Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RIV11 a sběr publikačních aktivit 1. LF UK a VFN Ústav vědeckých informací 1.LF UK a VFN Pracovní seminář 1. a 2. 2. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RIV11 a sběr publikačních aktivit 1. LF UK a VFN Ústav vědeckých informací 1.LF UK a VFN Pracovní seminář 1. a 2. 2. 2011."— Transkript prezentace:

1 RIV11 a sběr publikačních aktivit 1. LF UK a VFN Ústav vědeckých informací 1.LF UK a VFN Pracovní seminář 1. a 2. 2. 2011

2 Publikace za rok 2010 Termíny odevzdání záznamů RIV - 28. 2. 2011 ostatní - 13. 3. 2011 - sledujte na uvi.lf1.cuni.cz – rozklikněte „více informací“uvi.lf1.cuni.cz Neúplné a Skryté záznamy – opravte a změňte na Aktivní

3 Informační systém výzkumu a vývoje (IS VaV) www.isvav.cz – RIV, CEZ, CEP… www.isvav.cz www.isvav.cz/h09 - hodnocení 2004-2008 www.isvav.cz/h09 www.isvav.cz/h10 - hodnocení 2005-2009 www.isvav.cz/h10 BODY = peníze X za nepravdivé nebo nevyhovující údaje = SANKCE

4 RIV - co můžeme odevzdat (1) původní výsledky výzkumu a vývoje domácí autoři mají pracovněprávní vztah k 1. LF UK / VFN tento pracovněprávní vztah se vztahuje k výzkumu, na jehož základě výsledek vznikl - má-li autor publikace úvazek i na jiné instituci než na 1. LF UK / VFN, do RIV jej jako „domácího“ hlásí jen ta instituce, na které probíhal výzkum, z něhož publikace vzešla! jde o již uplatněný výsledek (tj. ne články, které teprve vyjdou tiskem, ne publikace dané do tisku, ne patentové přihlášky…)

5 RIV - co můžeme odevzdat (2) Výsledky dosažené při řešení výzkumných aktivit s poskytnutou podporou podle zákona č. 130/2002 Sb. projekty (projekt evidovaný v CEP) výzkumné záměry (výzkumný záměr evidovaný v CEZ) specifický vysokoškolský výzkum (např. SVV, GAUK. Mezi autory musí být student) institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace (nové! 1. LF UK ji dostává od MŠMT ČR, VFN od MZ ČR – na základě hodnocení dosažených výsledků) operační programy (např. OP VVI, OP VK...) rámcové programy EK (např. 7.rámcový program)

6 RIV - co můžeme odevzdat (3) Výsledky dosažené při řešení výzkumných aktivit, na které nebyla poskytnuta podpora podle zákona č. 130/2002 Sb. jiné veřejné zdroje (např. státní finanční prostředky, které nespadají do žádné výše uvedené kategorie.) neveřejné zdroje (např. vlastní finance, soukromé zdroje, sponzorské dary, apod.) Pozn. zahraniční zdroje mohou být veřejné i neveřejné, záleží na typu zdroje v zahraničí.

7 RIV - ještě k financování… Zadávejte všechny kódy výzkumných záměrů a grantů, i těch, jejichž příjemcem není 1. LF UK / VFN Pokud nelze uvést žádný kód výzkumného záměru ani projektu, musíte uvést ANO u jednoho jiného převládajícího druhu financování. Možnosti: - specifický výzkum - institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace - operační programy - rámcové programy EK - ostatní veřejné zdroje - neveřejné zdroje

8 RIV a články ISSN - pokud má časopis ISSN tištěné i on-line verze, vybírejte podle toho, jak je uvedeno ve WoS / SCOPUS / Seznam recenzovaných časopisů do RIV - minimálně 2 strany (u Jimp stačí 1) v RIV bodováno: Jimp - ve WoS musí být u záznamu uvedeno Article, Review, Letter nebo Proceedings Paper Jneimp - je-li časopis indexován v databázích SCOPUS nebo ERIH Jrec - je-li časopis na Seznamu recenzovaných časopisů vydávaných v ČR

9 RIV a knihy neperiodická odborná publikace, recenzovaná, souhrn ve světovém jazyce… registrovaná v Národní knihovně ČR (http://aleph.nkp.cz/ - ČNB)http://aleph.nkp.cz/ minimálně 50 stran bez příloh učebnice, sborníky, překlad, dizertace, 2. a další vydání… = RIV NE

10 RIV a kapitoly podmínky jako u knihy knihu hlásíme buď jako celek nebo jen její jednotlivé kapitoly – ne obojí! knihu jako celek hlásíme, když ji tvoří jednotný autorský kolektiv (bez ohledu na to, jaký mají jednotliví členové na obsahu podíl), a to i v případě, kdy mají jednotlivé kapitoly knihy samostatné autorství X kapitoly hlásíme tehdy, kdy kniha má jen editora a každá kapitola má samostatného autora nebo autorský kolektiv

11 RIV a články ve sborníku do RIV jen články z recenzovaných sborníků s ISBN hodnoceny jen ty, které jsou ve WoS – s příznakem Proceedings Paper hodnoceny jen ty na minimálně 2 stranách

12 RIV a další typy dokumentů Patenty (ne patentové přihlášky!) Aplikované výsledky Ostatní výsledky blíže viz Druhy výsledků v IS VaVaI - na http://www.vyzkum.cz - v pomůckách na stránkách ÚVIhttp://www.vyzkum.czstránkách ÚVI

13 RIV - další podmínky pro zisk bodů Správné oborové zařazení (číselník RIV)číselník RIV Smysluplná anotace (64-1016 znaků, delší než název, anglický překlad) Anglická klíčová slova (oddělená středníkem) … Exportovat do RIV: „ANO“ X „NE” – vybírejte zodpovědně

14 Autoři uvádějte všechny jako „domácí“ zadávejte ty, kteří publikaci vytvořili v rámci výzkumu prováděného na 1. LF UK / VFN autor z jiného pracoviště 1. LF UK / VFN než Vašeho - také může být „domácí“ GARANT – 1 z autorů, určen tvůrčím kolektivem, zodpovídá za předání shodných údajů o výsledcích všemi předkladateli (ve formuláři je nové políčko pro pořadové číslo autora, který je garantem. Nevyplníte-li jej, bude za garanta automaticky určen první autor.)

15 Aplikace pro evidenci publikačních aktivit http://bibliografie.lf1.cuni.cz využijte záznamy exportované z WoS (návod a popis viz stránky ÚVI)stránky ÚVI pozor na duplicity (před zadáváním záznamu zkontrolujte ve Vyhledávání, jestli už v databázi není) to, co vyšlo předběžně online a tiskem teprve vyjde – NE

16 Vybírejte ze seznamů v aplikaci: domácí autory a časopisy narazíte-li na chybu nebo někdo / něco chybí, upozorněte nás kódy projektů a výzkumných záměrů není-li kód z číselníku - napište jej do pole „Seznam projektů nesledovaných RIV“ a nad tímto polem zadejte ANO v poli „Projekty nesledované RIV“.

17 Kontakt jana.patockova2@lf1.cuni.cz tel.: 22496 5618


Stáhnout ppt "RIV11 a sběr publikačních aktivit 1. LF UK a VFN Ústav vědeckých informací 1.LF UK a VFN Pracovní seminář 1. a 2. 2. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google