Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kvantová fyzika atomárních soustav letní semestr

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kvantová fyzika atomárních soustav letní semestr"— Transkript prezentace:

1 Kvantová fyzika atomárních soustav letní semestr 2013 - 2014
IV Elektronová optika KOTLÁŘSKÁ 12. BŘEZNA 2014

2 IV. Elektronová mikroskopie
F4110 Kvantová fyzika atomárních soustav letní semestr IV Elektronová mikroskopie KOTLÁŘSKÁ 12. BŘEZNA 2014

3 Preludium: rozlišovací mez (optického) mikroskopu
Rozlišovací mez mikroskopu je dána vlnovou délkou použitého světla ... Projeví se vlnové vlastnosti ABBEHO PODMÍNKA

4 Grafické znázornění difrakčních obrazců
Rozlišení: Kdy ještě dva difrakční obrazce nesplývají Lidské oko rozliší 0,2 mm Optický mikroskop 0,2 m ... Zkrátit vlnovou délku

5 Grafické znázornění difrakčních obrazců
Rozlišení: Kdy ještě dva difrakční obrazce nesplývají Lidské oko rozliší 0,2 mm Optický mikroskop 0,2 m ... Zkrátit vlnovou délku … elektronový mikroskop

6 Začátky elektronové mikroskopie
1924 De Broglie postuluje vlnové vlastnosti částic 1927 Busch – teorie magnetické čočky 1931 Knoll a Ruska – první elektronový mikroskop 1933 Zvětšení lepší než u optických mikroskopů – Ruska doktorát 193? Ruska – patentuje magnetické nástavce čoček 1936 Scherzer – teorém o neodstranitelné otvorové vadě 1938 První komerční TEM – Siemens 1942 Prototyp SEM (v USA) DALŠÍ ROZVOJ AŽ V POVÁLEČNÝCH LETECH

7 Hodně opožděná Nobelova cena

8 Hodně opožděná Nobelova cena

9 Ernst Ruska a Max Knoll Max Knoll (17 July 1897 – 6 November 1969)
Ernst August Friedrich Ruska (25 December 1906 – 27 May 1988) 

10 Ernst Ruska (NP 1986) uvádí historii na pravou míru
Z nobelovské přednášky ….

11 Ernst Ruska (NP 1986) uvádí historii na pravou míru
Z nobelovské přednášky ….

12 Úvodem k vlastní přednášce
S elektrony lze pracovat v přiblížení geometrické optiky, pokud se pohybují v dostatečně plavných polích Na příkladu elektrostatických polí prozkoumáme konstrukci centrovaných soustav v paraxiální aproximaci Magnetické čočky jsou ale mnohem zajímavější I elektronové optické soustavy trpí vadami zobrazení … ale ty se dnes daří překonat

13 Nejprve několik obrázků V dnešní době je elektronová mikroskopie standardní a rozšířenou laboratorní technikou. Variant konstrukce je velký počet Celý obor se stále rozvíjí. Elektronové svazky se využívají i v technologii, například pro elektronovou litografii.

14 Transmisní (prozařovací) elektronový mikroskop
Zdroj elektronů Kondensor Vzorek Objektiv Projektor Detektor

15 Transmisní elektronový mikroskop
DETAIL Srovnání s optickým mikroskopem

16 Transmisní elektronový mikroskop
STOLNÍ PŘÍSTROJ ~ eV UNIKÁTNÍ PŘÍSTROJ ~ eV

17 Transmisní elektronový mikroskop
STOLNÍ PŘÍSTROJ ~ eV UNIKÁTNÍ PŘÍSTROJ ~ eV

18 3 MeV monstrum: cíl – atomární rozlišení

19 3 MeV monstrum: cíl – atomární rozlišení
?

20 Exkurs A: elektronová litografie Elektronové svazky se využívají i v technologii, například pro elektronovou litografii. Hodí se méně pro seriovou výrobu, zato dokonale pro unikátní litografické práce s vysokým rozlišením. Ruskova představa elektronového paprsku jako proudu titěrných částic

21 Základní idea: elektronová obrazovka
rozmítaný elektronový paprsek

22 Schema elektronového litografu
vychylovací cívky vzorek

23 Blokový diagram EBL systému
ŘÍDÍCÍ A OVLÁDACÍ ČÁST „ANALOGOVÁ ČÁST“ zdroj tubus vychylovací systém stolek

24 Litografický postup je podobný jako u optické litografie
 Vlastní litografie – elektronový svazek ozařuje resist a kreslí vzor  Exponovaná místa se odstraní  Napaří se kovová vrstva  Odleptá se neexponovaný resist, zůstává vzor jako tenká kovová vrstva nanesená na povrch vzorku

25 Příklad struktur y vytvořené EBL
1.5 mm Contact “cage” to nano-circuit -- for rapid testing Bonding Pads

26 Connecting Strips

27 Ferromagnetic - Normal metal tunnel junctions
Co To be able to measure we have to make contact, we can’t go in with our hands 100 nm Al Circuit to measure spin injection from ferromagnet (Co) to normal metal (Al)

28 Exkurs B: řádkovací elektronový mikroskop Podobný prinicip jako pro elektronovou litografii, ale využit k zobrazovacím a analytickým účelům.

29 Řádkovací (rastrovací) elektronový mikroskop

30 Řádkovací (rastrovací) elektronový mikroskop
VZNIK OBRAZU [optický stupeň] bodový zdroj zobrazen jako bod na povrchu vzorku [řádkování] měřicí bod posouván řádkovacím zařízením [zobrazení] elektrony vyvolávají nepružné procesy v interakčním objemu [detekce] produkty zachycovány detekčním systémem

31 Řádkovací (rastrovací) elektronový mikroskop
Typy zobrazení VZNIK OBRAZU [optický stupeň] bodový zdroj zobrazen jako bod na povrchu vzorku [řádkování] měřicí bod posouván řádkovacím zařízením [zobrazení] elektrony vyvolávají nepružné procesy v interakčním objemu [detekce] produkty zachycovány detekčním systémem

32 Řádkovací elektronový mikroskop: náš dnešní úhel pohledu
ZDROJ ELEKTRONŮ MAGNETICKÉ ČOČKY ŘÁDKOVÁNÍ ZPRACOVÁNÍ OBRAZU ZOBRAZENÍ A DETEKCE

33 Řádkovací elektronový mikroskop: náš dnešní úhel pohledu
ZDROJ ELEKTRONŮ MAGNETICKÉ ČOČKY OPTICKÝ NÁVRH ŘÁDKOVÁNÍ ZPRACOVÁNÍ OBRAZU DETEKCE

34 Řádkovací elektronový mikroskop: náš dnešní úhel pohledu
ZDROJ ELEKTRONŮ MAGNETICKÉ ČOČKY OPTICKÝ NÁVRH ŘÁDKOVÁNÍ ZPRACOVÁNÍ OBRAZU DETEKCE

35 Částicová paprsková optika Využití elektronů pro geometrickou optiku s vysokým rozlišením napadlo lidstvo teprve potom, co vlnové vlastnosti elektronu byly již dobře známy.

36 Paprsková ( geometrická ) optika částic
vlnová optika vlnová mechanika formální podmínka znamená přesně geometrická optika klasická mechanika L mm nm m formální srovnání  ano paprsky eikonálová rovnice sférické čočky trajektorie Newtonovy rovnice + vyloučení času spojité rozložení indexu lomu kritické místo ano ano kritické místo vlnové délky 

37 Paprsková ( geometrická ) optika částic
vlnová optika vlnová mechanika formální podmínka znamená přesně geometrická optika klasická mechanika L mm nm m formální srovnání  ano paprsky eikonálová rovnice sférické čočky trajektorie Newtonovy rovnice + vyloučení času spojité rozložení indexu lomu kritické místo ano ano kritické místo vlnové délky 

38 Paprsková ( geometrická ) optika částic
vlnová optika vlnová mechanika formální podmínka znamená přesně geometrická optika klasická mechanika L mm nm m formální srovnání  ano paprsky eikonálová rovnice sférické čočky trajektorie Newtonovy rovnice + vyloučení času spojité rozložení indexu lomu kritické místo ano ano kritické místo vlnové délky  vlnové délky 

39 Elektron jako vlna ZÁSOBNÍK VZORCŮ

40 Elektron jako vlna ZÁSOBNÍK VZORCŮ VSTUP urychlovací napětí

41 Elektron jako vlna ZÁSOBNÍK VZORCŮ
LIMITY (explicitní hodnoty platí pro elektrony) nerelativistická („naše“) předěl ultrarelativistická

42 Realistické vlnové délky elektronů v mikroskopu
vlnové délky v pm (1 nm = 1000 pm) viditelný obor přístroj U keV  pm stolní TEM 50 5,46 velký TEM 1000 1,22 SEM 5 – 50 5,46 – 17.3 LIMITY (explicitní hodnoty platí pro elektrony) nerelativistická („naše“) předěl ultrarelativistická

43 Realistické vlnové délky elektronů v mikroskopu
vlnové délky v pm (1 nm = 1000 pm) viditelný obor přístroj U keV  pm stolní TEM 50 5,46 velký TEM 1000 1,22 SEM 5 – 50 5,46 – 17.3 v podstatě vystačíme s korigovanou NR limitou LIMITY (explicitní hodnoty platí pro elektrony) nerelativistická („naše“) předěl ultrarelativistická

44 Realistické vlnové délky elektronů v mikroskopu
vlnové délky v pm (1 nm = 1000 pm) viditelný obor přístroj U keV  pm stolní TEM 50 5,46 velký TEM 1000 1,22 SEM 5 – 50 5,46 – 17.3 v podstatě vystačíme s korigovanou NR limitou LIMITY (explicitní hodnoty platí pro elektrony) nerelativistická („naše“) předěl ultrarelativistická PROČ PIKOMETRY ???

45 Trajektorie elektronů ve vnějších polích Elektrické či magnetické pole určuje dynamiku elektronů. Od jejich drah (trajektorií) přecházíme k paprskům jako elementům řešení v přiblížení geometrické optiky

46 Trajektorie ve vnějších polích
trajektorie (probíhána v čase) paprsek (křivka parametrisovaná délkou dráhy) Newtonovy rovnice (Lorentzova síla)

47 Trajektorie ve vnějších polích
trajektorie (probíhána v čase) paprsek (křivka parametrisovaná délkou dráhy) Newtonovy rovnice (Lorentzova síla) X zatím vynecháme elektrostatický potenciál

48 Trajektorie ve vnějších polích
trajektorie (probíhána v čase) paprsek (křivka parametrisovaná délkou dráhy) Newtonovy rovnice (Lorentzova síla) Index lomu pro elektrony X zatím vynecháme elektrostatický potenciál

49 Trajektorie ve vnějších polích
trajektorie (probíhána v čase) paprsek (křivka parametrisovaná délkou dráhy) Newtonovy rovnice (Lorentzova síla) Index lomu pro elektrony Vyloučení času X zatím vynecháme elektrostatický potenciál

50 Trajektorie ve vnějších polích
trajektorie (probíhána v čase) paprsek (křivka parametrisovaná délkou dráhy) Newtonovy rovnice (Lorentzova síla) Index lomu pro elektrony Vyloučení času X zatím vynecháme elektrostatický potenciál diferenciální tvar zákona lomu

51 Teoretický návrh dílů pro elektronovou optiku Od neurčité představy, že elektrické či magnetické pole vychýlí elektronové paprsky žádoucím směrem přejdeme k návrhu optických elementů.

52 Dva kroky ve studiu optického dílu
PŘÍKLAD: URYCHLOVACÍ SYSTÉM

53 Dva kroky ve studiu optického dílu
PŘÍKLAD: URYCHLOVACÍ SYSTÉM KROK: URČENÍ  ve vakuu geometrie kovových elektrod potenciály elektrod vstup

54 Dva kroky ve studiu optického dílu
PŘÍKLAD: URYCHLOVACÍ SYSTÉM KROK: URČENÍ  ve vakuu geometrie kovových elektrod potenciály elektrod 1000 V vstup 5000 V

55 Dva kroky ve studiu optického dílu
PŘÍKLAD: URYCHLOVACÍ SYSTÉM KROK: URČENÍ  ve vakuu geometrie kovových elektrod potenciály elektrod řešení Laplaceovy rovnice při okrajových podmínkách daných elektrodami 1000 V vstup 5000 V

56 Dva kroky ve studiu optického dílu
PŘÍKLAD: URYCHLOVACÍ SYSTÉM KROK: URČENÍ  ve vakuu geometrie kovových elektrod potenciály elektrod řešení Laplaceovy rovnice při okrajových podmínkách daných elektrodami 1000 V vstup ekvipotenciály 5000 V siločáry

57 Dva kroky ve studiu optického dílu
PŘÍKLAD: URYCHLOVACÍ SYSTÉM KROK: URČENÍ  ve vakuu geometrie kovových elektrod potenciály elektrod řešení Laplaceovy rovnice při okrajových podmínkách daných elektrodami 2. KROK: PAPRSKY blízko osy systému – paraxiální oblast vstupní energie E výstupní energie E eV zlepšená kolimace svazek elektronů vstup

58 Dva kroky ve studiu optického dílu
PŘÍKLAD: URYCHLOVACÍ SYSTÉM KROK: URČENÍ  ve vakuu geometrie kovových elektrod potenciály elektrod řešení Laplaceovy rovnice při okrajových podmínkách daných elektrodami 2. KROK: PAPRSKY blízko osy systému – paraxiální oblast vstupní energie E výstupní energie E eV zlepšená kolimace hledání trajektorií buď přímo z paraxiální rovnice + korekce na sférickou vadu svazek elektronů vstup

59 Dva kroky ve studiu optického dílu
PŘÍKLAD: URYCHLOVACÍ SYSTÉM KROK: URČENÍ  ve vakuu geometrie kovových elektrod potenciály elektrod řešení Laplaceovy rovnice při okrajových podmínkách daných elektrodami 2. KROK: PAPRSKY blízko osy systému – paraxiální oblast vstupní energie E výstupní energie E eV zlepšená kolimace hledání trajektorií buď přímo z paraxiální rovnice + korekce na sférickou vadu svazek elektronů vstup

60 I. Určení průběhu potenciálu V principu velmi jednoduchý úkol: vyřešit Laplaceovu rovnici s Dirichletovou okrajovou podmínkou. Tato část celého postupu však klade největší nároky na použité numerické metody. Bez nich nelze počítat s úspěchem.

61 Řešení Laplaceovy rovnice
LAPLACEOVA ROVNICE DIRICHLETOVA ÚLOHA Okrajové podmínky LR řešíme ve zvolené dostatečně rozsáhlé, ale co nejmenší oblasti. Předepsány jsou hodnoty neznámé na hranici oblasti:  na povrchu elektrod  na vnější hranici Příklad čočky

62 Řešení Laplaceovy rovnice
LAPLACEOVA ROVNICE DIRICHLETOVA ÚLOHA Okrajové podmínky LR řešíme ve zvolené dostatečně rozsáhlé, ale co nejmenší oblasti. Předepsány jsou hodnoty neznámé na hranici oblasti:  na povrchu elektrod  na vnější hranici Příklad čočky

63 Řešení Laplaceovy rovnice
LAPLACEOVA ROVNICE DIRICHLETOVA ÚLOHA Okrajové podmínky LR řešíme ve zvolené dostatečně rozsáhlé, ale co nejmenší oblasti. Předepsány jsou hodnoty neznámé na hranici oblasti:  na povrchu elektrod  na vnější hranici Příklad čočky

64 Řešení Laplaceovy rovnice
LAPLACEOVA ROVNICE DIRICHLETOVA ÚLOHA Okrajové podmínky LR řešíme ve zvolené dostatečně rozsáhlé, ale co nejmenší oblasti. Předepsány jsou hodnoty neznámé na hranici oblasti:  na povrchu elektrod  na vnější hranici Příklad čočky

65 Řešení Laplaceovy rovnice
LAPLACEOVA ROVNICE DIRICHLETOVA ÚLOHA Okrajové podmínky LR řešíme ve zvolené dostatečně rozsáhlé, ale co nejmenší oblasti. Předepsány jsou hodnoty neznámé na hranici oblasti:  na povrchu elektrod  na vnější hranici Příklad čočky plateau plateau sedlový bod lineární průběh (jako v kondenzátoru)

66 Řešení Laplaceovy rovnice
LAPLACEOVA ROVNICE z NUMERICKÉ ŘEŠENÍ Obecně 3D úloha Použití osové symetrie r numerické techniky metoda sítí klasický postup: derivace nahrazeny diferencemi dnes překonané metoda konečných prvků triangulace lineární interpolace variační princip dnes nejrozšířenější

67 Numerické metody: Metoda sítí
Základní myšlenka: nahradit diferenciální rovnici diferenční 2D ILUSTRACE V V' … soustava lineárních rovnic pro

68 Numerické metody: Metoda konečných prvků
Základní myšlenka: nahradit diferenciální rovnici variační úlohou + Dirichletovy okraj. podmínky Integrace po oblasti řešení Do soutěže vstupují jen funkce splňující okrajové podmínky Minimum budeme hledat jen ve třídě vhodných aproximativních

69 Numerické metody: Metoda konečných prvků
Základní myšlenka: nahradit diferenciální rovnici variační úlohou + Dirichletovy okraj. podmínky Integrace po oblasti řešení Do soutěže vstupují jen funkce splňující okrajové podmínky Minimum budeme hledat jen ve třídě vhodných aproximativních Motivační úvaha (standardní)

70 Numerické metody: Metoda konečných prvků
Základní myšlenka: nahradit diferenciální rovnici variační úlohou + Dirichletovy okraj. podmínky Integrace po oblasti řešení Do soutěže vstupují jen funkce splňující okrajové podmínky Minimum budeme hledat jen ve třídě vhodných aproximativních Motivační úvaha (standardní) Variační podmínka nechť dává minimum Pak pro všechna splňující homogenní okrajovou podmínku.

71 Numerické metody: Metoda konečných prvků
Základní myšlenka: nahradit diferenciální rovnici variační úlohou + Dirichletovy okraj. podmínky Integrace po oblasti řešení Do soutěže vstupují jen funkce splňující okrajové podmínky Minimum budeme hledat jen ve třídě vhodných aproximativních Motivační úvaha (standardní) Variační podmínka nechť dává minimum Pak pro všechna splňující homogenní okrajovou podmínku.

72 Numerické metody: Metoda konečných prvků
Základní myšlenka: nahradit diferenciální rovnici variační úlohou + Dirichletovy okraj. podmínky Integrace po oblasti řešení Do soutěže vstupují jen funkce splňující okrajové podmínky Minimum budeme hledat jen ve třídě vhodných aproximativních Motivační úvaha (standardní) Variační podmínka nechť dává minimum Pak pro všechna splňující homogenní okrajovou podmínku. aproximace

73 Numerické metody: Metoda konečných prvků
Triangulace Oblast řešení je rozdělena na síť dostatečně malých elementárních oblastí, např. trojúhelníků Interpolace Aproximativní funkce interpoluje polynomiálně, např. lineárně, hodnoty ve vrcholech sítě

74 Znázornění triangulace v metodě konečných prvků
Podle Partial Differential Equation Toolbox for use with MATLAB: User´s Guide

75 Znázornění triangulace v metodě konečných prvků
Podle Partial Differential Equation Toolbox for use with MATLAB: User´s Guide Interpolační funkce v každé buňce je lineární, u hran jsou zlomy sklonu uzly na hranici vystihují okrajovou podmínku (zde homogenní, tj. nulovou) Definiční obor může být složitá oblast Triangulace se volí dostatečně jemná. Může však být nerovnoměrně hustá

76 Numerické metody: Metoda konečných prvků
Triangulace Oblast řešení je rozdělena na síť dostatečně malých elementárních oblastí, např. trojúhelníků Interpolace Aproximativní funkce interpoluje polynomiálně, např. lineárně, hodnoty ve vrcholech sítě Variační podmínka Gradient této interpolace je po částech spojitý … je použitelný ve variačním funkcionálu (hledané řešení má přitom spojité druhé derivace) Konečné prvky S každým vrcholem sítě spojíme jeden „prvek“ podle obrázku. Máme tak rozklad Lineární rovnice Soustava lineárních rovnic k řešení: Matice soustavy je řídká, efektivní metody řešení.

77 Numerické metody: Metoda konečných prvků
Triangulace Oblast řešení je rozdělena na síť dostatečně malých elementárních oblastí, např. trojúhelníků Interpolace Aproximativní funkce interpoluje polynomiálně, např. lineárně, hodnoty ve vrcholech sítě Variační podmínka Gradient této interpolace je po částech spojitý … je použitelný ve variačním funkcionálu (hledané řešení má přitom spojité druhé derivace) Konečné prvky S každým vrcholem sítě spojíme jeden „prvek“ podle obrázku. Máme tak rozklad 1 Lineární rovnice Soustava lineárních rovnic k řešení: Matice soustavy je řídká, efektivní metody řešení.

78 Numerické metody: Metoda konečných prvků
Triangulace Oblast řešení je rozdělena na síť dostatečně malých elementárních oblastí, např. trojúhelníků Interpolace Aproximativní funkce interpoluje polynomiálně, např. lineárně, hodnoty ve vrcholech sítě Variační podmínka Gradient této interpolace je po částech spojitý … je použitelný ve variačním funkcionálu (hledané řešení má přitom spojité druhé derivace) Konečné prvky S každým vrcholem sítě spojíme jeden „prvek“ podle obrázku. Máme tak rozklad 1 Lineární rovnice Soustava lineárních rovnic k řešení:

79 Numerické metody: Metoda konečných prvků
Triangulace Oblast řešení je rozdělena na síť dostatečně malých elementárních oblastí, např. trojúhelníků Interpolace Aproximativní funkce interpoluje polynomiálně, např. lineárně, hodnoty ve vrcholech sítě Variační podmínka Gradient této interpolace je po částech spojitý … je použitelný ve variačním funkcionálu (hledané řešení má přitom spojité druhé derivace) Konečné prvky S každým vrcholem sítě spojíme jeden „prvek“ podle obrázku. Máme tak rozklad 1 Lineární rovnice Soustava lineárních rovnic k řešení:

80 Numerické metody: Metoda konečných prvků
Triangulace Oblast řešení je rozdělena na síť dostatečně malých elementárních oblastí, např. trojúhelníků Interpolace Aproximativní funkce interpoluje polynomiálně, např. lineárně, hodnoty ve vrcholech sítě Variační podmínka Gradient této interpolace je po částech spojitý … je použitelný ve variačním funkcionálu (hledané řešení má přitom spojité druhé derivace) Konečné prvky S každým vrcholem sítě spojíme jeden „prvek“ podle obrázku. Máme tak rozklad 1 Lineární rovnice Soustava lineárních rovnic k řešení: Matice soustavy je řídká, efektivní metody řešení.

81 Metoda konečných elementů
Na současných paralelních počítačích řešitelné i rozsáhlé problémy založené na parciálních diferenciálních rovnicích Překvapivě mnoho lze dosáhnout i na výkonných PC nebo pracovních stanicích … APLIKOVANÁ FUNKCIONÁLNÍ ANALYSA BRNO a metoda FEM prof. M. Zlámal ( ) a jeho škola na VUT prof. B. Lencová UPT AV ČR a VUT SPOC ČESKO a metoda FEMprof. Ivo Babuška od 1968 v USA Birkhoff Prize

82 II. Určení průběhu paprsků Omezíme se nejprve na osově symetrickou paraxiální oblast. Tam je všechno plně zvládnuto. Zobrazení je tam dokonalé.

83 Paraxiální elektronová optika
OSOVĚ SYMETRICKÁ SOUSTAVA … centrovaná to byla již r idea Rusky a Knolla, od té doby rozpracovávaná PARAXIÁLNÍ OBLAST elektronové svazky jen z úzké oblasti kolem optické osy (nitkový Gaussův prostor) … tam dochází k ideálnímu zobrazování: body na body, úsečky na úsečky, roviny na roviny A ? lineární zobrazení A' předmětový prostor obrazový prostor A A' F H H' F' fokální a hlavní roviny

84 Paraxiální elektronová optika
OSOVĚ SYMETRICKÁ SOUSTAVA … centrovaná to byla již r idea Rusky a Knolla, od té doby rozpracovávaná PARAXIÁLNÍ OBLAST elektronové svazky jen z úzké oblasti kolem optické osy (nitkový Gaussův prostor) … tam dochází k ideálnímu zobrazování: body na body, úsečky na úsečky, roviny na roviny A ? lineární zobrazení A' předmětový prostor obrazový prostor B A A' B’ F H H' F' fokální a hlavní roviny

85 Realisace paraxiální oblasti
Kolem optické osy mají elektrony volný průchod prostorem bez nábojů Laplaceova rovnice Gaussova věta elektrostatiky

86 Realisace paraxiální oblasti
Kolem optické osy mají elektrony volný průchod prostorem bez nábojů Laplaceova rovnice Gaussova věta elektrostatiky

87 Realisace paraxiální oblasti
Kolem optické osy mají elektrony volný průchod prostorem bez nábojů Laplaceova rovnice Gaussova věta elektrostatiky r tok pláštěm tok podstavami

88 Realisace paraxiální oblasti
Kolem optické osy mají elektrony volný průchod prostorem bez nábojů Laplaceova rovnice Gaussova věta elektrostatiky tok pláštěm tok podstavami r

89 Realisace paraxiální oblasti
Kolem optické osy mají elektrony volný průchod prostorem bez nábojů Laplaceova rovnice Gaussova věta elektrostatiky tok pláštěm tok podstavami r lineární závislost na r znamená linearitu zobrazení

90 Realisace paraxiální oblasti
Kolem optické osy mají elektrony volný průchod prostorem bez nábojů Laplaceova rovnice Gaussova věta elektrostatiky tok pláštěm tok podstavami r Tato lineární aproximace vymezuje paraxiální oblast lineární závislost na r znamená linearitu zobrazení

91 Paraxiální paprsková rovnice
 Pohybová rovnice … paraxiálnost pole bereme na ose!! lineární aproximace!!  Osová symetrie+ paraxiální aproximace

92 Paraxiální paprsková rovnice
 Pohybová rovnice … paraxiálnost pole bereme na ose!! lineární aproximace!!  Osová symetrie+ paraxiální aproximace  Od trajektorie k paprsku

93 Paraxiální paprsková rovnice
 Pohybová rovnice … paraxiálnost pole bereme na ose!! lineární aproximace!!  Osová symetrie+ paraxiální aproximace  Od trajektorie k paprsku  Potenciál ke katodě PARAXIÁLNÍ ROVNICE

94 Paraxiální rovnice: vlastnosti paraxiálního zobrazení

95 Paraxiální rovnice: vlastnosti paraxiálního zobrazení
Tvar paprsku v elektrostatické čočce nezávisí na náboji ani hmotnosti částice vlnová délka, energie atp. je ovšem něco jiného

96 Paraxiální rovnice: vlastnosti paraxiálního zobrazení
SROVNÁNÍ OPTICKÝCH SOUSTAV elektronová spojitý index lomu určující: pouze průběh indexu lomu na ose. Flexibilita v průběhu elst. polí je tak jen zdánlivá výhoda, pokud … nepřekonáme Gaussovu větu elst. Dva důsledky elektronové čočky jsou vždy spojky otvorová vada vždy kladná světelná po částech konstantní index lomu hodnoty indexu lomu a poloměry křivosti oddělujících optických ploch nezávisle volitelné parametry

97 Paraxiální rovnice: vlastnosti paraxiálního zobrazení
SROVNÁNÍ OPTICKÝCH SOUSTAV elektronová spojitý index lomu určující: pouze průběh indexu lomu na ose. Flexibilita v průběhu elst. polí je tak jen zdánlivá výhoda, pokud … nepřekonáme Gaussovu větu elst. Dva důsledky elektronové čočky jsou vždy spojky otvorová vada vždy kladná světelná po částech konstantní index lomu hodnoty indexu lomu a poloměry křivosti oddělujících optických ploch nezávisle volitelné parametry

98 Paraxiální rovnice: vlastnosti paraxiálního zobrazení
SROVNÁNÍ OPTICKÝCH SOUSTAV elektronová spojitý index lomu určující: pouze průběh indexu lomu na ose. Flexibilita v průběhu elst. polí je tak jen zdánlivá výhoda, pokud … nepřekonáme Gaussovu větu elst. Dva důsledky elektronové čočky jsou vždy spojky otvorová vada vždy kladná světelná po částech konstantní index lomu hodnoty indexu lomu a poloměry křivosti oddělujících optických ploch nezávisle volitelné parametry

99 Paraxiální rovnice: vlastnosti paraxiálního zobrazení
SROVNÁNÍ OPTICKÝCH SOUSTAV elektronová spojitý index lomu určující: pouze průběh indexu lomu na ose. Flexibilita v průběhu elst. polí je tak jen zdánlivá výhoda, pokud … nepřekonáme Gaussovu větu elst. Dva důsledky elektronové čočky jsou vždy spojky otvorová vada vždy kladná světelná po částech konstantní index lomu hodnoty indexu lomu a poloměry křivosti oddělujících optických ploch nezávisle volitelné parametry Scherzerova věta 1936

100 Elektronové čočky jsou vždy spojky
Substituce v paraxiální rovnici R je konkávní, obrací se vždy k ose  libovolný systém, kde pole je nenulové jen v konečné oblasti se chová jako spojka 2. Optická mohutnost závisí jen na poměru 3. Pro rychlé elektrony je proto malá

101 Elektronové čočky jsou vždy spojky
Substituce v paraxiální rovnici R je konkávní, obrací se vždy k ose  libovolný systém, kde pole je nenulové jen v konečné oblasti se chová jako spojka 2. Optická mohutnost závisí jen na poměru 3. Pro rychlé elektrony je proto malá 4. Ve skutečnosti závisí na R je proto stejné pro obojí polaritu. Samotné trajektorie jsou ovšem různé; ohnisko však zůstává.

102 Ukázky skutečných výpočtů Kvalita současného zpracování je plně profesionální. Výpočty tohoto typu zrychlují o řády konstrukční práce.

103 Ukázka výpočtu elektrostatické čočky
design čočky

104 Ukázka výpočtu elektrostatické čočky
grid pro výpočet metodou konečných elementů: velké oblasti, jemné dělení design čočky

105 Ukázka výpočtu elektrostatické čočky
grid pro výpočet metodou konečných elementů: velké oblasti, jemné dělení design čočky výsledný potenciál

106 Ukázka výpočtu elektrostatické čočky
grid pro výpočet metodou konečných elementů: velké oblasti, jemné dělení design čočky výsledný potenciál 10 kV axiální průběh potenciálu 20 mm

107 Termoemisní zdroj LaB6

108 Termoemisní zdroj LaB6 výsek ze schematu SEM

109 Termoemisní zdroj LaB6 výsek ze schematu SEM
Monokrystal LaB (“Lab six”) zespodu ohřívaný žhaveným wolframovým vláknem jeho emisní schopnost je tisíckrát vyšší než má wolfram sám

110 Termoemisní zdroj LaB6 výsek ze schematu SEM trajektorie

111 Termoemisní zdroj LaB6 výsek ze schematu SEM trajektorie

112 Termoemisní zdroj LaB6 výsek ze schematu SEM detail trajektorie

113 TFE zdroj TFE (thermofield emission) kombinuje termickou emisi ... T=1800 K se studenou emisí vyvolanou polem řádu 10 keV kombinace elst. zdroje a magnetické čočky toto je téměř bodový zdroj kolimovaných elektronů

114 TFE zdroj TFE (thermofield emission) kombinuje termickou emisi ... T=1800 K se studenou emisí vyvolanou polem řádu 10 keV kombinace elst. zdroje a magnetické čočky detail toto je téměř bodový zdroj kolimovaných elektronů

115 Magnetické čočky Magnetické čočky a jiné součásti převládají v praxi
Magnetické čočky Magnetické čočky a jiné součásti převládají v praxi. Jejich pochopení je ale obtížnější. Zde jen několik poznámek.

116 Magnetická čočka má širší použití, než elektrostatická
přesnější konstrukce, lepší korekce optických vad musí se ovšem chladit, atd. hlavní výhoda je možnost pólových nástavců z měkkých magnetických materiálů to právě vymysleli již praotcové Ruska a Knoll ... Ernst Ruska NP 1986 patent z roku 1939

117 Magnetická čočka

118 Magnetická čočka Vynález se zakládá na úloze vytvořit magnetickou čočku s extrémně krátkou ohniskovou vzdáleností, jejíž pole přes svou intensitu (krátkou ohniskovou vzdálenost) je v axiálním směru co možno nejkratší.

119 Magnetická čočka (Ruskův náčrtek)
jednoduchá čočka dvojitá čočka

120 Magnetická čočka (Ruskův náčrtek)
magnetické mezery jednoduchá čočka dvojitá čočka pólové nástavce cívky

121 Magnetická čočka: jak funguje
paraxiální oblast

122 Magnetická čočka: jak funguje
paraxiální oblast paprsek v paraxiální oblasti rovina pohybu se otáčí nezávisle na průvodiči r

123 Magnetická čočka: jak funguje
paraxiální oblast paprsek v paraxiální oblasti rovina pohybu se otáčí nezávisle na průvodiči r

124 Magnetická čočka: jak funguje
paraxiální oblast paprsek v paraxiální oblasti rovina pohybu se otáčí nezávisle na průvodiči r to ovlivní radiální pohyb PARAXIÁLNÍ ROVNICE PAPRSKU

125 Magnetická čočka: jak funguje
paraxiální oblast paprsek v paraxiální oblasti rovina pohybu se otáčí nezávisle na průvodiči r to ovlivní radiální pohyb I v magn. čočce vždy dochází k fokusaci Rozhoduje jen osový průběh podélné složky pole Pro rychlé elektrony je lámavá síla menší Obrazový prostor se pootočí jako celek, věrnost zobrazení není narušena PARAXIÁLNÍ ROVNICE PAPRSKU

126 Moderní magnetická čočka
nástavce pole v dutině axiální průběh pole 20 mm

127 Mez rozlišení pro elektronový mikroskop … také elektronový mikroskop strádá vadami optického zobrazení, dokonce hůře, než světelné přístroje

128 Scherzerova věta (1936) Otto Scherzer (Mar. 9, 1909 - Nov. 15, 1982)
V elektronově optické soustavě, kde pohyb elektronů je řízen elektromagnetickými poli tato pole jsou statická a mají osovou symetrii v paprskovém prostoru nejsou prostorové náboje trpí zobrazení jak chromatickou tak kladnou sférickou aberací

129 Chromatická a otvorová vada elektronové čočky
Elektronová optika … tytéž vady zobrazení, jako světelná astigmatismus, koma … V oblasti obklopující paraxiální (malé úhly s osou) hlavně vada chromatická vada sférická (otvorová) Podstata rychlejší elektrony se zalomí méně … analogie červeného světla Podstata paprsky dále od osy se zalomí více … vzniká kaustická plocha Odpomoc vyclonit dostatečně úzký svazek Problémy  malá světelnost  difrakce na cloně

130 Vady zobrazení elektronové čočky: chromatická vada
Elektronová optika … tytéž vady zobrazení, jako světelná astigmatismus, koma … V oblasti obklopující paraxiální (malé úhly s osou) hlavně vada chromatická vada sférická (otvorová) Podstata rychlejší elektrony se zalomí méně … analogie červeného světla Odpomoc kvalitní monochromatický zdroj elektronů … studená emise použití zkřížených Wienových filtrů ( o těch viz přednáška VI) Podstata paprsky dále od osy se zalomí více … vzniká kaustická plocha Odpomoc vyclonit dostatečně úzký svazek Problémy  malá světelnost  difrakce na cloně

131 Vady zobrazení elektronové čočky: chromatická vada
Elektronová optika … tytéž vady zobrazení, jako světelná astigmatismus, koma … V oblasti obklopující paraxiální (malé úhly s osou) hlavně vada chromatická vada sférická (otvorová) Podstata rychlejší elektrony se zalomí méně … analogie červeného světla Odpomoc kvalitní monochromatický zdroj elektronů … studená emise použití zkřížených Wienových filtrů ( o těch viz přednáška VI) Podstata paprsky dále od osy se zalomí více … vzniká kaustická plocha Odpomoc vyclonit dostatečně úzký svazek Problémy  malá světelnost  difrakce na cloně

132 Vady zobrazení elektronové čočky: otvorová vada
Elektronová optika … tytéž vady zobrazení, jako světelná astigmatismus, koma … V oblasti obklopující paraxiální (malé úhly s osou) hlavně vada chromatická vada sférická (otvorová) Podstata rychlejší elektrony se zalomí méně … analogie červeného světla Odpomoc kvalitní monochromatický zdroj elektronů … studená emise použití zkřížených Wienových filtrů ( o těch viz přednáška VI) Podstata paprsky dále od osy se zalomí více … vzniká kaustická plocha Odpomoc vyclonit dostatečně úzký svazek Problémy  malá světelnost  difrakce na cloně Otvorová vada v elektronové optice je neodstranitelná viník: Gaussova věta elektrostatiky, nedovolí korekce indexu lomu

133 Vady zobrazení elektronové čočky: otvorová vada
Elektronová optika … tytéž vady zobrazení, jako světelná astigmatismus, koma … V oblasti obklopující paraxiální (malé úhly s osou) hlavně vada chromatická vada sférická (otvorová) Podstata rychlejší elektrony se zalomí méně … analogie červeného světla Odpomoc kvalitní monochromatický zdroj elektronů … studená emise použití zkřížených Wienových filtrů ( o těch viz přednáška VI) Podstata paprsky dále od osy se zalomí více … vzniká kaustická plocha Odpomoc z nouze vyclonit dostatečně úzký svazek Problémy  malá světelnost  difrakce na cloně Otvorová vada v elektronové optice je neodstranitelná viník: Gaussova věta elektrostatiky, nedovolí korekce indexu lomu

134 Vady zobrazení elektronové čočky: otvorová vada
Elektronová optika … tytéž vady zobrazení, jako světelná astigmatismus, koma … V oblasti obklopující paraxiální (malé úhly s osou) hlavně vada chromatická vada sférická (otvorová) Podstata rychlejší elektrony se zalomí méně … analogie červeného světla Odpomoc kvalitní monochromatický zdroj elektronů … studená emise použití zkřížených Wienových filtrů ( o těch viz přednáška VI) Podstata paprsky dále od osy se zalomí více … vzniká kaustická plocha Odpomoc z nouze vyclonit dostatečně úzký svazek Problémy  malá světelnost  difrakce na cloně – ohybová vada Otvorová vada v elektronové optice je neodstranitelná viník: Gaussova věta elektrostatiky, nedovolí korekce indexu lomu

135 Ohybová vada (jako u světelné optiky)

136 Ohybová a otvorová vada
Také tento koef. 3. řádu lze určit výpočtem

137 Ohybová a otvorová vada
… hledáme optimální (kompromisní) hodnotu aperturního úhlu z podmínky

138 Ohybová a otvorová vada: mez rozlišení
… hledáme optimální (kompromisní) hodnotu aperturního úhlu z podmínky … pro rozlišení v řádu nm se tak vlnové délky volí v řádu 1 – 10 pm

139 Nadchází éra korigovaných elektronových mikroskopů … idea tu byla už dávno, posledních několik let jsou mikroskopy s korektory komerčně dostupné

140 Je tedy otvorová vada nepřekonatelná?
Na těsném propojení axiální a radiální složky pole se účastní dvě okolnosti:  Laplaceova rovnice  axiální symetrie pole (nezávislost na azimutu) Dohromady to dá jednoznačné propojení z r

141 Po válce Scherzer navrhl korektory ...

142 Po válce Scherzer navrhl korektory ...

143 Po válce Scherzer navrhl korektory ...
... ALE PAK TO TRVALO JEŠTĚ PADESÁT LET, NEŽ DOŠLO K JEJICH KOMERCIALIZACI

144 Scherzerova návrhy na překonání sférické vady
Otto Scherzer (Mar. 9, Nov. 15, 1982) Scherzerova věta (1936) V elektronově optické soustavě, kde pohyb elektronů je řízen elektromagnetickými poli tato pole jsou statická a mají osovou symetrii v paprskovém prostoru nejsou prostorové náboje trpí zobrazení jak chromatickou tak kladnou sférickou aberací Scherzerovy návrhy (1948) V elektronově optické soustavě provést jednu z čtyř možných změn k elektromagnetickým polím přidat zrcadlo použít rychle oscilující pole narušit osovou symetrii (kvadrupóly a oktupóly) do paprskového prostoru vložit prostorové náboje a tím překonat jak chromatickou

145 Scherzerova návrhy na překonání sférické vady
Otto Scherzer (Mar. 9, Nov. 15, 1982) Scherzerova věta (1936) V elektronově optické soustavě, kde pohyb elektronů je řízen elektromagnetickými poli tato pole jsou statická a mají osovou symetrii v paprskovém prostoru nejsou prostorové náboje trpí zobrazení jak chromatickou tak kladnou sférickou aberací Scherzerovy návrhy (1948) V elektronově optické soustavě provést jednu z čtyř možných změn k elektromagnetickým polím přidat zrcadlo použít rychle oscilující pole narušit osovou symetrii (kvadrupóly a oktupóly) do paprskového prostoru vložit prostorové náboje a tím překonat jak chromatickou

146 Je tedy Otvorová vada je překonatelná
Jednoduchá, ale radikální myšlenka – opustit axiální symetrii Na těsném propojení axiální a radiální složky pole se účastní dvě okolnosti:  Laplaceova rovnice  axiální symetrie pole (nezávislost na azimutu) Dohromady to dá jednoznačné propojení z r VÝCHODISKO – OPUSTIT AXIÁLNÍ SYMETRII NAIVNÍ SCHEMA JEDNOHO ŘEŠENÍ Dva navzájem pootočené hexapóly dávají téměř dokonalou kompensaci otvorové vady při mizivé azimutální distorsi

147 Výpočet činnosti hexapólového korektoru

148 Přehled vyzkoušených korektorů

149 Pokusy zavést korektor byly dlouho nepřesvědčivé

150 Až v posledních cca 5 – 8 letech komercializováno
Fa Nion Arizona, USA Fa CEOS Německo

151 Guru: Maximilian Haider Joachim Zach
12ti pólový korektor Guru: Maximilian Haider Joachim Zach

152 Do existujících mikroskopů se vloží korektor

153 Vrstevná chyba v GaAs (ERC – Champion)
Ernst Ruska Center (CEOS)

154 Zlatá folie (TEAM 0.5) TEAM Berkeley (CEOS)

155 Prof. Křivánek je českého původu
Guru: Ondřej Křivánek FRS

156 Identifikace jednotlivých atomů (Nion)

157 SuperSTEM Daresbury 11 January Launch Day of the EPSRC National Facility for Aberration Corrected STEM superSTEM superSTEM2 VG HB 501 with Mark II Nion Cs corrector C3 Nion QO corrector for sub-1.0Å probes with 80pA current 40-100kV cold FEG emitter with 0.3eV energy spread BF/MAADF/HAADF detectors: 0-6/35-100/70-210mrad collection angles UHF Enfina spectrometer with multipole coupling up to 19mrad EELS collection Ex-situ gas reaction cell

158 SuperSTEM Daresbury 11 January Launch Day of the EPSRC National Facility for Aberration Corrected STEM superSTEM superSTEM2 Nion UltrastemTM 100 C5 Nion QO corrector, full correction up to six-fold astigmatism C5,6 40-100kV cold FEG emitter with 0.3eV energy spread Flexible post-specimen optics for EELS collection Ultrastable x, y, z sample stage with multi-holder in-vacuum magazine UHV Enfina EELS spectrometer Bruker SSD EDS detector (0.13sr solid angle)

159 Ripples in suspended Graphene
EPSRC Daresbury (Nion) Ripples in suspended Graphene HAADF image to show ripples in suspended graphene. Black ‘beads’ are the centres of 'benzene' rings. The bead-strings gave a separation of 0.21 nm, the colour coding is chosen so that the atoms on tops and in throughs of ripples appear yellow and in the flanks bluish. The ripple amplitude is ~0.5 nm and their ‘wavelength’ ~5 nm

160 Zvlnění zavěšeného grafenu
EPSRC Daresbury (Nion) Zvlnění zavěšeného grafenu HAADF zobrazení ukazující zvlnění zavěšeného grafenu. Černé ´korálky´ jsou středy ´benzenových´ prstenců. Spojnice korálků dávají vzdálenost 0.21 nm, barevné kódování je zvoleno tak, že atomy na vrcholech a v prohlubních vlnek se jeví jako žluté a na bocích namodralé. Amplituda vlnek je ~0.5 nm a jejich vlnová délka ~5 nm.

161 superSTEM 2 se dostal na obálku Nature
STEM ORNL Oak Ridge (Nion) chemická analýza povrchu atom po atomu

162 Originál obrázku

163 Brno a elektronový mikroskop … tedy Armin Delong a elektronový mikroskop

164 hlavní spolutvůrce několika generací čs. elektronových mikroskopů
Prof. Armin Delong hlavní spolutvůrce několika generací čs. elektronových mikroskopů zakladatel a první mnohaletý ředitel Ústavu přístrojové techniky laureát ceny Česká hlava 2006

165 Stolní elektronový mikroskop Tesla BS242 (1954)
"Trojnožka" (1950) Stolní elektronový mikroskop Tesla BS242 (1954) První environmentální rastrovací elektronový mikroskop v ČR pro pozorování vzorků v jejich přirozeném stavu (1996) Elektronový litograf (1985)

166 Scanovací elektronová mikroskopie s pomalými elektrony
5500 eV 80 eV

167 Scanovací elektronová mikroskopie s pomalými elektrony
„Saša“ Novoselov NP 2010 grafen

168 Ústav přístrojové techniky v. v. i
Ústav přístrojové techniky v.v.i. Akademie věd České republiky Královopolská Brno Firmy v Brně FEI TESCAN DI

169 The end

170 Porovnání optického a elektronového mikroskopu

171 Porovnání optického a elektronového mikroskopu
zdroj kondensor vzorek objektiv okulár/ projektor registrace obrazu

172 Obrázky ze SEM (neomezená hloubka ostrosti  optika)
toaletní papír ( x 500) radiolara ( x 750) inj. stříkačka (x 100) černá vdova (x 500) kapičky Sn na povrchu GaAs


Stáhnout ppt "Kvantová fyzika atomárních soustav letní semestr"

Podobné prezentace


Reklamy Google