Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CVIČENÍ Z HODNOCENÍ KRAJINY Jaro 2010 Mgr. Ondřej Herzán.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CVIČENÍ Z HODNOCENÍ KRAJINY Jaro 2010 Mgr. Ondřej Herzán."— Transkript prezentace:

1 CVIČENÍ Z HODNOCENÍ KRAJINY Jaro 2010 Mgr. Ondřej Herzán

2 KRAJINNÝ RÁZ V NĚKOLIKA DEFINICÍCH Definice a teoretická východiska krajinného rázu - přednášky „Krajinný ráz je přírodní, kulturní a historická charakteristika daného místa či oblasti“ Löw et Míchal, 2003 „Krajinný ráz vyjadřuje regionální a lokální specifika krajinného obrazu“ Jančura, 1999 „Krajinný ráz je chápán jako zřetelné a konzistentní uspořádání (pattern) prvků v krajině, které činí jednu krajinu více nebo méně odlišnou od druhé.“ Lipský, 2005

3 NÁPLŇ CVIČENÍ Historické stavební slohy a jejich projevy v krajině Přírodní složky utvářející krajinu a její vzhled – „Lacinova metodika“ Typy vesnic a jejich plužin Metody hodnocení krajinného rázu dle Löwa, Vorla…. Metodika LANDEP + SWOT analýza Postřehy ze zahraničí, zajímavosti + dvě dvouhodinové exkurze

4 PODMÍNKY ZÁPOČTU Historické stavební slohy a jejich projevy v lidové architektuře + samostatný terénní projekt…………….30% Účast na exkurzích + samotná ústní zkouška…………….70%

5 KRÁTCE K EXKURZÍM Nejspíš ve druhé polovině dubna (po domluvě s dr. Culkem) Cca. 2 hodiny čistého času Exkurze v Brně Zaměření: krajinný ráz města / hodnocení urbánní krajiny

6 HISTORICKÉ STAVEBNÍ SLOHY Forma prezentace (10 - 15 min.) Od 15.3. – dvojice (zřejmě nedojde na všechny – do ISu) Zpracování projevů vybraného stavebního slohu v krajině 1)Historické souvislosti 2)Významné stavby dané epochy 3) Vliv na krajinu na území ČR 4) Vlastní postřehy, fotodokumentace…

7 SEMINÁRNÍ PRÁCE Území 2 x 2 km 2 Typický krajinný ráz + různorodé území Hodnocení krajinného rázu dle vlastní metodiky (kompilace Löwa, Vorla…) Příklad – Mirek Smetana

8 PÁR ODKAZŮ NA ZÁVĚR I. BUKÁČEK, R.: Preventivní hodnocení krajinného rázu rozsáhlejšího území – metodika a její použití. In: Maděra, P. – Dreslerová, J. – Friedl, M. Krajinný ráz – jeho vnímání a hodnocení v evropském kontextu. Ekologie krajiny 1. Brno, 2005, s. 170 – 173. ISBN 80 – 7315 – 117 – 0 HLEDÍKOVÁ, M.: Urbánní hranice krajiny. In: Maděra, P. – Dreslerová, J. – Friedl, M. Krajinný ráz – jeho vnímání a hodnocení v evropském kontextu. Ekologie krajiny 1. Brno, 2005, s. 185 – 186. ISBN 80 – 7315 – 117 – 0 JANČURA, P.: Význam druhotnej krajinnej štruktúry ku krajinnému obrazu a krajinnému rázu. In: Péče o krajinný ráz – cíle a metody. Ed. I. Vorel, P. Sklenička. ČVUT, Praha, 1999, s. 60 – 76 KOCOURKOVÁ, J.: Přírodní prostředí vesnice. Výzkumný ústav výstavby a architektury – ediční řada Vesnice, Brno, 1994, 96 s. ISBN 80 – 85124 – 37 – 8 LACINA, J.: Schizofrenie esteticky vnímavého krajinného ekologa. In: Maděra, P. – Dreslerová, J. – Friedl, M. Krajinný ráz – jeho vnímání a hodnocení v evropském kontextu. Ekologie krajiny 1. Brno, 2005, s. 107 - 112. ISBN 80 – 7315 – 117 – 0 LACINA, J.: Pokus o hodnocení estetických kvalit chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. In: Mezinárodní sympozium IUCN – Ochrana a ekologický rozvoj kulturních krajin. Ed. J. Rouš. Svratka, 1990, s. 1 – 18 LIPSKÝ, Z.: Preventivní hodnocení krajinného rázu rozsáhlejšího území – metodika a její použití. In: Maděra, P. – Dreslerová, J. – Friedl, M. Krajinný ráz – jeho vnímání a hodnocení v evropském kontextu. Ekologie krajiny 1. Brno, 2005, s. 11 - 14. ISBN 80 – 7315 – 117 – 0 REJNKOVÁ, K.: Hodnocení krajinného rázu přírodního parku Melechov (diplomová práce). Brno, 2005, 83 s. SALAŠOVÁ, A..: Posudzovanie krajinného rázu – inšpirácia britskou krajinárskou školou. In: Maděra, P. – Dreslerová, J. – Friedl, M. Krajinný ráz – jeho vnímání a hodnocení v evropském kontextu. Ekologie krajiny 1. Brno, 2005, s. 155 - 164. ISBN 80 – 7315 – 117 – 0 VOREL, I.: Historické krajinné kompozice – dominantní znaky, kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu. In: Maděra, P. – Dreslerová, J. – Friedl, M. Krajinný ráz – jeho vnímání a hodnocení v evropském kontextu. Ekologie krajiny 1. Brno, 2005, s. 6 - 10. ISBN 80 – 7315 – 117 – 0

9 PÁR ODKAZŮ NA ZÁVĚR VOREL, I. - SKLENIČKA, P.: Péče o krajinný ráz – cíle a metody. Vydavatelství ČVUT, Praha, 1999, 252 s. VOREL, I. – URBANOVÁ, M.: Inženýrská díla jako součást krajiny. FA ČVUT, Praha, 2000, 57 s. VOREL, I. eds.: Krajinný ráz a východiska jeho hodnocení.Nakladatelství Naděžda Skleničková, Praha, 2003, 124 s. ISBN 80 – 903206 – 2 – 7 VOREL, I. – SKLENIČKA, P.: Ochrana krajinného rázu. Nakladatelství Naděžda Skleničková, Praha, 2006, 189 s. ISBN 80 – 903206 – 7 – 8 NĚMEC, J.: Krajinotvorné programy. Consult, Praha, 1995, 188 s http://e-architekt.cz http://www.lidova-architektura.cz


Stáhnout ppt "CVIČENÍ Z HODNOCENÍ KRAJINY Jaro 2010 Mgr. Ondřej Herzán."

Podobné prezentace


Reklamy Google