Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FEL ČVUT, katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd © Oldřich Starý, 2012 Finanční management Hledisko projektu a investora Výnos a riziko.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FEL ČVUT, katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd © Oldřich Starý, 2012 Finanční management Hledisko projektu a investora Výnos a riziko."— Transkript prezentace:

1 FEL ČVUT, katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd © Oldřich Starý, 2012 Finanční management Hledisko projektu a investora Výnos a riziko

2 Hledisko projektu: celkový efekt, žádné daně, žádné financování EBIT – investiční rozhodnutí Dělení celkového efektu projektu státvěřitelévlastníci Hledisko investora: - pohled celkového kapitálu, diskont je WACC, EAT+ IAT Hledisko investora: - pohled vlastníka, diskont je r e,, EA(I)T

3 Výnos a riziko rizikoportfolio efektivní kapitálový trh –cena odráží všechny dostupné informace –nelze určit budoucí ceny z minulého vývoje –paradox efektivního trhu rozhodování investora –výnos –riziko –likvidita –bohatství Způsob rozdělení nebo přiřazení zdroje. Finanční portfolio je tedy způsob rozdělení (investování) kapitálu mezi možné investiční příležitosti. Cílem je získání výnosu (očekávaného zhodnocení) z takto vložených prostředků.

4 očekávaný výnos směrodatná odchylka výnosů

5 Preference užitečností investora maximalizace očekávané užitnosti odvození funkce užitnosti a majetku: –„investice“ do řady loterií –počáteční normalizace užitnosti 0 Kč je 0 užitku 100 000 Kč je 1 užitek –loterie 50% šance vyhrát 100 000 Kč 50% šance nevyhrát nic –Kolik jsme ochotni zaplatit za los? –Např. 33 000 Kč, to odpovídá 0,5 užitku: 0,5 x U(0) + 0,5 x U(100)=0,5 jistotní ekvivalent (investor dá přednost jistým 33 tis. Kč než nejisté očekávané výhře 50 tis. Kč.

6 –Další loterie 40% šance na výhru 33 000 Kč 60% šance na výhru 100 000 Kč –Kolik za lístek? –Např. 63 tis. Kč –Očekávaný užitek je 0,4 x U(33) + 0,6 x U(100) = 0,8 30% pravděpodobnost prohry 70% pravděpodobnost výhry 33 000 Kč –Kolik je očekávaný užitek, když je investor ochoten zaplatit za tento lístek 21 tis. Kč? –0,35 Sestojíme graf vztahu očekávaného užitku a majetku

7 0,25 0,5 0,75 užitky 255075100 majetek 0 1,00 {100 ; 1} {33 ; 0,5} {63 ; 0,8} {21 ; 0,3} Klesající mezní užitek, jedná se o investora neriskujícího, s averzí k riziku.

8 0,25 0,5 0,75 užitky 255075100 majetek 0 1,00 Rostoucí mezní užitek, jedná se o investora riskujícího, milovníka rizika. Konstantní mezní užitek, jedná se o investora neutrálního k riziku.

9 Očekávaný užitek investice Jaké investici dá přednost investor z předcházejícího příkladu (s averzí k riziku)? investice A investice B výnospravděp.výnospravděp. 00,4 33 000 0,4 0,1 63 000 0,6 100 000 0,5 Očekávaný výnos A je 0,4 x 0 + 0,1 x 33 000 + 0,5 x 100 000 = 53 000 Kč. Očekávaný výnos B je 51 000 Kč. U(A) = 0,55U(B) = 0,68

10 Směrodatná odchylka a užitek Předpokládejte následující funkci užitku investora investice A investice B výnospravděp.výnospravděp. 10 000 0,5 12 000 0,5 20 000 0,5 18 000 0,5 oč. výnos 15 000 oč. výnos 15 000 Očekávaný užitek A je 17,5, očekávaný užitek B je 18,3. Investice s větším rozptylem hodnot má nižší očekávaný užitek!

11 Hodnota odpovídající 17,5 užitku je 12 929 Kč. Rozdíl mezi 15 000 a touto hodnotou (2 071 Kč) je prémie za riziko. Tuto cenu je investor ochoten dát za odstranění nejistoty v investici! Podobně hodnota odpovídající užitku 18,3 je 14 109 Kč, prémie za riziko je nižší a to 891 Kč. Užitek jistých 15 000 Kč je 18,75. Rozptyl rozdělení výnosu je přiměřeným měřítkem rizika! Grafická interpretace pro dva stejně pravděpodobné stavy pro investora s averzí k riziku: (viz tabule)

12 Riziko portfolia důležitá je vzájemná závislost výnosů prvků portfolia příklad bratří Huntů

13

14 Příklad diverzifikace Dva stavy okolí (recese a boom) a dvě firmy –Lehkovážný luxus, a. s. –Výrobky pro špatné časy, a. s. VŠČ, a. s. LL, a. s. pravděpod. recese12%-5%0,5 Konjunktura8%15%0,5 oč. výnos 10% 5%5%5%5% σ2%10%

15 Namícháme portfolio z obou akcií VŠČLL 5/6 VŠČ 1/6 LL pravd. recese12%-5% 9 1/6 % 0,5 konjunktura8%15% 0,5 oč. výnos 10%5% 9 1/6 % σ2%10%0% Diverzifikace odstranila veškeré riziko!!!

16 Měření vzájemných závislostí

17 Vysoká kladná hodnota součtu Vysoká záporná hodnota součtu

18 Měření vzájemných závislostí Kovariance měří vzájemnou souvislost mezi sledovanými veličinami. Korelační koeficient je normovaná kovariance!

19 Odvození směrodatné odchylky výnosů portfolia

20 A B ρ AB = 1 ρ AB = 0,5 ρ AB = 0 ρ AB = -0,5 ρ AB = -1

21 Portfolio dvou cenných papírů pro různé korelační koeficienty korelační koeficient 1 korelační koeficient (-1;1) korelační koeficient -1 Portfolio více cenných papírů

22 očekávaný výnos r směrodatná odchylka σ A B C

23 Výběr portfolia investorem kapitálový trh jako množina přípustných portfolií (deštník ☺) indiferenční křivky investora s aversí k riziku

24 očekávaný výnos r směrodatná odchylka σ

25 Efektivní portfolio (Markowitz) není jiné s vyšším výnosem a shodným rizikem není jiné se shodným výnosem a nižším rizikem není jiné s vyšším výnosem a nižším rizikem Efektivní hranice kapitálového trhu s rizikovými investicemi Nositel Nobelovy ceny za ekonomiku v roce1990, američan. „… zahrnout do portfolia ty cenné papíry, které spolu souvisejí nepřímo úměrně a tím snížit riziko …“

26 Příspěvek cenného papíru k riziku portfolia průměrná kovariance s akciemi portfolia Relativní podíl na riziku portfolia je pak: relativní tržní hodnota krát průměrná kovariance ku celkovému riziku portfolia:

27 Příklad Určete příspěvek akcií k riziku portfolia složeného : –40 % ackií firmy P&L (Podfuky & Léčky) –60 % akcií firmy EPK (Elektřina pro každého) základní údaje –P&L : očekávaný výnos 21 %, sm. odch. 42 % –EPK: očekávaný výnos 15 %, sm. odch. 28 % –vzájemná korelace je 0,4

28 Příklad 2 Stanovte podíl investice do dvou aktiv tak, aby jejich příspěvek k celkovému riziku byl stejný (variantně příspěvek k riziku aktiva A byl dvakrát vyšší, poloviční) Mohou nastat tři stavy s pravděpodobnostmi 0.2, 0.5 a 0.3 Výnosy A jsou 500, 100 a 250 Kč Výnosy B jsou 300, 400 a 250 Kč


Stáhnout ppt "FEL ČVUT, katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd © Oldřich Starý, 2012 Finanční management Hledisko projektu a investora Výnos a riziko."

Podobné prezentace


Reklamy Google