Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Syntezátory OB21-OP-EL-ELKM-JANC-M-3-024

3 Syntezátory  Běžné generátory harmonických signálů nezaručují dostatečnou stabilitu kmitočtu (řádově 1%).  Pokud máme požadavky vyšší, lze použít krystalem řízený oscilátor, který však nelze přelaďovat (nanejvýš výměnou krystalového výbrusu).  Pokrytí požadavků na generátor harmonického kmitočtu s proměnnou avšak stabilní frekvencí zajišťují syntezátory.  Používají buď přímou nebo nepřímou syntézu kmitočtu, kterou se volitelný kmitočet odvozuje od jediného přesného výchozího kmitočtu.

4 Syntezátory  Pod pojmem kmitočtová syntéza rozumíme vytváření množiny kmitočtů {f x } z daného výchozího kmitočtu f r., což lze vyjádřit rovnicí:  Při popisování vlastností syntezátorů je důležitý parametr, který se nazývá fázový šum. Ten vlastně popisuje krátkodobou stabilitu zdroje signálu.  Syntezátory se dají řídit číslicově, bývají vybaveny rozhraním pro připojení do měřicího systému.

5 Přímá syntéza kmitočtu  Přímá syntéza kmitočtu, používaná u aditivních syntezátorů, je založena na použití násobičů a děličů kmitočtu.  Tak získáme kmitočty, které jsou celistvým (často dekadickým) násobkem a podílem výchozího kmitočtu f r.  Z odvozených kmitočtů se pak vytváří signály s velkým obsahem harmonických složek, ze kterých je možno pásmovými propustmi vybrat potřebné složky.  Kmitočty vybraných složek se pomocí směšování a filtrace sečtou.  Kmitočet výsledného signálu ze získá pomocí pásmových propustí.

6 Přímá syntéza kmitočtu  Kmitočty vybraných složek se pomocí směšování a filtrace sečtou.  Kmitočet výsledného signálu ze získá pomocí pásmových propustí.  Nevýhodou je velký počet nutných propustí v přístroji a to, že výstupní signál není čistě harmonický (je mírně zkreslený).  Výhodou řešení je velká rychlost změny kmitočtu. Princip přímé syntézy kmitočtu je na obr. 1.

7 Přímá syntéza kmitočtu Obr. 1 Princip přímé syntézy kmitočtu

8 Nepřímá syntéza kmitočtu  Tato metoda využívá techniky fázového závěsu.  Její princip je na obr.2.  Základem je krystalový oscilátor, který generuje (např. pravoúhlý) signál f 1.  Po průchodu děličem kmitočtu získáme signál f 2 =f 1 /N 1.

9 Nepřímá syntéza kmitočtu Obr.2 Princip nepřímé syntézy kmitočtu

10 Nepřímá syntéza kmitočtu  Na vstup frekvenčního a fázového detektoru kromě tohoto signálu přichází i signál o kmitočtu f 3 /N 2.  Na výstupu frekvenčního a fázového detektoru vznikne napětí, které řídí kmitočet multivibrátoru řízeného napětím tak, aby f 3 /N 2 =f 2, tedy f 3 =N 2.f 1 /N 1.  Obdobně funguje druhá smyčka, tak že f 5 =N 2.f 1 /N 1.

11 Nepřímá syntéza kmitočtu  Zpravidla bývá v prvé smyčce použit laditelný generátor impulsů neharmonického průběhu (snazší realizace, větší přeladitelnost, fázový a frekvenční detektor se snadněji realizuje), v druhé smyčce však musí být harmonický oscilátor.  Výhodou tohoto principu je harmonická čistota poskytovaného signálu, odezva při změně kmitočtu (změna přepínatelného děliče kmitočtu) je však pomalejší v důsledku ustalování smyček fázového závěsu.

12 Nepřímá syntéza kmitočtu  Existují i jiné principy nepřímé syntézy kmitočtu.  V praxi však bývá kombinován princip přímé a nepřímé syntézy, syntezátor má zesilovač výstupního signálu, výstupní dělič, indikační a nastavovací prvky i případný modulátor.

13  Děkuji za pozornost  Ing. Ladislav Jančařík

14 Literatura  E. Vitejček a V. Hos: Elektrické měření, SNTL Praha 1979  V. Fajt a kol.: Elektrická měření, SNTL Praha 1987  L. Bejček a kol.: Měření v elektrotechnice, FEKT VUT Brno 2003


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google