Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Matematika pro 8. ročník Hra – Riskuj – slovní úlohy o pohybu – 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Matematika pro 8. ročník Hra – Riskuj – slovní úlohy o pohybu – 2."— Transkript prezentace:

1 Matematika pro 8. ročník Hra – Riskuj – slovní úlohy o pohybu – 2.

2 Jak postupovat ‒ návod pro použití 1.Hru může hrát až osm družstev (hráčů). Hru ovládá a její průběh řídí učitel. 2.Družstvům (hráčům) jsou předloženy tři otázek či příklady ve třech „náročnostně“, a tedy i bodově (finančně) oddělených třech sekcích. 3.Na úvod určí učitel družstvo (hráče), které vybere první otázku z dané „bodové“ sekce. Tu učitel položí kliknutím na ni v hracím poli. Následující otázky již vybírá vždy družstvo, které správně odpovědělo na otázku poslední. Návrat na hrací plán se uskuteční kliknutím na šipku zpět na snímku s otázkou, příkladem. 4.O odpověď se družstva (hráči) hlásí například zvednutím ruky. Pokud nejrychlejší družstvo (hráč) odpoví správně, částku mu učitel připíše do jeho kolonky na body. Úspěšné družstvo pak pokračuje výběrem další otázky. 5.Správnost odpovědi či postup výpočtu může učitel odtajnit postupným klikáním na smajlíka v pravém horním rohu snímku s otázkou, příkladem. 6.Pokud družstvo hráč odpoví nesprávně, příslušnou částku mu učitel odečte a možnost odpovědi dostává druhé nejrychlejší družstvo. Pokud ani to neuspěje, vše se opakuje a možnost odpovědi dostává další nejrychlejší družstvo v pořadí. 7.Pod jednou z kartiček v každé sekci je ukryt i příklad prémiový. 8.Přednostní právo první odpovědi na prémiový příklad má družstvo (hráč), které odpovědělo nejrychleji a samozřejmě správně na příklad, „pod kterým“ byla „prémie“ ukryta. Pokud toto družstvo správně neodpoví, body se mu neodebírají a možnost odpovědět dostává družstvo jiné, a to již opět v pořadí dle rychlosti přihlášení se. To už ovšem odpovídá opět i s rizikem možnosti odečtu bodů při nesprávné odpovědi 9.Ve hře vítězí družstvo (hráč), které má po vyčerpání všech otázek herního plánu či na konci časového limitu stanoveného pro hru na svém kontě nejvyšší částku. Při případné rovnostimůže rozhodnout o vítězi například hra „kámen, nůžky, papír“.

3 Tabulka otázek: 1 2 3 Slovní úlohy o pohybu za 100 Slovní úlohy o pohybu za 500 Slovní úlohy o pohybu za 300 ABCD EFGH Prémie 3 3 1 1 2 2

4 Slovní úlohy o pohybu za 100 Motocyklista měl průměrnou rychlost 34 km/h. Z místa A do místa B vyjel cyklista průměrnou rychlostí 14 km/h. Za dvě a půl hodiny později se za ním vydal motocyklista, který jej dostihl za jednu hodinu a 45 minut. Jakou průměrnou rychlost měl motocyklista? s1s1 s2s2 v 1 = 14 km/h, t 1 = 2,5 h + 1,75 = 4,25 h v 2 = x km/h, t 2 = 1,75 h

5 Slovní úlohy o pohybu za 100 Turista šel průměrnou rychlostí 3,875 km/h. Cyklista jedoucí průměrnou rychlostí 15,5 km/h dojel turistu za 1,5 hodiny. Jakou průměrnou rychlostí se pohyboval turista, který vyšel ze stejného místa jako vyjel cyklista, ale už o 4,5 hodiny dříve? s1s1 s2s2 v 1 = x km/h, t 1 = 4,5 h + 1,5 = 6 h v 2 = 15,5 km/h, t 2 = 1,5 h

6 Slovní úlohy o pohybu za 100 Obě letadla budou od letiště stejně daleko za 6 hodin a 24 minut od odletu druhého letadla. Z letiště odletělo letadlo pohybující se průměrnou rychlostí 800 km/h. Za 24 minut za ním vyletělo po stejné trase druhé letadlo rychlostí 850 km/h. Za jak dlouho budou obě letadla od letiště stejně daleko? s1s1 s2s2 v 1 = 800 km/h, t 1 = (0,4 + t) h v 2 = 850 km/h, t 2 = t h 24 minut =24:60 h =0,4 h

7 Slovní úlohy o pohybu za 100 - prémie Motocyklista jel průměrnou rychlostí 100 km/h. Ve 13:00 hodin vyjel z místa A automobil průměrnou rychlostí 60 km/h. Ve 13:30 hodin za ním vyrazil motocyklista, který jej dostihl po 75 kilometrech jízdy. Jakou průměrnou rychlostí se motocyklista pohyboval? s1s1 s2s2 v 1 = 60 km/h, t 1 = y h v 2 = x km/h, t 2 = (t 1 – 0,5) h = 75 km

8 Slovní úlohy o pohybu za 300 Místa A a B jsou vzdálena 43 kilometrů a 200 metrů. Z místa A do místa B vyplula v 10:45 hodin výletní loď průměrnou rychlostí 18 km/h. Ve 12:15 vyjel taktéž z místa A do místa B po stejné trase motorový člun průměrnou rychlostí 48 km/h. Do cílového místa B dojela loď i člun současně. Vypočítej vzdálenost míst A a B. s1s1 s2s2 v 1 = 18 km/h, t 1 = (1,5 + t) h v 2 = 48 km/h, t 2 = t h 12:15 – 10:45 =1,5 h

9 Slovní úlohy o pohybu za 300 Cyklista dojel turistu v 8.20 hodin. Ráno v 7:30 hodin vyšel na túru turista pohybující se průměrnou rychlostí 5 km/h. Za 40 minut se za ním vydal kamarád cyklista pohybující se rychlostí o 20 km/h větší. V kolik hodin dojel turistu? s1s1 s2s2 v 1 = 5 km/h, t 1 = (2/3 + t) h v 2 = 5+20=25 km/h, t 2 = t h 40 minut =40:60 h =2/3 h

10 Slovní úlohy o pohybu za 300 Motorový člun se pohyboval rychlostí 69 km/h. Za parníkem jedoucím průměrnou rychlostí 5 m/s se za 4,5 hodiny vydal ze stejného místa a po stejné trase motorový člun, který parník dostihl za 1 hodinu a 15 minut. Jakou rychlostí se člun pohyboval? s1s1 s2s2 v 1 = 18 km/h, t 1 = 4,5 h + 1,25 = 5,75 h 5 m/s =5.3,6 km/h =18 km/h v 2 = x km/h, t 2 = 1,5 h

11 Slovní úlohy o pohybu za 300 - prémie Motorkář dostihne automobilistu za 1,5 hodiny od svého výjezdu ve vzdálenosti 180 kilometrů od místa A. Za automobilistou jedoucím průměrnou rychlostí 85 km/h z místa A do místa B se o 45 minut později vydal ze stejného místa po stejné trase motorkář jedoucí průměrnou rychlostí 120 km/h. Za jak dlouho a jak daleko od místa A automobilistu dostihne? s1s1 s2s2 v 1 = 85 km/h, t 1 = (0,75 + t) h v 2 = 120 km/h, t 2 = t h 45 minut =45:60 h =0,75 h

12 Slovní úlohy o pohybu za 500 Stíhačka dostihne sportovní letoun za 7,5 minuty ve vzdálenosti 187,5 km od letiště. Z letiště vyletělo sportovní letoun průměrnou rychlostí 300 km/h. Ve chvíli, kdy bylo sportovní letadlo 150 kilometrů od letiště, vyletěla za ním stíhačka rychlostí 1500 km/h. Za kolik minut dostihne stíhačka sportovní letadlo a jak daleko od letiště to bude? s1s1 s2s2 v 1 = 300 km/h, t 1 = t h v 2 = 1500 km/h, t 2 = t h s 0 = 150 km

13 Slovní úlohy o pohybu za 500 Automobil se přiblíží autobusu na vzdálenost padesáti kilometrů za 2 hodiny a 48 minut. Za autobusem jedoucím průměrnou rychlostí 80 km/h, vyjel ze stejného místa a stejným směrem o 1,5 hodiny později automobil jedoucí průměrnou rychlostí 105 km/h. Za jak dlouho se automobil přiblíží k autobusu na vzdálenost 50-ti kilometrů? s1s1 v 1 = 80 km/h, t 1 = (1,5 + t) h v 2 = 105 km/h, t 2 = t hs 0 = 50 km s2s2

14 Slovní úlohy o pohybu za 500 Osobní auto dostihne auto nákladní 528 kilometrů od Hranic. Z Hranic vyjelo v 11:30 hodin průměrnou rychlostí 64 km/h nákladní auto směrem na Hamburg. Ve 14:15 hodin za ním vyjelo osobní auto průměrnou rychlostí 96 km/h. Kolik kilometrů od Hranic dojede osobní auto auto nákladní? s1s1 s2s2 v 1 = 64 km/h, t 1 = (2,75 + t) h v 2 = 96 km/h, t 2 = t h 14:15 – 11:30 =2,75 h

15 Slovní úlohy o pohybu za 500 - prémie Automobilista dostihne motocyklistu 12 kilometrů od místa B. Motocyklista se vydal rychlostí 72 km/h z místa A do místa B vzdálených 300 kilometrů. Když byl 228 kilometrů od místa B, vyjel za ním kamarád osobním autem průměrnou rychlostí o 24 km/h větší. Jak daleko od místa B dostihne automobilista motocyklistu? s1s1 v 1 = 72 km/h, t 1 = t h v 2 = 72+24 =96 km/h, t 2 = t h 300 – 228 =72 km s2s2 s 0 = 72 km

16 Použité zdroje Hodiny (Clock) - [cit. 2012-08-13]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://www.clker.com/clipart-11164.html Calculator (Kalkulačka) - [cit. 2012-08-10]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://www.clker.com/clipart-1985.html


Stáhnout ppt "Matematika pro 8. ročník Hra – Riskuj – slovní úlohy o pohybu – 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google