Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Elektronické informační zdroje na FSV, na UK Mgr. Daniela Uhrová FSV UK pro IKSŽ, LS, březen 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Elektronické informační zdroje na FSV, na UK Mgr. Daniela Uhrová FSV UK pro IKSŽ, LS, březen 2012."— Transkript prezentace:

1 1 Elektronické informační zdroje na FSV, na UK Mgr. Daniela Uhrová FSV UK pro IKSŽ, LS, březen 2012

2 2 Obsah Co Vám tato prezentace přinese? Elektronické informační zdroje na FSV a na UK Co jsou e-zdroje? Přístupy k e-zdrojům Kam za e-zdroji? Přehled e-zdrojů na FSV, na UK Vyhledávání teoreticky Vyhledávání prakticky Užitečné odkazy KonzultaceKontakty

3 33 Co Vám tato prezentace přinese? Při svém studiu a zejména při psaní závěrečné práce se bez relevantní odborné literatury a ověřených dat neobejdete, proto Vám nabídneme k vyzkoušení fakultní (univerzitní) e-zdroje jako další zdroj informací – Google všechno nezvládne… Při svém studiu a zejména při psaní závěrečné práce se bez relevantní odborné literatury a ověřených dat neobejdete, proto Vám nabídneme k vyzkoušení fakultní (univerzitní) e-zdroje jako další zdroj informací – Google všechno nezvládne…

4 44 Co jsou e-zdroje? E-zdroje (též EIZ) jsou elektronické informační zdroje, tedy elektronické databáze, a to především: bibliografické dtb. (citační údaje o publikacích); dtb. plných textů e-periodik, resp. článků; dtb. e-knih. Důležité V současné době jsou nejvíce žádány a využívány plnotextové (fulltextové) časopisecké databáze (zahraniční) a nově e-books. V současné době jsou nejvíce žádány a využívány plnotextové (fulltextové) časopisecké databáze (zahraniční) a nově e-books. Rozdíl: primární e-zdroj x digitalizovaný zdroj. Rozdíl: primární e-zdroj x digitalizovaný zdroj. Licencované zdroje (placené) x volně zpřístupněné zdroje (odborné) x volné zdroje na internetu (různé kvality, odbornosti). Licencované zdroje (placené) x volně zpřístupněné zdroje (odborné) x volné zdroje na internetu (různé kvality, odbornosti). Placené odborné zdroje garantují ověřené informace a nabízejí možnosti, jak s nalezenými záznamy dále pracovat (např. umožňují přístup i do archivu starších článků, export, uložení). Placené odborné zdroje garantují ověřené informace a nabízejí možnosti, jak s nalezenými záznamy dále pracovat (např. umožňují přístup i do archivu starších článků, export, uložení).

5 555 Pro vstup k požadovanému zdroji: přímý přístup (direct access) vzdálený přístup (remote access) umožňuje uživatelům využívat elektronické informační zdroje UK odkudkoliv, a to na základě ID/hesla, podmínkou je účet v Centrální autentizační službě UK Centrální autentizační službě UKCentrální autentizační službě UK vzdálený přístup je na UK zajištěn pomocí dvou technologií: Shibboleth, EZproxy (více na http://kis.is.cuni.cz) vzdálený přístup je na UK zajištěn pomocí dvou technologií: Shibboleth, EZproxy (více na http://kis.is.cuni.cz) ShibbolethEZproxyhttp://kis.is.cuni.cz ShibbolethEZproxyhttp://kis.is.cuni.cz jak z webu knihovny, tak z PEZ se dostanete k přímému i vzdálenému přístupu, pokud je umožněn (oba linky jsou viditelné) Důležité Pozor na rozdíl: přístup k účtu FSV x vzdálený přístup do dtb.! Pozor na rozdíl: přístup k účtu FSV x vzdálený přístup do dtb.! Přístupy k e-zdrojům

6 666 Tato tabulka se zobrazí vždy tehdy, když je potřeba, abychom se přihlásili svým univerzitním účtem. Nejčastěji se využívá ISIC Tato tabulka se zobrazí vždy tehdy, když je potřeba, abychom se přihlásili svým univerzitním účtem. Nejčastěji se využívá ISIC

7 77 E-zdroje na FSV – přístupy k databázím web knihovny FSV (Hollar) http://knihovna.fsv.cuni.cz Katalog FSV Katalog FSV Elektronický katalog FSV Elektronický katalog FSV Elektronický katalog FSV Elektronický katalog FSV elektronický katalog; softwarem je integrovaný knih. systém ALEPH Digitální knihovna Digitální knihovna dostupná pouze v prostorách knihovny Hollar; naskenované noviny minulých let (Duch novin, Novinář, Tisk a politika aj.) Kam za e-zdroji?

8 88 E-zdroje na UK – přístupy k databázím Portál elektronických informačních zdrojů UK (PEZ) http://pez.cuni.cz Portál elektronických časopisů UK (PEC) Portál elektronických časopisů UK (PEC) http://sfx.is.cuni.cz/sfxlcl3/a-z/UK?lang=cze Elektronické knihy Elektronické knihy http://pez.cuni.cz/eknihy/?lang=cs Shrnutí k jednomu zdroji se lze dostat z více míst k jednomu zdroji se lze dostat z více míst neexistuje jeden jediný portál pro e-zdroje, i když univerzitní PEZ funguje jako hlavní rozcestník neexistuje jeden jediný portál pro e-zdroje, i když univerzitní PEZ funguje jako hlavní rozcestník odkud vyhledávat souvisí s naším informačním požadavkem odkud vyhledávat souvisí s naším informačním požadavkem Kam za e-zdroji?

9 99 Přehled e-zdrojů na FSV Fondy elektronických informačních zdrojů FSV dle studovaných oborů (dle webu FSV Hollar) Komunikační studia, žurnalistika Komunikační studia, žurnalistika Ekonomie a obchod Ekonomie a obchod Politologie Sociologie Teritoriální studia Teritoriální studia Víceoborový zdroj Víceoborový zdroj

10 10 Přehled e-zdrojů na FSV ČASOPISY multioborové databáze: EBSCOhost (mnoho subdatabází) EBSCOhost (mnoho subdatabází) Communication & Mass Media Complete Film & Television Literature Index with Full Text ProQuest (mnoho subdatabází) ProQuest (mnoho subdatabází) ProQuest Newspapers tematické (oborové) databáze: SAGE SAGE Communication & Media Studies Politics & International Relations Sociology Factiva (aktuální denní obsah novin The Wall Street Journal, The New York Times, Washington Post aj.) Factiva (aktuální denní obsah novin The Wall Street Journal, The New York Times, Washington Post aj.) ARCHIVY PERIODIK I TV A ROZHLAS. RELACÍ archivy zpravodajství českých mediálních zdrojů: Anopress ČTK Newton Media Monitoring, Newton Media SearchE-KNIHYe-knihy: Ebrary EBSCO e-book collection Kramerius Manuscriptorium ZÁVĚREČNÉ PRÁCE eVŠKP: vybrané oborové na webu knihovny Hollar (odkaz na katalog UK): http://knihovna.fsv.cuni.cz/Kvalifikacni- prace/ přístup přímo prostřednictvím budovaného Digitálního univerzitního repozitáře UK: http://repozitar.cuni.cz soupis starších prací vytvářený knihovnou soupis

11 111111 Vyhledávání teoreticky Možnosti vyhledávání prohlížení (procházení, listování – browsing) vyhledávání (searching) vyhledávat lze podle: vyhledávacího formuláře, kam se dotaz zadává do jednotlivých selekčních polí (autor, název, klíčová slova) vyhledávacího formuláře, kam se dotaz zadává do jednotlivých selekčních polí (autor, název, klíčová slova) příkazů, kdy si dotaz sestavujeme sami příkazů, kdy si dotaz sestavujeme sami některé databáze mají vlastní dotazovací jazyk; (TI – title, AUT – autor, SU – subject) některé databáze mají vlastní dotazovací jazyk; (TI – title, AUT – autor, SU – subject)

12 121212 Úrovně vyhledávání Standardní úrovně vyhledávání, a to: základní (basic, jednoduché), rozšířené (advanced, pokročilé). Liší se počtem selekčních polí. Shrnutí Formulováním dotazu rozumíme nejen zápis klíčových slov, sousloví, ale i jejich spojení operátory pro vyjádření vztahů mezi hesly. Formulováním dotazu rozumíme nejen zápis klíčových slov, sousloví, ale i jejich spojení operátory pro vyjádření vztahů mezi hesly. Důležité je tedy umět jednak dotaz naformulovat, jednak zadat tak, aby mu rozuměl používaný e-zdroj, tedy použít správně jazyk vyhledávače a jeho syntax. Důležité je tedy umět jednak dotaz naformulovat, jednak zadat tak, aby mu rozuměl používaný e-zdroj, tedy použít správně jazyk vyhledávače a jeho syntax. Vyhledávání teoreticky

13 1313 Vyhledávání teoreticky Základní operátory Operátor AND AND mezi dvěma termíny znamená, že se vyhledají jen ty dokumenty/záznamy, které obsahují oba termíny. Vyjadřuje: současný výskyt obou vyhledávacích termínů, zužuje výsledek vyhledávání příklad: masmédia, dějiny  masmédia AND dějiny Vyhledaná množina záznamů/dokumentů musí obsahovat oba termíny. Operátor OR OR mezi dvěma termíny znamená, že se vyhledají ty dokumenty/záznamy, které obsahují alespoň jeden z uvedených termínů. Rozšiřuje dotaz, většinou se jím spojují synonyma. příklad: masmédia, média  masmédia OR média příklad: masmédia, média  masmédia OR média Vyhledaná množina záznamů/dokumentů obsahuje alespoň jeden z termínů nebo oba dva termíny. Vyhledaná množina záznamů/dokumentů obsahuje alespoň jeden z termínů nebo oba dva termíny. Operátor NOT NOT mezi dvěma termíny znamená, že záznamy/dokumenty obsahující výraz na pravé straně budou z výsledku vyhledávání vyloučeny. Operátor vyloučení dokumentů obsahující zadaný termín. Zužuje výsledek vyhledávání. příklad: masmédia, televize  masmédia NOT televize příklad: masmédia, televize  masmédia NOT televize Vyhledaná množina záznamů/dokumentů neobsahuje termín televize, musí však obsahovat termín masmédia. Shrnutí Operátor AND – používá se pro spojení významově odlišných pojmů. Operátor OR – používá se pro spojení synonym a příbuzných pojmů. Operátor AND – používá se pro spojení významově odlišných pojmů. Operátor OR – používá se pro spojení synonym a příbuzných pojmů.

14 141414 Vyhledávání teoreticky Jak dále dotaz zpřesnit Proximitní operátory V dotazu lze dále užít tzv. proximitní operátory (poziční, distanční), které definují vzájemnou polohu a pořadí slov. SAME požaduje výskyt termínů v jedné větě současně. NEAR/n požaduje výskyt termínů těsně vedle sebe, bez ohledu na jejich pořadí. Malé písmeno n se nahrazuje číslicí, která určuje, kolik slov se bude nacházet mezi zadanými vyhledávacími výrazy. Pokud vám na vzdálenosti nezáleží, můžete tento údaj vynechat. WITHIN (W) – použijeme tehdy, kdy záleží na pořadí. Zástupné znaky Pro vytváření různých variant slova můžeme využít různé zástupné znaky: Truncation (krácení podle slovních kořenů) – nejčastěji znakem * je nahrazen začátek nebo konec slova. Tyto operátory (znaky) mohou v různých systémech nahrazovat právě jedno písmeno či více písmen. Např. na dotaz journal* systém vyhledá dokumenty obsahující journals, journalist, journalism atd. Neopomínejte používat právě u češtiny, která je flexivní jazyk, protože často potřebujete vyhledat více než jen 1. pád Stačí tedy napsat student*, není třeba používat operátory student OR studenti OR studentovo OR studentský. Wild cards (zástupné znaky) – znakem ?, #,* aj. jsou nahrazeny části slov uprostřed. Např. když potřebuji vyhledat slovo prezident i president, zadám pre?ident (nebo pre#ident). Fráze, sousloví – složený dotaz – uzavírat do uvozovek “ “, popř. ().

15 151515 Vyhledávání teoreticky Služba SFX Tato ikonka nás naviguje k plnému textu. V některých elektronických zdrojích se vyhledávají bibliografické záznamy o primárních dokumentech, teprve z nalezeného záznamu je odkaz na vlastní dokument. V této souvislosti se můžeme setkat s pojmem SFX. SFX je link server, který nás naviguje od těchto bibliografických údajů o dokumentu k dokumentu samému, k plnému textu, pokud existuje, nebo alespoň k abstraktu, a odkazuje nás na další relevantní on-line služby. http://pez.cuni.cz/sfx/?lang=cs

16 1616 Vyhledávání teoreticky Co si uvědomit, než začneme vyhledávat? Víme, co chceme vyhledat (časopis, článek, knihu…)? Víme, kde hledat, v jaké databázi (máme práva přístupu…, počítáme s možným embargem – některé dtb. zpřístupňují obsah se zpožděním 1–3 let, např. JSTOR)? Již jsme zde hledali? Známe nápovědu (tipy pro vyhledávání aj.)? Jak zadáme dotaz, známe nástroje na vyhledávání – umíme zadat klíčové slovo? Využijeme možnosti jednoduchého či pokročilého vyhledávání? A booleovské operátory? Nezadáme raději frázi – a jak? Co krácení slovních kořenů, zástupné symboly…? (Nezapomněli jsem, že dorozumívacím jazykem ve většině e-zdrojů je angličtina? Ale i ta se liší – angl. x amer.) Současně si musíme uvědomit, že je odlišné vyhledávání pomocí vyhledávacích nástrojů internetu a v katalozích knihoven (bibliografické údaje) a databázích (plné texty). Shrnutí Co dělat, …když nevíme, zda fakulta daný časopis/článek vlastní a kde ho hledat? …když nevíme, zda fakulta daný časopis/článek vlastní a kde ho hledat? Vyhledáváme skrze knihovní katalog či SFX (Citation linker). … když víme, kde časopis/článek hledat, ale potřebujeme upřesnit dotaz, nevíme, jak hledat? … když víme, kde časopis/článek hledat, ale potřebujeme upřesnit dotaz, nevíme, jak hledat? Vybereme e-zdroj z webu knihovny či PEZ a soustředíme se na zadání rešeršního dotazu, nastudujeme nápovědu, využijeme operátory…

17 171717 … když nevíme, zda fakulta daný časopis/článek vlastní a kde ho hledat. 1.Potřebujeme zjistit, zda fakulta zpřístupňuje časopis Journalism History. 2.Zvolíme knihovní katalog, katalog FSV. 3.Výchozí cesta povede z webu knihovny. 4.Vepíšeme požadované údaje, název časopisu aj. 5.Po kliknutí na ikonu SFX zjistíme, zda jsou články tohoto časopisu dostupny plnotextově, či nikoliv, a v jaké databázi, s jakou časovou dostupností (časopis může být v několika dtb., ale dtb. se většinou liší dostupností archivu – tzv. embargo). V našem případě využijeme dtb. ProQuest Central. 6.Vybereme požadovaný ročník, článek a můžeme studovat 6.Vybereme požadovaný ročník, článek a můžeme studovat Vyhledávání prakticky

18 1818

19 1919

20 2020

21 2121

22 2222

23 2323

24 2424

25 252525 … když nevíme, kde daný časopis/článek hledat. 1.Potřebujeme vyhledat časopis Journalism History. 2.Zvolíme portál či stránku, ze které budeme vyhledávat; v našem případě nejlépe PEZ a poté Portál elektronických časopisů, Fakultu soc. věd (můžeme zadat též celou UK, nejsme-li si jisti, která fakulta má časopis ve fondu). Vepíšeme název časopisu (neznáme-li přesný název, zvolíme možnost „obsahuje“). 3.Vybereme požadovaný časopis (kontrola přes ikonu „i“). 4.Po kliknutí na ikonu SFX zjistíme, zda jsou články tohoto časopisu dostupny plnotextově, či nikoliv, a v jaké databázi, s jakou časovou dostupností. V tomto případě využijeme dtb. EBSCOhost (Communication & Mass Media Complete). Vyhledávání prakticky

26 2626

27 2727

28 2828 Přímý x vzdálený přístup zvolíme dle místa, odkud vyhledáváme.

29 2929 1. Nyní můžeme zadat titul časopisu. Nejsme- li si jisti názvem časopisu, označíme „obsahuje“. Po odeslání (ok) se nám zobrazí seznam časopisů s tímto názvem (nebo ty, které námi zadané slovní spojení obsahují). 2. Po kliknutí na ikonu SFX se zobrazí dtb., které časopis nabízejí. 3. Vybereme databázi a už jsme skoro u cíle 3. Vybereme databázi a už jsme skoro u cíle

30 3030 Zkontrolujeme, zda jde o požadovaný časopis a vybereme číslo.

31 3131 Výsledky můžeme dále upravovat a třídit dle nabídky.

32 3232 Vybraný článek.

33 3333 Plný text vybraného článku a možnosti, jak s ním dále pracovat.

34 3434 Vyhledávání prakticky … když víme, kde hledat, ale potřebujeme upřesnit dotaz. Vyhledávání ve vybraných databázích. Licencovaný zdroj: Newton Media Search Newton Media Search 1.Hledáme aktuální informace (za období 1 měsíce) z dostupných a námi vybraných zdrojů k tématu marketingová komunikace. 2.Zvolíme databázi Newton Media Search, cesta povede z webu knihovny. Po přihlášení (tato dtb. je dostupná pouze vzdáleně) zvolíme rozšířené hledání, abychom mohli zadat více parametrů. 3.Heslo zadáváme se znakem, aby se zobrazily všechny tvary tohoto slova, nikoliv jen tvar 1. pádu…, a další slova se stejným základem (více k operátorům výše), dále dotaz upřesníme dle potřeby (např. zvolíme třídění článků dle relevance). 4.Nalezený dokument můžeme dle potřeby tisknout nebo exportovat…

35 35 Zvolíme rozšířené hledání.

36 36 Zadáme dotaz dle požadovaných kritérií. Dotaz upřesníme dle požadavků a nabídky. NOVĚ: nemusíme používat * pro náhradu znaku, viz nápověda (na horní liště ikonka s ?).

37 37 Výsledky vyhledávání. V textu jsou zvýrazněna klíčová slova v různých tvarech (pádech). Vybereme požadovaný článek.

38 38 Vybraný článek. Nad textem jsou informace o článku a nabídka, jak s článkem dále pracovat.

39 3939 Vyhledávání prakticky Licencovaný zdroj: SAGE 1.Potřebujeme vyhledat články na téma new media v databázi SAGE za určité období. 2.Výchozí cesta povede z webu knihovny FSV. 3.Formulujeme dotaz (neopomeneme použít vhodné operátory, upravit časový rozsah vyhledávání apod.).

40 4040 Zvolíme rozšířené vyhledávání.

41 4141 Zadáme dotaz dle požadovaných kritérií. Pozor na způsob zápisu s „“, jde o formulaci dotazu jako fráze. Dotaz upřesníme dle požadavků a nabídky. Pozor, abychom měli zaškrtnuty jen ty časopisy, ke kterým máme přístup (pole SAGE Journals Available To Me).

42 4242 Přehled výsledků. Vybereme článek našeho zájmu.

43 4343 Vybraný článek. Nabídka, jak se článkem dále pracovat.

44 4444 Pozor! Hlavně pro listování nabídkou titulů (jak abecedně, tak dle oborů) je důležité, abyste měli zaškrtnuté ty časopisy, ke kterým máte přístup, tedy pole SAGE Journals Available to Me.

45 4545 Užitečné odkazy Knihovna FSV, sekce eMateriály (prezentace k práci s e-zdroji) http://knihovna.fsv.cuni.cz/eMaterialy-SVI/ http://knihovna.fsv.cuni.cz/eMaterialy-SVI/ http://knihovna.fsv.cuni.cz/eMaterialy-SVI/ Knihovní služby UK (technologie, nástroje a technické otázky spojené s e-zdroji a vyhledáváním) http://kis.is.cuni.cz http://kis.is.cuni.cz http://kis.is.cuni.cz Problémy s přihlašováním a hesly http://ldap.cuni.cz http://ldap.cuni.cz http://ldap.cuni.cz

46 46 Konzultace Konzultace k práci s e-zdroji Kdy? pondělí: 10.00-17.00 úterý: 9.00-16.00 středa: 9.00-11.30 čtvrtek: 9.00-11.30 pátek: 9.00-15.00 Kde? V mediotéce knihovny Hollar. Kontakt: D. Uhrová, uhrova@fsv.cuni.cz, uhrova@fsv.cuni.cz tel.: +420 222 112 258

47 4747 Kontakty Knihovna Hollar: Smetanovo nábřeží 6 110 00 PRAHA1 tel.: +420 222 112 240 web: http://knihovna.fsv.cuni.cz http://knihovna.fsv.cuni.cz e-mail: knihovna@fsv.cuni.cz Knihovna IES: Opletalova 26 110 00 PRAHA 1 tel.: +420 222 112 331 web: http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/380 http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/380 e-mail: knihovna_ies@fsv.cuni.cz

48 48 Děkuji za pozornost. Mgr. Daniela Uhrová uhrova@fsv.cuni.cz uhrova@fsv.cuni.cz pondělí, 3. srpna 2015pondělí, 3. srpna 2015pondělí, 3. srpna 2015pondělí, 3. srpna 2015


Stáhnout ppt "1 Elektronické informační zdroje na FSV, na UK Mgr. Daniela Uhrová FSV UK pro IKSŽ, LS, březen 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google