Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2011 2. CVIČENÍ STAVENIŠTĚ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2011 2. CVIČENÍ STAVENIŠTĚ."— Transkript prezentace:

1 CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2011 2. CVIČENÍ STAVENIŠTĚ - řetězce …

2 Leden 2011 „front“ Mezi klasické úlohy sledování, analyzování, plánování či řízení staveniště a jeho provozu, patří úlohy týkající se různých „front“. Obecně jsou nejčastější např. fronty vytváře- né zásobováním určité produkce se shodnými odběrními termíny, atp. Nebo fronty vznikající v procesu zásobování. ZADÁNÍ

3 Leden 2011 Tomuto faktu jsou podřízeny mnohé další kroky přípravy podkladů a informací pro roz- hodovací procesy dotýkající se budoucího provozu zařízení staveniště – potažmo i reali- zace stavebného objektu. ZADÁNÍ

4 Leden 2011 Pro řešení dalšího úkolu použijte výslednou grafiku z 1. cvičení. Pro grafické znázornění výsledků zadání zvolte formu logistických řetězců. Popis zadání následuje …… ZADÁNÍ

5 Leden 2011 Analyzujte, určete a zakreslete hmotných a nehmotných toků Analyzujte, určete a zakreslete prvky, vazby, souvislosti, … v podobě obecně hmotných a nehmotných toků mezi zobrazeným zařízení staveniště s realizací stavby a prvky nacháze- jícími se v „blízkém i vzdáleném okolí“ – např.: investor, úřady, těžba surovin, …. ZADÁNÍ

6 Leden 2011 Takže nejprve obecně analyzujte materiálo- vé toky vyjadřující procesy probíhají na sta- veništi – nezapomeňte na působící okolí. Pro Vaši orientaci v problematice materiálo- vých toků si jich „načrtněte“ více - pro různé materiály - a rozeberte vzájemnou interakci (působení) s prvky okolí. ZADÁNÍ

7 Leden 2011 materiálový a informační tok Pak vyberte jeden z materiálů potřebných k realizaci stavebního objektu a konkretizujte pro něj materiálový a informační tok – za- čínající u ZDROJE (…) a končící ZABUDO- VÁNÍM do realizovaného objektu nebo jiným „koncem“ daného materiálu vzhledem k jeho určení v rámci objektu stavby. ZADÁNÍ

8 Leden 2011 Příklad ŘEŠENÍ vztahů logistickým řetězcem techn. rozvoj trh zakázek zdroje / surovin a energií – příp. jiné trh zdrojů analýza stavu zadání zakázky příprava a zabezpečení procesu market. (odbyt) zákazník trh prac. síly trh technologií a strojů odpady procesu řízení tech- nol. procesu

9 Leden 2011 záměry pracov- ních úkolů kalkulace požadavků pracovních činností projekce, výběr a nákup kapacitní prognózy materiálové prognózy výrobně provozní plánování procesní řízení (zpětné vazby do všech částí řetězce ) vyhodnocení celé doby provozu ukončení životaschopnosti / provozu stroje výrobně pracovní a provozní proces / záběh, záruční a pozáruční provoz údržba, provozní, střední a generální opravy Příklad ŘEŠENÍ vztahů logistickým řetězcem

10 Leden 2010 Příklad ŘEŠENÍ – hmotný tok zdroj suroviny, výrob- ce prvku, velkosklad hmoty, atp. externí dopravaskladatd.stavba

11 Leden 2011 stavebně technolo- gický proces výstavby sestavte HMOTNÝ (materiálový) a NEHMOTNÝ (informační) tok – včetně jejich interakce s okolím. Pro vybraný stavebně technolo- gický proces výstavby – tj. pro vy- braný materiál či stavební prvek – sestavte HMOTNÝ (materiálový) a NEHMOTNÝ (informační) tok – včetně jejich interakce s okolím. ZADÁNÍ – 2. část 1. cvičení

12 Leden 2011 logistické pojetí toky Uvedené zadání tedy předpokládá a vyžaduje vypracovat: - logistické pojetí náhledu na oba vyžadova- né toky pro vybraný materiál přímo použitý ve vybraném technologickém procesu (postupu) – zdění, betonáž, krov, obklady, …. tj, cihly, malta, beton, …. ZADÁNÍ – 2. část 1. cvičení

13 Leden 2011 sestaveníprvků řetězců - sestavení prvků do požadovaných hmot- ných a nehmotných řetězců a to včetně prvků okolí s nimiž souvisí a má s nimi (na ně) vazbu a zakreslení (pokud možno) všech existujících vazeb mezi jednotlivými prvky ZADÁNÍ – 2. část 1. cvičení

14 Leden 2011 vypracováníobrázků 1. hmotný 2. nehmotný 3. nehmotný vypracování samostatných obrázků (grafické znázornění řetězců) pro: 1. logistický hmotný řetězec pro daný materiál 2. logistický nehmotný řetězec pro informace 3. logistický nehmotný řetězec pro peníze (finanční tok představovaný investorem „vlo- ženou korunou“ rozdělující se na jednotlivé prvky a financující dané toky). ZADÁNÍ – 2. část 1. cvičení

15 Leden 2011 vypracováníčasové tabulky - vypracování časové tabulky (pro zvolený logistický hmotný řetězec) s uvedením časů pro jednotlivé prvky = jak dlouho se hmotný člen řetězce (materiál, prvek) řetězce zdrží v jednotlivých prvcích řetězce, jak dlouho se s ním pracuje, jak dlouho se přepravuje, apod. – ve skladu se neuvádí čas po který „leží“ ve skladu a čeká na další aktivitu, ale čas „práce“ s ním (ukládání, výběr, případné úpravy, ap.). ZADÁNÍ – 2. část 1. cvičení

16 Leden 2011 …..… cw13 – CV. 2 = cv. 1 – 2. část POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ …….


Stáhnout ppt "CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2011 2. CVIČENÍ STAVENIŠTĚ."

Podobné prezentace


Reklamy Google