Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

METODICKÝ SEMINÁŘ Psaní závěrečné práce STUDIJNÍ PROGRAM: U Č ITELSTVÍ VŠEOBECN Ě VZD Ě LÁVACÍCH P Ř EDM Ě T Ů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "METODICKÝ SEMINÁŘ Psaní závěrečné práce STUDIJNÍ PROGRAM: U Č ITELSTVÍ VŠEOBECN Ě VZD Ě LÁVACÍCH P Ř EDM Ě T Ů."— Transkript prezentace:

1 METODICKÝ SEMINÁŘ Psaní závěrečné práce STUDIJNÍ PROGRAM: U Č ITELSTVÍ VŠEOBECN Ě VZD Ě LÁVACÍCH P Ř EDM Ě T Ů

2 Garant:PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Vyučující:PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Fakulta:Pedagogická fakulta UK Pracoviště:Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství Akadem. rok:2013/2014 Semestr:Letní Rozsah výuky: 2 hodiny přímé výuky / 2 hodiny řízené samostudium Způsob výuky:Kombinované studium Zakončení:Zápočet

3 OBSAH KURZU: 1. Administrativní postup při zadání ZP a další náležitosti 2. Metodika zpracování ZP a formální požadavky na ZP 3. Podmínky nutné k řádnému odevzdání ZP 4. Praktické ukázky a procvičování postupu a metod při psaní BP 5. Citace a bibliografická norma

4 ANOTACE: Seminář je zaměřen na osvojení základních požadavků týkajících se psaní odborné práce Je prezentován postup zpracování a administrativních úkonů od zadání až po odevzdání. Student je veden k upřesnění cílů ZP, obsahu a formální struktury. Cílem je také seznámení s platnou bibliografickou normou a procvičení jejího praktického užívání.

5 TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ, TERMÍNY ZADÁNÍ v rámci předmětu oborová didaktika vypisuje ředitelka ÚPRPŠ na základě návrhu lektora oborové didaktiky formulář pro zadání závěrečné práce termín zadání – do konce června

6 ODEVZDÁNÍ ZP termín bude upřesněn - listopad ve dvou výtiscích ZP odevzdáte osobně přes podatelnu PedF UK nebo doporučeně poštou - v obou případech na adresu: ÚPRPŠ, sekretariát, M. D. Rettigové 8, 116 39 Praha 1.

7 POŽADAVKY NA ODBORNOU ÚROVEŇ ZP Závěrečná práce je odbornou studií, Student prokázat schopnost: zpracovat odborné téma na odpovídající úrovni po stránce obsahové i metodologické, schopnost analýzy a komparace.

8 CÍL ZP ZP má mít jasně vymezený cíl NÁZEV PRÁCE CÍL ZP HYPOTÉZA STRUKTURA

9 TEXT ZP - 1 Struktura textu: 1. Obsah. 2. Abstrakt 3. Úvodní část - souvislé pojednání co je předmětem ZP, problematika, cíl, pracovní hypotéza, stav poznatků o řešené problematice, přehled a zhodnocení prostudované literatury, objasnění užívaných pojmů, teoretická východiska, popis metodiky práce.

10 TEXT ZP - 2 4. Text vlastní práce – nejrozsáhlejší část ZP (členění do kapitol). 5. Závěrečná část - výsledky a jejich zhodnocení. 6. Seznam použité literatury (zpracovaný podle závazné normy). 7. Přílohy (nezapočítávají se do požadovaného rozsahu práce).

11 Rozsah závěrečné práce Závěrečná práce by měla mít rozsah 30 – 40 stran (bez příloh a dalších doplňujících textů) 54 000 – 72 000 znaků včetně mezer


Stáhnout ppt "METODICKÝ SEMINÁŘ Psaní závěrečné práce STUDIJNÍ PROGRAM: U Č ITELSTVÍ VŠEOBECN Ě VZD Ě LÁVACÍCH P Ř EDM Ě T Ů."

Podobné prezentace


Reklamy Google