Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opakování s kartami Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je David Mánek. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opakování s kartami Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je David Mánek. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785,"— Transkript prezentace:

1 Opakování s kartami Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je David Mánek. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Opakování hrou Dvouprvkové sloučeniny

2 Pravidla hry Žáky rozdělíme do 2 − 4 skupin (optimální jsou 4 skupiny). Do každé skupiny rozdáme osm karet z připraveného balíčku s 32 kartami. Hru začíná vybraná skupina, která zvolí úvodní kartu, kterou vynese. –Př. skupina zvolila srdcovou desítku, vyučující (moderátor) klikne na otázku k této kartě a skupina na ni odpoví, v případě správné odpovědi skupina kartu nechá stranou a hraje další skupina, v případě špatné odpovědi si kartu skupina bere zpět a do dalšího kola se snaží najít odpověď na otázku v sešitě tak, aby kartu mohla vložit do hry. Ve hře pokračuje další skupina. Skupina, která je na řadě, se řídí stejnými pravidly a navíc respektuje pravidla klasického prší (tzn. pokládá buď kartu stejné barvy, nebo stejného symbolu). Vítězí skupina, která se jako první dokáže „zbavit“ všech osmi karet. Poznámka: V případě, že skupiny nemají ve svých kartách k dispozici kartu, kterou by mohly vložit, pak zasáhne učitel tak, že vloží jednu z již použitých karet, aby mohla hra pokračovat. Skupinu, která ve hře zvítězí, odměníme jedničkou do aktivity. Hru je možné opakovat.

3 Hrací plán

4 Eso − srdce Molekula jaké sloučeniny vznikne, když sloučíme jeden atom síry a dva atomy kyslíku? V čem je molekula této látky nebezpečná pro životního prostředí? Oxid siřičitý – SO 2 – poté, co se dostane do ovzduší, může reagovat s vodou a vznikají kyselé deště.

5 Eso – červený diamant Jaká molekula vznikne, když sloučíme jeden atom uhlíku a dva atomy kyslíku? V čem jsou molekuly této látky nebezpečné pro životní prostředí? Oxid uhličitý – CO 2 – tento plyn patří mezi tzv. skleníkové plyny.

6 Eso – černý trojlist Jaká molekula vznikne, když sloučíme jeden atom dusíku a dva atomy kyslíku? V čem jsou molekuly této látky nebezpečné pro životní prostředí? Oxid dusičitý – NO 2 – patří mezi plyny, které ovlivňují vznik kyselých dešťů.

7 Eso – černý list Jaký vzorec má chlorid sodný? V čem je tato látka důležitá pro člověka? Chlorid sodný – NaCl – jde o kuchyňskou sůl, která se používá např. k ochucování pokrmů, je důležitá pro lidský organismus.

8 Král – srdce Jak nazýváme sloučeninu, jejíž vzorec je Al 2 O 3 ? oxid hlinitý

9 Král – červený diamant Jak nazýváme sloučeninu, jejíž vzorec je P 2 O 5 ? oxid fosforečný

10 Král – černý trojlist Jak nazýváme sloučeninu, jejíž vzorec je CaO? oxid vápenatý

11 Král – černý list Jak nazýváme sloučeninu, jejíž vzorec je Fe 2 O 3 ? oxid železitý

12 Dáma (svršek) − srdce Jak nazýváme molekulu na obrázku? COO oxid uhličitý

13 Dáma (svršek) – červený diamant Jak nazýváme molekulu na obrázku? Červeně – dusík Modře – kyslík oxid dusičitý

14 Dáma (svršek) – černý trojlist Jak nazýváme molekulu na obrázku? Červeně – kyslík Bíle – vodík voda

15 Dáma (svršek) – černý list Jak nazýváme molekulu na obrázku? chlorid fosforečný

16 Kluk (spodek) - srdce Jaký je vzorec sulfidu olovnatého? PbS

17 Kluk (spodek) – červený diamant Jaký je vzorec fluoridu vápenatého? CaF 2

18 Kluk (spodek) – černý trojlist Jaký je vzorec sulfanu nebo sirovodíku? H2SH2SH2SH2S

19 Kluk (spodek) – černý list Jaký je vzorec chloridu zinečnatého? ZnCl 2

20 Desítka - srdce K čemu se využívá oxid fosforečný? Využívá se např. jako sušidlo.

21 Desítka – červený diamant K čemu se využívá oxid hlinitý? Odrůdami jsou safír a rubín (využití ve šperkařství), dále se využívá např. jako katalyzátor v organické chemii.

22 Desítka – černý trojlist K čemu se využívá oxid vápenatý? Využívá se např. v zemědělství ke snížení kyselosti půd. Dále při výrobě skla, oceli nebo neželezných kovů.

23 Desítka – černý list K čemu se využívá oxid železitý? Jedná se mj. o nerost krevel, který lze využít pro výrobu železa. Samotný oxid železitý využíváme při výrobě barevných obrazovek.

24 Devítka – srdce Jaké plyny řadíme mezi skleníkové? Obecně jde o plyny, které se vyskytují v atmosféře a dokáží absorbovat infračervené záření (např. CO 2, ozon, ale i vodní pára).

25 Devítka – červený diamant Jaké jsou možné příčiny globálního oteplování? Především antropogenní vlivy (způsobeny lidskou činností) – např. zplodiny spalování, výfukové plyny nebo plyny vzniklé při zemědělské činnosti atd.

26 Devítka – černý trojlist Jaké jsou důsledky globálního oteplování? Důsledků může být mnoho, např. tání ledovců, častější povodně, zvýšení průměrné roční teploty aj.

27 Devítka – černý list Jaký rozdíl je mezi přirozeným a antropogenním skleníkovým efektem? Přirozený skleníkový efekt je velmi důležitý, protože bez jeho existence by byla průměrná teplota na planetě Zemi okolo − 18 o C. Antropogenní skleníkový efekt je způsoben lidskou činností a může způsobovat globální oteplování.

28 Osmička – srdce K čemu využíváme pyrit a jaký je jeho vzorec? FeS 2 – disulfid železnatý, nejčastěji se využívá k výrobě železa.

29 Osmička – červený diamant K čemu využíváme galenit a jaký je jeho vzorec? PbS – sulfid olovnatý, nejčastěji se využívá k výrobě olova.

30 Osmička – černý trojlist K čemu využíváme sfalerit a jaký je jeho vzorec? ZnS – sulfid zinečnatý, nejčastěji se využívá k výrobě zinku.

31 Osmička – černý list K čemu využíváme sulfan a jaký je jeho vzorec? H 2 S, lze jej využít v analytické chemii k analýze iontů kovů. Jinak pro svou jedovatost zvláštní využití nemá.

32 Sedma – srdce Ze značek prvků a čísel sestavte alespoň tři vzorce dvouprvkových sloučenin a pojmenujte je. (P, Cl, O, 2, 5) PCl 5 – chlorid fosforečný, P 2 O 5 – oxid fosforečný, Cl 2 O 5 – oxid chlorečný

33 Sedma – červený diamant Ze značek prvků a čísel sestavte alespoň tři vzorce dvouprvkových sloučenin a pojmenujte je. (Al, Cl, O, 2, 3) AlCl 3 – chlorid hlinitý, Al 2 O 3 – oxid hlinitý, Cl 2 O 3 – oxid chloritý

34 Sedma – černý trojlist Ze značek prvků a čísel sestavte alespoň tři vzorce dvouprvkových sloučenin a pojmenujte je. (Pb, O, S, 2) PS – sulfid olovnatý, PbO – oxid olovnatý, SO 2 – oxid siřičitý

35 Sedma – černý list Ze značek prvků čísel sestavte alespoň tři vzorce dvouprvkových sloučenin a pojmenujte je. (Zn, O, S, 3) ZnO – oxid zinečnatý, SO 3 – oxid sírový, ZnS – sulfid zinečnatý

36 Použité zdroje informací Eso (srdce) – CBURNETT. [cit. 2010-12-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Playing_card_heart_A.svg Eso (trojlist) – CBURNETT. [cit. 2010-12-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Playing_card_club_A.svg Eso (list) – CBURNETT. [cit. 2010-12-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Playing_card_spade_A.svg Eso (červený diamant) – CBURNETT. [cit. 2010-12-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Playing_card_diamond_A.svg Král (srdce) – [cit. 2010-12-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poker-sm-222-Kh.png Král (trojlist) – [cit. 2010-12-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poker-sm-242-Kc.png Král (list) – [cit. 2010-12-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poker-sm-212-Ks.png Král (červený diamant) – [cit. 2010-12-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poker-sm-232-Kd.png

37 Použité zdroje informací Dáma (srdce) – [cit. 2010-12-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poker-sm-223-Qh.png Dáma (trojlist) – [cit. 2010-12-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/Hile:Poker-sm-243-Qc.png Dáma (list) – [cit. 2010-12-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poker-sm-213-Qs.png Dáma (červený diamant) – [cit. 2010-12-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poker-sm-233-Qd.png Kluk (srdce) – [cit. 2010-12-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poker-sm-224-Jh.png Kluk (trojlist) – [cit. 2010-12-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poker-sm-244-Jc.png Kluk (list) – [cit. 2010-12-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poker-sm-214-Js.png Kluk (červený diamant) – [cit. 2010-12-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poker-sm-234-Jd.png

38 Použité zdroje informací Deset (srdce) – [cit. 2010-12-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poker-sm-225-Th.png Deset (trojlist) – [cit. 2010-12-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poker-sm-245-Tc.png Deset (list) – [cit. 2010-12-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poker-sm-215-Ts.png Deset (červený diamant) – [cit. 2010-12-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poker-sm-235-Td.png Devět (srdce) – [cit. 2010-12-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poker-sm-226-9h.png Devět (trojlist) – [cit. 2010-12-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poker-sm-246-9c.png Devět (list) – [cit. 2010-12-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/Hile:Poker-sm-216-9s.png Devět (červený diamant) – [cit. 2010-12-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poker-sm-236-9d.png

39 Použité zdroje informací Osm (srdce) – [cit. 2010-12-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poker-sm-227-8h.png Osm (trojlist) – [cit. 2010-12-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poker-sm-247-8c.png Osm (list) – [cit. 2010-12-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poker-sm-217-8s.png Osm (červený diamant) – [cit. 2010-12-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poker-sm-237-8d.png Sedm (srdce) – [cit. 2010-12-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poker-sm-228-7h.png Sedm (trojlist) – [cit. 2010-12-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poker-sm-248-7c.png Sedm (list) – [cit. 2010-12-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poker-sm-218-7s.png Sedm (červený diamant) – [cit. 2010-12-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poker-sm-238-7d.png

40 Použité zdroje informací Model CO 2 – [cit. 2010-12-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carbon_dioxide_3D.png Model PCl 5 – [cit. 2010-12-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chlorid_fosfore%C4%8Dn%C3%BD.JPG Model NO 2 – [cit. 2010-12-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nitrogen-dioxide-3D-balls.png?uselang=cs Model vody – [cit. 2010-12-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Water_molecule.svg?uselang=cs


Stáhnout ppt "Opakování s kartami Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je David Mánek. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785,"

Podobné prezentace


Reklamy Google