Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4.8.2015 Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Právní vztahy Katedra práva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4.8.2015 Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Právní vztahy Katedra práva."— Transkript prezentace:

1 4.8.2015 Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Právní vztahy Katedra práva

2 www.econ.muni.cz 2 Charakteristika Právní vztahy vznikají v procesu právní regulace života společnosti Jsou součástí tzv. realizace (uskutečňování) práva, nikoliv však jejím jediným prostředkem Regulativní + volní charakter právního vztahu

3 www.econ.muni.cz 3 Pojem právní vztah Různé definice Právní vztah = společenský vztah nejméně dvou konkrétně určených právních subjektů, upravený právními normami, v němž jeho účastníci jsou nositeli vzájemně spjatých subjektivních práv a právních povinností, které vznikají těmto subjektům na základě právních norem bezprostředně nebo ve spojení s tzv. právní skutečností.

4 www.econ.muni.cz 4 Dělení právních vztahů absolutní (ČR, SR, SRN, - erga omnes, věcná práva) x relativní (inter partes, závazky) absolutní: oprávnění jednoho subjektu odpovídá povinnost jiného subjektu zdržet se zásahu do tohoto oprávnění relativní: více možností rozložení práv a povinností typy právních povinností (dát, konat, zdržet se, strpět)

5 www.econ.muni.cz 5 Další dělení soukromoprávní x veřejnoprávní hmotněprávní x procesněprávní atp.

6 www.econ.muni.cz Předpoklady právních vztahů právní norma (platná, účinná) - viz dřívější přednášky právní skutečnost 6

7 www.econ.muni.cz Právní skutečnost subjektivní právní/protiprávní jednání objektivní okolnosti nezávislé na lidské vůli – události, stavy Právní skutečnosti podle OZ x NOZ Příklady: nájem bytu, rozbití okna 7

8 www.econ.muni.cz Prvky právních vztahů Subjekt – FO, PO (stát) Objekt – předmět Obsah – práva a povinnosti 8

9 www.econ.muni.cz Subjekt FO, PO, stát minimálně dva (a více) charakteristika: právní subjektivita způsobilost k právním/protiprávním úkonům X NOZ – právní osobnost, svéprávnost Označení subjektů Oprávněný x povinný Věřitel x dlužník Podle smluvního typu 9

10 www.econ.muni.cz Objekt Objekt právního vztahu: přímý (lidské chování regulované PN) nepřímý (věc, jiná majetková hodnota, lidské chování,... → může chybět) + musí být dovolený 10

11 www.econ.muni.cz Obsah Obsah právního vztahu Práva a povinnosti účastníků právního vztahu Příklady: koupě – prodej (subjekty, objekt, obsah) darovací smlouva dopravní nehoda 11

12 www.econ.muni.cz 12 Ochrana právních vztahů Subjektivní právo x nárok Nárok = vlastnost subjektivního práva Definice: Nárok je možnost domáhat se u soudu jako státního orgánu, aby kvalifikovaně rozhodl o existenci subjektivního práva a jemu odpovídající povinnosti a následně umožnil výkon tohoto rozhodnutí. Nikoliv všechna subjektivní práva jsou nároková !!!

13 www.econ.muni.cz 13 Ochrana subjektivních práv nevynutitelná subjektivní práva promlčená subjektivní práva rozpor výkonu práva s dobrými mravy práva odvislá od správního/soudního uvážení (např. osvobození od soudních poplatků, prominutí penále apod.). X změny NOZ prostředky ochrany práv obecně - čl. 90 Ústavy: soudní ochrana práv (obecné soudy x Ústavní soud x ESLP) správní orgány (např. tzv. ochrana pokojného stavu) svépomoc atd.

14 www.econ.muni.cz 14 Prostředky ochrany práv Svépomoc podle NOZ § 14 (1)Každý si může přiměřeným způsobem pomoci k svému právu sám, je-li jeho právo ohroženo a je-li zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel pozdě. (2) Hrozí-li neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může jej každý, kdo je takto ohrožen, odvrátit úsilím a prostředky, které se osobě v jeho postavení musí jevit vzhledem k okolnostem jako přiměřené. Směřuje-li však svépomoc jen k zajištění práva, které by bylo jinak zmařeno, musí se ten, kdo k ní přikročil, obrátit bez zbytečného odkladu na příslušný orgán veřejné moci. + rekodifikace od 1. 1. 2014 ? – např. změna věcné příslušnosti

15 www.econ.muni.cz 15 Zánik právních vztahů zánikem subjektů Např. osobní závazky (pracovní poměr, provedení díla…) zánikem objektu právního vztahu Není-li plnění zastupitelné (umělecké dílo) uspokojením věřitele (splněním právní povinnosti) uplynutím lhůty (tzv. prekluze práva) Právo uplynutím lhůty zaniká, dále již neexistuje X prekluze podle NOZ - § 654 NOZ - Nebylo-li právo vykonáno ve stanovené lhůtě, zanikne jen v případech stanovených zákonem výslovně. K zániku práva soud přihlédne, i když to dlužník nenamítne. dohodou stran uplynutím sjednané doby

16 www.econ.muni.cz 16 Shrnutí Pojem právního vztahu Subjekt, objekt, obsah Vznik a zánik Ochrana


Stáhnout ppt "4.8.2015 Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Právní vztahy Katedra práva."

Podobné prezentace


Reklamy Google