Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Práva k nehmotným statkům. Evropský patent. Licenční smlouvy. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Práva k nehmotným statkům. Evropský patent. Licenční smlouvy. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Práva k nehmotným statkům. Evropský patent. Licenční smlouvy. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

2 1. Práva k nehmotným statkům  Nehmotný statek – pojem  Právo průmyslového vlastnictví  Právo duševního vlastnictví  Regulace v právu ES

3 2. Evropský patent  1973 – Evropská patentová úmluva  Evropská patentová organizace  Evropský patentový úřad  Nejedná se o svazek jednotný a nedílný, ale o svazek patentů národních – stejný právní režim jako národní patent

4  EP lze udělit jen na vynálezy, které jsou nové, zahrnují vynálezeckou činnost a jsou průmyslově využitelné  Co se nepovažuje za vynálezy dle EPÚ  Na co se neuděluje EP

5  EP se podává u Evropského patentového úřadu, na jeho pobočce v Haagu nebo u ústředního úřadu průmyslového vlastnictví  Na formuláři  Podléhá poplatku

6  Několik částí řízení: 1.Průzkum přihlášky, zpráva o evropské rešerši, zveřejnění přihlášky a rešeršní zprávy 2.Věcný průzkum patentovatelnosti a udělení EP 3.Řízení o odporu

7  Zvláštní část řízení = řízení o stížnosti proti rozhodnutí, kterým se končí řízení  Lze podat žádost o revizi rozhodnutí Velkým stížnostním senátem

8  Možnost konverze na národní přihlášku  EP se uděluje na 20 let od podání přihlášky  Výhoda - cena

9 Komunitární patent  Měl by být jednotným a nedílným patentem platným na území celé EU  Problémy přijetí KP

10 3. Licenční smlouvy  Licence = svolení k určité činnosti, která je jinak zakázána  Poskytovatel vs. nabyvatel  Podstata = právo k užívání nehmotného statku nebo nakládání s nimi, nikoliv k převodu práva  Rozdíl od licence zákonné

11 Česká právní úprava licenčních smluv 1.Licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví dle § 508 an. ObchZ 2.Licenční smlouvy dle autorského zákona 3.Ostatní licenční smlouvy (smlouvy inominátní)

12 Ad 1) Licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví dle § 508 an. ObchZ  Toliko ve vztahu k předmětům průmyslového vlastnictví  Relativní obchody, fakultativní obchody  Písemná forma smlouvy  Většina dispozitivních ustanovení

13 Ad 2) Licenční smlouvy dle autorského zákona  Licence výhradní  Licence nevýhradní  Licenční smlouva nakladatelská

14 Ad 3) Ostatní licenční smlouvy (smlouvy inominátní)  Právní režim dle ObchZ  Právní režim dle OZ


Stáhnout ppt "Práva k nehmotným statkům. Evropský patent. Licenční smlouvy. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google