Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soustava dvou rovnic o dvou neznámých – sčítací metoda

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soustava dvou rovnic o dvou neznámých – sčítací metoda"— Transkript prezentace:

1 Soustava dvou rovnic o dvou neznámých – sčítací metoda
Název projektu: Moderní škola Soustava dvou rovnic o dvou neznámých – sčítací metoda Mgr. Martin Krajíc matematika 1.ročník rovnice a nerovnice Gymnázium Ivana Olbrachta Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace Nad Špejcharem 574, Semily, Česká republika Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

2 Soustava dvou rovnic o dvou neznámých – sčítací metoda
Sčítací metodu je výhodné použít tehdy, pokud je u všech neznámých v rovnicích upravených do základního tvaru koeficient jiný než číslo 1 nebo -1. Lze ji ale výhodně samozřejmě použít i v případě, že tam jednička je. Sčítací metoda je univerzálnější a více používaná.

3 Soustava dvou rovnic o dvou neznámých – sčítací metoda
Postup řešení: rovnice vyjádříme v základním tvaru (na levé straně máme členy s neznámými – abecedně, na pravé straně číselné členy jednu nebo obě rovnice vynásobíme tak, aby po jejich sečtení nám jedna neznámá vypadla vznikne jedna rovnice o jedné neznámé, dopočteme ji vrátíme se k rovnicím upraveným do základního tvaru a roznásobíme je tak, aby nám po jejich sečtení vypadla druhá neznámá dopočteme druhou neznámou ověříme zkouškou – dosazením řešení do původních rovnic

4 Soustava dvou rovnic o dvou neznámých – sčítací metoda
Př: Řešte soustavu rovnic: 2(x - 3y) = 15 4x - y = -3 2x - 6y = 15 -4x + 12y = x + 4x + 12y - y = -30 – 3 11y = -33 y = -3 Rovnice upravíme tak, aby po jejich sečtení vypadla neznámá x. Znamená to, že první rovnici vynásobíme číslem -2 a druhou necháme beze změn. Rovnice sečteme. Sečíst rovnice znamená sečíst jejich levé strany a jejich pravé strany.

5 Soustava dvou rovnic o dvou neznámých – sčítací metoda
Vrátíme se k rovnicím upraveným do základního tvaru. Nyní je upravíme tak, aby po jejich sečtení vypadla neznámá y. 2x - 6y = 15 4x - y = x + 6y = 18 2x - 24x - 6y + 6y = x = 33 x = -1,5 Zapíšeme výsledek: [x; y] = [-1,5; -3] Zkoušku provedeme dosazením výsledku za neznámé do obou původních rovnic. První rovnici ponecháme bez změny a druhou vynásobíme číslem -6. Obě rovnice opět sečteme.

6 Soustava dvou rovnic o dvou neznámých – sčítací metoda
Někdy se soustava rovnic řeší tak, že jednu neznámou vyřešíme sčítací metodou a vzniklý kořen pak dosadíme do některé ze zadaných rovnic. Vyřešením rovnice o jedné neznámé pak získáme kořen druhý. V tomto případe se jedná o metodu, která kombinuje metodu sčítací a dosazovací. 2x + 3y = 1 3x + 2y = 9 -6x – 9y = -3 6x + 4y = 18 -5y = 15 y = -3 2x + 3(-3) = 1 x = 5 Rovnice upravíme tak, aby po jejich sečtení vypadla neznámá x. Znamená to, že první rovnici vynásobíme číslem -3 a druhou vynásobíme číslem 2. Rovnice sečteme. Výsledek zapíšeme: [x; y] = [5; -3] Nyní dosadíme do jedné ze základních rovnic za neznámou y číslo -3 a dopočteme x.

7 Soustava dvou rovnic o dvou neznámých – sčítací metoda
Př: Řešte soustavu rovnic: = /.36 = /.30 12x – 18y + 6 = 27x – 72y – 4 10x + 15y + 10 = 15x – 3y – 2 -15x + 54y = -10 -5x + 18y = -12 /.(-3) 0 = 26 Rovnice nemá řešení. Výsledek zapíšeme: [x; y] = Ø

8 Soustava dvou rovnic o dvou neznámých – příklady
Př: Řešte soustavy rovnic a na závěr doplňte citát (využijte písmen u správných řešení): Vladimir Arnol'd: „Důkazy jsou matematice tím, čím je hláskování, či dokonce písmo, poezii. Matematické práce se skládají z důkazů, stejně jako se …… skládají z písmen“. 1) y = a) T = [1; 2] x + 2y = 7 b) B = [3; 2] 2) 12x = -1 – 16y a) É = nekonečně mnoho řešení 4y = -2 -3y b) Á = nemá řešení

9 Soustava dvou rovnic o dvou neznámých – příklady
3) = a) S = [1; -1] = b) M = [-1; 1] 4) - = 2y - x a) N = [11; 6] - = b) P = [11; -6] 5) = - a) Ě = nemá řešení = - b) Í = [1; 3]

10 Soustava dvou rovnic o dvou neznámých – správné řešení
Vladimir Arnol'd: „Důkazy jsou matematice tím, čím je hláskování, či dokonce písmo, poezii. Matematické práce se skládají z důkazů, stejně jako se …………..… skládají z písmen“. BÁSNĚ

11 Soustava dvou rovnic o dvou neznámých – použité zdroje
MOTTAK. Svatební oznámení: Citáty. [online]. [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Soustava dvou rovnic o dvou neznámých – sčítací metoda"

Podobné prezentace


Reklamy Google