Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Případová studie Klasik teoretická východiska. Tržní potenciál (potenciální poptávka TP) je nejvyšší možná poptávka. Udává, kolik jednotek produktu můžeme.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Případová studie Klasik teoretická východiska. Tržní potenciál (potenciální poptávka TP) je nejvyšší možná poptávka. Udává, kolik jednotek produktu můžeme."— Transkript prezentace:

1 Případová studie Klasik teoretická východiska

2 Tržní potenciál (potenciální poptávka TP) je nejvyšší možná poptávka. Udává, kolik jednotek produktu můžeme na trhu maximálně prodat Tržní potenciál (potenciální poptávka TP) je nejvyšší možná poptávka. Udává, kolik jednotek produktu můžeme na trhu maximálně prodat Objem trhu (tržní kapacita TK) udává realizované odbytové množství produktů všech nabízejících za určitou dobu na určitém trhu. Objem trhu (tržní kapacita TK) udává realizované odbytové množství produktů všech nabízejících za určitou dobu na určitém trhu. Odbytový potenciál (OP) udává maximální možný podíl jednoho nabízejícího na tržním potenciálu. Odbytový potenciál (OP) udává maximální možný podíl jednoho nabízejícího na tržním potenciálu. Objem odbytu (OO) představuje sumu uskutečněných obratů nebo prodaného množství jednoho nabízejícího za určité období na určitém trhu. Objem odbytu (OO) představuje sumu uskutečněných obratů nebo prodaného množství jednoho nabízejícího za určité období na určitém trhu. Tržní podíl (PT) je procentní podíl objemu odbytu jednoho nabízejícího k objemu trhu. Tržní podíl (PT) je procentní podíl objemu odbytu jednoho nabízejícího k objemu trhu. PT = (OO/TK)*100 Stupeň nasycenosti trhu je poměr mezi tržní kapacitou a tržním potenciálem za určitou dobu (TP) Stupeň nasycenosti trhu je poměr mezi tržní kapacitou a tržním potenciálem za určitou dobu (TP) NT = (TK/TP)*100

3 Vztahy mezi veličinami

4 Tržní veličiny ve vztahu trh-podnik TrhPodnikTrh/podnik Možný stav Reálný stav Tržní potenciál Objem trhu Odbytový potenciál Objem odbytu - Tržní podíl Tržní potenciál  Objem trhu = nasycený trh > nenasycený trh -------- --------

5 Profit Impact of Market strategy (PIMS) identifikace strategických proměnných mající vliv na zisk (např. tržní podíl, kvalita produktu, intenzita investic, a kvalita služeb) identifikace strategických proměnných mající vliv na zisk (např. tržní podíl, kvalita produktu, intenzita investic, a kvalita služeb) Zjištění: Zjištění: ziskovost firmy (měřeno ROI) vzrůstá s relativním podílem na trhu (obecně lze říci, že zvýšení podílu na trhu o 10% odpovídá průměrnému zvýšení ROI o 5% před zdaněním) ziskovost firmy (měřeno ROI) vzrůstá s relativním podílem na trhu (obecně lze říci, že zvýšení podílu na trhu o 10% odpovídá průměrnému zvýšení ROI o 5% před zdaněním) PIMS a kritiky: Existují úspěšné firmy i s malým tržním podílem PIMS a kritiky: Existují úspěšné firmy i s malým tržním podílem

6 Zdroj: KOTLER, P. Management marketing. Praha : Grada Publishing, 2001.

7 Křivka tvaru „V“ Zdroj: KOTLER, P. Management marketing. Praha : Grada Publishing, 2001.

8 Interpretace grafů PIMS: ziskovost vzrůstá s růstem relativního podílu na trhu vzhledem ke konkurenci na obsluhovaném trhu PIMS: ziskovost vzrůstá s růstem relativního podílu na trhu vzhledem ke konkurenci na obsluhovaném trhu Křivka „V“: nebere v úvahu segmenty a ukazuje vztah mezi ziskovostí podnikání a v závislosti na velikosti podniku vzhelem k celkové velikosti trhu Křivka „V“: nebere v úvahu segmenty a ukazuje vztah mezi ziskovostí podnikání a v závislosti na velikosti podniku vzhelem k celkové velikosti trhu

9 ABC analýza hodnotí podíly jednotlivých produktů na celkovém obratu společnosti (kolik přispívají k celkovému obratu společnosti) hodnotí podíly jednotlivých produktů na celkovém obratu společnosti (kolik přispívají k celkovému obratu společnosti) Paretovo pravidlo 80/20 Paretovo pravidlo 80/20

10 Cenová elasticita Elasticita je dána procentuální změnou prodaného množství dělenou procentuální změnou té proměnné, která změnu způsobila. Nejčastěji je to cena, ale může to být i změna kupní síly (důchodová pružnost poptávky). změna hodnot kvality, intenzity reklamy apod. Důsledek je v tomto vztahu čitatelem a příčina jmenovatelem. Elasticita je dána procentuální změnou prodaného množství dělenou procentuální změnou té proměnné, která změnu způsobila. Nejčastěji je to cena, ale může to být i změna kupní síly (důchodová pružnost poptávky). změna hodnot kvality, intenzity reklamy apod. Důsledek je v tomto vztahu čitatelem a příčina jmenovatelem. K vyjádření cenové elasticity používáme tento vztah: K vyjádření cenové elasticity používáme tento vztah: EQ = Změna poptávaného množství produktů v % Změna ceny v % Změna ceny v % je-li je-li EQ  1, je poptávka elastická, EQ  1, je poptávka nealistická, EQ = 1, je poptávka jednotkově elastická (změna ceny vyvolá stejnou změnu poptávky).

11 Faktory ovlivňující elasticitu Při tvorbě marketingové strategie je důležité vědět, jaké faktory předpokládanou elasticitu ovlivňují a mohou dále ovlivnit: Při tvorbě marketingové strategie je důležité vědět, jaké faktory předpokládanou elasticitu ovlivňují a mohou dále ovlivnit: část důchodu vydávané na uspokojování potřeb nabízeným produktem (váha výdajů za nákup produktu v celkové sumě výdajů zákazníka) část důchodu vydávané na uspokojování potřeb nabízeným produktem (váha výdajů za nákup produktu v celkové sumě výdajů zákazníka) váha produktu při uspokojování potřeb s ohledem na stupeň jejich nezbytnosti váha produktu při uspokojování potřeb s ohledem na stupeň jejich nezbytnosti možnost uspokojit potřebu substitučním produktem možnost uspokojit potřebu substitučním produktem dostupnost informací o možnostech variantního uspokojení potřeb pokud jde o druhy a značky produktů dostupnost informací o možnostech variantního uspokojení potřeb pokud jde o druhy a značky produktů časová náročnost přizpůsobení se změně ceny časová náročnost přizpůsobení se změně ceny

12 Cenové strategie cenová strategie – sbírání smetany cenová strategie – sbírání smetany Při vstupu na trh se stanoví vysoká cena,která zajišťuje mimořádný efekt – sbírání smetany v podobě vysoké míry zisku. Tuto strategii je vhodné použít v následujících případech: Při vstupu na trh se stanoví vysoká cena,která zajišťuje mimořádný efekt – sbírání smetany v podobě vysoké míry zisku. Tuto strategii je vhodné použít v následujících případech: nepředpokládá-li se rychlý vstup konkurence (je-li vstup na trh pro konkurenci finančně náročný) nepředpokládá-li se rychlý vstup konkurence (je-li vstup na trh pro konkurenci finančně náročný) může-li firma nabízet kvalitativně jedinečný výrobek může-li firma nabízet kvalitativně jedinečný výrobek nabídka produktů s vysokým stupněm inovace zatím nepokrývá potenciální poptávku nabídka produktů s vysokým stupněm inovace zatím nepokrývá potenciální poptávku je nutno maximálně zkrátit dobu úhrady vložených prostředků s ohledem na parametry financování (úvěr...) je nutno maximálně zkrátit dobu úhrady vložených prostředků s ohledem na parametry financování (úvěr...) cenová strategie průniku na trh cenová strategie průniku na trh vstup na trh doprovází nízká cena produktu s cílem proniknout na nový tržní segment s konkurencí s aktivně působící konkurencí a rychle dosáhnout žádoucího podílu na tomto trhu nebo zvýšit podíl na dosavadním trhurychlé dosažení největšího podílu na trhu (získání pozice „vůdce trhu“) s cílem zajistit rychlou návratnost vložených investic (např. s nákladným vývojem výrobku či „rekonstrukční“ inovace vyššího řádu) vstup na trh doprovází nízká cena produktu s cílem proniknout na nový tržní segment s konkurencí s aktivně působící konkurencí a rychle dosáhnout žádoucího podílu na tomto trhu nebo zvýšit podíl na dosavadním trhurychlé dosažení největšího podílu na trhu (získání pozice „vůdce trhu“) s cílem zajistit rychlou návratnost vložených investic (např. s nákladným vývojem výrobku či „rekonstrukční“ inovace vyššího řádu) realizace konkurenční výhody před konkurencí, která nemůže nebo nehodlá reagovat na naši nízkou cenu realizace konkurenční výhody před konkurencí, která nemůže nebo nehodlá reagovat na naši nízkou cenu vytvoření překážky pro vstup nových konkurentů na daný tržní segment vytvoření překážky pro vstup nových konkurentů na daný tržní segment efektivní zejména tehdy, přinesly-li investice do technologie a řízení výrobních a logistických procesů snížení nákladů. efektivní zejména tehdy, přinesly-li investice do technologie a řízení výrobních a logistických procesů snížení nákladů.

13 Použitá literaura KOTLER, P. Management marketing. Praha : Grada Publishing, 2001. KOTLER, P. Management marketing. Praha : Grada Publishing, 2001. KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení : Teorie pro praxi. Praha : C.H.Beck, 2002. KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení : Teorie pro praxi. Praha : C.H.Beck, 2002. WÖHE, G. Úvod do podnikového hospodářství. Praha : C.H. Beck, 1995. WÖHE, G. Úvod do podnikového hospodářství. Praha : C.H. Beck, 1995. http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page http://lwella.sweb.cz/marketingovy_mix.doc http://lwella.sweb.cz/marketingovy_mix.doc http://lwella.sweb.cz/marketingovy_mix.doc


Stáhnout ppt "Případová studie Klasik teoretická východiska. Tržní potenciál (potenciální poptávka TP) je nejvyšší možná poptávka. Udává, kolik jednotek produktu můžeme."

Podobné prezentace


Reklamy Google