Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akademie 3. věku – vzdělávání pro seniory

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akademie 3. věku – vzdělávání pro seniory"— Transkript prezentace:

1 Akademie 3. věku – vzdělávání pro seniory
Filosofie stáří Mgr. Katarína Krahulová 1. téma: JÁ

2 Obsah semináře Seminář č.1: Nejvíce využívá filozofie a somatopsychologie, antropologie. poznávání své osobnosti, psychologie osobnosti určení si svého osobnostního profilu možnosti komunikačních přístupů vzhledem k mé osobnosti Různé přístupy psychoterapie psychoterapie a její možností psychoterapie v teple svého domova aneb jsem si sám psychoterapeutem Jóga filozofie jógy jak cvičit a co cvičit Ájurvéda nejstarší léčebný systém na světě prevence a neustálá podpora zdraví za pomoci vyvážené stravy, pozitivního myšlení, životního stylu Máme rádi bylinky léčebné možností bylinek léčebné možnosti čajů přírodní kosmetika

3 Osobnost je dynamické uspořádání psychických systémů v individuu, které určují jeho jedinečnost i přizpůsobení okolí (G.W.Allport) má svoji strukturu, která se utváří zráním a orientací osobnosti př. dle S.Freuda id-ego-superego vliv biologických fakturů, výchovy a prostředí bazální a modální osobnost socializace ???Co Vás kulturně ovlivňuje? í zráním

4 Test introvert extrovert
Ověřovací test extroverta Vyhledáváte podněty zvenčí? Máte rád(a) společnost? Potřebujete často změnu? Jste rád(a) aktivní? Reagujete impulsivně? Stává se vám, že se někdy neovládnete a ztratíte nad sebou kontrolu? Prohřešujete se občas proti společenským pravidlům Raději jednáte než dlouze meditujete? Máte rád(a), když se okolo vás něco děje? Ověřovací test introverta Pokládáte se za neobyčejně svědomitého? Nestojíte příliš o společnost? Považujete se za velmi opatrného? Stahujete se rád(a) do pozadí? Umíte se většinou dobře ovládat a mít nad sebou kontrolu? Lze říci, že prakticky nikdy neporušujete společenská pravidla? Vyhýbáte se vzrušivým podnětům okolí a vyhledáváte klid? Přemýšlíte rád(a) o sobě a o svých bližních? Nemáte rád(a) kolem sebe příliš rušno?

5 Typologie osobnosti Typologie Carla Gustava Junga C.G.Jung položil základy dělení temperamentu v závislosti na přístupu k okolnímu světu. introvert - člověk žijící především svým vnitřním životem, avšak velmi vnímavý ke svému okolí, přemýšlivý, empatický pozorovatel, rozvážný ve svém jednání a opatrný ve svých citech, sklony k mlčenlivosti v případě neexistence relevantního tématu, preferuje nepřímou komunikaci ( y, dopisy, SMS) před hovorem. Ve společnosti preferuje menší skupinky (méně než 5-10 osob) introvertních lidí. V případě nutnosti je po určitou dobu schopen se chovat extrovertně. extrovert - člověk žijící navenek - povrchní a spontánní => snadno komunikuje a dokáže zahajovat a udržovat i hovor „o ničem“, jedná rozhodně a rychle až zbrkle, po citové stránce je velmi otevřený ale jeho city jsou taktéž povrchní a je méně vnímavý ke svému okolí. Ke spokojenosti potřebuje být v centru dění, nejlépe i pozornosti, tudíž se rád objevuje na akcích s větším množstvím lidí. Hippokratova typologie temperamentu Hippokrates (asi př. n. l.) byl lékař starověkého Řecka pokládaný za otce lékařství. Přisuzuje se mu autorství lékařské přísahy – tzv. Hippokratova přísaha. Hippokrates naivně hovořil o 4 tělesných šťávách, jejichž poměr určuje reakce na okolí. sangvinik (krev) - vyznačuje se především přiměřenou reaktivitou; na slabé podněty reaguje slabě, na silné silně; dominuje u něho reakce typu „slaměný oheň“ tj. rychlé doznívání zážitku a rychlé změny zaměření; je přizpůsobivý, emočně vyrovnaný, ale poněkud nestálý a lehkovážný, vesele laděný, optimistický, jeho prožitky jsou spíše mělké a stejně tak i jeho city - emočně stabilní extrovert flegmatik (sliz; hlen) - je emočně celkem vyrovnaný, navenek se jeví jako lhostejný, vzrušují ho jen velmi silné podněty, vykazuje stálost a vcelku spokojenost, klid až a chladnokrevnost či apatii; hlubší vztahy má jen k vybraným osobám; je spíše pasivní a bez velkých životních ambicí a požadavků, nemá rád změny a pohybově je spíše úsporný - emočně stabilní introvert melancholik (černá žluč) - vyznačuje se hlubokými prožitky a spíše smutným laděním, pesimismem a strachem z budoucnosti; život je pro něj často obtížný, usiluje o klid a nesnáší vypjaté situace, vzruchy, hlučnost, jeho city jsou trvalé, ale jejich intenzita se neprojevuje navenek, žije spíše vnitřně; obtížně navazuje kontakty, vztahy, které naváže, jsou trvalé a hluboké - emočně labilní introvert. cholerik (žluč) - je silně vzrušivý, má sklon k výbuchům hněvu a k agresi, těžko se ovládá a reaguje často impulzivně, nerozvážně, má sklon „prorážet hlavou zeď“, je netrpělivý, panovačný, vyžaduje často od jiných ústupky, je egocentrický, soužití s ním je obtížné; emočně je labilní, city jsou u něho vyvolány snadno, navenek reaguje rychle, silně, často bez zábran - emočně labilní extrovert.

6 Psychoterapie je soubor různých komunikačních technik užívaných psychoterapeutem k zvýšení duševního zdraví klienta či pacienta nebo při skupinové terapii ke zlepšení vztahů uvnitř skupiny, např. rodiny. Většina terapií je založena na rozhovoru, ačkoli v některých se využívají i další způsoby komunikace jako psaní, kreslení nebo komunikace prostřednictvím doteku. Psychoterapie obvykle probíhá mezi psychoterapeutem a jeho klientem či klienty, kteří mohou být z jeho rodiny nebo z nejbližšího společenského okolí. Mluví o svých tématech ve snaze dostat se k hlubším problémům a nalézt pro ně vhodná řešení. Kde všude se může využívat psychoterapie???

7 Mandaly Na tvoření mandal neexistují žádné předpisy, ale přesto je třeba řídit se určitými pravidly. Mandaly vybarvujeme klasickými pastelkami. Vyberte si mandalu, která se vám spontánně zalíbí. Ta pravděpodobně odpovídá vašemu citovému stavu. Začátečníci se drží předlohy, pokročilí mohou dotvářet mandaly vlastními nápady. Dokreslete si je černým fixem a vybarvěte je. Každý má jiný způsob vnímání a může vidět v mandalách něco jiného. Začátečníci si vyberou nejdříve mandalu s velkými plochami. Před malováním si prohlédněte mandalu 1 x od vnějšího tvaru směrem dovnitř a 1 x z vnitřku směrem ven. rozhodněte se, kterým směrem chcete malovat. Nedokončenou mandalu nedokreslujte příští den, začněte s novou (naše nálady se mění). Mandalu si malujte zásadně jen pro sebe, protože si urovnáváte své vlastní nitro. Mandaly můžete malovat i v malé skupince, ale nemělo by se při tom mluvit. Společné malování vytváří ve skupince silné pouto. Můžete se inspirovat potichu hrající hudbou, která zvyšuje vnímavost duše. Během vybarvování mandal se bude postupně zklidňovat váš dech, vnitřně se dostanete do své duše. Malování mandal může i unavit, znamená to, že jste byli předtím příliš napjatí. Vybarvená mandala by měla zůstat nějakou dobu na očích.

8

9 Jóga Jóga je věda, umění, filozofie, náboženství, móda, atd. Více či méně závisí na tom, jak jí člověk vnímá. Pokud si jí vyberete jako způsob života a integrujete jí do své existence, pokusíte se harmonizovat své tělo a duši. I Světová zdravotnická organizace v oblasti preventivní péče o zdraví považuje právě program jógy za velice dobře realizovatelný. Principy a metody jógy Postupem času vznikla v Indii řada různých systémů jógy. Jejich metody jsou rozdílné, přesto vedou k shodným cílům, tedy k poznání sama sebe i věčných zákonů života. 4 oblasti: JAMA – NIJAMA ÁSANA PRÁNAJÁMA RELAXAČNÍ TECHNIKY

10 Cvičení jógy 1) ÁSANA Jedná se o tělesná cvičení. Mohou se buď cvičit jednotlivé cviky nebo speciální systémy, jako například jóga rukou, oční cviky nebo třeba celé sestavy cviků, jako např. Pozdrav slunci. Slouží zejména pro lepší soustředěnost a schopnosti hlubší meditace a následují po mírném zahřátí. 2) PRÁNAJÁMA Pranajáma jsou zejména dechová a energetická cvičení. Slouží k pročištění dechových cest, vitalizaci, zvýšení kapacity plic, zkvalitnění dechu, obnova sil a zklidnění nervové soustavy. Cvičení jógy je postupné a člověk se zhruba po roce pravidelného cvičení vypracuje na vyšší úroveň. Kdy a jak tedy začínat? Relaxační techniky přechází přes 3 stupně: stupeň – vědomé uvolnění svalstva celého těla, projevující se pocitem tíže stupeň – relaxace psychické oblasti, pocit lehkosti, odstranění napjetí stupeň – prohloubení 2. stupně až do pocitu ztráty těla Cvičení jógy se soustředí na 3 systémy a klade si zde určité cíle: tělesná oblast – zlepšení, udržení zdraví, lepší pružnost a pohyblivost duševní oblast – relaxace, lepší odolnost proti stresu i koncentrace duchovní oblast – smysl a podstata života, tajemství vlastní existence

11 Účinky jógy na lidský organismus
Jóga je prastaré cvičení, bývá označováno za největší dar Indie světu, shrňme si tedy účinky tohoto cvičení na lidský organismus: vliv na psychosomatické onemocnění, jejich předcházení, upevnění imunitního systému uvolnění negativního, pročištění podvědomí navození vnitřního klidu poznaní nežádoucích projevů vlastní osobnosti a eliminování probuzení latentních schopnosti a odhalení nových zdrojů energie

12 Pozdrav Slunci

13 Ájurvéda nejstarší léčebný systém na světě
sanskrtské slovo, které můžeme přeložit jako “věda života” zrodila se ve starobylé Indii před asi 5000 lety a je často nazývána “matkou všech léčebných systémů” její kořeny sahají až do starého védského období, od té doby byla po tisíce let předávána v ústní formě starými mistry jejich žákům podle ájurvédy má každý i svůj jedinečný energetický vzorec – individuální kombinaci fyzických, mentálních a emočních charakteristik, které tvoří naši konstituci – existují tři základní tyto konstituce, tři dóši váta, pitta a kapha Podle ájurvédské filozofie je celý vesmír souhrou energií 5 elementů – éteru, vzduchu, ohně, vody a země. Dóši váta, pitta a kapha jsou kombinacemi těchto pěti prvků, které tvoří doslova vše kolem nás.

14 Základní vlastnosti ájurvédy
Léčí se vždy celé tělo, mysl i duše Léky a potřebné věci pro léčbu jsou poměrně levné Léky nemají vedlejší účinky Každý ájurvédský lék je tonikem (posilujícím lékem) Léčba je soustředěna na kořen nemoci, na její příčiny Je kladen důraz na dlouhodobé dobré zdraví a přecházení nemocím Zaměření především na správnou stravu a pití Vychází ze snadných diagnostických metod Ájurvéda je velmi blízká přírodě Udržuje otevřený vztah k ostatním systémům medicíny Vychází z přesné znalosti konstituce člověka

15 Čaje – černý čaj Černý čaj - pro povznesení mysli a osvěžení těla
Tradice výroby černého čaje sahá do poloviny 17. století, do té doby se v pravlasti čaje, Číně, připravoval pouze čaj zelený. Původní způsob konzervace zeleného čaje bylo jeho lisování do cihliček. Rostoucí poptávka po čaji a ustoupení od konzervace lisováním vedlo k objevení lepší metody – fermentace. Po sklizni a zavadnutí se lístky čaje svinují, přitom buněčné stěny lístků popraskají a dojde k uvolnění buněčné šťávy. Následuje fermentace, biochemická reakce, kdy uvolněná buněčná šťáva za neustálého zvlhčování vzduchu ve fermentačních místnostech oxiduje, lístky mění barvu na červenou a zároveň se uvolňují látky významně ovlivňující chuť čaje. Fermentace se ukončuje při dosažení určitého stupně barvy a vůně čaje. Následuje vystavení lístků proudu horkého vzduchu v sušicích pecích, aby se odpařila zbývající voda a buněčná šťáva zaschla na lístcích. Při spaření čaje vroucí vodou se koncentrovaná šťáva z lístků uvolní a získáme povzbuzující nápoj měděné barvy, příjemné vůně, se zdraví prospěšnými účinky. Složení a účinky Černý čaj obsahuje množství látek působících na lidský organizmus. Tein (kofein) – rovnoměrně povzbuzuje mozkovou činnost bez zatížení srdce a krevního oběhu. Jeho obsah v černém čaji je průměrně 4 %. Třísloviny – propůjčují čaji jeho svíravou, natrpklou chuť. Vitamin B1 – ve vodě rozpustný, pozitivně ovlivňuje nervový systém člověka, je žádoucí při duševní práci. Vitamin P – pomáhá při hromadění vitaminu C. V čaji jsou obsaženy také další stopové prvky a minerální látky jako např. fluor a draslík. Éterické oleje dodávají čaji vůni. Aromatické látky spolu s chlorofylem působí na zklidnění nervů, usnadňují přenos kyslíku do tělesných orgánů, stimulují duševní činnost i funkci dýchacího ústrojí.

16 Čaje černý čaj zelený a bílý čaj maté lapacho rooibos
honeybush – medový keř

17 Bylinky http://bylinky.abecedazdravi.cz/
Gingo Heřmánek Kopřiva Máta Lavandule Měsíček Třezalka Šípky Černý bez

18 Recept na ... BEZOVO-KÁVOVÝ LIKÉR
2l bezinek 1l vody několik hřebíčků 1kg cukru + 1 vanilk. cukr 2-3 lžíce silné uvařené kávy...dle chuti se může přidat i víc.. ml rumu Bezinky zalijeme vodou, přidáme koření a vaříme min. Přecedíme přes síto,plody lehce vymačkáme, přidáme cukr a ještě 3 min. povaříme. Pak přidáme kávu a necháme pod pokličkou vychladnout. Poté přilijeme rum, plníme do lahví a dobře uzavřeme. Necháme proležet aspoň 1 měsíc. Na rýmu: do hrnku (tak 0,5l) – půl hrnku hodně silný černej čaj, přidáme panáka slivovice, dva panáky bezinkového likéru, vymačkaný citron a dvě lžíce medu


Stáhnout ppt "Akademie 3. věku – vzdělávání pro seniory"

Podobné prezentace


Reklamy Google