Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Od římského císařství do středověku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Od římského císařství do středověku."— Transkript prezentace:

1 Od římského císařství do středověku.
Materiál byl vytvořen v rámci projektu „Modernizace výuky na ZŠ ORLÍ LIBEREC“ reg. č. CZ.1.07/1.4.00/ Autor: PaedDr. Dana Studničková ZŠ praktická a ZŠ speciální Liberec, Orlí 140/7

2 Doba vlády římských císařů.
Po smrti Julia Césara se nepodařilo obnovit republiku v původní podobě. Úřady dále existovaly, ale skutečná moc se hromadila v rukou jedné osoby – císaře. Císař byl do konce života zvolen do nejdůležitějších funkcí – byl konzulem,ovládal armádu, spravoval všechny provincie.

3 Odkaz římských císařů. Stavitelství : arény – Koloseum, chrámy zdobené sochami,sloupy,oblouky a kupolemi, rozlehlá náměstí, lázně, vodovody, akvadukty, dlážděné silnice, mosty. Armáda : dodnes vzorem pro svou připravenost a organizovanost. Písmo a latinská slova : z latiny se vyvinula řada jazyků a slov.

4 Koloseum.

5 Forum Romanum.

6 Římský akvadukt ve Francii.

7 Významní císaři starověkého Říma.
Augustus : vládl na přelomu našeho letopočtu. Období jeho vlády nazýváme obdobím římského míru - vedl jen obranné války, podporoval stavitelství, umění, život lidí v provinciích, vztahy v římských rodinách. Za jeho vlády – bezzemkům a spolehlivým otrokům přidělována do pronájmu zemědělská půda.

8 Socha císaře Augusta

9 Následovníci císaře Augusta.
Kaligula : choval se tak krutě, až musel být zabit svou osobní stráží. Nero : nechvalně se proslavil vraždami svých nepřátel, ale i své matky a manželky. Je mu připisován i požár Říma. Klaudius : vedl říši k dobrému hospodářství a připojil k ní další provincie. Augustus, Kaligula, Nero a klaudius vládli v 1. stol. n.l., kdy se objevilo křesťanství.

10 Císař Nero.

11 Vznik křesťanství. Křesťanství vzniklo v římské provincii Judea ( dnešní Palestina a Izrael ). Křesťanství – náboženství založené na víře v jednoho boha – Ježíše Krista. Křesťané dorazili i do Říma - zde krutě pronásledováni. Křesťanství povolil až císař Konstantin ve 4. stol. n.l.

12 Vrcholné období starověkého Říma.
Ve 2.století n.l. - vrcholné období Říma. Samotné město mělo asi milion obyvatel, Řím ovládal rozsáhlá území. Obrovská říše se musela bránit útokům nepřátel – někteří císaři ( Hadrián a Traján) nechali vybudovat opevněnou hranici. Přesto útoky barbarů – hlavně Germánů.

13 Úpadek Říma. Od 3. stol.n.l. se útoky Germánů stupňovaly.
Nastal úpadek řemesel a zemědělství. Císař Dioklecián vystupoval jako neomezený pán – rozhodoval sám o veškerém dění, zrušil úřady. Stanovil ceny zboží a mzdy, nechal razit zlaté a stříbrné mince, na opuštěná pole a do armády přivedl barbary.

14 Konec Římské říše. Od konce 4. stol. n.l. probíhalo stěhování národů.
Tím způsobeny větší přesuny barbarů. Násilně pronikali přes hranice Římské říše. Římská říše byla rozdělena na dvě části : západořímskou a východořímskou. Východořímská pokračovala ještě tisíc let jako říše byzantská. Západořímskou říši ovládli Germáni. Rok 476 n.l. – konec starého Říma, konec starověku a počátek středověku.

15 Vylušti doplňovačku a zjistíš, kdo měl skutečnou moc v době římského císařství.
R  V  N  C  Č  E  K  L  U M  R  A  Ř Nápověda : Z ovládnutých cizích území vznikly ……………….. Římští vojáci byli dobře …………………………….. Největší stavbou Říma se stalo ……………………. Byla to obrovská ……………………………………… Vzory Římanů byli staří ……………………………..

16 TAJENKA : CÍSAŘ P R O V I N C E Y Č E Í K L S U M A R É Ř É Nápověda :
 Č  E   Í  K  L  S  U M  A  R É   Ř  É Nápověda : Z ovládnutých cizích území vznikly provincie. Římští vojáci byli dobře vycvičení. Největší stavbou Říma se stalo Koloseum. Šlo o obrovskou arénu. Vzory Římanů byli staří Řekové.

17 Odkazy, prameny. MŰLLER,Oldřich.Dějepis pro 2.stupeň základní školy praktické.1.díl.1.vydání.Praha : Nakladatelství PARTA,s.r.o.,2008.ISBN 978–80–7320–112– 8. File:Nero 1.JPG. . [online] [cit ]. Dostupné z: Wikimedia Commons File:Statue-Augustus.jpg. NIERMANN, Till. [online] [cit ]. Dostupné z: Wikimedia Commons File:PontDuGard.JPG. WIESCHENDAHL, Guenter. [online] [cit ]. Dostupné z: Wikimedia Commons File:Tavares.Forum.Romanum.redux.jpg. TAVARES, Carla. [online] [cit ]. Dostupné z: Wikimedia Commons File:Roma06(js).jpg. STRZELECKI, Jerzy. [online] [cit ]. Dostupné z: Wikimedia Commons

18 jméno autora PaedDr. Dana Studničková název projektu Modernizace výuky na ZŠ ORLÍ LIBEREC číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ číslo šablony III/2 Inovace výuky pomocí ICT předmět/ ročník Dějepis / 6. ročník pořadové číslo DUM  12 datum název DUM  Od římského císařství do středověku. metodická poznámka k využití Materiál je přednostně určen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami ( LMP ). Výuková prezentace určená pro frontální výuku - lze využít pro výklad učiva i pro opakování. V závěru prezentace kontrolní úkoly - žáci mohou pracovat samostatně nebo ve skupinkách, společná kontrola. Prezentaci je možné použít i jako předlohu pro zápis učiva do sešitu.


Stáhnout ppt "Od římského císařství do středověku."

Podobné prezentace


Reklamy Google