Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

8. Optimální měnové zóny (OCA). 2 Teorie OCA (Optimum Currency Areas) Je ekonomicky optimální, aby každý stát měl svou měnu? Je ekonomicky optimální,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "8. Optimální měnové zóny (OCA). 2 Teorie OCA (Optimum Currency Areas) Je ekonomicky optimální, aby každý stát měl svou měnu? Je ekonomicky optimální,"— Transkript prezentace:

1 8. Optimální měnové zóny (OCA)

2 2 Teorie OCA (Optimum Currency Areas) Je ekonomicky optimální, aby každý stát měl svou měnu? Je ekonomicky optimální, aby každý stát měl svou měnu? Je ekonomicky optimální, aby existovala jen jedna měna na světě? Je ekonomicky optimální, aby existovala jen jedna měna na světě? Jaká je optimální oblast pro existenci jednotné měny? Jaká je optimální oblast pro existenci jednotné měny?

3 3 Pozitiva jednotné měny peníze, díky tomu, že jsou všeobecně přijímány, ulehčují transakce peníze, díky tomu, že jsou všeobecně přijímány, ulehčují transakce čím více lidí měnu akceptuje, tím je měna užitečnější čím více lidí měnu akceptuje, tím je měna užitečnější čím větší měnová oblast, tím nižší náklady obchodu čím větší měnová oblast, tím nižší náklady obchodu velikost oblasti užitečnost mezní příjmy a náklady

4 4 Negativa jednotné měny čím větší oblast, tím větší pravděpodobnost heterogenity podmínek čím větší oblast, tím větší pravděpodobnost heterogenity podmínek heterogenita podmínek vyžaduje heterogenitu v monetární politice heterogenita podmínek vyžaduje heterogenitu v monetární politice čím větší měnová oblast, tím nutnější diverzifikace měny čím větší měnová oblast, tím nutnější diverzifikace měny velikost oblasti využitelnost mezní příjmy a náklady

5 5 Optimální velikost měnové oblasti velikost oblasti využitelnost mezní příjmy a náklady užitečnost optimální velikost optimální velikost měnové zóny nastává, když se MR z eliminace obchodních nákladů rovná MC existence jednotné měnové politiky optimální velikost měnové zóny nastává, když se MR z eliminace obchodních nákladů rovná MC existence jednotné měnové politiky

6 6 Šoky pozitivní šok pozitivní šok – země je producentem kávy a vzroste světová poptávka po kávě – země je exportérem ropy a vzroste světová cena ropy negativní šok negativní šok – země je producentem aut, v jiné zemi se objeví nová technologie, díky níž se vyrábí auta bezpečnější se stejnými náklady

7 7 Negativní šok v nezávislé zemi  světové poptávky po Ex země – změna preferencí – vznik alternativního produktu v jiné zemi nutnost  konkurenceschopnost země flexibilní kurz  depreciace fixní kurz (EMU)  jinak, např.  mezd

8 8 Graf vlivu kurzu na výkon GDP EP/P* (EW/W*) D S rostoucí nabídka rostoucí nabídka – posílení kurzu vede k poklesu nákladů klesající poptávka klesající poptávka – posílení kurzu vede k zlevnění zahraničního zboží E – nominální směnný kurz P, P* – domácí, zahraniční cenová hladina W, W* – domácí, zahraniční výrobní náklady EP/P* = EW/W* – reálný směnný kurz

9 9 Negativní šok graficky - floating GDP EP/P* (EW/W*) D S D' ● ● A B  D na D'  D na D' 1 0 předpoklady předpoklady –floating –(a)nebo pružné P, W GDP 1 GDP 0 A → B (  E →  0 na 1 ) A → B (  E →  0 na 1 ) rovnováha rovnováha

10 10 Negativní šok graficky - fix GDP EP/P* (EW/W*) D S D' ● ● A B  D na D'  D na D' 1 0 předpoklady předpoklady –fix –málo pružné P, W GDP 2 GDP 0 A → C (  zásob, ) A → C (  zásob, 0 ) nerovnováha  U nerovnováha  U ● C GDP 1 zásoby  W,  P (v LR)  W,  P (v LR) C → B (  W →  0 na 1 ) C → B (  W →  0 na 1 ) rovnováha rovnováha

11 11 Negativní šok - závěr negativní šok způsobí pokles produktu bez ohledu na režim směnného kurzu negativní šok způsobí pokles produktu bez ohledu na režim směnného kurzu při floatingu (a)nebo pružných cenách a mzdách se ekonomika rychleji ustálí v nové rovnováze → průběh šoku je méně bolestivý při floatingu (a)nebo pružných cenách a mzdách se ekonomika rychleji ustálí v nové rovnováze → průběh šoku je méně bolestivý při fixu a málo pružných cenách a mzdách se ekonomika do své nové rovnováhy dostává pomaleji → průběh šoku je bolestivější při fixu a málo pružných cenách a mzdách se ekonomika do své nové rovnováhy dostává pomaleji → průběh šoku je bolestivější

12 12 Asymetrický šok v monetární unii šok zasáhne pouze jednu (nebo několik) zemi monetární unie šok zasáhne pouze jednu (nebo několik) zemi monetární unie – země je producentem hovězího a Evropu postihne BSE šok postihne symetricky všechny země unie, ale důsledky jsou asymetrické šok postihne symetricky všechny země unie, ale důsledky jsou asymetrické – růst ceny ropy postihne pozitivně exportéry ropy a negativně importéry

13 13 Negativní šok v monetární unii všechny země vzájemný kurz se nemění, depreciace kurzu vůči světu depreciace kurzu vůči světu, nutnost změny vzájemného kurzu negativní šok jedna země analogie fixu u nezávislé země analogie floatingu u nezávislé země

14 14 Asymetrický šok v monetární unii - předpoklady GDP A GDP B S S D D D' 0 EP A /P*EP B /P* ● A ● A „A“, „B“ tvoří MU „A“, „B“ tvoří MU „A“ postihne negativní šok „A“ postihne negativní šok vůči třetímu světu floating vůči třetímu světu floating málo pružné P, W málo pružné P, W 0 = E 0 P A /P* = E 0 P B /P* 0 = E 0 P A /P* = E 0 P B /P* –P A, P B – domácí cenové hl. –P* – světová cenová hl. –E – nominální směnný kurz – – reálný směnný kurz země „A“ země „B“

15 15 Asymetrický šok v monetární unii – CB zasahuje ve prospěch A GDP SS D D D' 1 0 EP A /P* EP B /P* ● B ● A ● A B' ● „A“  D na D' „A“  D na D' „B“ beze změn „B“ beze změn B'' ● GDP intervence na 1 intervence na 1 „A“ v rovnováze „A“ v rovnováze „B“ v nerovnováze D > S  inflace „B“ v nerovnováze D > S  inflace země „A“ země „B“ převis D > S

16 16 Asymetrický šok v monetární unii – CB zasahuje ve prospěch B GDP SS D D D' 0 EP A /P* EP B /P* ● A ● A „A“  D na D' „A“  D na D' „B“ beze změn „B“ beze změn GDP intervence pro 0 intervence pro 0 „ B “ v rovnováze „ B “ v rovnováze „ A “ v nerovnováze S > D'  recese „ A “ v nerovnováze S > D'  recese země „A“ země „B“ převis S > D A' ●

17 17 Asymetrický šok v monetární unii – CB nezasahuje GDP S S D D D' 0 EP A /P*EP B /P* D 2 C ● A ● A ●●●●D' C' země „A“ země „B“ „A“  D na D' „A“  D na D' „B“ beze změn „B“ beze změn CB neintervenuje CB neintervenuje „A“ v nerovnováze S > D'  recese „A“ v nerovnováze S > D'  recese „B“ v nerovnováze D > S  inflace „B“ v nerovnováze D > S  inflace depreciace na 2 depreciace na 2 S > D D > S

18 18 Asymetrický šok v monetární unii – obnovení rovnováhy (LR) GDP S S D D D' 0 EP A /P*EP B /P* D 2 C ● A ● A ●●●●D' C' země „A“ země „B“ „A“ v nerovnováze S > D'  recese „A“ v nerovnováze S > D'  recese „B“ v nerovnováze D > S  inflace „B“ v nerovnováze D > S  inflace S > D D > S 1 „A“  P A   2 na 1 „A“  P A   2 na 1 „ B “  P B   2 na 0 „ B “  P B   2 na 0 „A“ v rovnováze „A“ v rovnováze „ B “ v rovnováze „ B “ v rovnováze

19 19 Asymetrický šok - závěr asymetrický negativní šok v monetární unii způsobí recesi v zasažené zemi a inflaci v zemi nezasažené asymetrický negativní šok v monetární unii způsobí recesi v zasažené zemi a inflaci v zemi nezasažené pokud monetární politika zasáhne ve prospěch šokem postižené země, poškodí zemi šokem nezasaženou a naopak pokud monetární politika zasáhne ve prospěch šokem postižené země, poškodí zemi šokem nezasaženou a naopak čím jsou ceny a mzdy více nepružné, tím déle setrvávají ekonomiky v nerovnováze čím jsou ceny a mzdy více nepružné, tím déle setrvávají ekonomiky v nerovnováze

20 20 Kritéria optimální měnové zóny měnová unie je optimální měnovou zónou, pokud splňuje co nejvíce kritérií definovaných teorií OCA měnová unie je optimální měnovou zónou, pokud splňuje co nejvíce kritérií definovaných teorií OCA

21 21 Kritéria optimální měnové zóny ekonomická kritéria ekonomická kritéria 1)mobilita práce (Mundell) 2)diverzifikace výroby a stejnorodost produkce (Kenen) 3)otevřenost (McKinnon) politická kritéria politická kritéria 4)fiskální transfery 5)homogenita preferencí 6)solidarita

22 Další kritéria OCA pružnost cen a mezd pružnost cen a mezd obchodní a finanční integrace měnových partnerů. obchodní a finanční integrace měnových partnerů. politické integrace, zejména nadnárodní měnovou a fiskální politiku. politické integrace, zejména nadnárodní měnovou a fiskální politiku. podobnost v mírách inflace. podobnost v mírách inflace. 22

23 23 1) Mobilita práce (Mundell) GDP S S D D D' 0 EP A /P*EP B /P* 2 země „A“ země „B“ S > D D > S „A“ recese (  W) „A“ recese (  W) „B“ inflace (  W) „B“ inflace (  W) předpoklad předpoklad –kapitál je mobilní „A“  L,  K (do „B“) „A“  L,  K (do „B“) „B“  L,  K (z „A“) „B“  L,  K (z „A“) „A“ rovnováha „A“ rovnováha „B“ rovnováha „B“ rovnováha S' „A“  S na S' „A“  S na S' „B“  S na S' „B“  S na S'

24 24 pokud dojde při asymetrickém šoku k rychlému přesunu výrobních faktorů ze země postižené recesí do inflační země, je průběh šoku pro obě země méně bolestivý pokud dojde při asymetrickém šoku k rychlému přesunu výrobních faktorů ze země postižené recesí do inflační země, je průběh šoku pro obě země méně bolestivý  OCA je oblast, kde se lidé přesouvají za prací jednoduše bez překážek

25 25 2) Diverzifikace výroby (Kenen) příčiny asymetrického poptávkového šoku příčiny asymetrického poptávkového šoku – změna preferencí lidé vymění pití piva za pití vína lidé vymění pití piva za pití vína – nové technologie internet vytlačil faxy internet vytlačil faxy příčiny asymetrického nabídkového šoku příčiny asymetrického nabídkového šoku – růst cen importované suroviny země je producentem nábytku, dřevo importuje a jeho cena stoupne země je producentem nábytku, dřevo importuje a jeho cena stoupne

26 26 šok je obvykle způsoben jen jednou komoditou (produktem)  při diverzifikované výrobě nejsou šoky intenzivní šok je obvykle způsoben jen jednou komoditou (produktem)  při diverzifikované výrobě nejsou šoky intenzivní při obdobné struktuře výroby všech zemí unie šoky postihnou všechny země analogicky  nejedná se pak o asymetrický šok při obdobné struktuře výroby všech zemí unie šoky postihnou všechny země analogicky  nejedná se pak o asymetrický šok  OCA je oblast se státy s diverzifikovanou produkcí a obdobnou strukturou výroby

27 27 3) Otevřenost (McKinnon) země „A“ a země „B“ netvoří monetární unii země „A“ a země „B“ netvoří monetární unii –E A, E B – nomin. směnné kurzy „A“ a „B“ – P A, P B – cenová hladina „A“ a „B“ – E A P A, E B P B – cenové hl. v cizích měnách „A“ a „B“ silně obchodují  působí zákon jedné ceny E A P A = E B P B „A“ a „B“ silně obchodují  působí zákon jedné ceny E A P A = E B P B při změně E A, E B dojde ke změně P A, P B tak, že E A P A = E B P B  nomin. kurz není účinným nástrojem HoPo při změně E A, E B dojde ke změně P A, P B tak, že E A P A = E B P B  nomin. kurz není účinným nástrojem HoPo

28 28 zákon jedné ceny způsobí mezi otevřenými a vzájemně obchodujícími zeměmi, že směnný kurz není účinným nástrojem MP, vytvoření monetární unie neznamená ztrátu nástroje HoPo zákon jedné ceny způsobí mezi otevřenými a vzájemně obchodujícími zeměmi, že směnný kurz není účinným nástrojem MP, vytvoření monetární unie neznamená ztrátu nástroje HoPo  OCA je oblast velmi otevřených zemí se silným vzájemným obchodem

29 29 4) Fiskální transfery asymetrický negativní šok způsobí recesi v zasažené zemi a inflaci v zemi nezasažené  pošle-li země „B“ finanční transfer zemi „A“ (daňové přerozdělení), sníží inflační tlaky doma a zmírní recesi partnera asymetrický negativní šok způsobí recesi v zasažené zemi a inflaci v zemi nezasažené  pošle-li země „B“ finanční transfer zemi „A“ (daňové přerozdělení), sníží inflační tlaky doma a zmírní recesi partnera  OCA je oblast, kde jsou zúčastněné země ochotny si navzájem kompenzovat důsledky asymetrických šoků

30 30 5) Homogenita preferencí symetrické šoky nebudou mít asymetrické dopady, pokud všechny zasažené země budou reagovat stejně (např. všechny upřednostní cenovou stabilitu před zaměstnaností) symetrické šoky nebudou mít asymetrické dopady, pokud všechny zasažené země budou reagovat stejně (např. všechny upřednostní cenovou stabilitu před zaměstnaností)  OCA je oblast, kde jsou zúčastněné země schopny podstoupit široký konsensus v přístupu k řešení šoků

31 31 6) Solidarita šoky v monetární unii vyžadují, aby se státy vzdaly svého zájmu ve prospěch zájmu unie, voliči toto umožní, pouze pokud jsou solidární k obyvatelům jiných států unie šoky v monetární unii vyžadují, aby se státy vzdaly svého zájmu ve prospěch zájmu unie, voliči toto umožní, pouze pokud jsou solidární k obyvatelům jiných států unie  OCA je oblast,kde v případě konfliktu národního zájmu a zájmu unie jsou ztráty vlastních cílů akceptovány ve jménu společně sdíleného osudu

32 32 Je Evropa OCA? Naplňuje Evropa kritéria teorie OCA? Naplňuje Evropa kritéria teorie OCA? Mělo ekonomický smysl zřízení monetární unie v Evropě, nepřevyšují náklady přínosy? Mělo ekonomický smysl zřízení monetární unie v Evropě, nepřevyšují náklady přínosy?

33 33 Asymetrie v Evropě vyšší OCA index znamená více asymetrických šoků řešených změnou kurzu [1997] vyšší OCA index znamená více asymetrických šoků řešených změnou kurzu [1997] některé země Evropy byly zasaženy asymetrickými šoky častěji než jiné a využívaly k řešení směnný kurz některé země Evropy byly zasaženy asymetrickými šoky častěji než jiné a využívaly k řešení směnný kurz

34 Asymetrie v Evropě (OCA index) 34 některé země Evropy byly zasaženy asymetrickými šoky častěji než jiné a využívaly k řešení směnný kurz některé země Evropy byly zasaženy asymetrickými šoky častěji než jiné a využívaly k řešení směnný kurz Vyšší OCA index znamená více asymetrických šoků řešených změnou kurzu [%,2005]

35 35 aspektem asymetrie jsou možné asymetrické efekty monetární politiky aspektem asymetrie jsou možné asymetrické efekty monetární politiky výzkum hodnotil vliv změny úrokové míry na  HDP a cenovou hladinu v jednotlivých zemích, vlivy se mezi zeměmi zřetelně lišily výzkum hodnotil vliv změny úrokové míry na  HDP a cenovou hladinu v jednotlivých zemích, vlivy se mezi zeměmi zřetelně lišily  země eurozóny byly v minulosti postiženy jak asymetrickými šoky, tak asymetrickou monetární politikou

36 36 1) Mobilita práce Evropané jsou oproti USA méně mobilní Evropané jsou oproti USA méně mobilní –odlišnost jazyka –státy blahobytu (obtížná záměna systémů) Evropané se nestěhují ani v rámci své země Evropané se nestěhují ani v rámci své země –stěhování je v Evropě relativně dražší –zvyky, tradice Evropané se stěhují z osobních důvodů, nikoliv za prací Evropané se stěhují z osobních důvodů, nikoliv za prací

37 37 nízkou mobilitu Evropanů by mohly nahradit přílivy imigrantů za prací nízkou mobilitu Evropanů by mohly nahradit přílivy imigrantů za prací v Evropě je relativně málo imigrantů (velmi malá část je z jiné země EU) v Evropě je relativně málo imigrantů (velmi malá část je z jiné země EU) [%,1998]

38 Menší mobilita v rámci Evropy 38 nízkou mobilitu Evropanů by mohly nahradit přílivy imigrantů za prací nízkou mobilitu Evropanů by mohly nahradit přílivy imigrantů za prací v Evropě je relativně málo imigrantů (velmi malá část je z jiné země EU) v Evropě je relativně málo imigrantů (velmi malá část je z jiné země EU) [%, 2005]

39 (Ne)mobilita Evropanů v rámci své země 39 [%, 2003]

40 40 díky imobilitě Evropanů se asymetrický šok projeví v nárůstu nezaměstnanosti díky imobilitě Evropanů se asymetrický šok projeví v nárůstu nezaměstnanosti  Evropa nenaplňuje Mundellovo kritérium pracovní mobility

41 41 2) Diverzifikace a stejnorodost vyšší index znamená různorodější strukturu produkce oproti Německu [1995] vyšší index znamená různorodější strukturu produkce oproti Německu [1995] struktura produktu zemí je obdobná (výjimka Norsko) struktura produktu zemí je obdobná (výjimka Norsko)

42 2) Diverzifikace a stejnorodost 42 struktura produktu zemí je obdobná (výjimka Norsko) struktura produktu zemí je obdobná (výjimka Norsko) vyšší index znamená různorodější strukturu produkce proti Německu nebo zemím Eurozóny (nové členské země) [2005]. vyšší index znamená různorodější strukturu produkce proti Německu nebo zemím Eurozóny (nové členské země) [2005].

43 43 v Evropě má většina zemí diverzifikovaný produkt v Evropě má většina zemí diverzifikovaný produkt země, které mají nejvíce nestejnorodý produkt se neúčastní EMU země, které mají nejvíce nestejnorodý produkt se neúčastní EMU  Evropa naplňuje Kenenovo kritérium diverzifikace a stejnorodosti

44 44 3) Otevřenost podíl průměru z exportu a importu na HDP [%, 2002] podíl průměru z exportu a importu na HDP [%, 2002] evropské země jsou otevřené ekonomiky evropské země jsou otevřené ekonomiky nejvíce otevřené jsou nejmenší ekonomiky nejvíce otevřené jsou nejmenší ekonomiky

45 3) Otevřenost 45 evropské země jsou otevřené ekonomiky evropské země jsou otevřené ekonomiky nejvíce otevřené jsou nejmenší ekonomiky nejvíce otevřené jsou nejmenší ekonomiky podíl průměru z exportu a importu na HDP [%, 2005] podíl průměru z exportu a importu na HDP [%, 2005]

46 46 ve většině evropských zemí platí, že změna nominálního kurzu se odrazí ve změně cen, nikoliv konkurenceschopnosti (směnný kurz není účinným nástrojem HoPo) ve většině evropských zemí platí, že změna nominálního kurzu se odrazí ve změně cen, nikoliv konkurenceschopnosti (směnný kurz není účinným nástrojem HoPo)  Evropa naplňuje McKinnonovo kritérium otevřenosti

47 47 4) Fiskální transfery rozpočet EU je malý (méně než 2 % HDP), z největší části je používán na CAP a strukturální fondy rozpočet EU je malý (méně než 2 % HDP), z největší části je používán na CAP a strukturální fondy fondy podporují chudé regiony nezávisle na tom, zda jsou zasaženy negativním šokem či nikoliv a stejně tak CAP fondy podporují chudé regiony nezávisle na tom, zda jsou zasaženy negativním šokem či nikoliv a stejně tak CAP  Evropa nenaplňuje kritérium fiskálních transferů

48 48 5) H omogenita preferencí preference byly velmi odlišné (cenově stabilní Německo versus inflační Řecko, Itálie) preference byly velmi odlišné (cenově stabilní Německo versus inflační Řecko, Itálie) připojení se k EMU je doprovázeno závazkem podřídit se společným makroekonomickým preferencím (Maastrichtská kritéria, Pakt stability a růstu) připojení se k EMU je doprovázeno závazkem podřídit se společným makroekonomickým preferencím (Maastrichtská kritéria, Pakt stability a růstu) Evropa sice nenaplňuje kritérium homogenity preferencí, ale přijetí společných institucí k nim významně přispívá Evropa sice nenaplňuje kritérium homogenity preferencí, ale přijetí společných institucí k nim významně přispívá

49 49 6) Solidarita národním vládám důvěřovalo 39 % obyvatel, institucím EU pak 46 % obyvatel [2002], jednotlivé státy se velmi liší (viz následující graf) národním vládám důvěřovalo 39 % obyvatel, institucím EU pak 46 % obyvatel [2002], jednotlivé státy se velmi liší (viz následující graf) nelze říci, že by Evropa nesplňovala kritérium solidarity, nelze ani jednoznačně říci, že by ho bezezbytku naplňovala nelze říci, že by Evropa nesplňovala kritérium solidarity, nelze ani jednoznačně říci, že by ho bezezbytku naplňovala

50 Preference států ohledně rozhodování na úrovni národních vlád / EU 50

51 51 Je Evropa OCA? kritériumnaplnění mobilita práce NE diverzifikace a stejnorodost ANO otevřenostANO fiskální transfery NE homogenita preferencí SNAD solidarita?

52 52 Interpretace závěrů pouze částečné naplnění kritérií OCA znamená, že rozhodnutí pro společnou měnu, přinese určité náklady pouze částečné naplnění kritérií OCA znamená, že rozhodnutí pro společnou měnu, přinese určité náklady OCA teorie ukázala, že nejvýznamnější příčiny nákladů v EMU jsou nepružný pracovní trh a absence fiskálních transferů OCA teorie ukázala, že nejvýznamnější příčiny nákladů v EMU jsou nepružný pracovní trh a absence fiskálních transferů

53 53 ani obhájci ani oponenti společné měny nezískali teorií OCA přesvědčivý důkaz  EMU je kontroverzní projekt ani obhájci ani oponenti společné měny nezískali teorií OCA přesvědčivý důkaz  EMU je kontroverzní projekt ani přínosy ani náklady nelze přesně změřit  ekonomické aspekty nelze přesně zhodnotit a vytvoření měnové unie je nakonec stejně politickým rozhodnutím ani přínosy ani náklady nelze přesně změřit  ekonomické aspekty nelze přesně zhodnotit a vytvoření měnové unie je nakonec stejně politickým rozhodnutím

54 54 Změní se Evropa na OCA? země, které vstoupily do EMU začaly vzájemně více obchodovat (  otevřenosti) země, které vstoupily do EMU začaly vzájemně více obchodovat (  otevřenosti) s větší obchodní integrací rostla diverzifikace, velké firmy zakládají pobočky v mnoha zemích (  diverzifikace a stejnorodosti) s větší obchodní integrací rostla diverzifikace, velké firmy zakládají pobočky v mnoha zemích (  diverzifikace a stejnorodosti)

55 55 vůle vytvořit systém fiskálních transferů (např. přerozdělování daní ve prospěch sociálních dávek) se založením EMU nevzrostla vůle vytvořit systém fiskálních transferů (např. přerozdělování daní ve prospěch sociálních dávek) se založením EMU nevzrostla EU přinesla požadavky na minimální sociální standardy, není jisté, zda dojde ke snížení standardů u těch zemí, které je převyšují (  pracovní mobility) nebo dojde pouze ke zvýšení u těch zemí, které je nenaplňují (  pracovní mobility) EU přinesla požadavky na minimální sociální standardy, není jisté, zda dojde ke snížení standardů u těch zemí, které je převyšují (  pracovní mobility) nebo dojde pouze ke zvýšení u těch zemí, které je nenaplňují (  pracovní mobility)

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61 Politika více než kritéria - zastánci vytvoření EMU sice přináší náklady a není zcela ekonomicky opodstatněné, ale znamená posílení míru na kontinentu a je zcela politicky opodstatněné a to je důležitější vytvoření EMU sice přináší náklady a není zcela ekonomicky opodstatněné, ale znamená posílení míru na kontinentu a je zcela politicky opodstatněné a to je důležitější

62 Vládní dluh zemí EZ (% HDP) 1998199920002001200220032004200520062007200820092010počet let plnění MK Belgie117,1113,6107,8106,5103,598,794,492,287,98489,696,296,80 Německo60,360,959,758,860,363,865,667,867,665,165,973,583,22 Irsko53,648,537,835,532,130,929,627,424,825,044,465,696,211 Řecko94,594,010310410297,498,61001061051111271420 Španělsko64,162,359,355,552,548,746,243,039,636,139,853,360,110 Francie59,458,957,356,958,862,964,966,463,763,967,778,381,75 Itálie115114109 106104 1061071041061161190 Kypr58,658,958,860,764,668,970,269,164,658,348,358,060,82 Lucembur.7,16,46,26,3 6,16,36,16,7 13,614,618,412 Malta53,457,155,962,160,169,372,469,664,262,061,567,668,00 Nizozemí65,761,153,850,750,552,052,451,847,445,358,260,862,79 Rakousko64,867,366,567,366,765,865,264,662,860,763,869,672,31 Portugalsko50,449,648,551,253,855,957,662,863,968,371,683,093,07 Slovinsko 26,727,927,327,426,726,423,121,935,238,04 Slovensko34,547,950,348,943,442,441,534,230,529,627,835,441,02 Finsko48,445,743,842,541,544,544,441,739,735,234,143,848,412 62 Vládní dluh zemí EZ (% HDP) Zdroj: Eurostat, vlastní výpočty Poznámka: Tučně jsou označeny hodnoty v roce vstupu země do EZ.

63 Rozpočtový deficit zemí EZ 1998199920002001200220032004200520062007200820092010Počet let plnění MK Belgie-0,9-0,600,4-0,1 -0,3-2,70,1-0,3-1,3-5,9-4,111 Německ o -2,2-1,51,3-2,8-3,7-4-3,8-3,3-1,60,30,1-3,0-3,38 Irsko2,42,74,70,9-0,40,41,41,62,90,1-7,3-14,3-32,410 Řecko -3,7-4,5-4,8-5,6-7,5-5,2-5,7-6,4-9,8-15,4-10,50 Španěls ko -3,2-1,4-0,6-0,5-0,2-0,3121,9-4,2-11,1-9,29 Francie-2,6-1,8-1,5 -3,1-4,1-3,6-2,9-2,3-2,7-3,3-7,5-7,07 Itálie-2,8-1,7-0,8-3,1-2,9-3,5 -4,3-3,3-1,5-2,7-5,6-4,66 Kypr 0,9-6,0-5,31 Lucemb ursko 3,4 66,12,10,5-1,101,43,73,0-0,9-0,713 Malta -4,5-3,7-3,60 Nizoze mí -0,90,42-0,2-2,1-3,1-1,7-0,30,50,20,6-5,5-5,410 Rakous ko -2,4-2,3-1,70-0,7-1,4-4,4-1,6 -0,9 -4,1-4,610 Portugal sko -3,4-2,8-2,9-4,3-2,8-2,9-3,4-5,9-4,1-3,1-3,5-10,1-9,16 Slovinsk o -0,1-1,9-6,0-5,62 Slovens ko -8,0-7,90 Finsko1,6 6,954,12,62,42,845,24,2-2,6-2,513 63 Saldo rozpočtu zemí EZ (% HDP) Zdroj: Eurostat, vlastní výpočty

64 Inflační kritérium po vstupu do EZ zeměpočet měsíců plnění kritéria počet měsíců s dostupnými daty % doby plnění kritéria Belgie12715184,11 Německo151 100,00 Dánsko13615190,07 Irsko6915145,7 Řecko111278,66 Španělsko5315135,1 Francie14415195,36 Italie13015186,09 Lucembursko8715157,62 Nizozemí11815178,15 Rakousko14915198,68 Portugalsko7415149,01 Finsko13015186,09 Švédsko13715190,73 Velká Británie12515182,12 64 : Plnění inflačního kritéria zeměmi EU15 Zdroj: Eurostat, vlastní výpočty Poznámka: Začátek analyzované časové řady se liší dle dostupnosti dat, řada končí 07/2011.

65 65 Politika více než kritéria - odpůrci EMU je politickým krokem k federální Evropě, jehož náklady nesou členské státy, dojde k tomu, že stále více lidí bude k ní sdílet negativní postoj a bude požadovat návrat k národním státům, ekonomická nestabilita vyústí v nestabilitu politickou EMU je politickým krokem k federální Evropě, jehož náklady nesou členské státy, dojde k tomu, že stále více lidí bude k ní sdílet negativní postoj a bude požadovat návrat k národním státům, ekonomická nestabilita vyústí v nestabilitu politickou


Stáhnout ppt "8. Optimální měnové zóny (OCA). 2 Teorie OCA (Optimum Currency Areas) Je ekonomicky optimální, aby každý stát měl svou měnu? Je ekonomicky optimální,"

Podobné prezentace


Reklamy Google