Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPECIÁLNÍ TOXIKOLOGIE - KOUŘENÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPECIÁLNÍ TOXIKOLOGIE - KOUŘENÍ"— Transkript prezentace:

1 SPECIÁLNÍ TOXIKOLOGIE - KOUŘENÍ
Pro bakalářský obor Nutriční terapeut

2 CHEMIE V TABÁKOVÉM KOUŘI
Z TABÁKU PRO DÝMKY / DOUTNÍKY IZOLOVÁNO cca CHEMICKÝCH LÁTEK LIŠÍ SE PODLE ODRŮDY TABÁKU a LOKALITY JEHO PĚSTOVÁNÍ

3 CHEMIE V CIGARETOVÉM KOUŘI
V CIGARETOVÉM KOUŘI IZOLOVÁNO cca 5.000 CHEMICKÝCH LÁTEK, z toho 33 KONTAMINANTŮ ZNEČISTĚNÉHO OVZDUŠÍ 65 PROKÁZANÝCH či PRAVDĚPODOBNÝCH HUMÁNNÍCH KARCINOGENŮ

4 CHEMIE V CIGARETOVÉM KOUŘI
VÍCE NEŽ 500 CHEMICKÝCH LÁTEK JSOU ADITIVA PŘIDÁVANÁ ZEJMÉNA PRO: ZMÍRNĚNÍ DRÁŽDIVOSTI KOUŘE (mentol) ZJEMNĚNÍ CHUTI (med) ZVÝŠENÍ KOEFICIENTU VSTŘEBÁVÁNÍ NIKOTINU (čpavkování) ZMÍRNĚNÍ ZÁPACHU

5 TABÁK DŘÍVE A DNES ROSTLINY TABÁKU JSOU ŠLECHTĚNY i GENETICKY MODIFIKOVÁNY = > ZVÝŠENÍ OBSAHU NIKOTINU ROSTLINY TABÁKU JSOU PŘIHNOJOVÁNY a CHEMICKY OŠETŘOVÁNY => PŘESTUP CHEMICKÝCH XENOBIOTIK KOŘENOVÝM SYSTÉMEM DO LISTŮ

6 PESTICIDY OHROŽUJÍ VÝZNAMNĚ PĚSTITELE (často děti, negramotní rolníci) => OTRAVY KONTAMINUJÍ TABÁKOVÉ LISTY => PROSTUPUJÍ DO KUŘIVA VÝZNAMNĚ PŘISPÍVAJÍ KE ZVÝŠENÉ EXPOZICI KUŘÁKŮ (kadmium)

7 RADIOAKTIVITA POLONIUM 210:
částice alfa záření, poločas 138 dní – 5.000x víc než RADIUM 226 EXTRÉMNĚ TOXICKÉ 250, x víc než kyanid 0.04 pCi v cigaretě => 300 rtg vyšetření/rok Také Pb 210

8 RADIOAKTIVITA V BYTECH:
NEKUŘÁKŮ – 97 Bq/m3 KUŘÁKŮ s Ca plic – 104 Bq/m >400 Zvýšení rizika během 75 let o 10%, 12%, 16% VLÁDY TUTO SKUTEČNOST IGNORUJÍ PROTO TABÁKOVÉ FIRMY RADIAKTIVITU NEŘEŠÍ

9 „FLEXIBILITA“ CIGARET
CÍLE: SNÍŽIT OBSAH HLAVNÍCH ŠKODLIVIN a ZVÝŠIT VSTŘEBÁVÁNÍ NIKOTINU => FILTRY ÚPRAVY CIGARETOVÉHO PAPÍRKU PERFORACE U FILTRŮ ZMĚNY V HUSTOTĚ NÁPLNĚ

10 FILTRY POUŽÍVÁNY OD 50.LET 20.STOLETÍ
MASIVNÍ REKLAMA „BEZPEČNOSTI“ CIGARET ACETÁT CELULÓZY + DŘEVĚNÉ UHLÍ AKTIVNÍ VÝZKUM TABÁKOVÝCH SPOLEČNOSTÍ: 89 patentů PM, 44 patentů R.J.Reynolds, 3 patenty Lorillard

11 STEJNÁ ZNAČKA, JINÝ OBSAH
TECHNICKÉ ÚPRAVY ODRÁŽEJÍ NÁRODNÍ LEGISLATIVU, např.: Značka Kongo Francie Marlboro: DEHET , ,0 NIKOTIN , ,87 Lucky Strike: DEHET 17, ,0 NIKOTIN , ,87

12 PASIVNÍ KOUŘENÍ NEDOBROVOLNÉ (INVOLUNTARY SMOKE)
ENVIRONMENTAL TOBACCO SMOKE SECONDHAND SMOKE THIRDHAND SMOKE

13 MAIN a SIDE STREAM TEPLOTA 800 – 9000 C OBSAH O2 16% Ph 6,0 – 6,7
2% 6,7 – 7,5

14 CIGARETOVÝ DÝM VZNIKÁ NEDOKONALÝM SPALOVÁNÍM
KVALITATIVNĚ JE SHODNÝ S KOUŘEM, KTERÝ VDECHUJE AKTIVNÍ KUŘÁK KVANTITATIVNĚ SE LIŠÍ: MNOHO LÁTEK JE V DÝMU V NĚKOLIKANÁSOBNĚ VYŠŠÍCH KONCENTRACÍCH

15 SS / MS: LÁTKY DRÁŽDÍCÍ AKROLEIN 8 - 15 KYSELINA MRAVENČÍ 1,5
FORMALDEHYD ČPAVEK NAFTALEN OXIDY DUSÍKU

16 SS / MS: LÁTKY TOXICKÉ NIKOTIN 3 KADMIUM 7 KYANOVODÍK 3 NIKL 13 – 30
OXID UHELNATÝ ,5 – 4,7 TOLUEN PCDD, PCDF

17 SS / MS: KARCINOGENY 4-AMINOBIFENYL 30 2-NAFTYLAMIN 30
POLONIUM – 4 BENZO/A/PYREN ,5 – 3,5 NITROSAMINY – 100 NNK

18 NNK V „SECONDHAND SMOKE“ SE NAVÍC TVOŘÍ Z EMITOVANÝCH PRAŠNÝCH ČÁSTIC A SLOUČENIN DUSÍKU KONCENTRACE NARŮSTAJÍ 4 – 6 hod PO POSLEDNÍM KOUŘENÍ JE DLOUHO PŘÍTOMEN I V „THIRDHAND SMOKE“

19 AKTIVNÍ x PASIVNÍ KUŘÁK
CIGARETA JE ZBRAŇ, KTERÁ ZABÍJÍ OBĚMA KONCI EXPOZICE V ZAKOUŘENÉM PROSTŘEDÍ POŠKOZUJE I NEKUŘÁKY AKTIVNÍ KUŘÁK JE SOUČASNĚ I „PASIVNÍM“ KUŘÁKEM, JEHO RIZIKO JE VE SROVNÁNÍ S PASIVNÍM KUŘÁKEM VĚTŠÍ

20 NIKOTIN MALÝ VÝSKYT I V NĚKTERÝCH PLODINÁCH (rajčata) – PRO EXPOZICI NEVÝZNAMNÝ ALKALOID SPECIFICKÝ PRO TABÁK VSTŘEBÁVÁNÍ V DUTINĚ ÚSTNÍ (dýmky, doutníky, nikotinové žvýkačky – alkalické pH) VSTŘEBÁVÁNÍ V PLICÍCH (cigarety – kyselé pH)

21 NIKOTIN SNADNO PROCHÁZÍ: HEMATOENCEFALICKOU BARIÉROU
PLACENTÁLNÍ BARIÉROU DO MATEŘSKÉHO MLÉKA KOUŘÍ-LI TĚHOTNÁ ŽENA (aktivně i pasivně), KOUŘÍ I PLOD KOJENEC JE EXPONOVÁN INHALAČNÍ i ALIMENTÁRNÍ CESTOU

22 NIKOTIN: METABOLISMUS: NEJVÍCE na
KOTININ – pro biologické expoziční testy (krev, sliny, moč, vlasy, mateřské mléko, folikulární tekutina, ejakulát, děložní sekret) NNK - SPECIFICKÝ TABÁKOVÝ NITROSAMIN, VÝZNAMNÝ INICIÁTOR KARCINOGENNÍHO PROCESU BIOL. POLOČAS NIKOTIN/COTININ: 30 min / 48 hod

23 NIKOTIN PŘI INHALACI PRONIKÁ DO MOZKU BĚHEM 10 – 20 SEKUND
PŘI ALIMENTÁRNÍM/TRANSDERMÁLNÍM VSTUPU JE BIOLOGICKY ÚČINNÁ DÁVKA V MOZKU BĚHEM cca 30 MINUT VAZBA NA SPECIFICKÉ ACETYLCHOLINOVÉ RECEPTORY (NIKOTINOVÉ) => AKTIVACE

24 NIKOTIN VYPLAVOVÁNÍ NEUROTRANSMITÉRŮ: DOPAMIN, SEROTONIN => POHODA
AKTIVACE SYMPATIKU, KORY NADLEDVIN: ADRENALIN, NORADRENALIN => ZVÝŠENÍ VÝKONU, ZRYCHLENÍ TEPOVÉ FREKVENCE, ZVÝŠENÍ KREVNÍHO TLAKU (VAZOKONSTRIKCE) VYPLAVENÍ HORMONŮ: ACTH => SNÍŽENÍ TENZE, STRESU

25 NIKOTIN - ÚČINKY VZNIK ZÁVISLOSTI – UŽ V DĚTSKÉM / DOSPÍVAJÍCÍM VĚKU:
U 80 – 85% PRAVIDELNÝCH KUŘÁKŮ (poměr podobný jako u heroinu či kokainu) U 32% OBČASNÝCH KUŘÁKŮ STUDIUM PODMÍNEK VZNIKU ZÁVISLOSTI JE LIMITOVÁNO ETICKÝMI NORMAMI

26 ZÁVISLOST FARMAKOLOGICKÁ / FYZICKÁ BEHAVIORÁLNÍ
GENETICKÉ PŘEDPOKLADY (polymorfismus CYP 2 A6 ) VROZENÉ DISPOZICE VLIVEM PRENATÁLNÍ AKTIVACE NIKOTINOVÝCH RECEPTORŮ VÝZNAMNÝ VLIV PROSTŘEDÍ

27 KOUŘENÍ JE NEMOC CHRONICKÁ, PROGREDUJÍCÍ RECIDIVUJÍCÍ DIAGNOZA F 17
(10. Mezinárodní klasifikace nemocí, 1991)

28 NIKOTIN – ÚČINKY 2 VAZOSPASMUS PO DOBU PŘÍTOMNOSTI NIKOTINU V TĚLE, tj. cca 30 – 40 MINUT U KAŽDÉ CIGARETY CÉVY KOŽNÍ, VĚNČITÉ, MOZKOVÉ, ZÁDOVÉ, PÁNEVNÍ, PLACENTÁLNÍ NÁSLEDNÁ HYPONUTRICE/HYPOXIE REVASKULARIZACE TUMORŮ i METASTÁZ – PROMOCE KARCINOGENÉZE

29 NIKOTIN - ÚČINKY VASOMOTORICKÉ ú. JEN PO INHALAČNÍ CESTĚ VSTUPU (píková zvýšení nikotinu) NEJSOU POZOROVÁNY PŘI POMALÉM UVOLŇOVÁNÍ Z NÁHRADNÍ NIKOTINOVÉ TERAPIE (žvýkačky, náplasti, tablety) NEUROTERATOGENNÍ A KARCINOGENNÍ ú. VYVOLÁVÁ JAKÁKOLIV FORMA NIKOTINU

30 KUŘÁCKÁ HYPOXIE je KOMPLEXNÍ
VAZOKONSTRIKCE - NIKOTIN SNÍŽENÍ TRANSPORTNÍHO OBJEMU HEMOGLOBINU – OXID UHELNATÝ (COHb) SNÍŽENÍ TRANSPORTU KYSLÍKU Z KRVE DO TKÁNÍ – KYANOVODÍK (blokáda tkáňových dýchacích enzymů) RYCHLEJŠÍ ROZVOJ ATEROSKLERÓZY – CO (toxický vliv na endoteliální výstelku cév)

31 MANIFESTACE HYPOXIE RŮSTOVÁ RETARDACE PLODU HORŠÍ HOJENÍ RAN
HORŠÍ HOJENÍ KOŽNÍCH LÉZÍ, VRÁSKY, BÉRCOVÉ VŘEDY DŘÍVĚJŠÍ NÁSTUP ŠEDÉHO ZÁKALU AKUTNÍ INFARKT (srdeční, plicní, mozkový) NEKRÓZY NA KONČETINÁCH VŘEDOVÁ CHOROBA

32 KARDIOVASKULÁRNÍ PATOGENEZE
AKUTNÍ VAZOKONSTRIKCE A HYPOXIE CHRONICKÉ ZMĚNY LIPIDOVÉHO SPEKTRA (zvýšený celkový a LDL cholesterol) CHRONICKÁ ZVÝŠENÁ AKTIVITA TROMBOCYTŮ A HEMOKOAGULAČNÍCH FAKTORŮ

33 MANIFESTACE KARDIOVASKULÁRNÍCH ÚČINKŮ
DŘÍVĚJŠÍ ZAČÁTKY A RYCHLEJŠÍ PROGRESE ATEROSKLERÓZY METABOLICKÝ SYNDROM ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDEČNÍ AKUTNÍ PŘÍHODY SRDEČNÍ, MOZKOVÉ, PLICNÍ IMPOTENCE, PORUCHY PLODNOSTI

34 MUKOCILIÁRNÍ CLEARANCE
JE INHIBOVÁNA: OXIDEM UHELNATÝM NIKOTINEM KYANOVODÍKEM, AKROLEINEM OXIDY DUSÍKU FORMALDEHYDEM

35 PEVNÉ SLOŽKY KOUŘE PRAŠNÉ ČÁSTICE 2,5 ug
POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY TĚŽKÉ KOVY REZIDUA PESTICIDŮ TABÁKOVĚ SPECIFICKÉ NITROSAMINY

36 OXIDATIVNÍ STRES KOUŘENÍ SE VÝZNAMNĚ PODÍLÍ NA MNOŽSTVÍ VOLNÝCH RADIKÁLŮ => MUTAGENNÍ A KARCINOGENNÍ ÚČINEK KOUŘENÍ VÝZNAMNÝM ZPŮSOBEM NARUŠUJE IMUNITNÍ FUNKCE

37 ADITIVA v CIGARETÁCH Cca 600 LÁTEK = 10% HMOTNOSTI CIG.:
AMONIAK – vstřebávání nikotinu PROPYLEN GLYKOL, PYRAZIN, VANILIN, KAKAO – zlepšení chutě, vůně ACETALDEHYD – synergicky s nikotinem MENTOL, KYS. LEVULOVÁ – snížení citlivosti HCD, snadnější vdechování

38 NEDOPALKY FILTRY POSILUJÍ VĚDOMÍ KUŘÁKŮ O MENŠÍ NEBEZPEČNOSTI KOUŘENÍ
ČÁST Z VLÁKEN KUŘÁK VDECHUJE JDE O TOXICKÝ ODPAD: 25-50% ULIČNÍHO SMETÍ, cca TUN/ROK TOXICKÉ ÚČINKY U VODNÍCH ŽIVOČICHŮ INTOXIKACE DĚTÍ (nikotinem): 30-50% případů

39 KOUŘENÍ ZABÍJÍ NA NÁSLEDKY KOUŘENÍ UMÍRÁ KAŽDÝ DRUHÝ KUŘÁK
POLOVINA Z NCH PŘEDČASNĚ Ve 20.stol cca 60 MILIONŮ LIDÍ V současnosti 5 MILIONŮ / ROK Ve 21. stol. 1 MILIARDA LIDÍ

40 V ČESKÉ REPUBLICE ZEMŘE ROČNĚ 18 TISÍC LIDÍ, tj. TÝDNĚ 350 LIDÍ, tj
DENNĚ LIDÍ 47% MUŽŮ ZEMŘE PŘEDČASNĚ, VE VĚKU 35 – 70 LET

41 PŘÍČINY ÚMRTÍ KUŘÁKŮ KOUŘENÍ PROKAZATELNĚ PŘISPÍVÁ K 25 ONEMOCNĚNÍM
KVN …………………1,69 MIL / ROK CHOPN …………… TIS / ROK Ca PLIC ……………. 850 TIS / ROK

42 ATRIBUTIVNÍ RIZIKO KOUŘENÍ
RAKOVINA PLIC A BRONCHŮ …… 90% muži …… 70% ženy CHR.OBSTRUKČNÍ n. PLIC …… 70% RAKOVINA DUTINY ÚSTNÍ …… 50-70% RAKOVINA MOČ. ÚSTROJÍ …… % RAKOVINY SLINIVKY, ČÍPKU …… 30% n. SRDCE A CÉV …… 25%

43 DALŠÍ NEMOCI Z KOUŘENÍ Ca TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU VŘEDOVÁ CHOROBA
MAKULÁRNÍ DEGENERACE, KATARAKTA PORUCHY CHOVÁNÍ PSYCHIATRICKÁ ONEMOCNĚNÍ PORUCHY REPRODUKCE

44 NÁSLEDKY „PASIVNÍ“ EXPOZICE
DYSKOMFORT, DRÁŽDĚNÍ ALERGIZACE, EXACERBACE ASTMATU NARUŠENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ CHRONICKÁ BRONCHITIS RAKOVINA PLIC INFARKT MYOKARDU

45 NÁSLEDKY EXPOZICE DĚTÍ
PŘEDČASNÉ PORODY FETÁLNÍ TABÁKOVÝ SYNDROM NARUŠENÝ VÝVOJ PLIC ČASTĚJŠÍ INFEKCE HCD, DCD, OTITIS MED. ALERGIZACE SUDDEN INFANT´S DEATH SYNDROME ZHOUBNÉ NÁDORY V DĚTSTVÍ

46 NÁSLEDKY: pokračování
VROZENÉ VÝVOJOVÉ VADY PORUCHY CHOVÁNÍ, ADHD PROGRAMING: obezita, dyslipidemie, snížení glukozové tolerance => vyšší kardiovaskulární riziko v dospělosti

47 ZMĚNY KUŘÁCKÉ EPIDEMIE
ÚSPĚŠNÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE SE PROJEVÍ SNÍŽENÍM ÚMRTNOSTI ZA 20 – 40 LET ÚSPĚŠNÁ LÉČBA KOUŘENÍ SE PROJEVÍ SNÍŽENÍM ÚMRTNOSTI ZA 10 – 20 LET

48 NEKOUŘIT ZNAMENÁ PROŽÍVAT A VNÍMAT ŽIVOT VŠEMI SMYSLY
ZANECHÁNÍ KOUŘENÍ SE PODAŘÍ ASI 6% až 30% KUŘÁKŮ NEJLEPŠÍ JE NIKDY NEZAČÍNAT


Stáhnout ppt "SPECIÁLNÍ TOXIKOLOGIE - KOUŘENÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google