Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

- k valné hromadě – hlasování za každou 1 Kč vkladu – 1 hlas (možno odlišně upravit ve SS)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "- k valné hromadě – hlasování za každou 1 Kč vkladu – 1 hlas (možno odlišně upravit ve SS)"— Transkript prezentace:

1 - k valné hromadě – hlasování za každou 1 Kč vkladu – 1 hlas (možno odlišně upravit ve SS)

2 Nejvyšší orgán = Valná hromada - schvaluje nejdůležitější věci ve společnosti (rozhodování o změně SS, volba jednatelů, členů dozorčí rady, likvidátora, prokuristy, schvalování způsobu rozdělení zisku a úhrady ztráty..) - svolává ji jednatel min. 1x ročně - musí být přítomna nadpoloviční většina společníků (jinak není VH usnášeníschopná) NEBO LZE NOVĚ (OD 1. 1. 2014) UPRAVIT VE SS JINÉ „KVÓRUM“ (POMĚR) PRO SCHOPNOST VALNÉ HROMADY SE USNÉST

3 - NEBO LZE VYUŽÍT TZV. ROZHODOVÁNÍ „PER ROLLAM“ = společníkům se zašle návrh rozhodnutí, přijetí či odmítnutí návrhu společníci zašlou zpět = SPOLEČNÍCI HLASUJÍ TAK, ŽE SVÉ ROZHODNUTÍ POUZE DORUČÍ - tato možnost platí automaticky, pokud ji ze SS přímo nevyloučíme - k přijetí rozhodnutí – nadpoloviční většina hlasů, u zásadních rozhodnutí (změna SS, likvidace spol.) – 2/3 všech hlasů

4 = PO, obchodní společnost, ve které vystupují 2 skupiny společníků (komanditisté – ručí do výše nesplaceného vkladu a komplementáři – ručí celým svým majetkem) - osobní obchodní společnost + některé rysy kapitálové společnosti – komanditisté mají vkladovou povinnost, ručí do výše nesplaceného vkladu.. Způsob založení k. s. - Společenskou smlouvou (v písemné formě s úředně ověřenými podpisy) - min. 2 společníci (1 komanditista, 1 komplementář) – mohou jimi být FO i PO

5 2 typy společníků: a) Komplementáři - jejich postavení připomíná postavení společníků ve v. o. s. - nemusí vkládat žádný vklad - ručí neomezeně svým majetkem (i osobním) - jsou statutárním orgánem společnosti (všichni komplem. mají právo za společnost jednat nebo lze SS určit jednoho z komplementářů) - zisk nebo ztrátu si mezi sebe dělí rovným dílem

6 b) Komanditisté - podobné postavení jako společníci v s. r. o. - mají za úkol splatit svůj vklad ve výši stanovené ve SS - ručí do výše nesplaceného vkladu a nebo nově do výše tzv. „komanditní sumy“ Komanditní suma = předem určená částka zapsaná ve SS a OR, do jejíž výše ručí komanditisté za dluhy společnosti - její výše je určena ve SS, min. ve výši vkladu komanditisty

7 Základní kapitál - není určena jeho výše, tvoří se ze vkladů komanditistů (min. výše vkladu není určena) Rezervní fond - není povinný (komplementáři ručí celým svým majetkem) Práva a povinnosti společníků - Komplementáři - právo na řízení společnosti – pouze komplementáři v obchodním vedení (statutárním orgánem – komplementáři) - Komanditisté – právo nahlížet do účetních knih a dokladů

8 Rozdělení zisku - mezi komplementáře a komanditisty rovným dílem (částka zisku děleno dvěma) a dále:  část pro komplementáře – komplementáři mezi sebou rovným dílem (částka děleno počet komplementářů, každý zdaní sám)  Část pro komanditisty – zdaní svůj zisk jako právnická osoba, zisk po zdanění si rozdělí dle svých podílů Úhrada ztráty - Komplementáři – dělí si mezi sebe ztrátu rovným dílem - Komanditisté – nenesou ztrátu


Stáhnout ppt "- k valné hromadě – hlasování za každou 1 Kč vkladu – 1 hlas (možno odlišně upravit ve SS)"

Podobné prezentace


Reklamy Google