Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Charakteristika a podmínky dokonalé konkurence

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Charakteristika a podmínky dokonalé konkurence"— Transkript prezentace:

1 Charakteristika a podmínky dokonalé konkurence
Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, , 2010 Téma 5 Charakteristika a podmínky dokonalé konkurence

2 Obsah A. Charakteristika a podmínky dokonalé konkurence Paretovská optimálnost dokonalé konkurence

3 Charakteristika a podmínky dokonalé konkurence
Dokonale konkurenční tržní prostředí je takové, ve kterém producent není schopen ovlivnit cenu, za kterou prodává. V dokonalé konkurenci je firma příjemcem tržní ceny, kterou musí akceptovat. V dokonalé konkurenci je možný volný vstup do odvětví a volný výstup z odvětví.

4 Charakteristika a podmínky dokonalé konkurence
V dokonale konkurenčním prostředí prodává producent veškeré množství své produkce za cenu, která se vytvoří na trhu. Producentovi se přitom nevyplatí odchýlit se od tržní ceny.

5 Charakteristika a podmínky dokonalé konkurence
Pokud by producent snížil cenu pod úroveň tržní, tak v podmínkách dokonalé konkurence prodá za méně, než je schopen a jeho celkový příjem poklesne. Sníží se i jeho ekonomický zisk, který tak není maximální, čímž přijde o prostředky na inovace. Pokud by naopak producent v dokonalé konkurenci zvýšil svou cenu nad úroveň tržní, tak ztratí zákazníky, kteří se přesunou ke konkurenci s nižší tj. tržní cenou. Opět by přicházel o ekonomický zisk.

6 Charakteristika a podmínky dokonalé konkurence
V dokonale konkurenčním prostředí je poptávka po produkci dané firmy d absolutně elastická, tj. nemění se s rozsahem produkce dané firmy, respektive cena nezávisí na rozsahu produkce (kterékoli) jedné firmy.

7 Charakteristika a podmínky dokonalé konkurence

8 Charakteristika a podmínky dokonalé konkurence
Proč v dokonalé konkurenci firma není schopna ovlivnit cenu statku, který produkuje ? Firma tvoří jen nepatrnou součást produkce daného statku, a tudíž rozsahem své produkce cenu neovlivňuje.

9 Podmínky dokonalé konkurence
Velké množství prodávajících a kupujících: produkce každé firmy je jen „kapkou v moři“ v celkové produkci. Volný vstup výrobců do odvětví a volný výstup z odvětví: v daném odvětví neexistují žádné administrativní či jiné bariéry vstupu do odvětví či výstupu z odvětví. Pokud to není splněno nejde o velkého množství prodávajících. Prodejci potom mají sílu ovlivnit cenu statků. Homogenní produkt: statky firem se neliší svou kvalitou ani dalšími vlastnostmi. Pokud se produkty liší, tak si konkurují jen do určité míry. Dokonalá informovanost kupujících: jen v případě dokonalé informovanosti si každý kupující může vybrat toho nejlepšího prodávajícího. Nulové náklady na změnu dodavatele: statky všech producentů jsou pro každého spotřebitele k dispozici všude.

10 Paretrovská optimálnost dokonalé konkurence
V praxi bývají všechny výše uvedené podmínky dokonalé konkurence málokdy současně a v plné míře splněny. Dokonale konkurenční tržní prostředí je totiž prostředím, které můžeme označit za paretooptimální. V případě tržní rovnováhy nelze zvýšit užitek nějaké osoby, aniž by se snížil užitek jiné osoby.

11 Paretrovská optimálnost dokonalé konkurence
Pro firmu obecně platí, že v případě rovnováhy produkuje takové množství produkce, pro které jsou nanejvžš mezní příjmy rovny mezním nákladům. V dokonalé konkurenci je přitom mezní příjem roven ceně statku, za kterou je statek prodáván

12 Paretrovská optimálnost dokonalé konkurence
Za danou cenu je firma schopna prodat libovolné množství produkce, rozhodne-li se tedy zvýšit množství vyprodukované produkce o jednu jednotku, zvýší se celkový příjem firmy právě o cenu daného statku, mezní příjem je tedy roven ceně statku. Rovněž průměrný příjem firmy roven ceně statku.

13 Rovnováha firmy v dokonale konkurenčním prostředí

14 Paretrovská optimálnost dokonalé konkurence
Předpokládejme nyní, že cena, za kterou v bodě své rovnováhy (tedy v bodě pro který platí MR = MC) jednotlivé firmy působící v dokonale tržním prostředí prodávají své produkty, je krátkodobě vyšší než průměrné náklady těchto firem.

15 Paretrovská optimálnost dokonalé konkurence
Je-li ekonomický zisk kladný, signalizuje daná skutečnost, že se podnikání v dané oblasti vyplatí, že zisky v této oblasti jsou vyšší než zisky dosahované v jiných oblastech a tudíž se ostatním producentům se vyplatí vstup do odvětví.

16 Krátkodobá rovnováha firmy v dokonale konkurenčním prostředí

17 Paretrovská optimálnost dokonalé konkurence
Vstup dalších firem do odvětví vede k posunu křivky tržní nabídky (z S0 do S1). Za situace, kdy je ekonomický zisk EP, respektive ekonomický zisk na jednotku EP/Q´ nulový, přestane se firmám vyplácet do odvětví vstupovat.

18 Vstup dalších výrobců do odvětví, pokud v dokonalé konkurenci firmy v bodě své rovnováhy dosahují zisku

19 Paretrovská optimálnost dokonalé konkurence
Pokud by naopak cena (a tím průměrné příjmy) jednotlivých firem v bodě jejich rovnováhy na dokonale konkurenčním trhu byla nižší než průměrné náklady, dosahovaly by firmy ekonomické ztráty .

20 Odchod některých výrobců z odvětví, pokud v dokonalé konkurenci firmy v bodě své rovnováhy dosahují ztráty

21 Paretrovská optimálnost dokonalé konkurence
V dlouhodobé rovnováze dokonale konkurenčního prostředí je vyráběno optimální množství statků, a firmy, které působí na trhu dokonalé konkurence, maximalizují svůj zisk. V dlouhodobé rovnováze dokonale konkurenčního trhu jsou v rovnováze jak jednotlivé firmy, které na tomto trhu působí, tak je v rovnováze i samotný trh.

22 Paretovská optimálnost dokonalé konkurence a dlouhodobá rovnováha firmy i odvětví v dokonalé konkurenci

23 Paretrovská optimálnost dokonalé konkurence
V dokonalé konkurenci jsou ve stavu dlouhodobé rovnováhy uspokojeni všichni spotřebitelé, kteří jsou ochotni zaplatit tržní cenu. Nevyplatí se přitom produkovat žádné dodatečné statky, protože mezní náklady spojené s touto produkcí by byly vyšší než mezní užitek, které by tyto dodatečné statky přinesly spotřebitelům.

24 Děkuji za pozornost. Jiří Mihola jiri.mihola@quick.cz www.median-os.cz
Teoretický seminář VŠFS Jiří Mihola Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Charakteristika a podmínky dokonalé konkurence"

Podobné prezentace


Reklamy Google