Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Progresivní změny. Nádory a prekancerózy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Progresivní změny. Nádory a prekancerózy"— Transkript prezentace:

1 Progresivní změny. Nádory a prekancerózy
Jaroslava Dušková Ústav patologie 1. LF UK a VFN Praha https://www1.lf1.cuni.cz/~jdusk/

2 Progresivní změny Def.:
děje vedoucí k náhradě poškozených tkání, popř. přizpůsobení organismu podmínkám zevního či vnitřního prostředí

3 Progresivní změny Regenerace (restituce) Reparace (substituce)
Hypertrofie Hyperplazie Metaplazie Adaptace

4 Progresivní změny Hypertrofie – zbytnění orgánu zvětšením buněk
Regenerace - obnovení původního stavu Reparace – náhrada méně hodnotnou tkání Hypertrofie – zbytnění orgánu zvětšením buněk

5 Progresivní změny Hyperplazie – zbytnění orgánu zmnožením buněk
Metaplazie – přeměna jedné diferencované tkáně v jinou diferencovanou tkáň Adaptace funkční přizpůsobení Děje se metaplazií, hypertrofií, hyperplazií, metalaxií (přestavbou).

6 Nenádorové poruchy růstu – I
reparace hypertrofie atrofie hyperplasie metaplasie dysplasie anaplasie (nediferencovanost)

7 Nenádorové poruchy růstu – II
MALFORMACE úplný či částečný nevývin (aplasia, hypoplasia) asymetrie nadměrný vývin (mega–) hamartom choristom ektopická tkáň

8 Tumor jakékoli ZDUŘENÍ NEOPLASIE

9 NÁDOR Def.: trvalá abnormální relativně autonomní proliferace buněk

10 NÁDORY – historie I. Ramayana – 2000 př.n.l. terapie chirurgická
chemoterapie arsenovými sloučeninami

11 NÁDORY – historie II. Galen – 131–201n.l. přesahující přírodu
TUMORY v souladu s přírodou gravidita přesahující přírodu zánětlivé, reparativní, callus proti přírodě pravé novotvary

12 NÁDOR onemocnění DNA postupná akumulace genetických abnormalit
únik z imunologického dozoru

13 Regulátory buněčného cyklu – řízení buněčné proliferace
cykliny a cyklin dependentní kinázy cdk cdk sdružené inhibitory cki růstové faktory TGF adherence buněk (kolagen, fibronektin) retinoblastomový protein pRb E2F transkripční faktory

14 Molekulárněbiologická a morfologická nádorová progrese
Norm.buňka dysplasia adenoma infiltrating carcinoma ztráta kontroly růstu ztráta kontroly apoptózy ztráta kontroly stárnutí genomová nestabilita aktivace proteáz Metastazující tu. buňka Molekulárněbiologická Morfologická progrese nádoru

15 Kancerogeny fyzikální - záření, teplo… chemické – PCB, součásti dehtu,
biologické bakterie (H. pylori) viry paraziti (schistosoma haematobium)

16 Onkogenní viry DNA HPV SV 40 – polyoma Adenoviry Herpesviry
Epstein– Barr Hepatitis B RNA Rousova sarkomu Leukemie HIV

17 NÁDORY – klasifikace BIOLOGICKÁ POVAHA benigní hraniční maligní

18 NÁDORY – růst benigní expanzívní hraniční – lokálně destruktivní maligní infiltrativní METASTÁZY

19 NÁDORY – klasifikace HISTOGENETICKÁ mesenchymové epitelové
neuroektodermové smíšené, teratom trofoblastické mezoteliom

20 Benigní podobné nenádorovým Maligní buněčná pleomorfie
NÁDORY – cytologie Benigní podobné nenádorovým Maligní buněčná pleomorfie JADERNÉ RYSY: hyperchromasie (polyploidie, aneuploidie) hrubá struktura chromatinu irregular jaderná membrána velká a/nebo mnohočetná jadérka

21 Tumour -Noduli-Metastases
MALIGNÍ NÁDOR TYPING MKN-O GRADING G1 G2 G3 STAGING pT pN pM Tumour -Noduli-Metastases

22 NÁDORY – funkce immunoglobulin osteiod keratin hlen melanin HORMONY
PRODUKTY NÁDOROVÝCH BUNĚK immunoglobulin osteiod keratin hlen melanin HORMONY

23 ENDOKRINNÍ NÁDORY – hormonální produkce a funkce
může (ale nemusí) být vyjádřena neregulovaná – může být excesivní benigní nádory spíše aktivní velikost nádoru nekoreluje s mírou produkce metastázy mohou vyvolat hyperfunkci

24 Tumor jakékoli zduření NEOPLASIE

25 PSEUDOTUMORY a PREKANCERÓZY (preblastomatózy)

26 Tumor Def.: jakékoli zduření neoplasie

27 Pseudotumory Definice:
- patologické stavy různé etiologie napodobující stavy skutečně nádorové

28 Pseudotumory cysty pseudocysty ukládání patol. materiálu
(dna, ganglion, amyloid) zánětlivé pseudotumory (tuberkulom) poruchy embryonálního vývoje (choristie, hamarcie)

29 Prekancerózy (preblastomatózy)
Definice: - patologické stavy různé etiologie nesoucí zvýšené riziko maligního nádorového onemocnění

30 Prekancerózy preblastomatózy)
většina pseudotumorózních procesů s projevy dysplazie dysplastické a metaplastické projevy neimponující jako tumory (SIL, intest. metaplazie)

31 Nenádorové poruchy růstu – I
reparace hypertrofie atrofie hyperplasie metaplasie dysplasie anaplasie (nediferencovanost)

32 Diagnóza časná méně náročná léčba
pseudotumorů klinická morfologická prekanceróz screening morfologická

33 Interakce nádoru a hostitele
lokální tlak kachexie anémie imunosuprese produkty nádorových buněk rozsev immunní dozor imunní odpověď spontánní regrese


Stáhnout ppt "Progresivní změny. Nádory a prekancerózy"

Podobné prezentace


Reklamy Google