Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvodní hodina Ochrana lidských práv v Evropě 22. února 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvodní hodina Ochrana lidských práv v Evropě 22. února 2005."— Transkript prezentace:

1 Úvodní hodina Ochrana lidských práv v Evropě 22. února 2005

2 Program Vymezení pojmu lidská práva Vymezení pojmu lidská práva Roviny použití pojmu Roviny použití pojmu Definiční znaky a charakteristiky Definiční znaky a charakteristiky Klasifikace a funkce Klasifikace a funkce Generace lidských práv Generace lidských práv Historie Historie

3 Terminologie Francouzské Prohlášení z roku 1789 – „práva člověka a občana“. Francouzské Prohlášení z roku 1789 – „práva člověka a občana“. Ústavní listina, 1920 – „práva, svobody, jakož i povinnosti občanské“. Ústavní listina, 1920 – „práva, svobody, jakož i povinnosti občanské“. Listina základních práv a svobod Listina základních práv a svobod Rada Evropy: Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 1950. Rada Evropy: Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 1950. Charta základních práv EU, 2000. Charta základních práv EU, 2000.

4 Vymezení pojmu lidská práva Dokumenty týkající se lidských práv vymezení samotného pojmu „lidská práva“ neobsahují → prostor pro teorii Dokumenty týkající se lidských práv vymezení samotného pojmu „lidská práva“ neobsahují → prostor pro teorii Lidská práva - ta morální práva, která má každý jednotlivec proto, že je lidskou bytostí. Lidská práva - ta morální práva, která má každý jednotlivec proto, že je lidskou bytostí. Náležejí mu od přírody, nezávisle na příslušnosti ke státu. (FETSCHER) Lidská práva - práva a oprávnění, která zajišťují svobodu a důstojnost. (F. SUDRE) Lidská práva - práva a oprávnění, která zajišťují svobodu a důstojnost. (F. SUDRE)

5 Vymezení pojmu lidská práva LP = druh morálních práv, jež se odlišují od jiných morálních práv tím, že to jsou práva všech lidí, ve všech dobách a v každé situaci. (CRANSTON) LP = druh morálních práv, jež se odlišují od jiných morálních práv tím, že to jsou práva všech lidí, ve všech dobách a v každé situaci. (CRANSTON) Lidská práva jsou mezinárodně sdílené hodnoty, standardy nebo pravidla, upravující chování států vzhledem k občanům i neobčanům. (BAEHR) Lidská práva jsou mezinárodně sdílené hodnoty, standardy nebo pravidla, upravující chování států vzhledem k občanům i neobčanům. (BAEHR)

6 Pojetí lidských práv Přirozenoprávní pojetí lidských práv Přirozenoprávní pojetí lidských práv Lidská bytost je nadána souborem určitých práv, která stát může garantovat, ale nikoliv zrušit. Pozitivistické pojetí lidských práv Pozitivistické pojetí lidských práv Jellinek – každé subjektivní právo předpokládá existenci nějakého objektivního práva, právního řádu, jehož prostřednictvím je vytvořeno, uznáno a chráněno. Základní problém: prostředky ochrany lidských práv, jež jsou produktem státu.

7 Roviny použití pojmu Rovina filosofie a morálky lidských práv Rovina filosofie a morálky lidských práv Politická ideologie lidských práv Politická ideologie lidských práv Platné právo lidských práv Platné právo lidských práv Pramen:SUDRE, Frédéric. Mezinárodní a evropské právo lidských práv. Brno: Masarykova univerzita, 1997, s. 11-14.

8 Historické shrnutí 1) Všeobecné proklamace svobody všech lidí založené na přirozeném právu (Francie, USA). 2) Pozitivace v národních právních řádech – lidská práva se stávají základními právy. 3) 2. pol. 20. st. základní práva znovu přibližují k lidským právům, když nabývají stále více mezinárodní a univerzální charakter. Pramen:MAIER, Hans. Lidská práva – nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciaci. In: HANUŠ, Jiří (ed.). Lidská práva. Nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciaci. Brno: CDK, 2001, s. 7-31.

9 Stát a mezinárodní společenství Tradičně úprava postavení jedince - věc státu. Tradičně úprava postavení jedince - věc státu. Vnitrostátní zakotvení lidských práv upravuje: Vnitrostátní zakotvení lidských práv upravuje: vztah státní moci k jedinci obecně vztah státní moci k jedinci obecně autonomní prostory jednotlivce chráněné před zásahy státu autonomní prostory jednotlivce chráněné před zásahy státu možnost jednotlivce podílet se na správě věcí veřejných možnost jednotlivce podílet se na správě věcí veřejných popř. poskytování plnění jednotlivci státem popř. poskytování plnění jednotlivci státem Státní moc zakotvením lidských práv omezuje sama sebe a o míře svého omezení chce sama rozhodovat. Státní moc zakotvením lidských práv omezuje sama sebe a o míře svého omezení chce sama rozhodovat.

10 Stát a mezinárodní společenství Ještě na začátku 20. století byla problematika lidských práv mimo obzor mezinárodního práva (viz Oppenheim). Ještě na začátku 20. století byla problematika lidských práv mimo obzor mezinárodního práva (viz Oppenheim). Ve 2. polovině 20. století se právně zakazují mezinárodně nepřijatelné formy chování jako genocida, mučení, vězení bez řádného procesu, atd. Ve 2. polovině 20. století se právně zakazují mezinárodně nepřijatelné formy chování jako genocida, mučení, vězení bez řádného procesu, atd. Vrchol: 11. protokol k Evropské úmluvě o LP – jedinec se může obrátit na ESLP. Stát své počínání tímto podrobuje mezinárodnímu přezkumu. Vrchol: 11. protokol k Evropské úmluvě o LP – jedinec se může obrátit na ESLP. Stát své počínání tímto podrobuje mezinárodnímu přezkumu.

11 Obrat v mezinárodním právu Mezinárodní tribunál pro válečné zločiny v Haagu v případu Tadič: „Bylo by parodií práva a zradou univerzální potřeby po spravedlnosti, kdyby měl být koncept státní suverenity úspěšně namítán proti lidským právům.“

12 Charakteristické znaky lidských práv Univerzalita Univerzalita Individualita Individualita Prvořadost (paramountcy) Prvořadost (paramountcy) Proveditelnost Proveditelnost Vynutitelnost Vynutitelnost Pramen: MACFARLANE, L. J. The Theory and Practice of Human Rights. London: Maurice Temple Smith, 1985, s. 1-18.

13 Vlastnosti lidských práv Nezadatelnost Nezadatelnost Nezcizitelnost Nezcizitelnost Nepromlčitelnost Nepromlčitelnost Nezrušitelnost Nezrušitelnost čl. 1 LZPS

14 Funkce lidských práv omezení státní moci omezení státní moci nárok na pomoc, přispění ze strany státu nárok na pomoc, přispění ze strany státu zajištění účasti jednotlivce na správě veřejných záležitostí zajištění účasti jednotlivce na správě veřejných záležitostí vytvoření záruk vlastní realizace vytvoření záruk vlastní realizace FILIP, Jan. Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 42 an.

15 Klasifikace podle generací Práva 1. generace – klasická lidská práva, základní svobody a práva na soudní ochranu Práva 1. generace – klasická lidská práva, základní svobody a práva na soudní ochranu Práva 2. generace – práva hospodářská, sociální, kulturní Práva 2. generace – práva hospodářská, sociální, kulturní Práva 3. generace – tzv. práva solidarity Práva 3. generace – tzv. práva solidarity

16 Pojetí lidských práv Univerzalismus Univerzalismus Kulturní relativismus Kulturní relativismus

17 Evropský přístup k LP Evropa/Západ vs. zbytek světa Evropa/Západ vs. zbytek světa Evropa vs. USA Evropa vs. USA Jacqué – pět základních evropských hodnot: Jacqué – pět základních evropských hodnot: vláda zákona, vláda zákona, respekt LP, respekt LP, demokracie, demokracie, sociální spravedlnost, sociální spravedlnost, ochrana kulturního pluralismu. ochrana kulturního pluralismu.

18 Prameny BAEHR, Peter R. Human Rights. Universality in Practice. Basingstoke: Palgrave, 2001, s. 1-8. BAEHR, Peter R. Human Rights. Universality in Practice. Basingstoke: Palgrave, 2001, s. 1-8. FILIP, Jan. Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva. Brno: Masarykova univerzita, 1999 FILIP, Jan. Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva. Brno: Masarykova univerzita, 1999 HANUŠ, Jiří (ed.). Lidská práva. Nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciaci. Brno: CDK, 2001. HANUŠ, Jiří (ed.). Lidská práva. Nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciaci. Brno: CDK, 2001. CHANDLER, David (ed.). Rethinking Human Rights. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002. CHANDLER, David (ed.). Rethinking Human Rights. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002. MACFARLANE, L. J. The Theory and Practice of Human Rights. London: Maurice Temple Smith, 1985, s. 1-18. MACFARLANE, L. J. The Theory and Practice of Human Rights. London: Maurice Temple Smith, 1985, s. 1-18. SUDRE, Frédéric. Mezinárodní a evropské právo lidských práv. Brno: Masarykova univerzita, 1997. SUDRE, Frédéric. Mezinárodní a evropské právo lidských práv. Brno: Masarykova univerzita, 1997. ŠIŠKOVÁ, Naděžda. Dimenze ochrany lidských práv v EU. Praha: ASPI Publishing, 2003. ŠIŠKOVÁ, Naděžda. Dimenze ochrany lidských práv v EU. Praha: ASPI Publishing, 2003. TOMUSCHAT, Christian. Human Rights. Between Idealism and Realism. Oxford: Oxford University Press, 2003. TOMUSCHAT, Christian. Human Rights. Between Idealism and Realism. Oxford: Oxford University Press, 2003.


Stáhnout ppt "Úvodní hodina Ochrana lidských práv v Evropě 22. února 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google