Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednání podnikatele Fyzická osoba - sama Právnická osoba – statutárním orgánem zastoupení zákonné smluvní Vedoucí odštěpného závodu Osoba pověřená podle.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednání podnikatele Fyzická osoba - sama Právnická osoba – statutárním orgánem zastoupení zákonné smluvní Vedoucí odštěpného závodu Osoba pověřená podle."— Transkript prezentace:

1 Jednání podnikatele Fyzická osoba - sama Právnická osoba – statutárním orgánem zastoupení zákonné smluvní Vedoucí odštěpného závodu Osoba pověřená podle § 15 ObchZ prokura na základě plné moci

2 Statutární orgány obchodních společností a družstva veřejná obchodní společnostvšichni společníci komanditní společnost společnost s ručením omezeným akciová společnost všichni komplementáři jednatel nebo více jednatelů představenstvo družstvo

3 Vznik funkce Osobní společnosti Ujednání ve společenské smlouvě Zákonná úprava Kapitálové společnosti ustanoveni rozhodnutím valné hromady nebo jiného orgánu společnosti

4 Vztah mezi společností a statutárními orgány nebo jejich členy Smlouva o výkonu funkce Mandátní smlouva Ustanovení zákona písemná forma schválení odkaz na přiměřenou aplikaci speciální ustanovení o odpovědnosti a zákonném ručení závazek k výkonu funkce má osobní povahu úprava odstoupení z funkce

5 Požadavky na osoby, které mají být statutárními orgány Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti není dána překážka provozování živnosti není dána překážka provozování živnosti

6 Požadavky na osoby, které mají být statutárními orgány Společnost s ručením omezenýmAkciová společnost fyzická osoba osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům bezúhonná není skutečnost, která je překážkou provozování živnosti fyzická osoba není skutečnost, která je překážkou provozování živnosti osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům bezúhonná

7 Obecný požadavek na statutární orgány a členy statutárních orgánů právnických osob Statutárním orgánem nebo jeho členem nemůže být osoba, která vykonávala tuto funkci v právnické osobě na jejíž majetek byl prohlášen konkurs Časové působení překážky osoba byla ve funkci v průběhu alespoň jednoho roku před podáním insolvenčního návrhu překážka trvá po dobu tří let ode dne právní moci usnesení o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nedostačující usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku

8 K překážce se nepřihlíží, je-li konkurs zrušen z jiných důvodů než bylo uvedeno výše jestliže jde o likvidátora, který splnil povinnost podat návrh na zahájení insolvenčního řízení, protože zjistil předlužení likvidované právnické osoby jestliže byla osoba zvolena do funkce až po prohlášení konkursu na majetek právnické osoby jestliže se osoba domůže v soudním řízení určení, že dosavadní funkci vykonávala s péčí řádného hospodáře

9 Překážka odpadá, pokud byla osoba, na jejíž straně se překážka vyskytuje, Kapitálové společnostiOsobní společnosti zvolena do funkce se souhlasem dvou třetin hlasů společníků přítomných na valné hromadě a uzavřou-li o tom společníci dohodu v písemné formě s úředně ověřenými podpisy příslušný orgán společnosti byl při volbě na existenci překážky upozorněn

10 Zákonné zastoupení podnikatele Vedoucí odštěpného závodu Osoba pověřená podle § 15 ObchZ je zapsán do obchodního rejstříku koná ve všech věcech odštěpného závodu zavazuje podnikatele pověřena určitou činností při provozování podniku koná ve všech věcech, které jsou s danou činností obvykle spojeny

11 Prokura Rozsah jednatelské působnosti není zahrnuto oprávnění zcizovat a zatěžovat nemovitosti všechny právní úkony, k nimž dochází při provozu podniku Vznik prokury zápisem do obchodního rejstříku Zánik prokury odvolání podnikatelem výpověď prokuristou dohoda podnikatele a prokuristy smrt prokuristy

12 Smluvní zastoupení podnikatele na základě plné moci rozsah jednatelského oprávnění Forma plné moci překročení jednatelského oprávnění zánik plné moci uveden v plné moci písemná plná moc: pokud je třeba, aby právní úkon byl učiněn písemné formě nebo netýká-li se jen určitého právního úkonu zmocnitel vázán, pokud jednání schválil neoznámí-li zmocnitel osobě, s níž zmocněnec jednal, svůj nesouhlas s jednáním bez zbytečného odkladu, platí, že jednání schválil odvolání zmocnitelem výpověď zmocněncem provedením úkonu, na který byla omezena smrt zmocněnce


Stáhnout ppt "Jednání podnikatele Fyzická osoba - sama Právnická osoba – statutárním orgánem zastoupení zákonné smluvní Vedoucí odštěpného závodu Osoba pověřená podle."

Podobné prezentace


Reklamy Google