Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011 – 2014 Vít Richter Národní knihovna ČR Goetheinstitut Praha 28.4.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011 – 2014 Vít Richter Národní knihovna ČR Goetheinstitut Praha 28.4.2010."— Transkript prezentace:

1 Příprava koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011 – 2014 Vít Richter Národní knihovna ČR Goetheinstitut Praha 28.4.2010

2 Hlavní impulsy  Končí: „Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2004 – 2010“  Nová „Státní kulturní politika na léta 2009 – 2014“

3 K čemu je užitečná strategie?  Reagovat na měnící se potřeby lidí – historická změna:  Internet  Digitalizace  Identifikovat kritické faktory pro transformace služeb knihoven  Vytvořit odborně zdůvodněný podklad pro rozhodovací procesy a alokaci finančních zdrojů - granty, dotace  Usnadnit formulování priorit a dílčích cílů, stanovení návazných akcí a opatření  Vytvořit východisko pro zpracování dílčích koncepcí – kraje, regiony, rezorty, skupiny knihoven, jednotlivé knihovny  Prosadit principy koncepce do strategických materiálů a programů na různých úrovních  Zlepšit vzájemnou spolupráci mezi knihovnami a zainteresovanost lidí a knihoven na realizaci společných cílů

4 Východiska pro novou koncepci  Vládní dokumenty  Státní kulturní politika na léta 2009 – 2014  Národní strategie digitalizace  Strategie celoživotního učení ČR  Strategie výzkumu a vývoje v ČR  Mezinárodní doporučení, strategie  Programové dokumenty IFLA/UNESCO  Evropská digitální knihovna - Europeana  Strategie rozvoje knihoven v rozvinutých zemích  ……

5 Státní kulturní politika na léta 2009 – 2014  Digitalizace české tiskové produkce  Národní digitální knihovna – NK ČR, MZK  Legislativa povinných síťových publikací  Autorská práva – rovnováha práv  Novela autorského zákona  Licencování osiřelých děl  Dotační programy na podporu knihoven  Program doplňování knihovních fondů  Analýzy, průzkumy  Průzkum četby a čtenářství  Věková a vzdělanostní struktura pracovníků knihoven  Novela standardu VKIS

6 Kdo pracuje na nové koncepci?  Ministerstvo kultury – předkladatel  Zhodnocení dosavadního vývoje, priority  Požadavek na rezorty a kraje  Kdo bude koncepci schvalovat: MK nebo vláda?  Ústřední knihovnická rada – příprava návrhu  Ústřední knihovny  Knihovnická sdružení  Pracovní skupiny – SWOT analýza, definování priorit  Členové ÚKR + experti  Knihovnický institut NK – zpracování textu návrhu

7 Termíny  15. – až 17.3. – diskusní zasedání ÚKR - Telč  SWOT analýza  Formulování vize a hlavních cílů  Pracovní skupiny pro dílčí tematické oblasti – 30.4.  Analýza současného stavu – 30.6.  22. – 23.6. - diskusní zasedání ÚKR - Třešť  První prezentace koncepce  Konference „Knihovny současnosti 2010“ – 14.9.  30.10.2010 – předání strategie MK ČR  Konec roku 2010 – vyhlášení strategie

8 Pracovní skupiny  Klient – služby  Procesy a legislativa  Fondy, informační zdroje  Pracovníci a jejich rozvoj  Financování

9 Skupina: Klient - služby  Hlavní garant:  RNDr. Tomáš Řehák – ředitel Městské knihovny v Praze  Hlavní témata:  Garance rychlé, pohotové, nepřetržité služby - standard VKIS  Bezbariérové služby  Prostory a vybavení – knihovna jako příjemné místo  Komunitní role knihoven, podpora kreativity  Služby na míru  Poučený a aktivní uživatel služeb  Marketing a propagace knihovnických služeb

10 Skupina: Procesy a legislativa  Hlavní garant:  Ing. Martin Lhoták – ředitel Knihovny AV ČR  Hlavní témata  Silné centrální služby – centrální portál  Legislativní změny

11 Silné centrální služby – centrální portál  Přímé služby individuálním uživatelům  Služby nad fyzickými a digitálními dokumenty  Identifikace uživatelů – sdílení identit  On-line platby, vedení účtů  Federativní vyhledávání zdrojů  Souborný katalog  Národní digitální knihovna  Metalib  Vstupní bod pro internetové vyhledávače  Integrace informací o dokumentech  Obálky, obsahy, anotace, lokalizace dostupnosti

12 Legislativní změny  Tematické okruhy  Licence, výjimky pro knihovny z AZ  Registr osiřelých děl  Povinný exemplář digitálních (síťových) publikací  Webarchiv – zpřístupnění  Osobní údaje – sdílení identit o uživatelích  Zjišťování osiřelých děl – datum úmrtí autora  Novely zákonů  Knihovní zákon  Autorský zákon  Legislativa povinného výtisku  Zákon o základních registrech

13 Skupina: Fondy, informační zdroje  Hlavní garant:  Ing. Martin Svoboda – ředitel Národní technické knihovny  Hlavní témata  Tradiční knihovní fondy  Digitalizace  Elektronické informační zdroje

14 Tradiční knihovní fondy  Koncepce udržitelného rozvoje  Trvalý lineární růst  Neuspokojivý stav knihovních fondů  Vymezit okruh knihoven odpovědných za trvalé uchování KF  Zefektivnit systém povinného výtisku  Stanovit práva a povinnosti  Vytvořit, podporovat kapacity pro  Odkyselování, restaurování, konzervaci, krizové řízení  Dotační program na podporu doplňování KF

15 Digitalizace  Masivní digitalizace  Národní digitální knihovna, regiony, specializované knihovny  Programová podpora specializovaných digitalizačních projektů  Podpora koordinace  Registr digitalizace, identifikátory, Kramerius  Sdílení společných řešení – SW, metodiky, standardy, služby  Koncepční řešení dlouhodobé ochrany digitálních dokumentů  Zpřístupnění digitálních dokumentů  Rozšíření volné domény  Internet, čtečky, PDA  Integrace zdrojů – překonání roztříštěnosti

16 Elektronické informační zdroje (EIZ)  Elektronické informační zdroje pro vědu, výzkum a inovaci  Analýzy vlivu stávajících dotačních programů  Stanovení efektivního způsobu financování  EIZ pro širokou veřejnost - populárně naučné, vzdělávací a informativní  Analýza nabídky, poptávky a potřeb cílových skupin  Volba vhodného systém podpory  E-born dokumenty  Vymezení úlohy knihoven  Trvalé uchování, zpřístupnění, formy služeb

17 Skupina: Pracovníci a jejich rozvoj  Hlavní garant:  Mgr. Zlata Houšková, vedoucí oddělení vzdělávání Knihovnické institutu NK  Hlavní témata:  Změnit platové předpisy (zvýšit mzdy!)  Zpracovat koncepci CŽV pro oblast knihovnictví  Zavést systém akreditovaného vzdělávání  Doplnit (strukturovat) kartotéku typových pozic profese knihovník  Prosazovat řízení lidských zdrojů v knihovnách na moderních principech

18 Skupina: Financování  Hlavní garant:  PhDr. Vít Richter – ředitel KI NK  Hlavní témata  Dlouhodobě predikovatelná pravidla financování  Transformace příspěvkových organizací na veřejnoprávní instituce  Efektivnost, měření výkonu, benchmarking  Optimalizace dotačních programů  Zvýšení motivace, vazba na standardy VKIS a podporu systému knihoven  Cílově orientované financování  Financování víceletých projektů  Udržitelnost projektů  Formulování nových dotačních programů  Využití dobrovolníků, veřejně prospěšné práce  Využití nadačních fondů - ČEZ

19 Vize 2020 (pracovní) Klient říká: V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně, rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným a motivovaným personálem nebo z pohodlí domova, bez ohledu na národnost či handicap, v kteroukoliv denní či noční dobu získávám bezplatně požadovanou službu v dobré kvalitě

20 Hlavní trendy  Orientace na to, co lidé potřebují  Silné, centrální služby, překonání roztříštěnosti  Využití všeho, co nabízejí nové technologie  Nové služby v digitálním prostředí  Kvalitativně odlišná spolupráce

21 Příprava koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011 – 2014 Vít Richter Národní knihovna ČR Goetheinstitut Praha 28.4.2010


Stáhnout ppt "Příprava koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011 – 2014 Vít Richter Národní knihovna ČR Goetheinstitut Praha 28.4.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google