Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Charakteristika a podmínky dokonalé konkurence Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, 2010 Téma 5.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Charakteristika a podmínky dokonalé konkurence Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, 2010 Téma 5."— Transkript prezentace:

1 Charakteristika a podmínky dokonalé konkurence Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 5

2 Obsah A. 1.Charakteristika a podmínky dokonalé konkurence 2.Paretovská optimálnost dokonalé konkurence 1.Charakteristika a podmínky dokonalé konkurence 2.Paretovská optimálnost dokonalé konkurence

3 Charakteristika a podmínky dokonalé konkurence Dokonale konkurenční tržní prostředí je takové, ve kterém producent není schopen ovlivnit cenu, za kterou prodává. Dokonale konkurenční tržní prostředí je takové, ve kterém producent není schopen ovlivnit cenu, za kterou prodává. V dokonalé konkurenci je firma příjemcem tržní ceny, kterou musí akceptovat. V dokonalé konkurenci je možný volný vstup do odvětví a volný výstup z odvětví.

4 Charakteristika a podmínky dokonalé konkurence V dokonale konkurenčním prostředí prodává producent veškeré množství své produkce za cenu, která se vytvoří na trhu. V dokonale konkurenčním prostředí prodává producent veškeré množství své produkce za cenu, která se vytvoří na trhu. Producentovi se přitom nevyplatí odchýlit se od tržní ceny. Producentovi se přitom nevyplatí odchýlit se od tržní ceny.

5 Charakteristika a podmínky dokonalé konkurence Pokud by producent snížil cenu pod úroveň tržní, tak v podmínkách dokonalé konkurence prodá za méně, než je schopen a jeho celkový příjem poklesne. Pokud by producent snížil cenu pod úroveň tržní, tak v podmínkách dokonalé konkurence prodá za méně, než je schopen a jeho celkový příjem poklesne. Sníží se i jeho ekonomický zisk, který tak není maximální, čímž přijde o prostředky na inovace. Pokud by naopak producent v dokonalé konkurenci zvýšil svou cenu nad úroveň tržní, tak ztratí zákazníky, kteří se přesunou ke konkurenci s nižší tj. tržní cenou. Opět by přicházel o ekonomický zisk.

6 Charakteristika a podmínky dokonalé konkurence V dokonale konkurenčním prostředí je poptávka po produkci dané firmy d absolutně elastická, tj. nemění se s rozsahem produkce dané firmy, respektive cena nezávisí na rozsahu produkce (kterékoli) jedné firmy. V dokonale konkurenčním prostředí je poptávka po produkci dané firmy d absolutně elastická, tj. nemění se s rozsahem produkce dané firmy, respektive cena nezávisí na rozsahu produkce (kterékoli) jedné firmy.

7 Charakteristika a podmínky dokonalé konkurence

8 Proč v dokonalé konkurenci firma není schopna ovlivnit cenu statku, který produkuje ? Proč v dokonalé konkurenci firma není schopna ovlivnit cenu statku, který produkuje ? Firma tvoří jen nepatrnou součást produkce daného statku, a tudíž rozsahem své produkce cenu neovlivňuje. Firma tvoří jen nepatrnou součást produkce daného statku, a tudíž rozsahem své produkce cenu neovlivňuje.

9 Podmínky dokonalé konkurence Velké množství prodávajících a kupujících: produkce každé firmy je jen „kapkou v moři“ v celkové produkci. Volný vstup výrobců do odvětví a volný výstup z odvětví: v daném odvětví neexistují žádné administrativní či jiné bariéry vstupu do odvětví či výstupu z odvětví. Pokud to není splněno nejde o velkého množství prodávajících. Prodejci potom mají sílu ovlivnit cenu statků. Homogenní produkt: statky firem se neliší svou kvalitou ani dalšími vlastnostmi. Pokud se produkty liší, tak si konkurují jen do určité míry. Dokonalá informovanost kupujících: jen v případě dokonalé informovanosti si každý kupující může vybrat toho nejlepšího prodávajícího. Nulové náklady na změnu dodavatele: statky všech producentů jsou pro každého spotřebitele k dispozici všude.

10 Paretrovská optimálnost dokonalé konkurence V praxi bývají všechny výše uvedené podmínky dokonalé konkurence málokdy současně a v plné míře splněny. Dokonale konkurenční tržní prostředí je totiž prostředím, které můžeme označit za paretooptimální. V případě tržní rovnováhy nelze zvýšit užitek nějaké osoby, aniž by se snížil užitek jiné osoby.

11 Paretrovská optimálnost dokonalé konkurence Pro firmu obecně platí, že v případě rovnováhy produkuje takové množství produkce, pro které jsou nanejvžš mezní příjmy rovny mezním nákladům. Pro firmu obecně platí, že v případě rovnováhy produkuje takové množství produkce, pro které jsou nanejvžš mezní příjmy rovny mezním nákladům. V dokonalé konkurenci je přitom mezní příjem roven ceně statku, za kterou je statek prodáván V dokonalé konkurenci je přitom mezní příjem roven ceně statku, za kterou je statek prodáván

12 Paretrovská optimálnost dokonalé konkurence Za danou cenu je firma schopna prodat libovolné množství produkce, rozhodne-li se tedy zvýšit množství vyprodukované produkce o jednu jednotku, zvýší se celkový příjem firmy právě o cenu daného statku, mezní příjem je tedy roven ceně statku. Rovněž průměrný příjem firmy roven ceně statku.

13 Rovnováha firmy v dokonale konkurenčním prostředí

14 Paretrovská optimálnost dokonalé konkurence Předpokládejme nyní, že cena, za kterou v bodě své rovnováhy (tedy v bodě pro který platí MR = MC) jednotlivé firmy působící v dokonale tržním prostředí prodávají své produkty, je krátkodobě vyšší než průměrné náklady těchto firem.

15 Paretrovská optimálnost dokonalé konkurence Je-li ekonomický zisk kladný, signalizuje daná skutečnost, že se podnikání v dané oblasti vyplatí, že zisky v této oblasti jsou vyšší než zisky dosahované v jiných oblastech a tudíž se ostatním producentům se vyplatí vstup do odvětví.

16 Krátkodobá rovnováha firmy v dokonale konkurenčním prostředí

17 Paretrovská optimálnost dokonalé konkurence Vstup dalších firem do odvětví vede k posunu křivky tržní nabídky (z S0 do S1). Za situace, kdy je ekonomický zisk EP, respektive ekonomický zisk na jednotku EP/Q´ nulový, přestane se firmám vyplácet do odvětví vstupovat.

18 Vstup dalších výrobců do odvětví, pokud v dokonalé konkurenci firmy v bodě své rovnováhy dosahují zisku

19 Paretrovská optimálnost dokonalé konkurence Pokud by naopak cena (a tím průměrné příjmy) jednotlivých firem v bodě jejich rovnováhy na dokonale konkurenčním trhu byla nižší než průměrné náklady, dosahovaly by firmy ekonomické ztráty.

20 Odchod některých výrobců z odvětví, pokud v dokonalé konkurenci firmy v bodě své rovnováhy dosahují ztráty

21 Paretrovská optimálnost dokonalé konkurence V dlouhodobé rovnováze dokonale konkurenčního prostředí je vyráběno optimální množství statků, a firmy, které působí na trhu dokonalé konkurence, maximalizují svůj zisk. V dlouhodobé rovnováze dokonale konkurenčního prostředí je vyráběno optimální množství statků, a firmy, které působí na trhu dokonalé konkurence, maximalizují svůj zisk. V dlouhodobé rovnováze dokonale konkurenčního trhu jsou v rovnováze jak jednotlivé firmy, které na tomto trhu působí, tak je v rovnováze i samotný trh.

22 Paretovská optimálnost dokonalé konkurence a dlouhodobá rovnováha firmy i odvětví v dokonalé konkurenci

23 Paretrovská optimálnost dokonalé konkurence V dokonalé konkurenci jsou ve stavu dlouhodobé rovnováhy uspokojeni všichni spotřebitelé, kteří jsou ochotni zaplatit tržní cenu. V dokonalé konkurenci jsou ve stavu dlouhodobé rovnováhy uspokojeni všichni spotřebitelé, kteří jsou ochotni zaplatit tržní cenu. Nevyplatí se přitom produkovat žádné dodatečné statky, protože mezní náklady spojené s touto produkcí by byly vyšší než mezní užitek, které by tyto dodatečné statky přinesly spotřebitelům. Nevyplatí se přitom produkovat žádné dodatečné statky, protože mezní náklady spojené s touto produkcí by byly vyšší než mezní užitek, které by tyto dodatečné statky přinesly spotřebitelům.

24 Děkuji za pozornost. Teoretický seminář VŠFS Jiří Mihola jiri.mihola@quick.cz www.median-os.cz


Stáhnout ppt "Charakteristika a podmínky dokonalé konkurence Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, 2010 Téma 5."

Podobné prezentace


Reklamy Google