Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Karel IV.  doba Karla IV. Pro Čechy znamená dobu rozkvětu  Karel IV. neudělal centrem žádné německé město, ale Prahu  silným spojencem se mu stala.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Karel IV.  doba Karla IV. Pro Čechy znamená dobu rozkvětu  Karel IV. neudělal centrem žádné německé město, ale Prahu  silným spojencem se mu stala."— Transkript prezentace:

1

2 Karel IV.  doba Karla IV. Pro Čechy znamená dobu rozkvětu  Karel IV. neudělal centrem žádné německé město, ale Prahu  silným spojencem se mu stala – církev (církev tak získala poměrně velkou moc)

3 Literární díla  psána hlavně latinsky a německy  česky psaná díla tvořili zejména měšťané  literatura už přestává být záležitostí pouze kněžích a mnichů

4 Karel IV.  vyrůstal na francouzském dvoře a dostalo se mu vynikajícího vzdělání  ovládal francouzštinu, italštinu, latinu a němčinu  Karel se zajímal o historii, podporoval vznik kronik  pokládal kroniky za důležitý zdroj informací pro nové generace

5

6

7

8

9

10 „Vita Caroli“ („……..“)  autobiografické dílo (psáno latinsky)  zachycuje mládí a jeho život v cizině i počátky života v Čechách  poslední kapitola pojednává o jeho korunovaci na římského krále v roce 1346

11 Díla psaná česky:  legendy  české verze německých rytířských eposů  milostná lyrika  satira

12 „Život svaté Kateřiny“  legenda psaná česky  vypráví o životě královské dcery, která přijme křesťanství a zasnoubí se Kristu  umučena svými nepřáteli

13 „Podkoní a žák“ (satira)  žák a podkoní se v hospodě hádají o tom, kdo má lepší společenské postavení  žák je představitelem ?  podkoní je představitelem?  Jak myslíte, že spor vyvrcholí?

14 „Podkoní a žák“  Podkoní žákovi Žáku, ty mizero jeden! Nač tak zpupné řeči vedeš? Vždyť za babku cenu nemáš, hubený jsi, z metly strach máš, světem plahočíš se bídně a jen dřeš se očividně. Ač se lopotíš, jak můžeš, na lepší šat se nezmůžeš, v hadrech chodit zvyk je žáků. A tvůj nocleh, ubožáku? Na kamnech si nyní hovíš, v zimě však si nepohovíš.

15 „Podkoní a žák“  Do hádky se s tebou pustí a na kamna tě nepustí. Ba ještě ti bude blaze, budeš-li spát na podlaze. Tvrdě se ti léhá na zem, jektáš zuby, tuhneš mrazem. A vstát dřív než rosa padá! Když pak na tě přijde řada obstarávat práci v škole, to se teprv octneš v kole!

16 „Podkoní a žák“  Pravíš-li, že volný budeš, tenhle úkol nepozbudeš! Vždy se musíš práce chopit, školu zamést, v kamnech topit, a nic nesmíš opomenout! Přitom - jak si odpočinout, když na zemi spáváš tvrdě? Mně je líp, říct mohu hrdě. Rájem se má postel zdá mi, když tak nastelu si slámy a ležím v ní jako v chvojí.

17 „Podkoní a žák“  Často ovšem spávám v hnoji - toho však jsem málo lačen, leda když jsem deštěm zmáčen, aby šat mi uschl k jitru, kdy jej, časně vstana, vytru, takže zas je sukno čisté. Ale jářku, to je jisté: mne se selští chlapi bojí! Kudy chodí nebo stojí, hned přede mnou skloní hlavy:

18 „Podkoní a žák“  "Vítej, panici!" mne zdraví. Sedlák se mi vyhne radši, ba i slípka sotva stačí utíkat, což rád mám strašně, neboť zmizí-li mi v brašně, projde na hostinu změnou - s druhy sním ji upečenou! Také pravím, a to platí: nemám strach, že pán mě zmlátí.

19 „Podkoní a žák“  Žák podkonímu Hadr ze stáje jsi pouze! Znáš kdy svátek místo nouze? Vychrtlý jsi mi satrapa, ne lepší selského chlapa, když každičký den hnůj kydáš a lepším to nevystřídáš. Marně se chceš rovnat žáku, ve všem máme lepší čáku, ne jak vy, ta chátra tupá!

20 „Podkoní a žák“  Dotáhnu to na biskupa, když mi pánbůh bude přáti, neboť se ho nechci vzdáti. Bude-li má hlava zdravá, brzičko, už na Václava, což tak daleko už není, získám první vysvěcení. Pleš se mi ihned vyholí a nechť mi škodí kdokoli, spravedlnosti neujde, vždycky pěkně na soud půjde

21 „Podkoní a žák“  Splatí mi to víc než draze, pojí se mnou calet v Praze! A kdo by mi mohl škodit, až si budu slavně chodit hrdě v menším rouchu zlatém, jsa už knězem či prelátem? Když kázat budu v kostele, kde ty budeš stát jak tele v těch svých hadrech s vůní stáje, na mne pohlédnout strach maje?

22 „Podkoní a žák“  Proto, nebožáku bídný, nech své pýchy a seď klidný bez hádky a hašteření. Však víš sám, že v kapse není! Jen ti radím k tvému štěstí: chceš-li dlouhý život vésti, opusť tu svou dvorskou chasu.


Stáhnout ppt "Karel IV.  doba Karla IV. Pro Čechy znamená dobu rozkvětu  Karel IV. neudělal centrem žádné německé město, ale Prahu  silným spojencem se mu stala."

Podobné prezentace


Reklamy Google