Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Matematický rychlokvíz 2 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Matematický rychlokvíz 2 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným."— Transkript prezentace:

1 Matematický rychlokvíz 2 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

2 Zadání a řešení pro dva soutěžící

3  Co původně znamenalo slovo geometrie?  geo = země, metrein = měřit, zeměměřictví A

4 A  Co znamená zápis │ AB │ = 1?  Velikost úsečky AB se rovná jedné.

5 A  Jak se nazývá polopřímka s počátkem ve vrcholu úhlu, která úhel rozdělí na dva shodné úhly?  osa úhlu

6 A  Jestliže dvě přímky mají společný jeden bod, potom jsou  různoběžné

7 A  Jeden stupeň má kolik vteřin?  3 600

8 A  Je úhel 45° ostrý nebo tupý?  ostrý

9 A  Vyjádři velikost úhlu ¼π ve stupních  45°

10 A  Jak bys vypočítal obsah obecného trojúhelníku?  S = ½ · z · v

11 A  Jak bys vypočítal obsah lichoběžníku?  S = ½ · (a + c) · v

12 A  Rovnice o = a + b + c vyjadřuje  obvod obecného trojúhelníku

13 A  Rovnice o = a + b + c + d vyjadřuje  obvod lichoběžníku

14 A  Rovnice S = π · (r 1 2 – r 2 2 ) vyjadřuje  obsah mezikruží

15 A  Velikost středového úhlu je rovna jaké velikosti obvodového úhlu, příslušného k témuž oblouku?  dvojnásobku

16 A  Jak se nazývá tato věta? V každém pravoúhlém trojúhelníku je druhá mocnina délky přepony rovna součtu druhých mocnin délek obou odvěsen?  Pythagorova věta

17 A  Kde byl umístěn nápis „Sem nevstupuj nikdo, kdo neznáš geometrii”?  nad vchodem Platónovy Akademie

18 B  Co znamená, že jsou body incidentní s přímkou?  Body leží na přímce

19 B  Shodnost úseček AB a CD zapisujeme kombinací dvou znaků, kterých?  = a ~

20 B  Jak se nazývá takový geometrický útvar, pro který úsečka s krajními body v libovolných dvou bodech útvaru je částí tohoto útvaru?  konvexní

21 B  Zápis a ll b, a ≠ b určuje, že dvě přímky jsou  rovnoběžné různé

22 B  Jaká je jednotka obloukové míry?  radián

23 B  Je úhel π ostrý nebo tupý?  tupý

24 B  Vyjádři velikost úhlu 135˚ v radiánech ¾π¾π

25 B  Jak bys vypočítal obsah kosočtverce?  S = a · v nebo S = ½ · e · f

26 B  Jak bys vypočítal obvod kruhu?  o = 2 · π · r nebo o = π · d

27 B  Rovnice o = 4 · a vyjadřuje  obvod čtverce nebo kosočtverce

28 B  Rovnice o = 2 · (a + b) vyjadřuje  obvod obdélníku nebo kosodélníku

29 B  Rovnice S = π · r 2 vyjadřuje  obsah kruhu

30 B  Dvě kružnice, které mají společný střed, nazýváme  soustředné

31 B  Jak se nazývá tato věta? V každém pravoúhlém trojúhelníku je druhá mocnina délky odvěsny rovna součinu délek přepony a přilehlého úseku.  Euklidova věta o odvěsně

32 B  Kdo je autorem věty: Všechny úhly nad průměrem kružnice jsou pravé?  Thales z Milétu


Stáhnout ppt "Matematický rychlokvíz 2 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným."

Podobné prezentace


Reklamy Google