Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dana Mazancová Závěrečné práce – Jak najít literaturu k danému tématu a jak citovat ÚK FSS MU, 22. 11. a 1. 12. 2010 Ústřední knihovna FSS MU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dana Mazancová Závěrečné práce – Jak najít literaturu k danému tématu a jak citovat ÚK FSS MU, 22. 11. a 1. 12. 2010 Ústřední knihovna FSS MU."— Transkript prezentace:

1 Dana Mazancová Závěrečné práce – Jak najít literaturu k danému tématu a jak citovat ÚK FSS MU, 22. 11. a 1. 12. 2010 Ústřední knihovna FSS MU

2 http://knihovna.fss.muni.cz Doporučená literatura k tématu KŘOVÁČKOVÁ, Blanka; SKUTIL, Martin. Jak napsat seminární a závěrečné práce ve společenských vědách. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. ISBN 9788070418635. KUBÁTOVÁ, Helena; ŠIMEK, Dušan. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895.

3 http://knihovna.fss.muni.cz HOLOUŠOVÁ, Drahomíra; KROBOTOVÁ, Milena. Diplomové a závěrečné práce. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. 117 s. ISBN 8024404583. LIŠKA, Václav. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. 1. vyd. Praha : Professional, 2008. 93 s. ISBN 9788086946641. POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. a jiné…

4 http://knihovna.fss.muni.cz 1. Téma 1) zamyslet se o čem chci psát 2) zformulovat téma nebo problém, kterým se chystám ve své práci zabývat 3) vyjádřit ho – např. ve formě: - klíčových slov - předmětových hesel - myšlenkových map

5 Zdroj: Google http://www.open.ac.uk/skillsforstudy/pictures/mind-map.gif

6 Zdroj: Google http://live-the-solution.com/wp-content/uploads/impacts-mindmap.jpg

7 http://knihovna.fss.muni.cz 2. Bylo už něco podobného napsáno? podívat se do Souborného katalogu MU - http://aleph.muni.cz/ - vyhledávání v archivu závěrečných prací IS MU nebo přímo na http://is.muni.cz/thesis/ http://aleph.muni.cz/ http://is.muni.cz/thesis/ případně na práce jiných univerzit - vysokoškolské kvalifikační práce - http://theses.cz/http://theses.cz/ - souborné katalogy

8 http://knihovna.fss.muni.cz 3. Literatura 1)odborné monografie 2)odborné časopisy 3)sborníky 4)denní tisk... tištěné x elektronické informační zdroje

9 http://knihovna.fss.muni.cz Tištěné informační zdroje katalogy knihoven - lze prohledávat buď jednotlivě (Katalog MU, UK, MZK...) nebo použít tzv. souborné katalogy - Jednotná informační brána (JIB) – www.jib.czwww.jib.cz - Souborný katalog ČR (CASLIN) - http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=skc http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=skc

10 http://knihovna.fss.muni.cz Elektronické informační zdroje Elektronické informační zdroje MU http://ezdroje.muni.cz/ Kde začít? - velké multioborové databáze: Sage Journals Online, EBSCO, ProQuest, Wiley Online Library, SpringerLINK, ScienceDirect více o databázích viz prezentace z přednášekprezentace z přednášek

11 http://knihovna.fss.muni.cz Elektronické informační zdroje Elektronické informační zdroje FSS http://knihovna.fss.muni.cz/ezdroje (každá fakultní knihovna má většinou na svých www stránkách výběr databází vhodných pro „mateřské“ obory) Metalib systém pro paralelní prohledávání hlavních multioborových databází MU http://metalib.muni.cz více viz prezentace z přednášky o Metalibuprezentace z přednášky o Metalibu

12 http://knihovna.fss.muni.cz Elektronické informační zdroje Portál elektronických časopisů MU http://sfx.muni.cz/sfxlcl3/az/MUNI

13 http://knihovna.fss.muni.cz Další zdroje http://scholar.google.cz/ http://scholar.google.com/ http://books.google.cz/ http://books.google.com/ http://scirus.com/ http://www.doaj.org/ http://www.intute.ac.uk/

14 http://knihovna.fss.muni.cz Citování na FSS Sociologie – Pokyny ke státním zkouškám a bakalářským a diplomových pracímSociologie Psychologie – Pravidla citacíPsychologie Politologie – Pokyny pro úpravu seminárních pracíPolitologie Mezinárodní vztahy a evropská studia – Bibliografické citaceMezinárodní vztahy a evropská studia

15 http://knihovna.fss.muni.cz Citování na FSS Sociální politika a sociální práce - v IS MU? Mediální studia a žurnalistika – Pravidla pro diplomkyMediální studia a žurnalistika Environmentální studia – Citační normyEnvironmentální studia

16 http://knihovna.fss.muni.cz České státní normy pro úpravu bibliograf. citací Bibliografické citace (ČSN ISO 690) – v INET MU Bibliografické citace - elektronické dokumenty (ČSN ISO 690-2) – v INET MU viz ÚK FSS – Seznam e-zdrojů – normy a statistikyÚK FSS – Seznam e-zdrojů – normy a statistiky

17 http://knihovna.fss.muni.cz Citační software (bibliogr./citační managery) 1)Komerční produkty RefWorks EndNote WebEndNote Web – máme univerzitní přístup

18 http://knihovna.fss.muni.cz Citační software (bibliogr./citační managery) 2) Volně dostupné ZoteroZotero – rozšíření pro Firefox Connotea CiteULike Citace.com Generátor citací vydavatelství VŠCHT Praha

19 http://knihovna.fss.muni.cz EndNote Web 3 v 1 správa seznamu citací a jejich sdílení on-line vyhledávání záznamů tvorba bibliografií (různé citační styly) Další nástroje: CiteWhile You Write – propojení s textovým editorem Word

20 http://knihovna.fss.muni.cz Příklad: export záznamů z EBSCO do EndNote Web 1) Aplikace EndNote Web – www.myendnoteweb.comwww.myendnoteweb.com 2) Vytvořit si uživatelský účet (Sign Up for an account v horní částí obrazovky) 3) Vyhledání záznamů v databázi EBSCO a jejich uložení do složky (Add to folder) 4) Otevření složky (Folder view v pravé části obrazovky nebo ikonka Folder vpravo nahoře) 5) Označení záznamů, které mají být exportovány do EndNote Web (zaškrtávací políčka po levé straně záznamů)

21 http://knihovna.fss.muni.cz Export záznamů z EBSCO do EndNote Web 6) Kliknout na export (ikona papíru se zelenou šipkou nad záznamy) 7) Zvolit druhou variantu – Direct export to EndNote Web 8) Save 9) Pokud vše proběhlo úspěšně, tak budete „přelinkováni“ do aplikace EndNote Web (je zapotřebí být v ní přihlášen)

22 http://knihovna.fss.muni.cz Export záznamů z EBSCO do EndNote Web Objeví se hláška sdělující, kolik záznamů bylo naimportováno (např. Number of records imported: 2) 9) Záznamy se uloží do záložky My References – složky [Unfield] EndNote Web lze použít pro různé databáze, import z knihovních katalogů, ruční vkládání záznamů apod. V sekci Help je manuál vysvětlující všechny možnosti této aplikace.

23 http://knihovna.fss.muni.cz Další zdroje materiál P. Boldiše – citování Infogram – citační normyInfogram Infogram – bibliografické manažeryInfogram

24 http://knihovna.fss.muni.cz Děkuji za pozornost Dana Mazancová mazancov@fss.muni.cz infozdroje@fss.muni.cz


Stáhnout ppt "Dana Mazancová Závěrečné práce – Jak najít literaturu k danému tématu a jak citovat ÚK FSS MU, 22. 11. a 1. 12. 2010 Ústřední knihovna FSS MU."

Podobné prezentace


Reklamy Google