Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektová výuka. Znaky INTEGROVANÉ (tématické) VÝUKY: výběr tématu je dán učitelem na základě návaznosti na učivo výběr tématu je dán učitelem na základě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektová výuka. Znaky INTEGROVANÉ (tématické) VÝUKY: výběr tématu je dán učitelem na základě návaznosti na učivo výběr tématu je dán učitelem na základě."— Transkript prezentace:

1 Projektová výuka

2 Znaky INTEGROVANÉ (tématické) VÝUKY: výběr tématu je dán učitelem na základě návaznosti na učivo výběr tématu je dán učitelem na základě návaznosti na učivo pro výuku tématu by měl být využit region a jeho zvláštností pro výuku tématu by měl být využit region a jeho zvláštností motivace je vnější, volená učitelem dle věku a zájmům žáků motivace je vnější, volená učitelem dle věku a zájmům žáků výběr forem ze sociálního hlediska je na učiteli, nejčastěji se využívá skupinová výuka a hromadná výuka s častým zařazováním individuální práce výběr forem ze sociálního hlediska je na učiteli, nejčastěji se využívá skupinová výuka a hromadná výuka s častým zařazováním individuální práce používané metody by měly být co nejvíce činnostního charakteru a využívající nejrůznější informační zdroje (pozorování, pokus, manipulování s předměty/přírodninami, práce s učebnicí/encyklopedií/mapou/atlasem/určovacím klíčem/internetem). používané metody by měly být co nejvíce činnostního charakteru a využívající nejrůznější informační zdroje (pozorování, pokus, manipulování s předměty/přírodninami, práce s učebnicí/encyklopedií/mapou/atlasem/určovacím klíčem/internetem).

3 výběr učebních úloh je na učiteli v návaznosti na výchovně vzdělávací cíle výuky, důležité je zastoupení různých vědních disciplín (např. fyzika, chemie, biologie, geografie, historie) výběr učebních úloh je na učiteli v návaznosti na výchovně vzdělávací cíle výuky, důležité je zastoupení různých vědních disciplín (např. fyzika, chemie, biologie, geografie, historie) na závěr by mělo dojít ke shrnutí získaných vědomostí s důrazem na vzájemné souvislosti a aplikaci zjištěných vědomostí a dovedností pro každodenní život. na závěr by mělo dojít ke shrnutí získaných vědomostí s důrazem na vzájemné souvislosti a aplikaci zjištěných vědomostí a dovedností pro každodenní život.

4 INTEGROVANÁ VÝUKA je často pedagogickou veřejností zaměňována za PROJEKTOVOU VÝUKU a naopak. Liší se však v některých podstatných bodech – u projektové výuky by měla být motivace vnitřní, téma by mělo vycházet z potřeb žáků, zvolené metody a formy se mohou v průběhu práce na projektu měnit. Cílem projektu je vytvoření výsledného produktu (knihy, výstavky, dopisu starostovi, … Projekt by měl pomoci zodpovědět žákům otázku stanovenou v úvodu projektu. – více Kratochvílová,J.: Projektová výuka…

5 Úspěch projektu je závislý na dobrém naplánování a dobrém řízení v poměru 8:2. Paretovo pravidlo Paretovo pravidlo

6 Proč projektová výuka: Je cílená, promyšlená a organizovaná Je cílená, promyšlená a organizovaná Žák získává intelektuální znalosti i praktické dovednosti Žák získává intelektuální znalosti i praktické dovednosti Vyhovuje potřebám a zájmům žáků, ale též pedagogickému rozhodnutí učitele Vyhovuje potřebám a zájmům žáků, ale též pedagogickému rozhodnutí učitele Je koncentrována kolem základní ideje, základního tématu Je koncentrována kolem základní ideje, základního tématu

7 Komplexně ovlivňuje žákovu osobnost Komplexně ovlivňuje žákovu osobnost Vyžaduje od žáka převzetí odpovědnosti za vlastní učení Vyžaduje od žáka převzetí odpovědnosti za vlastní učení Pedagog je v roli konzultanta Pedagog je v roli konzultanta Nabízí celistvé poznání, zkoumá problém z různých úhlů pohledu Nabízí celistvé poznání, zkoumá problém z různých úhlů pohledu

8 Má praktické zaměření a směřuje k rozvoji životních dovedností (ANALÝZA, SYNTÉZA, ORGANIZACE, KRITICKÉ MYŠLENÍ) Má praktické zaměření a směřuje k rozvoji životních dovedností (ANALÝZA, SYNTÉZA, ORGANIZACE, KRITICKÉ MYŠLENÍ) Výsledný produkt projektu posiluje smysl učení, důležité je i zaznamenávání průběhu – procesu učení Výsledný produkt projektu posiluje smysl učení, důležité je i zaznamenávání průběhu – procesu učení Je založen na týmové spolupráci dětí (SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI) Je založen na týmové spolupráci dětí (SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI) Propojuje život školy se životem obce, širší společnosti Propojuje život školy se životem obce, širší společnosti

9 Rizika projektové výuky: náročnost pečlivé přípravy (negativum z hlediska učitele) náročnost pečlivé přípravy (negativum z hlediska učitele) nároky na manažerské schopnosti učitele nároky na manažerské schopnosti učitele časová náročnost časová náročnost problém hodnocení projektů problém hodnocení projektů výdaje spjaté s realizací projektu výdaje spjaté s realizací projektu žák nemusí být vybaven potřebnými kompetencemi žák nemusí být vybaven potřebnými kompetencemi

10 Vhodné podmínky pro průběh projektu: zdroje zdroje čas čas obsah a cíl projektu obsah a cíl projektu zkušenost zkušenost motivace motivace podpora školy a veřejnosti podpora školy a veřejnosti autonomie učitele autonomie učitele kvalitní profesní příprava kvalitní profesní příprava

11 Rozdělení projektů: Hledisko třídění: navrhovatel navrhovatel účel projektu účel projektu Typy projektů: spontánní žákovské spontánní žákovské uměle připravené uměle připravené problémové problémové konstruktivní konstruktivní hodnotící hodnotící cíl- estetická zkušenost cíl- estetická zkušenost cíl- dovednost cíl- dovednost

12 informační zdroj informační zdroj délka projektu délka projektu prostředí prostředí počet zúčastněných počet zúčastněných způsob organizace způsob organizace volný volný vázaný vázaný krátkodobý krátkodobý střednědobý střednědobý dlouhodobý dlouhodobý školní školní mimoškolní mimoškolní individuální individuální společné společné jednopředmětové jednopředmětové vícepředmětové vícepředmětové

13 Fáze projektu: přípravná přípravná realizační realizační hodnotící hodnotící

14 Co je pro projekt důležité: Vyspělost organizace: struktura struktura nastavení procesů nastavení procesů kompetence kompetence Osobnost manažera: sociabilita sociabilita organizace organizace režie režie prezentace prezentace

15 Jak definovat projekt: vymezit cíl vymezit cíl vymezit rozsah vymezit rozsah vymezit zdroje vymezit zdroje vytvořit harmonogram vytvořit harmonogram negativní vymezení negativní vymezení vymezit s kým vymezit s kým

16 Jak řídit projekt: rozdělit kompetence rozdělit kompetence určit pravidla určit pravidla kontrolovat kontrolovat na pozadí projektu je učitel stále učitelem se všemi povinnostmi na pozadí projektu je učitel stále učitelem se všemi povinnostmi

17 Jak vyhodnotit projekt: splnění cíle? splnění cíle? dodržení harmonogramu? dodržení harmonogramu? využití zdrojů? využití zdrojů? sebereflexe, přínos sebereflexe, přínos

18 Jak prezentovat projekt: např.: způsobem workshopu např.: způsobem workshopu konferenční přednáška konferenční přednáška jednoduchá publikace jednoduchá publikace plakáty plakáty Výstavy, krátké dokumenty,………… Výstavy, krátké dokumenty,…………

19 Něco o historii: pojem projekt se objevil už v 18. století pojem projekt se objevil už v 18. století J. Dawey J. Dawey W. H. Kilpatrick W. H. Kilpatrick V. Příhoda V. Příhoda 6O. léta- návrat projektové výuky 6O. léta- návrat projektové výuky 90. léta- objevuje se i v Čechách 90. léta- objevuje se i v Čechách

20 A co dnes?: Národní program rozvoje vzdělávání v české republice Národní program rozvoje vzdělávání v české republice RVP ZV RVP ZV ŠVP ŠVP

21 Současné projekty: Krajina za školou Krajina za školou Všechny tváře města Všechny tváře města Co by tomu řekl Napoleon Co by tomu řekl Napoleon Malý princ Malý princ Badatelé v Africe Badatelé v Africe Přijede k nám Harry Potter Přijede k nám Harry Potter Hlavou k výbuchu Hlavou k výbuchu …

22 Mé zkušenosti: Půda Půda Strom Strom Hrnečku vař Hrnečku vař Ptačí budky Ptačí budky Co můžeš potkat v lese- vrstevnické učení (9. ročník – 3., 4. ročník) Co můžeš potkat v lese- vrstevnické učení (9. ročník – 3., 4. ročník) Po stopách vydry-ITV Po stopách vydry-ITV

23 Navrhni svůj vlastní projekt: název název cíl cíl harmonogram harmonogram prostředky prostředky účastníci účastníci mezipředmětové vztahy mezipředmětové vztahy dovednosti dovednosti návrh řešení návrh řešení

24 Konec Konec Děkuji za pozornost. Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Projektová výuka. Znaky INTEGROVANÉ (tématické) VÝUKY: výběr tématu je dán učitelem na základě návaznosti na učivo výběr tématu je dán učitelem na základě."

Podobné prezentace


Reklamy Google