Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Progresivní změny. Nádory a prekancerózy Jaroslava Dušková Ústav patologie 1. LF UK a VFN Praha https://www1.lf1.cuni.cz/~jdusk/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Progresivní změny. Nádory a prekancerózy Jaroslava Dušková Ústav patologie 1. LF UK a VFN Praha https://www1.lf1.cuni.cz/~jdusk/"— Transkript prezentace:

1 Progresivní změny. Nádory a prekancerózy Jaroslava Dušková Ústav patologie 1. LF UK a VFN Praha https://www1.lf1.cuni.cz/~jdusk/

2 Progresivní změny Def.: děje vedoucí k náhradě poškozených tkání, popř. přizpůsobení organismu podmínkám zevního či vnitřního prostředí

3 Progresivní změny  Regenerace (restituce )  Reparace (substituce ) u Hypertrofie u Hyperplazie u Metaplazie u Adaptace

4 Progresivní změny  Regenerace - obnovení původního stavu  Reparace – náhrada méně hodnotnou tkání u Hypertrofie – zbytnění orgánu zvětšením buněk

5 Progresivní změny u Hyperplazie – zbytnění orgánu zmnožením buněk  Metaplazie – přeměna jedné diferencované tkáně v jinou diferencovanou tkáň  Adaptace - funkční přizpůsobení Děje se metaplazií, hypertrofií, hyperplazií, metalaxií (přestavbou).

6 Nenádorové poruchy růstu – I v reparace v hypertrofie v atrofie v hyperplasie v metaplasie v dysplasie v anaplasie (nediferencovanost)

7 Nenádorové poruchy růstu – II MALFORMACE v úplný či částečný nevývin (aplasia, hypoplasia) v asymetrie v nadměrný vývin (mega–) v hamartom v choristom v ektopická tkáň

8 Tumor jakékoli ZDUŘENÍ NEOPLASIE

9 NÁDOR Def.: trvalá abnormální relativně autonomní proliferace buněk

10 NÁDORY – historie I. Ramayana – 2000 př.n.l. v terapie chirurgická v chemoterapie arsenovými sloučeninami

11 NÁDORY – historie II. Galen – 131–201n.l. TUMORY v v souladu s přírodou gravidita v přesahující přírodu zánětlivé, reparativní, callus v proti přírodě pravé novotvary

12 NÁDOR v onemocnění DNA v postupná akumulace genetických abnormalit v únik z imunologického dozoru

13 Regulátory buněčného cyklu – řízení buněčné proliferace u cykliny a cyklin dependentní kinázy cdk u cdk sdružené inhibitory cki u růstové faktory TGF u adherence buněk (kolagen, fibronektin) u retinoblastomový protein pRb u E2F transkripční faktory

14 Molekulárněbiologická a morfologická nádorová progrese Norm.buňka ztráta kontroly růstu ztráta kontroly apoptózy ztráta kontroly stárnutí Metastazující tu. buňka dysplasia adenoma infiltrating carcinoma Molekulárněbiologická Morfologická progrese nádoru genomová nestabilita aktivace proteáz

15 Kancerogeny u fyzikální - záření, teplo… u chemické – PCB, součásti dehtu, u biologické –bakterie (H. pylori) –viry –paraziti (schistosoma haematobium)

16 Onkogenní viry DNA u HPV u SV 40 – polyoma u Adenoviry u Herpesviry Epstein– Barr u Hepatitis B RNA u Rousova sarkomu u Leukemie u HIV

17 NÁDORY – klasifikace BIOLOGICKÁ POVAHA v benigní v hraniční v maligní

18 NÁDORY – růst benigní expanzívní hraniční – lokálně destruktivní maligní infiltrativní METASTÁZY

19 NÁDORY – klasifikace HISTOGENETICKÁ v mesenchymové v epitelové v neuroektodermové v smíšené, teratom v trofoblastické v mezoteliom

20 NÁDORY – cytologie Benigní podobné nenádorovým Maligní buněčná pleomorfie JADERNÉ RYSY: hyperchromasie (polyploidie, aneuploidie) hrubá struktura chromatinu irregular jaderná membrána velká a/nebo mnohočetná jadérka

21 MALIGNÍ NÁDOR TYPING MKN-O GRADING G1 G2 G3 STAGING pT pN pM Tumour -Noduli-Metastases

22 NÁDORY – funkce PRODUKTY NÁDOROVÝCH BUNĚK v immunoglobulin v osteiod v keratin v hlen v melanin v HORMONY

23 ENDOKRINNÍ NÁDORY – hormonální produkce a funkce v může (ale nemusí) být vyjádřena v neregulovaná – může být excesivní v benigní nádory spíše aktivní v velikost nádoru nekoreluje s mírou produkce v metastázy mohou vyvolat hyperfunkci

24 Tumor jakékoli zduření NEOPLASIE

25 PSEUDOTUMORY a PREKANCERÓZY (preblastomatózy) pseudotumory prekancerózy

26 Tumor Def.: v jakékoli zduření v neoplasie

27 Pseudotumory Definice: - patologické stavy různé etiologie napodobující stavy skutečně nádorové

28 Pseudotumory v cysty v pseudocysty v ukládání patol. materiálu (dna, ganglion, amyloid) v zánětlivé pseudotumory (tuberkulom) v poruchy embryonálního vývoje (choristie, hamarcie)

29 Prekancerózy (preblastomatózy) Definice: - patologické stavy různé etiologie nesoucí zvýšené riziko maligního nádorového onemocnění

30 Prekancerózy preblastomatózy) v většina pseudotumorózních procesů s projevy dysplazie v dysplastické a metaplastické projevy neimponující jako tumory (SIL, intest. metaplazie)

31 Nenádorové poruchy růstu – I v reparace v hypertrofie v atrofie v hyperplasie v metaplasie v dysplasie v anaplasie (nediferencovanost)

32 Diagnóza časná méně náročná léčba pseudotumorů – klinická – morfologická prekanceróz – screening –morfologická prekanceróz – screening –morfologická

33 Interakce nádoru a hostitele  immunní dozor  imunní odpověď spontánní regrese  lokální tlak  kachexie  anémie  imunosuprese  produkty nádorových buněk  rozsev


Stáhnout ppt "Progresivní změny. Nádory a prekancerózy Jaroslava Dušková Ústav patologie 1. LF UK a VFN Praha https://www1.lf1.cuni.cz/~jdusk/"

Podobné prezentace


Reklamy Google