Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Literatura doby Karlovy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Literatura doby Karlovy"— Transkript prezentace:

1 Literatura doby Karlovy

2 doba Karla IV. Pro Čechy znamená dobu rozkvětu
Karel IV. doba Karla IV. Pro Čechy znamená dobu rozkvětu Karel IV. neudělal centrem žádné německé město, ale Prahu silným spojencem se mu stala – církev (církev tak získala poměrně velkou moc)

3 Literární díla psána hlavně latinsky a německy
česky psaná díla tvořili zejména měšťané literatura už přestává být záležitostí pouze kněžích a mnichů

4 Karel IV. vyrůstal na francouzském dvoře a dostalo se mu vynikajícího vzdělání ovládal francouzštinu, italštinu, latinu a němčinu Karel se zajímal o historii, podporoval vznik kronik pokládal kroniky za důležitý zdroj informací pro nové generace

5

6

7

8

9

10 „Vita Caroli“ („……..“) autobiografické dílo (psáno latinsky)
zachycuje mládí a jeho život v cizině i počátky života v Čechách poslední kapitola pojednává o jeho korunovaci na římského krále v roce 1346

11 Díla psaná česky: legendy české verze německých rytířských eposů
milostná lyrika satira

12 „Život svaté Kateřiny“
legenda psaná česky vypráví o životě královské dcery, která přijme křesťanství a zasnoubí se Kristu umučena svými nepřáteli

13 „Podkoní a žák“ (satira)
žák a podkoní se v hospodě hádají o tom, kdo má lepší společenské postavení žák je představitelem ? podkoní je představitelem? Jak myslíte, že spor vyvrcholí?

14 „Podkoní a žák“ Podkoní žákovi Žáku, ty mizero jeden! Nač tak zpupné řeči vedeš? Vždyť za babku cenu nemáš, hubený jsi, z metly strach máš, světem plahočíš se bídně a jen dřeš se očividně. Ač se lopotíš, jak můžeš, na lepší šat se nezmůžeš, v hadrech chodit zvyk je žáků. A tvůj nocleh, ubožáku? Na kamnech si nyní hovíš, v zimě však si nepohovíš.

15 „Podkoní a žák“ Do hádky se s tebou pustí a na kamna tě nepustí. Ba ještě ti bude blaze, budeš-li spát na podlaze. Tvrdě se ti léhá na zem, jektáš zuby, tuhneš mrazem. A vstát dřív než rosa padá! Když pak na tě přijde řada obstarávat práci v škole, to se teprv octneš v kole!

16 „Podkoní a žák“ Pravíš-li, že volný budeš, tenhle úkol nepozbudeš! Vždy se musíš práce chopit, školu zamést, v kamnech topit, a nic nesmíš opomenout! Přitom - jak si odpočinout, když na zemi spáváš tvrdě? Mně je líp, říct mohu hrdě. Rájem se má postel zdá mi, když tak nastelu si slámy a ležím v ní jako v chvojí.

17 „Podkoní a žák“ Často ovšem spávám v hnoji - toho však jsem málo lačen, leda když jsem deštěm zmáčen, aby šat mi uschl k jitru, kdy jej, časně vstana, vytru, takže zas je sukno čisté. Ale jářku, to je jisté: mne se selští chlapi bojí! Kudy chodí nebo stojí, hned přede mnou skloní hlavy:

18 „Podkoní a žák“ "Vítej, panici!" mne zdraví. Sedlák se mi vyhne radši, ba i slípka sotva stačí utíkat, což rád mám strašně, neboť zmizí-li mi v brašně, projde na hostinu změnou - s druhy sním ji upečenou! Také pravím, a to platí: nemám strach, že pán mě zmlátí.

19 „Podkoní a žák“ Žák podkonímu Hadr ze stáje jsi pouze! Znáš kdy svátek místo nouze? Vychrtlý jsi mi satrapa, ne lepší selského chlapa, když každičký den hnůj kydáš a lepším to nevystřídáš. Marně se chceš rovnat žáku, ve všem máme lepší čáku, ne jak vy, ta chátra tupá!

20 „Podkoní a žák“ Dotáhnu to na biskupa, když mi pánbůh bude přáti, neboť se ho nechci vzdáti. Bude-li má hlava zdravá, brzičko, už na Václava, což tak daleko už není, získám první vysvěcení. Pleš se mi ihned vyholí a nechť mi škodí kdokoli, spravedlnosti neujde, vždycky pěkně na soud půjde

21 „Podkoní a žák“ Splatí mi to víc než draze, pojí se mnou calet v Praze! A kdo by mi mohl škodit, až si budu slavně chodit hrdě v menším rouchu zlatém, jsa už knězem či prelátem? Když kázat budu v kostele, kde ty budeš stát jak tele v těch svých hadrech s vůní stáje, na mne pohlédnout strach maje?

22 „Podkoní a žák“ Proto, nebožáku bídný, nech své pýchy a seď klidný bez hádky a hašteření. Však víš sám, že v kapse není! Jen ti radím k tvému štěstí: chceš-li dlouhý život vésti, opusť tu svou dvorskou chasu.


Stáhnout ppt "Literatura doby Karlovy"

Podobné prezentace


Reklamy Google