Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh reformy SZP Evropská komise předložila návrh reformy SZP pro období po roce 2013. Účelem tohoto návrhu je posílit konkurenceschopnost, udržitelnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh reformy SZP Evropská komise předložila návrh reformy SZP pro období po roce 2013. Účelem tohoto návrhu je posílit konkurenceschopnost, udržitelnost."— Transkript prezentace:

1 Návrh reformy SZP Evropská komise předložila návrh reformy SZP pro období po roce 2013. Účelem tohoto návrhu je posílit konkurenceschopnost, udržitelnost a zakotvenost zemědělství na všech územích, aby se evropským občanům zajistila zdravá a kvalitní výživa, zachovalo se životní prostředí a rozvinuly se venkovské oblasti

2 EK navrhuje nové partnerství mezi Evropou a zemědělci, aby se nálžitě reagovalo na problematiku zajišťování potravin, udržitelného využívání přírodních zdrojů a růstu. Příští desetiletí budou klíčová pro vytyčení základů silného zemědělství, jež bude schopné čelit změně klimatu a mezinárodní konkurenci a zároveň naplňovat očekávání občanů. Evropa potřebuje své zemědělce. Zemědělci potřebují podporu Evropy. SZP, to je naše výživa, to je budoucnost více než poloviny území EU. (D.Ciolos)

3 Deset klíčových bodů 1.Lépe zacílená podpora příjmů v zájmu oživení růstu a zaměstnanosti – základní podpora příjmů se bude týkat pouze aktivních zemědělců, bude se od 150 000 EUR snižovat – degresivní sazba, bude omezena max.částkou 300 000 EUR na hospodářství a rok. 2. Nástroje řízení krizí budou lépe schopné reagovat a budou lépe přizpůsobeny novým hospodářským výzvám účinnější záchranné sítě jež dokážou pohotověji reagovat u komodit nejvíce vystavených krizím 3. „Zelená“ platba podporující dlouhodobou produktivitu a ochranu ekosystémů návrh až 30 % přímých plateb na postupy, které umožňují optimální využití přírodních zdrojů, greening

4 4. Doplňkové investice pro výzkum a inovace – až zdvojnásobení rozpočet pro výzkum a inovace 5. Konkurenceschopnější a vyváženější potravinový řetězec – podpora organizací producentů, meziodvětvové organizace a rozvíjet přes ně krátké zásobovací řetězce, bez nadmíry prostředniků 6. Podnícení agroenvironmentálních iniciativ – zařadit mezi priority rozvoje venkova 7. Snadnější zahájení činností mladých zemědělců- pro zemědělce mladších 40 let, podpory

5 8. Stimulace zaměstnanosti na venkově a podnikatelského ducha – povzbuzení iniciativ místního rozvoje, podpora projektů mikropodniků,posílení MAS – pro LEADER 9. Lépe zohlednit znevýhodněné oblasti – k zamezení dezertifikace, k zachování bohatství mnoha oblastí, pokračuje, snaha o navýšení

6 10. Jednodušší a účinnější SZP – zjednodušení pravidel podmíněnosti a kontrolních systémů, zjednodušení podpory drobným zemědělcům, bude pro ně vytvořena paušální platba, 500 - 1000 EUR na hospodářství za rok, bude se stimulovat postoupení pozemků drobnými zemědělci, kteří ukončuji zem.činnost, těm hospodářstvím, která hodlají restrukturovat své zařízení

7 Šest priorit –SZP po reformě 1. Podpora předávání znalostí a inovace v zemědělství, lesnictví a potravinářství (je v období 2014-2020 cíleno 117 mil.EUR). 2.Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských a lesnických podniků (517 mil.EUR) 3. Podpora organizace potravinového řetězce a podpora dobrých životních podmínek zvířat (152 mil.EUR) 4. Podpora obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím ( 1954 mil.EUR).

8 Šest priorit 5. Podpora pro účinné využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví (23 mil.EUR) 6. Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zahrnuje i realizaci strategických plánů MAS s využitím metody LEADER (230 mil.EUR)

9

10

11

12

13


Stáhnout ppt "Návrh reformy SZP Evropská komise předložila návrh reformy SZP pro období po roce 2013. Účelem tohoto návrhu je posílit konkurenceschopnost, udržitelnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google