Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. List Korintským. Autor a datum vzniku Pavel - na své 3. misijní cestě - v roce 56-57 po Kr. - pravděpodobně z Filip.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. List Korintským. Autor a datum vzniku Pavel - na své 3. misijní cestě - v roce 56-57 po Kr. - pravděpodobně z Filip."— Transkript prezentace:

1 2. List Korintským

2 Autor a datum vzniku Pavel - na své 3. misijní cestě - v roce 56-57 po Kr. - pravděpodobně z Filip

3 Rozdělení 2. Listu Korintským 1:1-11 Úvod/Prolog 1:12-2:17 Postoj ke službě 3:1-7:16 Znaky služby 8:1-9:15 Sbírky na službu 10:1-13:10 Potvrzení služby 13:11-14 Závěr/Epilog

4 Věrný Boží služebník má sloužit - S čistým svědomím -Ve svatosti -V upřímnosti -V pravdě -V Boží lásce -Se slitováním -S duchem odpuštění -V poslušnosti Kristu – jako Kristova vůně -Skrze učení slova Božího -Z čistých motivů

5 Na co se zaměřuje opravdová služba (3) – Nová smlouva (4) – Kázání Krista (5:1-8) – Chození vírou (5:14-21) – Vyslanec Kristův (6:1-13) – Obtížné okolnosti (6:14-7:1) – Svatost (7:2-7:16) – Radost a láska

6 Pavlovy principy dávání: -každý věřící má dávat Pánu především sám sebe -má dávat ostatním tak, aby byly naplněny jejich potřeby -dávat je potřeba: ochotně, štědře, cíleně, radostně, ne z donucení Pokud věřící člověk dává podle těchto pravidel, Pán Bůh zaslibuje, že -štědře naplní potřeby lidí -znásobí dary -sám sebe oslaví skrze přinesené dary -způsobí, že služba ponese ovoce

7 Obhajoba Pavlovy služby: Ohledně Pavlovy autority -byl povolán Bohem -Bůh mu přikázal kázat -neustále vyučoval – ať už osobně nebo skrze dopisy Ohledně Pavlova jednání -vzdal se nároku na odměnu -nespravedlivě trpěl pro Krista -procházel obrovským tlakem ze strany církve -bojoval s klamem a falešným učením

8 Obhajoba Pavlovy služby: Ohledně Pavlova postoje -byl slabý a pokorný v sobě samém, ale silný v Kristu -měl ducha služby ostatním -hledal koho by pro Krista získal -jednal tak, aby budoval a posvěcoval ostatní věřící -nechtěl se chlubit ničím jiným než Kristem -měl ducha pokory a podřízenosti

9 Téma a cíl: Pavel napsal 2. List Korintským, aby obhájil svoji službu evangelia a aby ukázal, že pravá služba evangelia se projevuje postojem Kristova služebníka v Nové smlouvě Ducha.

10 Nejdůležitější učení k zapamatování: - jako služebníci, kteří přinášejí smíření a jako vyslanci Kristovi pod Novou smlouvou bychom měli chodit vírou v moci Ducha svatého - máme sloužit v bezúhonnosti, svatosti, pokoře, pravdě a lásce - máme se snažit vyhlašovat Krista a tím oslavit jej a ne sebe -věřící mají mít srdce opravdového slitování a ducha odpuštění - Bůh je ten, který otevírá příležitosti ke službě

11 Nejdůležitější učení k zapamatování: - věřící jsou Kristovou vůní spaseným i ztraceným - věřící jsou živým dopisem Kristovým, který je čten všemi lidmi - hřích a spravedlnost, světlo a tma nemohou existovat společně - Bůh povolal věřící k tomu, aby byly jeho svatým chrámem -věřící by měli štědře sdílet s ostatními své materiální i finanční prostředky podle jejich potřeby

12 Nejdůležitější učení k zapamatování: - věřící má dávat svobodně, ochotně, štědře a s radostí - existují falešní učitelé, kteří se snaží svést církev na scestí - i sám satan se vydává za anděla světla, aby svedl věřící - Bůh neodstraňuje automaticky všechno utrpení jako odpověď na naše modlitby -Boží milost je dosti velká v každé situaci


Stáhnout ppt "2. List Korintským. Autor a datum vzniku Pavel - na své 3. misijní cestě - v roce 56-57 po Kr. - pravděpodobně z Filip."

Podobné prezentace


Reklamy Google