Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace byla vytvořena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace byla vytvořena"— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace byla vytvořena
v rámci projektu Orbis pictus 21. století

2 OB21-OP-EL-ELKM-JANC-M-3-024
Syntezátory OB21-OP-EL-ELKM-JANC-M-3-024

3 Syntezátory Běžné generátory harmonických signálů nezaručují dostatečnou stabilitu kmitočtu (řádově 1%). Pokud máme požadavky vyšší, lze použít krystalem řízený oscilátor, který však nelze přelaďovat (nanejvýš výměnou krystalového výbrusu). Pokrytí požadavků na generátor harmonického kmitočtu s proměnnou avšak stabilní frekvencí zajišťují syntezátory. Používají buď přímou nebo nepřímou syntézu kmitočtu, kterou se volitelný kmitočet odvozuje od jediného přesného výchozího kmitočtu.

4 Syntezátory Pod pojmem kmitočtová syntéza rozumíme vytváření množiny kmitočtů {fx} z daného výchozího kmitočtu fr., což lze vyjádřit rovnicí: Při popisování vlastností syntezátorů je důležitý parametr, který se nazývá fázový šum. Ten vlastně popisuje krátkodobou stabilitu zdroje signálu. Syntezátory se dají řídit číslicově, bývají vybaveny rozhraním pro připojení do měřicího systému.

5 Přímá syntéza kmitočtu
Přímá syntéza kmitočtu, používaná u aditivních syntezátorů, je založena na použití násobičů a děličů kmitočtu. Tak získáme kmitočty, které jsou celistvým (často dekadickým) násobkem a podílem výchozího kmitočtu fr . Z odvozených kmitočtů se pak vytváří signály s velkým obsahem harmonických složek, ze kterých je možno pásmovými propustmi vybrat potřebné složky. Kmitočty vybraných složek se pomocí směšování a filtrace sečtou. Kmitočet výsledného signálu ze získá pomocí pásmových propustí.

6 Přímá syntéza kmitočtu
Kmitočty vybraných složek se pomocí směšování a filtrace sečtou. Kmitočet výsledného signálu ze získá pomocí pásmových propustí. Nevýhodou je velký počet nutných propustí v přístroji a to, že výstupní signál není čistě harmonický (je mírně zkreslený). Výhodou řešení je velká rychlost změny kmitočtu. Princip přímé syntézy kmitočtu je na obr. 1.

7 Přímá syntéza kmitočtu
Obr. 1 Princip přímé syntézy kmitočtu

8 Nepřímá syntéza kmitočtu
Tato metoda využívá techniky fázového závěsu. Její princip je na obr.2. Základem je krystalový oscilátor, který generuje (např. pravoúhlý) signál f1. Po průchodu děličem kmitočtu získáme signál f2=f1/N1.

9 Nepřímá syntéza kmitočtu
Obr.2 Princip nepřímé syntézy kmitočtu

10 Nepřímá syntéza kmitočtu
Na vstup frekvenčního a fázového detektoru kromě tohoto signálu přichází i signál o kmitočtu f3/N2. Na výstupu frekvenčního a fázového detektoru vznikne napětí, které řídí kmitočet multivibrátoru řízeného napětím tak, aby f3/N2=f2, tedy f3=N2.f1/N1. Obdobně funguje druhá smyčka, tak že f5=N2.f1/N1.

11 Nepřímá syntéza kmitočtu
Zpravidla bývá v prvé smyčce použit laditelný generátor impulsů neharmonického průběhu (snazší realizace, větší přeladitelnost, fázový a frekvenční detektor se snadněji realizuje), v druhé smyčce však musí být harmonický oscilátor. Výhodou tohoto principu je harmonická čistota poskytovaného signálu, odezva při změně kmitočtu (změna přepínatelného děliče kmitočtu) je však pomalejší v důsledku ustalování smyček fázového závěsu.

12 Nepřímá syntéza kmitočtu
Existují i jiné principy nepřímé syntézy kmitočtu. V praxi však bývá kombinován princip přímé a nepřímé syntézy, syntezátor má zesilovač výstupního signálu, výstupní dělič, indikační a nastavovací prvky i případný modulátor.

13 Děkuji za pozornost Ing. Ladislav Jančařík

14 Literatura E. Vitejček a V. Hos: Elektrické měření, SNTL Praha 1979
V. Fajt a kol.: Elektrická měření, SNTL Praha 1987 L. Bejček a kol.: Měření v elektrotechnice, FEKT VUT Brno 2003


Stáhnout ppt "Tato prezentace byla vytvořena"

Podobné prezentace


Reklamy Google