Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název předmětu: ZÁKLADY MANAGEMENTU (BPH_ZMAN) Rozsah: 2/1 přímé výuky týdně Způsob ukončení: Ústní zkouška s testem Sledování průběžného studia: Autokorekční.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název předmětu: ZÁKLADY MANAGEMENTU (BPH_ZMAN) Rozsah: 2/1 přímé výuky týdně Způsob ukončení: Ústní zkouška s testem Sledování průběžného studia: Autokorekční."— Transkript prezentace:

1 Název předmětu: ZÁKLADY MANAGEMENTU (BPH_ZMAN) Rozsah: 2/1 přímé výuky týdně Způsob ukončení: Ústní zkouška s testem Sledování průběžného studia: Autokorekční testy Podmínka přistoupení ke zkoušce: Úspěšné absolvování seminářů Garant: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc., Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D. ZÁKLADNÍ INFORMACE

2 LITERATURA Základní: BLAŽEK, L. Management. Organizování, rozhodování, ovlivňování. 2. rozš. vyd. Praha : Grada, 2014. 211 s. ISBN 978-80-247-4429-2. BLAŽEK, L., ŠAFROVÁ-DRÁŠILOVÁ, A. Nadnárodní společnosti v České republice. Praha : C. H. Beck, 2013. 211 s. ISBN 978-80-7400-478-0. Další učebnice: VÁGNER, I. Systém managementu. Brno : Masarykova univerzita, 2006. 432 s. ISBN 80-210-3972-8. VEBER, J. a kol. Management. Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2.vyd. Praha : Management Press, 2009. 700 s. ISBN 978-80-7261-200-0. DONNELLY, J. H., GIBSON, J. L., IVANCEVICH, J. M. Management. Praha : Grada, 1997. 821 s. ISBN 80-7169-422-3.

3 LITERATURA – pokrač. Rozšiřující - důležitá: JAY, R., TEMPLAR, R. Velká kniha manažerských dovedností. Praha : Grada, 2007. ISBN 80-247-1279-2. OWEN, J. Tři pilíře úspěšného manažera. Praha : Grada, 2008. ISBN 978- 80-247-2400-3. JANIŠOVÁ, D., KŘIVÁNEK, M. Velká kniha o řízení firmy. Praha : Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4337-0. Rozšiřující - ostatní: RADCLIFFE, S. Leadership. Praha : Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4163-5. COVEY, S., R. 7 návyků vůdčích osobností. Praha : Pragma, 1994. ISBN 80-85213-41-9. CRAINER, S. Kompendium managementu. Praha : Computer Press, 1998. ISBN 80-7226-109-6. DRUCKER, P., F. Cestou k zítřku. Praha : Management Press, 1993. ISBN 80-85603-28-4.

4 LITERATURA – pokrač. GIBSON, R., (ed.) Nový obraz budoucnosti. Praha : Management Press, 1998. ISBN 80-85943-80-8. HAMER, M. Agenda 21. Praha : Management Press, 2002. ISBN 80-7261- 74-0. HAMER, M., CHAMPY, J. Reengineering – radikální proměna firmy. Praha : Management Press, 1995. ISBN 80-85603-73-X. HRONÍK, F. Manažerská integrita. Brno : Motiv Press, 2008. ISBN 978-80- 904133-0-6. KLUSOŇ, V. Moderní korporace v soudobém kapitalismu. Praha: Karolinum 2010. ISBN 978-80-246-1795-4. PETERS, T. Prosperita se rodí z chaosu. Praha : Pragma, 2001. ISBN 80- 7205-816-9. PLAMÍNEK, J. Synergický management. Praha : Argo, 2000. ISBN 80- 7203-258-5.

5 datump.č.témapřednášející 19.9.1.Pojetí managementuprof. Blažek 26.9.2.OrganizováníIng. Kuchynková 3.10.3.Správa společnostídoc. Okruhlica 10.10.4.Organizace a řízení nadnárodních společností I.prof. Blažek 17.10.5.Organizace a řízení nadnárodních společností II.zástupce spol. Dell 24.10.6.Competitive IntelligenceDoc. Bartes 31.10.7.Rozhodování I.prof. Blažek 7.11.8.Rozhodování II.prof. Blažek 14.11.9.Řízení lidských zdrojů v praxiIng. Lžičařová 21.11.10.MotivováníIng. Kuchynková 28.11.11.Styl vedení, vyjednáváníIng. Kuchynková 5.12.12.Management a leadership v e-businessuIng. Bláha 12.12.13.Japonská manažerská kulturaIng. Tesař BPH_ZMAN HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK 2014/15

6 PŘEDMĚTY VZTAHUJÍCÍ SE NA ESF K MANAGEMENTU KPH Management 1, Základy managementu přednášky, semináře Management 2 Strategické řízení podniku Systémy řízení podniku Mezinárodní management Personální management Manažerský koučing Manažerské dovednosti Obchodní dovednosti Rétorika a společenský protokol Podnikání a kulturní odlišnosti Studentský podnikatelský inkubátor KVE Ekonomika a řízení NN organizací Organizační chování Krizové řízení Management organizací ve veřejném sektoru a rozvoj řídících dovedností Rozvoj komunikačních a manažerských dovedností Řízení ve veřejné správě KRES Management cestovního ruchu Řízení a kontrola ve veřejné správě Rozvoj a podpora podnikání KF Finanční řízení Ekonomika a řízení bank / pojišťoven Řízení rizik v pojišťovnictví


Stáhnout ppt "Název předmětu: ZÁKLADY MANAGEMENTU (BPH_ZMAN) Rozsah: 2/1 přímé výuky týdně Způsob ukončení: Ústní zkouška s testem Sledování průběžného studia: Autokorekční."

Podobné prezentace


Reklamy Google