Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spřažená kyvadla. Vlnění Druhy vln: Mechanické - mohou se šířit jen v určitém látkovém prostředí Elektromagnetické (rádiové, rentgenové, světelné) - nepotřebují.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spřažená kyvadla. Vlnění Druhy vln: Mechanické - mohou se šířit jen v určitém látkovém prostředí Elektromagnetické (rádiové, rentgenové, světelné) - nepotřebují."— Transkript prezentace:

1 Spřažená kyvadla

2 Vlnění Druhy vln: Mechanické - mohou se šířit jen v určitém látkovém prostředí Elektromagnetické (rádiové, rentgenové, světelné) - nepotřebují látkové prostředí de Broglieho (hmotné) - typický projev elementárních částic Příčná (transverzální) vlna - částice prostředí se pohybují kolmo ke směru šíření vlny (vlna na hladině, na provazu,..) Podélná (longitudální) vlna - částice kmitají rovnoběžně se směrem šíření vlny (zvuk, pružina,..)

3 Amplituda vlny fáze vlny úhlový vlnočet Postupné vlny x y t y T Vlnová délka Vlna postupující proti směru osy x Výchylka vlny postupující ve směru osy x

4 Rychlost postupné vlny x y xx c Vlnová délka je vzdálenost, kterou urazí vlnění za jednu periodu. Rychlost vlny závisí na vlastnostech prostředí, ve kterém se šíří. Vlna v čase t =0 Vlna v čase t =  t

5 Rychlost postupné vlny

6

7 Princip superpozice U překrývajících se vln se výchylky algebraicky sčítají a vytvářejí jednu výslednou vlnu

8 Princip superpozice Překrývající se vlny se při svém postupu navzájem neovlivňují

9 Interference vln Mějme dvě sinusové vlny o stejných amplitudách a stejných frekvencích Jejich součtem je opět vlna sinusová fázový rozdíl  dráhový rozdílDruh interference 0 0úplně konstruktivní  /2úplně destruktivní  úplně konstruktivní jiný-částečná

10 Fázory = vektory používané k popisu vlny Velikost fázoru = amplituda vlny úhlová rychlost = úhlová frekvence vlny Fázorový diagram ymym y ))  y m1 y m2 ym'ym' y' = y m1 + y m2 Interference:

11 Stroboskopický efekt TpTp 2t2t TsTs t

12 Rezonance

13 Odraz vlny Na hranici prostředí, ve kterém se vlnění šíří, dochází k odrazu vlny. Pevný konec: amplituda pulzu se převrátí (opačná výchylka) Volný konec: amplituda pulzu se nemění

14 Stojatá vlna Mějme dvě sinusové vlny o stejné amplitudě a se stejnou vlnovou délkou, které postupují opačným směrem (např. dopadající a odražená vlna). Amplituda vlny Interferencí takových vln vznikne stojatá vlna

15 Stojatá vlna

16 Kmitny (místa s maximální amplitudou výchylky) Kmitny (místa s maximální amplitudou výchylky) Uzly (místa s nulovou amplitudou výchylky) Uzly (místa s nulovou amplitudou výchylky) Pevný konec Volný konec

17 Vlastní kmity - rezonance V závislosti na délce struny, vznikne pro jisté frekvence díky interferenci stojatá vlna. Takové frekvenci říkáme rezonanční. 1 2 3 Podmínka rezonance pro dva pevné konce (např. struna) Mód rezonance (číslo harmonického kmitu) Mód rezonance (číslo harmonického kmitu) L

18 Rezonance

19 Rezonance - závislost f r na napínací síle

20 Zvuk Hlasitost - je dána amplitudou vlny Výška tónu - je dána frekvencí vlny (vlnovou délkou) Barva - je dána zastoupením jednotlivých harmonických kmitů

21 Skládání harmonických kmitů - ukázka f0f0 3f 0 5f 0 výsledná vlna

22 A to je vše, přátelé!

23


Stáhnout ppt "Spřažená kyvadla. Vlnění Druhy vln: Mechanické - mohou se šířit jen v určitém látkovém prostředí Elektromagnetické (rádiové, rentgenové, světelné) - nepotřebují."

Podobné prezentace


Reklamy Google