Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prodej Výrobní kapacita

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prodej Výrobní kapacita"— Transkript prezentace:

1 Prodej Výrobní kapacita
Radotín - 0,7 mil.t cementu ,7 mil. t cementu Kr.Dvůr - 0,4 mil.t cementu Mokrá ,9 mil.t cementu ,3 mil. t cementu Radotín Králův Dvůr Mokrá

2 CEMENTÁRNA RADOTÍN

3 CEMENTÁRNA RADOTÍN

4 Historie závodu je již více jak 135 let.
vydáno povolení ke stavbě 1897 Přistavěny 2 šachtové pece 1920 Vznik a.s. Spojené pražské továrny na výrobu staviv 1930 Změna názvu na Prastav 1946 České cementárny a vápenice 1950 Pragocement 1959 Výstavba nového závodu (NZ) 1961 uvedení NZ do provozu a v r ukončen provoz ve starém závodě 1980 Vznik koncernového podniku s Čížkovickou cementárnou 1990 Samostatný podnik Pragocement a spolupráce s HZ 1995 Cement Bohémia Praha (sloučení Pragocementu s KDC) 1998 Českomoravský cement (cementárny Radotín, KDC a Mokrá)

5

6 Údolí cementárny včera a dnes

7 Cíle v oblasti životního prostředí
zdokonalovat tvorbu a ochranu životního prostředí energetické využití průmyslových odpadů renaturalizace vytěžených prostor ochrana ovzduší ochrana vod snižování sekundární prašnosti a hluku péče o vzhled závodu

8 Výrobní kapacity v tunách za rok
Těžba t Výpal slínku t Mletí cementu t

9 Lomy Hvížďalka a Špička

10 Lom Zařízení: Těžba: 4 x Nakladač: 5 x Dempr
3 x Komatsu 600 5,6 m3 , 1 x Komatsu 470 3,5 m3, 5 x Dempr 3 x Terex 3305B (32 t), 2 x Belaz 7540D (30 t), 1 x Tatra (15 t) 1 x Čelisťový drtič (360t/h) 2 x Kladivový drtič (360t/h) Mobilní hydraulické kladivo Těžba: Vápenec – nízké a střední kvality

11 Surovinová mlýnice Strojní vybavení: Výkony:
1 x 65 t/h maximum 1 x 80 t/h maximum Jemnost mletí: Síto 0,09mm + 22,57 % Síto 0,20mm ,27 % Strojní vybavení: 2 x surovinový mlýn 2 x LVT lopatkový vzdušný třídič

12

13 Uhelná mlýnice Jemnost mletí: Strojní zařízení: Výkon:
1 x vertikální mlýn RMK s dvěmi dvojicemi přítlačných válců Tlak 16 MPa Výkon: 18 – 26 t/h dle melitelnosti uhlí Jemnost mletí: Síto 0,09mm ,58 % Síto 0,2 mm ,33 %

14 Rotační pece Strojní vybavení: Výkony: Měrná spotřeba:
2 x rotační pec 4 x 58 m 2 x čtyřstupňový výměník 2 x roštový chladič Výkony: 2 x 985 t /24 h Měrná spotřeba: 3,310 GJ/t (2006)

15

16 Složení paliv pro výpal slínku v rotačních pecích (2003 - 2006)

17

18 EO Rotační pec Filtr Sur mlýn Filtr Filtr Uhel mlýn Filtr
Suš strusky Filtr Rotační pec Uhel mlýn Filtr Rošt. chladič Využití tepla z rotační pece

19 Roční výroba slínku

20 Emisní Limity kontinuální měření emisí
Paliva Paliva + odpady prach 50 30 mg/Nm3 NOx 1200 500 SO2 400 TOC  - 10 HF 1 HCl Přepočet na standardní podmínky K, 101,32 kPa, 10% O2

21 Průměrné roční emise prachu (mg/m3)
limit Od 2005 přepočet na suchý plyn, 10% O2, 101,32 kPa a 273 K

22 Průměrné roční emise SO2 (mg/m3)
limit Od 2005 přepočet na suchý plyn, 10% O2, 101,32 kPa a 273 K

23 Průměrné roční emise NOx jako NO2 (mg/m3)
limit Od 2005 přepočet na suchý plyn, 10% O2, 101,32 kPa a 273 K

24 Cementová mlýnice Strojní zařízení: 2 x cementový mlýn KHD
2 x třídič 3. generace Sepol (Krupp – Polyssius)

25 Roční výroba cementu

26 Vyráběný sortiment A) CEM I - Portland cement CEM I 42,5 R
CEM I 52,5 N B) CEM II - Portland cement směsný CEM II/B-S 32,5 R CEM II/B-M 42,5 N 4

27 Komponenty přidávané při mletí cementu
Regulátor tuhnutí energosádrovec práškový Mělník B) Vysokopecní granulovaná struska VPO Ostrava Třinecké železárny Plnidlo kamenivo nevhodné k výpalu slínku Intenzifikátory mletí 6

28 Expedice cementu – pouze volně ložený cement
Units: Volně ložený cement na vagóny Volně ložený cement na auta – 4 sila, 2 vážící mosty

29 PŘEDHOMOGENI-ZAČNÍ SKLÁDKA SUROVINOVÁ MLÝNICE A SILA
STABILIZÁTOR A ELEKTROODLUČOVAČ LOM VÝMĚNÍKY NAD ROTAČNÍ PECÍ DRTÍRNA PÍSKOVÉ FILTRY SKLÁDKA SUBSTRÁTŮ SKLÁDKA TAP CEMENTOVÁ SILA A EXPEDICE SLÍNKOVÉ SILO MLÝNICE UHLÍ CEMENTOVÁ MLÝNICE

30 Odprášení roštového chladiče linky 1

31 Bypasový filtr pecní linky 1

32 Měření teploty pláště pece

33 Rekonstrukce čeření cementových sil

34 Kontinuální měření emisí na komíně

35 Odhlučnění prostoru pohonů elevátorů

36 Zvedací lávky na vykládce substrátů

37 Tlumič hluku na sání primárního ventilátoru

38 Zvuková izolace ventilátoru surovinového mlýna

39 Nová biologická čistička odpadních vod

40 Lapol tuků mezi jídelnou a ČOV

41 Základy nové vstupní váhy na vjezdu do závodu

42 Přehled nejvýznamnějších ekologických projektů
1975 Výměna elektrostatických odlučovačů za účinnější. Montáž stabilizátorů pro zvýšení účinnosti elektrostatických odlučovačů 1975 Instalace pískových filtrů pro odprášení slínkového chladiče 1993 – 1994 Instalace třídičů 3. generace s úsporou víc jak 20 % el. energie na mletí cementu 1994 Využití odpadních plynů z roštových chladičů na vysoušení strusky 1994 Stavba tunelu do lomu Hvížďalka – 1. etapa umožnění další těžby a rekultivace 1995 Výstavba uhelné mlýnice se sušením a inertizací odpadními plyny z rotačních pecí 1996 – 1998 Modernizace stávajícího odprašovacího zařízení nové filtry na cementové mlýnici přesypy dopravních cest zásadní přínos v odprášení závodu 1996 Rekonstrukce drtírny včetně odprašování sekundárního drtiče 1. etapa zvýšení výkonu a snížení prašnosti

43 Přehled nejvýznamnějších ekologických projektů
1996 Zásadní zlepšení pracovního prostředí v areálu závodu vybudování bezprašných komunikací parkové úpravy zeleně s automatickým zkrápěním 1997 Výstavba slínkového sila, kryté dopravy slínku a odprášení všech přesypů, zásadní odstranění prašnosti 1997 Zavedení kontinuálního měření a vyhodnocování tuhých i plynných emisí z rotačních pecí, surovinových mlýnů a uhelného mlýna 1998 Předhomogenizační skládka – zcela zakrytá. Dokonalé odprášení přípravy suroviny. 1999 Instalace tlumičů na ventilátory a opláštění odkrytých provozů a technologických prostorů – snižování hluku 1999 Opláštění surovinové skládky pro zabránění sekundární prašnosti 2000 Snižování ekologických zátěží v oblasti Kolína vytvořením nového alternativního paliva KORMUL a jeho spalováním

44 Přehled nejvýznamnějších ekologických projektů
2001 Spalování tuhých alternativních paliv – výstavba zařízení spalování tuhých alternativních paliv představuje dokonalé materiálové využití odpadů a zároveň úsporu přírodních paliv. 2002 – 2003 Spalování masokostní moučky – výstavba zařízení 2003 Dávkování popílku jako komponenty ve skladbě surovinové moučky Program na snižování emisí hluku 2007 Výměna pískového filtru RP1 – zlepšení odprášení chladiče slínku 2007 Doplnění kontinuální měření o hodnoty Cl, F, TOC a SO2 na RP1


Stáhnout ppt "Prodej Výrobní kapacita"

Podobné prezentace


Reklamy Google