Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hra ke zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí: Funkce - lineární Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hra ke zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí: Funkce - lineární Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr."— Transkript prezentace:

1 Hra ke zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí: Funkce - lineární Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Radomír Macháň. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Jak postupovat – návod na použití 1.Hru může hrát (test absolvovat) až osm družstev (hráčů). 2.Kromě výpočtů může sehrát svoji roli i nejvhodněji zvolená strategie družstva. 3.Družstvo (hráč) vybere políčko (otázku) s číslem od 1 do 9 z tabulky otázek. Po kliknutí na vybrané políčko se otevře soutěžní otázka. Po kliknutí na tlačítko „zpět“ se hra vrací na snímek s tabulkou otázek. 4.Hru řídí porotce (učitel), jehož úkolem je přiřazovat do hracího plánu družstva, které danou otázku odpovědělo správně, body, a to kliknutím na políčko tabulky v barvě družstva (v pořadí od prvního k dalším). Možná je i varianta s odčítáním bodů za nesprávné odpovědi. 5.V případě nesprávné odpovědi může dostat možnost odpovědi další družstvo. 6.Otázky volí družstva střídavě. 7.Ve hře vítězí družstvo, které má po vyčerpání všech otázek nejvyšší počet získaných bodů. Při rovnosti rozhodne „rozstřel“. 8.Hra se může oživit i tím, že družstvo, které první pozná, co je na obrázku pod čísly otázek, získá „bonusové“ body. Tyto však může při nesprávné odpovědi i ztratit. Podrobnější postup v přiloženém souboru „Návod“. Pro ukázku postupu řešení krok za krokem klikej na smajlíka!

3 Tabulka otázek Soutěžící (družstvo) č. 1: 123 456 789 Obrázek 2 5 1 Soutěžící (družstvo) č. 2: Soutěžící (družstvo) č. 3: Soutěžící (družstvo) č. 4: Soutěžící (družstvo) č. 5: Soutěžící (družstvo) č. 6: Soutěžící (družstvo) č. 7: Soutěžící (družstvo) č. 8: Rozstřel 123 456 789 123 456 789 123 456 789 123 456 789 123 456 789 123 456 789 123 456 789 8 4 7 6 9 3

4 Otázka číslo 1: Zpět Zapište rovnici funkce, jejíž graf prochází body A[1; 1] a B[2; 3]. y = ax + b 1 = a. 1 + b 3 = a. 2 + b 1 = a + b 3 = 2a + b /.(-2) -2 = -2a -2b 3 = 2a + b 1 = -b /.(-1) -1 = b b = -1 1 = a + b 1 = a - 1 / + 1 2 = a a = 2 y = 2x - 1

5 Otázka číslo 2: Zpět Jaká je rovnice přímé úměrnosti procházející bodem A [- 3; 6]? y = ax + b Obecná rovnice lineární funkce: Obecná rovnice přímé úměrnosti: y = kx 6 = k. (- 3) 6 = - 3. k /: (- 3) - 2 = k k = - 2 y = - 2. x

6 Otázka číslo 3: Zpět Sestroj graf lineární funkce y = 3x – 2, pro x   -1; 2). x y x2 y-54

7 Otázka číslo 4: Zpět Zapiš následující rovnici předpisem lineární funkce a sestroj její graf: x + 2y = 4 2y = 4 – x y = 2 – 0,5x / – x y = – 0,5x + 2 / : 2 x y x02 y21

8 Otázka číslo 5: Zpět Urči průsečíky grafu dané funkce s osami kartézské soustavy souřadnic: Průsečík s osou y: Průsečík s osou x:

9 Otázka číslo 6: Zpět Urči celočíselné souřadnice dvou bodů, kterými prochází graf lineární funkce: Dosadíme např. x = - 1: Dosadíme např. x = 3:

10 Otázka číslo 7: Zpět Rozhodněte, zda se jedná o lineární funkci a pokud ano, tak o jakou (konstantní, rostoucí, klesající, přímá úměrnost apod.). Ano. Rostoucí. Ano. Přímá úměrnost. Ne. Ano. Konstantní. Ano. Rostoucí. Ne. Ano. Klesající. Ne.

11 Otázka číslo 8: Zpět Sestrojte graf lineární funkce: x-22 y1-4

12 Otázka číslo 9: Zpět Urči celočíselné souřadnice dvou bodů, kterými prochází graf lineární funkce: Dosadíme např. x = 2: Dosadíme např. x = - 2:

13 Zpět Parabola jako graf kvadratické funkce. Poznal(a) jsi, co je na obrázku?

14 Rozstřel: Zpět Zapište rovnici funkce, jejíž graf prochází body A[-2/5; 0] a B[3/5; 3]. y = ax + b 0 = a. (-2/5) + b 3 = a. 3/5 + b 0 = - 2a + 5b - 15 = - 3a - 5b /.5 - 15 = - 5a/:(- 5) 3 = a a = 3 0 = - 2/5.3 + b 0 = - 6/5 + b /.5 0 = - 6 + 5b b = 6/5 y = 3x + 6/5 /.(- 5) 6 = 5b / +6 / :5 6/5 = b

15 Tabulka otázek: Správně Špatně 1 2345678910111213 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 Správně Špatně 1 2345678910111213 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 Správně Špatně 1 2345678910111213 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 Správně Špatně 1 2345678910111213 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 Obrázek Rozstřel 2 5 1 8 4 7 6 9 3

16 Obrázek na pozadí: [cit. 2011–02–19]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://www.clker.com/clipart-blackboard.html Použité obrázky:


Stáhnout ppt "Hra ke zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí: Funkce - lineární Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr."

Podobné prezentace


Reklamy Google