Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodika řízení projektů podle A Guide to the Project management Body of Knowledge 2000 Edition, Project Management Institute, USA, (norma ANSI/PMI 99-001-2000)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodika řízení projektů podle A Guide to the Project management Body of Knowledge 2000 Edition, Project Management Institute, USA, (norma ANSI/PMI 99-001-2000)"— Transkript prezentace:

1 Metodika řízení projektů podle A Guide to the Project management Body of Knowledge 2000 Edition, Project Management Institute, USA, (norma ANSI/PMI 99-001-2000) Řízení projektů zimní semestr 2008/2009

2 Co je to projekt Organizace (podnik): –běžné trvale se opakující činnosti –projekty - dočasné a jedinečné činnosti Definice: Projekt je přechodné úsilí podnikané k vytvoření jedinečného výrobku nebo služby, obecně produktu. rozsah projektu příklady

3 Fáze projektu Projekt se většinou skládá z několika na sebe navazujících projektových fází fáze často jména podle výsledků: –definice požadavků (na produkt) –návrh (produktu) –vytvoření (produktu) –testování (produktu) –zahájení činnosti –předání do užívání Deliverable – výsledek fáze projektu

4 Životní cyklus projektu tvořen množinou projektových fází rozlišujeme: životní cyklus projektu a produktu Životní cyklus konstrukčního projektu: 1.Proveditelnost 2.Plánování a návrh 3.Konstrukce 4.Předání a uvedení do normálního provozu Životní cyklus tvorby SW produktu

5 Vodopádový model

6 Zainteresované strany Vedoucí projektu Zákazník Uživatel Provádějící organizace - dodavatel Členové projektového týmu Investor často konfliktní cíle

7 Řízení projektů řízení projektů chápeme jako skupinu vzájemně provázaných procesů Definice: Projekt je složen z procesů Definice: Proces je posloupnost akcí s určitým výsledkem Dva typy projektových procesů: –Procesy řízení projektu (projektově orientované) –Produktově orientované procesy

8 Skupiny procesů řízení projektů Zahájení projektu Plánovací procesy Prováděcí procesy Řídicí procesy Ukončení projektu Skupiny procesů i procesy propojeny svými výsledky

9 Základní znalosti řízení projektů Podle projektových procesů: 1.Koordinace projektových činností (procesů) 2.Řízení rozsahu projektu 3.Řízení času (trvání) projektu 4.Řízení nákladů na projekt 5.Řízení kvality 6.Řízení lidí 7.Řízení projektové komunikace 8.Řízení rizik projektu 9.Řízení zásobování projektu

10 Řízení rozsahu projektu Procesy: 1.Zahájení projektu 2.Plánování rozsahu 3.Definice rozsahu 4.Verifikace rozsahu Rozlišujeme: 1.rozsah produktu – jeho vlastnosti a funkce 2.rozsah projektu - práce, která se musí udělat Splnění rozsahu produktu, projektu

11 Zahájení projektu Výsledek – Zakládací listina projektu Reakce podniku na vnější podněty Předběžný popis produktu –vztah mezi potřebou a produktem –charakteristiky a funkce produktu Uplatnění kritérií výběru povolení k zahájení projektu

12 Zakládací listina projektu Obsah: –Uspokojovaná potřeba –Předběžný popis produktu –Manažer projektu –Omezení a předpoklady Formálně autorizuje projekt

13 Plánování rozsahu Určuje a zapisuje práci na projektu Analýza co má být produktem Výstup: Popis produktu – odsouhlasuje zákazník – obsah: –odůvodnění projektu – potřeba pro niž projekt podnikán –produkt projektu – souhrn popisu produktu –výsledky projektu – seznam hlavních výsledků –cíle projektu – kritéria kvality splnění –omezení a předpoklady

14 Definice rozsahu Rozdělení hlavních výsledků projektu (definovány podle fází životního cyklu) do menších jednotek Dekompozice výsledků na dílčí výsledky (ověřitelné), Výsledek – podrobný rozpis prací (work breakdown structure WBS) – výsledkově orientovaný soubor prvků projektu

15 Ověření správnosti rozsahu proces získání formálního souhlasu s rozsahem projektu od zúčastněných stran


Stáhnout ppt "Metodika řízení projektů podle A Guide to the Project management Body of Knowledge 2000 Edition, Project Management Institute, USA, (norma ANSI/PMI 99-001-2000)"

Podobné prezentace


Reklamy Google