Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 - 2013 II.2. Skupina opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy Zalesňování zemědělské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 - 2013 II.2. Skupina opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy Zalesňování zemědělské."— Transkript prezentace:

1 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 - 2013 II.2. Skupina opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy Zalesňování zemědělské půdy a problém struktury lesů Vypracoval: Vladimír Štorek

2 II.2.1. Zalesňování zemědělské půdy „Pozitiva“: II.2.1.1. První zalesnění zemědělské půdy -pestřejší krajina (?) -zlepšení retenčních schopností krajiny -omezení eroze -nový zdroj příjmů (lesnictví) -ochrana proti šíření plevelů nebo invazních rostlin (nevyužívané půdy) II.2.1.2. Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití -snížení produkce skleníkových plynů -zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na celkových zdrojích energie -stabilnější finanční situace zemědělských farem

3 Problém Program neobsahuje žádná konkrétní, výslovná omezení, která by bránila zalesňování cenných pozemků. Flora a fauna bezlesí je obecně ohroženější než ta lesní … Program přímo nevyžaduje využití přirozené druhové skladby stromů … Tento program využijí spíš zemědělci na podhorských loukách, kde se hospodaření tolik nevyplácí …

4 II.2.2. Platby v rámci NATURA 2000 v lesích (II.2.2.1. Zachování hospodářského souboru lesního porostu z předchozího produkčního cyklu) Charakteristika podopatření: Zachování stavu přírodních stanovišť chráněných podle evropské legislativy tím, že na vybraných územích bude podporováno zachování současné optimální druhové skladby základních dřevin lesních porostů nebo současného hospodářského tvaru lesa.

5 Jenomže.. Druhově nejbohatší jsou nízké a střední lesy neboli lesy výmladkové … To co u nás chráníme, jsou chudé stinné lesy … Zbytky druhově bohatých nízkých a středních lesů jsou většinou v rámci ochrany přírody ponechány samovolnému vývoji …

6 Příklady postižených druhů Zalesňování zemědělské půdy

7

8 Příklady postižených druhů Zalesňování zemědělské půdy

9 Příklady postižených druhů Likvidace výmladkových lesů

10 Příklady postižených druhů Likvidace výmladkových lesů tetřívek obecný (Tetrao tetrix) jeřábek lesní (Tetrastes bonasia)

11 Příklady postižených druhů Likvidace výmladkových lesů plavuník (Diphasiastrum complanatum)

12 Shrnutí Za posledních 500 let nebyly české země nikdy tak zarostlé lesem jako dnes. S nástupem průmyslové revoluce v 19. stol. začíná masivní převod tehdy běžných lesů výmladkových na lesy vysokokmenné …

13 Shrnutí Od dvacátých let minulého stol vzrostla v ČR plocha lesa o 2680 km 2 … V letech 1994-2004 vzrostla rozloha lesa na našem území o dalších 160 km 2 (16 km 2 /rok) … Vláda v letech 1994-2002 vyplatila na zalesňování zemědělských pozemků necelých 470 milionů korun … V současném Programu rozvoje venkova (2007-2013) se počítá se zalesněním dalších 126 km 2 (18km 2 /rok) – nárůst intenzity zalesňování.

14 Závěr dotace na zalesňování nejlépe zrušit podpora a návrat výmladkových lesů … povolit lesní pastvu … a … Položme si otázku: „Proč chráníme přírodu?“

15 „Děkuji za pozornost“ Použitá literatura: -Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 - Nařízení vlády č. 308/2004 sb., - Motýly České republiky: rozšíření a ochrana I, II (Beneš a kol.) - Ohrožený hmyz nížinných lesů (M. Konvička a kol.) - Ohrožený hmyz nelesních stanovišť (M. Konvička a kol) -Fauna ČR / Ptáci (K. Hudec a kol.) - www.zelenykruh.cz


Stáhnout ppt "PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 - 2013 II.2. Skupina opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy Zalesňování zemědělské."

Podobné prezentace


Reklamy Google