. 3.CPI se v libovolném měsíci vypočte jako:

27 slide 26 Složení spotřebitelského koše

28 slide 27 ČR: Míra inflace 1989-2008 (Procentní změna průměrného CPI za 12 měsíců daného roku oproti průměru 12-ti předchozích měsíců. ) 19891,419992,1 19909,720003,9 199156,620014,7 199211,120021,8 199320,820030,1 199410,020042,8 19959,120051,9 19968,820062,5 19978,520072,8 199810,720086,3

29 slide 28 CPI - podrobně Příklad se 3 statky Pro statky i = 1, 2, 3 C i = váha statku i ve spotřebitelském koši P it = cena statku i v měsíci t E t = cena spotřebitelského koše v měsíci t E b = cena spotřebitelského koše v základním období

30 slide 29 CPI podrobně CPI je vážený průměr cen. Váha každé ceny odráží relativní význam tohoto zboží ve spotřebitelském koši. Váhy zůstávají v čase fixní.

31 slide 30 Důvody, proč CPI může nadhodnocovat inflaci.  Substituční efekt: CPI používá fixní váhy, proto nemůže zachytit schopnost spotřebitelů substituovat dražší statky levnějšími.  Nové zboží na trhu: Nové zboží na trhu je pro spotřebitele přínosem. Ovšem nesníží CPI, protože CPI používá fixní váhy.  Neměřitelné změny kvality: Zlepšení kvality zvyšují hodnotu koše, ale nejsou často plně promítnuty do CPI.

32 slide 31 CPI x Deflátor HDP Ceny kapitálových statků  zahrnuty v deflátoru HDP (pokud jsou produkovány doma)  vyloučeny z CPI Ceny importovaného spotřebního zboží  zahrnuty v CPI  vyloučeny z deflátoru HDP Koš zboží  CPI: fixní  Deflátor HDP: mění se každý rok

33 slide 32 USA: GDP deflátor a CPI 1950-2007 Percentage change from 12 months earlier

34 slide 33 Skladba populace  zaměstnaní pracující v placeném zaměstnání  nezaměstnaní ne-zaměstnaní, ale hledající práci  pracovní síla objem práce k dispozici pro produkci zboží a služeb; všichni zaměstnaní plus nezaměstnaní  neaktivní ne-zaměstnaní, nehledající práci

35 slide 34 Dva významné indikátory trhu práce  míra nezaměstnanosti procento pracovní síly, které je nezaměstnané  míra pracovní participace podíl dospělé populace, která „participuje“ na pracovní síle

36 slide 35 Dvě míry nezaměstnanosti  Registrovaná - podle počtů přihlášených na úřadech práce (MPSV)  VŠPS – výběrové šetření pracovních sil; standardizovaný dotazník ohledně chování na trhu práce

37 slide 36 ČR: Dvě míry nezaměstnanosti

38 Shrnutí 1. Hrubý domácí produkt (HDP) měří současně jak celkový důchod, tak celkové výdaje na finální produkci zboží a služeb. 2. Nominální HDP oceňuje výstup v běžných cenách; reálný HDP oceňuje výstup ve stálých cenách. Změny ve výstupu ovlivňují oba ukazatele, ale změny v cenách ovlivňují pouze nominální HDP. 3. HDP je součet spotřeby, investic, vládních nákupů a čistých exportů. slide 37

39 Shrnutí 4. Agregátní cenová hladina může být měřena buď  indexem spotřebitelských cen (CPI), cenou fixního spotřebitelského koše nakupovaného typickým spotřebitelem nebo  deflátorem HDP, poměrem nominálního a reálného HDP 5. Míra nezaměstnanosti je podíl pracovní síly, která není zaměstnána. slide 38


Stáhnout ppt "Slide 0 1. Makroekonomická data. slide 1 Předmětem přednášky jsou… … tří nejvýznamnější makroekonomické indikátory:  Hrubý domácí produkt (HDP)  Index."

Podobné prezentace


Reklamy Google