Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spřažená kyvadla. Vlnění Druhy vln: Mechanické - mohou se šířit jen v určitém látkovém prostředí Elektromagnetické (rádiové, rentgenové, světelné) - nepotřebují.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spřažená kyvadla. Vlnění Druhy vln: Mechanické - mohou se šířit jen v určitém látkovém prostředí Elektromagnetické (rádiové, rentgenové, světelné) - nepotřebují."— Transkript prezentace:

1 Spřažená kyvadla

2 Vlnění Druhy vln: Mechanické - mohou se šířit jen v určitém látkovém prostředí Elektromagnetické (rádiové, rentgenové, světelné) - nepotřebují látkové prostředí de Broglieho (hmotné) - typický projev elementárních částic Příčná (transverzální) vlna - částice prostředí se pohybují kolmo ke směru šíření vlny (vlna na hladině, na provazu,..) Podélná (longitudální) vlna - částice kmitají rovnoběžně se směrem šíření vlny (zvuk, pružina,..)

3 Amplituda vlny fáze vlny úhlový vlnočet Postupné vlny x y t y T Vlnová délka Vlna postupující proti směru osy x Výchylka vlny postupující ve směru osy x

4 Rychlost postupné vlny x y xx c Vlnová délka je vzdálenost, kterou urazí vlnění za jednu periodu. Rychlost vlny závisí na vlastnostech prostředí, ve kterém se šíří. Vlna v čase t =0 Vlna v čase t =  t

5 Rychlost postupné vlny

6

7 Princip superpozice U překrývajících se vln se výchylky algebraicky sčítají a vytvářejí jednu výslednou vlnu

8 Princip superpozice Překrývající se vlny se při svém postupu navzájem neovlivňují

9 Interference vln Mějme dvě sinusové vlny o stejných amplitudách a stejných frekvencích Jejich součtem je opět vlna sinusová fázový rozdíl  dráhový rozdílDruh interference 0 0úplně konstruktivní  /2úplně destruktivní  úplně konstruktivní jiný-částečná

10 Fázory = vektory používané k popisu vlny Velikost fázoru = amplituda vlny úhlová rychlost = úhlová frekvence vlny Fázorový diagram ymym y ))  y m1 y m2 ym'ym' y' = y m1 + y m2 Interference:

11 Stroboskopický efekt TpTp 2t2t TsTs t

12 Rezonance

13 Odraz vlny Na hranici prostředí, ve kterém se vlnění šíří, dochází k odrazu vlny. Pevný konec: amplituda pulzu se převrátí (opačná výchylka) Volný konec: amplituda pulzu se nemění

14 Stojatá vlna Mějme dvě sinusové vlny o stejné amplitudě a se stejnou vlnovou délkou, které postupují opačným směrem (např. dopadající a odražená vlna). Amplituda vlny Interferencí takových vln vznikne stojatá vlna

15 Stojatá vlna

16 Kmitny (místa s maximální amplitudou výchylky) Kmitny (místa s maximální amplitudou výchylky) Uzly (místa s nulovou amplitudou výchylky) Uzly (místa s nulovou amplitudou výchylky) Pevný konec Volný konec

17 Vlastní kmity - rezonance V závislosti na délce struny, vznikne pro jisté frekvence díky interferenci stojatá vlna. Takové frekvenci říkáme rezonanční Podmínka rezonance pro dva pevné konce (např. struna) Mód rezonance (číslo harmonického kmitu) Mód rezonance (číslo harmonického kmitu) L

18 Rezonance

19 Rezonance - závislost f r na napínací síle

20 Zvuk Hlasitost - je dána amplitudou vlny Výška tónu - je dána frekvencí vlny (vlnovou délkou) Barva - je dána zastoupením jednotlivých harmonických kmitů

21 Skládání harmonických kmitů - ukázka f0f0 3f 0 5f 0 výsledná vlna

22 A to je vše, přátelé!

23


Stáhnout ppt "Spřažená kyvadla. Vlnění Druhy vln: Mechanické - mohou se šířit jen v určitém látkovém prostředí Elektromagnetické (rádiové, rentgenové, světelné) - nepotřebují."

Podobné prezentace


Reklamy Google