Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

B.Legierský MU Brno 2012 VYPLNĚNÝ ZÁPIS o UTKÁNÍ Bohuslav LEGIERSKÝ Masarykova univerzita Brno 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "B.Legierský MU Brno 2012 VYPLNĚNÝ ZÁPIS o UTKÁNÍ Bohuslav LEGIERSKÝ Masarykova univerzita Brno 2012."— Transkript prezentace:

1 B.Legierský MU Brno 2012 VYPLNĚNÝ ZÁPIS o UTKÁNÍ Bohuslav LEGIERSKÝ Masarykova univerzita Brno 2012

2 B.Legierský MU Brno 2012 Rozhodčí je povinen na zadní straně zápisu o utkání podrobně uvést všechny podrobné okolností. Vyjádří se zejména: k námitkám kapitánů, k přestupkům vyloučených členů družstev (není-li řídícím orgánem stanoveno jinak), k přestupkům napomenutých členů družstev, vyžaduje-li to řídící orgán příslušné soutěže, k přestupkům členů družstev, o kterých ho informoval delegát utkání,

3 B.Legierský MU Brno 2012 k opatřením přijatým v průběhu utkání vůči příslušníkům družstev, Ke svým závažným rozhodnutím a ke sporným herním situacím, k důvodům a délce nastavení nebo prodloužení doby hry, popř. k důvodům zkrácení doby hry v přátelském utkání, k dalším událostem, ke kterým došlo před utkáním, v jeho průběhu nebo po jeho ukončení

4 B.Legierský MU Brno 2012 Kapitán má právo vznést námitky proti skutečnostem známým v průběhu utkání, ale musí je uplatnit nejpoz­ději před podepsáním zápisu o utkání po ukončení utkání. Námitky rozhodčí zapíše do zápisu o utkání a kapi­tán je povinen je podepsat. Námitky lze vznést (pokud Rozpis příslušné soutěže nestanoví jinak) proti:

5 B.Legierský MU Brno 2012 příslušenství hrací plochy a vybavení hřiště, nastoupení nebo startu člena soupeřova družstva, výstroji hráče soupeřova družstva, výsledku utkání, neregulérnímu průběhu utkání (nikoli však proti výkonu roz­ hodčího), popisu přestupků nebo popisu provinění příslušníka družstva, Za neregulérní průběh utkání se považuje, jestliže např. část utkání se hrála při velmi špatné viditelnosti, nebo část utkání se hrála za velice špatných povětrnostních podmínek, nebo část utkání se hrála na hrací ploše, která nebyla pro hru způsobilá apod.

6 B.Legierský MU Brno 2012

7 Příloha č.1 (2, 3,…) k Zápisu o utkání FC Dolní Milíkov – TJ Horní Bludovice (29/A2D2905 SR 2011/2012) Na každé straně nové přílohy uváděj tyto údaje! Nezapomeň každou stranu přílohy podepsat.

8 B.Legierský MU Brno 2012 Odeslání zápisu o utkání Úplně a přesně vyplněný zápis o utkání rozhodčí podepíše a odešle doporučenou poštou: do 48 hodin po ukončení utkání (pokud není Soutěžním řádem nebo Rozpisem soutěže stanoveno jinak),

9 B.Legierský MU Brno 2012 do 24 hodin po ukončení utkání, když dojde k vyloučení hráče nebo k jiným událostem, které mohou být předmětem disciplinárního řízení (pokud není Soutěžním řádem nebo Rozpisem soutěže stanoveno jinak), není-li po utkání rozhodčí ze závažných důvodů (např. pro zranění nebo pro inzultaci) zápis o utkání schopen vyplnit a odeslat, učiní tak AR1(pokud není Soutěžním řádem nebo Rozpisem soutěže stanoveno jinak),

10 B.Legierský MU Brno 2012 Dohoda o oddílovém pomezním rozhodčím (OPR): k utkání se nedostavil AR č.2 jelikož na stadionu nebyl přítomen žádný kvalifikovaný rozhodčí, oba kapitáni se dohodli, že funkci OPR č.2 bude vykonávat zástupce domácího oddílu KARÁSEK Jiří r.č. 650415 / 5326 (v případě, že se nedohodnou následuje losování, v žádném případě nemá přednost domácí družstvo). PF Příloha G – oddíloví rozhodčí. Kapitán domácích: Zeman Jiří Kapitán hostů: Nový Milan

11 B.Legierský MU Brno 2012 Hráč v brýlích: Prohlášení hráče domácího družstva č.2 ZEMANEK Matěj. Svým podpisem potvrzuji a prohlašuji, že „Hraji v brýlích na vlastní nebezpečí a odpovídám za možná zranění jiných hráčů“ (PF 4, výklad 8). Podobně rozhodčí může postupovat i v případě použití jiných ochranných pomůcek, jako jsou např. masky na obličej, přilby, ortézy atd. U mládeže… Podpis hráče: Zemánek Milan

12 B.Legierský MU Brno 2012 Branky: 31´ Dč.10 Toman Jan 1:0, 58´ Dč.9 Kozák Ivo 2:0, 81´ Dč.11 Rygel Vít 3:0, 89´ Hč.2 Hudec Michal 3:1 (PK), Pokutový kop byl nařízen za úmyslné hraní ruky Dč.5 (jednalo se o úmyslný pohyb ruky k míči) s udělením OT (ČK). Domácí hráč č.11 pokutový kop proměnil.

13 B.Legierský MU Brno 2012 Zranění hráči: dom. hráč č.6 HORÁK r.č.801206 / 1538 – hypofunkce levého kotníku (SŘ čl.47 bod 2/b). MUDr. Vodička Emanuel lékař Ke zranění došlo v 58 minutě, když při běhu si podvrtnul kotník na nerovné travnaté hrací ploše a upadl (cizí zavinění nebylo zjištěno). Hráč utkání dohrál.

14 B.Legierský MU Brno 2012 Nastoupení bez registračních průkazů: Před utkáním přišel do kabiny rozhodčích kapitán hostí oznámit, že jeho družstvo nemá registrační průkazy, protože jejich sekretář oddílu odjel na dovolenou a odvezl omylem všechny registrační průkazy s sebou.

15 B.Legierský MU Brno 2012 Rozhodčí provedl identifikaci všech hráčů hostí podle jejich osobních dokladů (občanský průkaz, cestovní pas, …). Jednoho hráče hostí, který se údajně jmenuje Ptáček Milan r.č. 750809 / 3920 jsem nenechal startovat, protože neměl u sebe žádný osobní doklad. (SŘ čl.35). Všichni níže podepsaní prohlašuji, že všichni hráči hostí, kteří startují v utkání, jsou řádně zaregistrováni dle registračního řádu FAČR v oddíle TJ Horní Bludovice a tudíž startují oprávněně (SŘ čl.35). Kapitán hostů: Nový Milan Vedoucí hostů: Černý Antonín Trenér hostů: Mokrohajský Vladislav

16 B.Legierský MU Brno 2012 Vyjádření k námitce hostujícího družstva: Před podpisem Zápisu o utkání oběma kapitány před utkáním, mne požádal kapitán hostujícího družstva o provedení konfrontace. Jejím výsledkem byla vznesená námitka proti startu hráče domácího družstva č.3. Identifikaci jsem zjistil, že pod č.3 nastoupil hráč, u kterého jsem dotazy zjistil ŠPAČEK Jiří narozen 25.11.1981, bytem v Ostravě-Mariánských Horách, Hornické 54.

17 B.Legierský MU Brno 2012 (SŘ čl.35).. Na moji otázku, jaké má vzdělání, mi po chvíli váhání odpověděl, že vystudoval Pedagogickou VŠ v Ostravě, pak se opravil s tím, že to byla stavební, protože i podle občanského průkazu fotografie není úplně totožná s fotografii registračního průkazu (cca 10 let) a nejsem přesvědčen o oprávněném startu hráče č.3, připustil jsem jej ke hře a RP zasílám spolu se Zápisem o utkání řídícímu orgánu (SŘ čl.35).. Hráč domácího družstva: Špaček Jiří Zástupce dom. kap. družstva : Šilhavý Zdeněk Vedoucí dom.družstva: Popelka Jiří

18 B.Legierský MU Brno 2012 Vyjádření k námitce domácího družstva: Domácí kapitán vznesl námitku „hráč č.5 vyrazil míč z branky neúmyslně, jednalo se o nastřelenou ruku a byl nesprávně vyloučen“. Námitku považuji za neoprávněnou, protože hráč domácího družstva č.5 ZEMAN Jiří r.č.830811 / 1362 úmyslně roztáhl ruce, aby soupeři zmenšil střelecký úhel a míč, který směřoval do branky se zastavil na jeho ruce (na brankové čáře v prostoru branky) – PF 5, čl.29/f.

19 B.Legierský MU Brno 2012 Opožděný začátek utkání: Hostující družstvo se dostavilo na stadion v 16:15 hodin (úřední začátek utkání v 16:00 hodin), aniž by opožděný příjezd zdůvodnili a ještě k tomu bez registračních průkazů. Z tohoto důvodů bylo utkání zahájeno v 16:38 hodin (SŘ čl.42 bod 11/a).

20 B.Legierský MU Brno 2012 Uctění památky zesnulého V souladu s PF 8, bod 8 byla uctěná památka zesnulého nejlepšího střelce v historii Baníku Havířov p.POLÁKA Ferdinanda. Před utkáním u příležitosti 60 let byl slavnostně předán dres p. ZIMOVI Milanu.

21 B.Legierský MU Brno 2012 Nastavení doby hry: V 1.poločase byla doba hry nastavená o 3 minuty za zjištování stavů zraněných hráčů na hrací ploše (jeho ošetřování a odnesení z hrací plochy), dále za střídání hráčů Ve 2. poločase byla doba hry nastavená o 9 minut za zjištování stavů zraněných hráčů na hrací ploše (jeho ošetřování a odnesení z hrací plochy), dále opravy poškozené brankové sítě (PF 7, rozhodnutí FAČR 5a, b, g).

22 B.Legierský MU Brno 2012 Změna kapitána družstva V 88 minutě u domácího družstva převzal funkci kapitána družstva hráč č.8 Šilhavý Zdeněk místo vyloučeného kapitána č.5 ZEMANA Jiřího (PF 3, výklad bod 2).

23 B.Legierský MU Brno 2012 Vyloučení domácích příslušníku družstva: v 88 minutě utkání byl vyloučen hráč č.5 ZEMAN Jiří 830811 / 1362 za zabránění v dosažení branky soupeře (na vlastní brankové čáře úmyslně vyrazil míč rukou, který jasně směřoval do branky), (PF 12 výklad bod 54). Vyloučený hráč opustil hrací plochu do kabin bez dalšího nesportovního chování.

24 B.Legierský MU Brno 2012 Vyloučení domácích příslušníku družstva: V 65 minutě byl na pokyn AR1 vykázán z lavičky pro příslušníky družstva domácí trenér Novotný Jan r.č.620711 / 3412 za pohoršující, urážlivé a ponižující výroky vůči AR1 na kterého křičel „tak to mávej hajzle“. Vykázány domácí trenér opustil hřiště bez dalšího nesportovního chování a po utkání se přišel omluvit AR1.

25 B.Legierský MU Brno 2012 Vyloučení hostujících příslušníku družstva: V 75 minutě 2.ŽK+ČK hráč č.6 BAŠE Jiří r.č.800506 / 1234. 1.ŽK - 4´ za nesportovní chování - podražení soupeře ze strany v souboji o míč v nepřerušené hře (PF 12 výklad bod 57), 2ŽK+ČK ve 75´ nesportovní chování úmyslné zakopnutí míče v přerušené hře. Při odchodu z hrací plochy ještě křičel na HR – „jseš pěkný magor“.

26 B.Legierský MU Brno 2012 Chování diváků: V 63 minutě ze sektoru hostujících diváků na betonovém panelu došlo k zapálení pyrotechniky (dýmovnice, třaskaviny), která nezasáhla hrací plochu. Utkání nemuselo být přerušeno. Hlasatelská služba okamžitě upozornila hostující diváky na nevhodné chování (SŘ čl.21 bod 4).

27 B.Legierský MU Brno 2012 Zranění hráčů: V 53 minutě u domácího družstva se zranil hráč č.6 HORÁK Zdeněk r.č. 801206 / 1538 - při hlavičkovém souboji o míč s hráčem host. družstva č.11 KARASEM Antonínem si poranil levý kotník (při dopadu na zem zraněný hráč špatně došlápl). Cizí zavinění nebylo zjištěno. Uvedený hráč utkání nedohrál (PF 5, výklad bod 30/h).

28 B.Legierský MU Brno 2012 Povinnosti pořadatele: Pořadatele nedodali k utkání ani jeden náhradní míč (PF 2, výklad bod 1). Na stadionu nebyl k dispozici Řád pořadatelské služby (ŠR čl.20 bod 16).

29 B.Legierský MU Brno 2012 Nesouhlas AR1 s hodnocením delegáta utkání Asistent rozhodčího č.1 STARKA Pavel č.pr.5961 nesouhlasí s hodnocením delegáta svazu (uspokojivý výkon) – ofsajdové pozice a ofsajdy jsem správně vyřešil (69´, 78´, 89´, 91´+). AR č.: STARKA Pavel rozhodčí: Kratochvíl Milan delegát svazu: Petr Novák

30 B.Legierský MU Brno 2012 Upozornění pro rozhodčí. u mládeže vedoucí nebo trenér družstva podepisuje vše co kapitán družstva. U družstva dospělých je-li kapitán družstva mladší 18 let podepisuje vedoucí nebo trenér družstva také vše co kapitán.


Stáhnout ppt "B.Legierský MU Brno 2012 VYPLNĚNÝ ZÁPIS o UTKÁNÍ Bohuslav LEGIERSKÝ Masarykova univerzita Brno 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google