Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Radotín Králův Dvůr Mokrá Prodej Výrobní kapacita Prodej Výrobní kapacita Radotín - 0,7 mil.t cementu 0,7 mil. t cementu Kr.Dvůr - 0,4 mil.t cementu Mokrá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Radotín Králův Dvůr Mokrá Prodej Výrobní kapacita Prodej Výrobní kapacita Radotín - 0,7 mil.t cementu 0,7 mil. t cementu Kr.Dvůr - 0,4 mil.t cementu Mokrá."— Transkript prezentace:

1 Radotín Králův Dvůr Mokrá Prodej Výrobní kapacita Prodej Výrobní kapacita Radotín - 0,7 mil.t cementu 0,7 mil. t cementu Kr.Dvůr - 0,4 mil.t cementu Mokrá - 0,9 mil.t cementu 1,3 mil. t cementu

2 CEMENTÁRNA RADOTÍN

3

4 Historie závodu je již více jak 135 let. 14.10.1871 vydáno povolení ke stavbě 1897 Přistavěny 2 šachtové pece 1920 Vznik a.s. Spojené pražské továrny na výrobu staviv 1930 Změna názvu na Prastav 1946 České cementárny a vápenice 1950 Pragocement 1959 Výstavba nového závodu (NZ) 1961 uvedení NZ do provozu a v r. 1963 ukončen provoz ve starém závodě 1980 Vznik koncernového podniku s Čížkovickou cementárnou 1990 Samostatný podnik Pragocement a spolupráce s HZ 1995 Cement Bohémia Praha (sloučení Pragocementu s KDC) 1998 Českomoravský cement (cementárny Radotín, KDC a Mokrá)

5

6 Údolí cementárny včera a dnes

7 Cíle v oblasti životního prostředí zdokonalovat tvorbu a ochranu životního prostředí energetické využití průmyslových odpadů renaturalizace vytěžených prostor ochrana ovzduší ochrana vod snižování sekundární prašnosti a hluku péče o vzhled závodu

8 Výrobní kapacity v tunách za rok Těžba950.000 t Výpal slínku 600.000 t Mletí cementu 700.000 t

9 Lomy Hvížďalka a Špička

10 Lom Těžba: Vápenec – nízké a střední kvality Zařízení: 4 x Nakladač: 3 x Komatsu 600 5,6 m 3, 1 x Komatsu 470 3,5 m 3, 5 x Dempr 3 x Terex 3305B (32 t), 2 x Belaz 7540D (30 t), 1 x Tatra 815 (15 t) 1 x Čelisťový drtič (360t/h) 2 x Kladivový drtič (360t/h) Mobilní hydraulické kladivo

11 Surovinová mlýnice Výkony: 1 x 65 t/h maximum 1 x 80 t/h maximum Jemnost mletí: Síto 0,09mm + 22,57 % Síto 0,20mm + 3,27 % Strojní vybavení: –2 x surovinový mlýn –2 x LVT lopatkový vzdušný třídič

12

13 Uhelná mlýnice Výkon: 18 – 26 t/h dle melitelnosti uhlí Jemnost mletí: Síto 0,09mm + 14,58 % Síto 0,2 mm + 0,33 % Strojní zařízení: –1 x vertikální mlýn RMK s dvěmi dvojicemi přítlačných válců –Tlak 16 MPa

14 Rotační pece Výkony: 2 x 985 t /24 h Měrná spotřeba: 3,310 GJ/t (2006) Strojní vybavení: –2 x rotační pec 4 x 58 m –2 x čtyřstupňový výměník –2 x roštový chladič

15

16 Složení paliv pro výpal slínku v rotačních pecích (2003 - 2006)

17

18 Rotační pec Suš strusky Uhel mlýn Sur mlýn EO Filtr Rošt. chladič Filtr Využití tepla z rotační pece

19 Roční výroba slínku

20 Emisní Limity kontinuální měření emisí Paliva Paliva + odpady prach5030mg/Nm 3 NO x 1200500mg/Nm 3 SO 2 40050mg/Nm 3 TOC -10mg/Nm 3 HF -1mg/Nm 3 HCl -10mg/Nm 3 Přepočet na standardní podmínky - 273 K, 101,32 kPa, 10% O2

21 Průměrné roční emise prachu (mg/m 3 ) limit Od 2005 přepočet na suchý plyn, 10% O 2, 101,32 kPa a 273 K

22 Průměrné roční emise SO 2 (mg/m 3 ) limit Od 2005 přepočet na suchý plyn, 10% O 2, 101,32 kPa a 273 K

23 Průměrné roční emise NO x jako NO 2 (mg/m 3 ) limit Od 2005 přepočet na suchý plyn, 10% O 2, 101,32 kPa a 273 K

24 Cementová mlýnice Strojní zařízení: –2 x cementový mlýn KHD –2 x třídič 3. generace Sepol (Krupp – Polyssius)

25 Roční výroba cementu

26 Vyráběný sortiment A) CEM I - Portland cement CEM I 42,5 R CEM I 52,5 N B) CEM II - Portland cement směsný CEM II/B-S 32,5 R CEM II/B-M 42,5 N

27 Komponenty přidávané při mletí cementu A)Regulátor tuhnutí energosádrovec práškový Mělník B) Vysokopecní granulovaná struska VPO Ostrava Třinecké železárny C)Plnidlo kamenivo nevhodné k výpalu slínku Intenzifikátory mletí

28 Expedice cementu – pouze volně ložený cement Units: –Volně ložený cement na vagóny –Volně ložený cement na auta – 4 sila, 2 vážící mosty

29 DRTÍRNA PŘEDHOMOGENI- ZAČNÍ SKLÁDKA SUROVINOVÁ MLÝNICE A SILA LOM STABILIZÁTOR A ELEKTROODLUČOVA Č VÝMĚNÍKY NAD ROTAČNÍ PECÍ PÍSKOVÉ FILTRY SKLÁDKA SUBSTRÁTŮ SKLÁDKA TAP CEMENTOVÁ MLÝNICE MLÝNICE UHLÍ CEMENTOV Á SILA A EXPEDICE SLÍNKOVÉ SILO

30 Odprášení roštového chladiče linky 1

31 Bypasový filtr pecní linky 1

32 Měření teploty pláště pece

33 Rekonstrukce čeření cementových sil

34 Kontinuální měření emisí na komíně

35 Odhlučnění prostoru pohonů elevátorů

36 Zvedací lávky na vykládce substrátů

37 Tlumič hluku na sání primárního ventilátoru

38 Zvuková izolace ventilátoru surovinového mlýna

39 Nová biologická čistička odpadních vod

40 Lapol tuků mezi jídelnou a ČOV

41 Základy nové vstupní váhy na vjezdu do závodu

42 Přehled nejvýznamnějších ekologických projektů 1975 Výměna elektrostatických odlučovačů za účinnější. Montáž stabilizátorů pro zvýšení účinnosti elektrostatických odlučovačů 1975 Instalace pískových filtrů pro odprášení slínkového chladiče 1993 – 1994 Instalace třídičů 3. generace s úsporou víc jak 20 % el. energie na mletí cementu 1994 Využití odpadních plynů z roštových chladičů na vysoušení strusky 1994 Stavba tunelu do lomu Hvížďalka – 1. etapa umožnění další těžby a rekultivace 1995 Výstavba uhelné mlýnice se sušením a inertizací odpadními plyny z rotačních pecí 1996 – 1998 Modernizace stávajícího odprašovacího zařízení –nové filtry na cementové mlýnici –přesypy dopravních cest zásadní přínos v odprášení závodu 1996 Rekonstrukce drtírny včetně odprašování sekundárního drtiče – 1. etapa zvýšení výkonu a snížení prašnosti

43 Přehled nejvýznamnějších ekologických projektů 1996 Zásadní zlepšení pracovního prostředí v areálu závodu –vybudování bezprašných komunikací –parkové úpravy zeleně s automatickým zkrápěním 1997 Výstavba slínkového sila, kryté dopravy slínku a odprášení všech přesypů, zásadní odstranění prašnosti 1997 Zavedení kontinuálního měření a vyhodnocování tuhých i plynných emisí z rotačních pecí, surovinových mlýnů a uhelného mlýna 1998 Předhomogenizační skládka – zcela zakrytá. Dokonalé odprášení přípravy suroviny. 1999 Instalace tlumičů na ventilátory a opláštění odkrytých provozů a technologických prostorů – snižování hluku 1999 Opláštění surovinové skládky pro zabránění sekundární prašnosti 2000 Snižování ekologických zátěží v oblasti Kolína vytvořením nového alternativního paliva KORMUL a jeho spalováním

44 Přehled nejvýznamnějších ekologických projektů 2001 Spalování tuhých alternativních paliv – výstavba zařízení –spalování tuhých alternativních paliv představuje dokonalé materiálové využití odpadů a zároveň úsporu přírodních paliv. 2002 – 2003 Spalování masokostní moučky – výstavba zařízení 2003 Dávkování popílku jako komponenty ve skladbě surovinové moučky 2004 - 2009 Program na snižování emisí hluku 2007 Výměna pískového filtru RP1 – zlepšení odprášení chladiče slínku 2007 Doplnění kontinuální měření o hodnoty Cl, F, TOC a SO 2 na RP1


Stáhnout ppt "Radotín Králův Dvůr Mokrá Prodej Výrobní kapacita Prodej Výrobní kapacita Radotín - 0,7 mil.t cementu 0,7 mil. t cementu Kr.Dvůr - 0,4 mil.t cementu Mokrá."

Podobné prezentace


Reklamy Google