Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Informační zdroje pro zubní lékařství Mgr. Jarmila Potomková Knihovna Lékařské fakulty Ústav lékařské biofyziky Univerzita Palackého.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Informační zdroje pro zubní lékařství Mgr. Jarmila Potomková Knihovna Lékařské fakulty Ústav lékařské biofyziky Univerzita Palackého."— Transkript prezentace:

1 1 Informační zdroje pro zubní lékařství Mgr. Jarmila Potomková potomkov@tunw.upol.cz Knihovna Lékařské fakulty Ústav lékařské biofyziky Univerzita Palackého v Olomouci Poslední aktualizace únor 2010 10-LBF/ZUB21

2 2 Projekt ESF na LF UP v Olomouci  Rozvoj klíčových aktivit studentů zubního lékařství http://stoma.upol.cz

3 3 Studijní materiály 2009  http://knihovna.upol.cz/lf http://knihovna.upol.cz/lf Vzdělávání  Zubní lékařství Nové – projekt ESF – v přípravě:  http://stoma.upol.cz http://stoma.upol.cz Distanční text

4 4 Obsah přednášky 1. Význam odborných informací v současné medicíně – praxe založená na důkazu 2. Vyhledávání stomatologických informací na Internetu 3. Výběr specializovaných lékařských databází pro stomatologické informace

5 5 … „ založeno na důkazu“ == „evidence-based“…..  Evidence-based medicine (EBM) - medicína  Evidence-based dentistry (EBD) – zubní lékařství  Evidence-based nursing (EBN) - ošetřovatelství  Evidence-based practice (EBP) - praxe 1. Význam odborných informací v současné medicíně

6 6 Proč hledat aktuální literaturu?  Celkové množství lékařských a zdravotnických informací se zdvojnásobuje každého 3.5 roku  Podle statistických odhadů 1948 – 1994 Celkový objem zdravotnických znalostí se zvýšil 1 342 x  Účelem vyhledávání a využívání informací je prospěch pacienta

7 7 Základní paradigma EBM  Položit otázku (Ask) Prevence zubního kazu  Hledat informace (Access) Vlastní znalosti,učebnice/monografie, kolegiální konzultace, konference, odborné společnosti, internet, specializované databáze, portály celoživotního vzdělávání …..  Hodnotit kvalitu informace (Appraise) Profesionální x pacientská x komerční Epidemiologická  Kazuistika 1 pacienta x výsledky klinického výzkumu x systematické zpracování (meta-analýza více klinických studií)  Použít kvalitativně zpracované informace (Apply) Základní fakta o EBM. http://public.fnol.cz/www/tm/innomed/letaky/EBM.pdfhttp://public.fnol.cz/www/tm/innomed/letaky/EBM.pdf Potomková J. Význam systematických přehledů pro medicínu založenou na důkazu. Ped pro Praxi. 2004, č.2:105-106. http://www.solen.cz/pdfs/ped/2004/02/17.pdfhttp://www.solen.cz/pdfs/ped/2004/02/17.pdf

8 8 Hledání souvislostí EBM (1) A. L. Cochrane (1909-1988) Britský epidemiolog 1972 kniha o efektivnosti zdravotnických systémů + využití výsledků klinického výzkumu 1988 Cochrane Colaboration G. Guyatt (1953-) Kanadský epidemiolog /McMaster University Hamilton, Ontario 1991 formuloval termín „evidence-based“ Citace…..

9 9 Hledání souvislostí EBM (2) Centre for Evidence Based Dentistry Velká Británie http://www.cebd.org/

10 10 Hledání souvislostí EBM(3) Časopis Evidence Based Dentistry (1998-) http://www.nature.com/ebd/index.html

11 11 Hledání souvislostí EBM (4) Evropská unie  Council of European Dentists Rezoluce o kompetencích, požadovaných pro praxi zubních lékařů v EU. mj. je zdůrazněna kompetence „evidence- based therapy“ Zdroj: Competences required for the practice of dentistry in the European Union. Adopted unanimously by the CED General Meeting on 30 May 2009.

12 12 EBM Shrnutí  Moderní medicína do velké míry závisí na využití aktuálních informačních zdrojů.  V této souvislosti vznikl trend „praxe založená na důkazu. Uplatňuje se rovněž v zubním lékařství.  Informaci je nutno nejen vyhledat, ale před použitím pro konkrétního pacienta kriticky hodnotit.  Pak se může stát základem rozhodovacího procesu současné medicíny.

13 13 2. Vyhledávání stomatologických informací na Internetu Téma 1 „Prevence zubního kazu“

14 14 Nástroje Booleovské operátory (1) AND Příklad Hledáme informace o prevenci zubního kazu. zubní kaz AND prevence  vyhledaný záznam musí obsahovat všechna slova uvedená v řetězci  zužuje dotaz („něco o něčem“)  vhodný např. ke spojení významově odlišných pojmů  většinou je ve vyhledávacích strojích („search engines“) předem nastavený (defaultní), není tedy potřeba ho zadávat;

15 15 Nástroje: Booleovské operátory (2) OR Příklad Hledáme informace o zubním kazu, ale musíme brát v úvahu, že zubní kaz může být v dokumentech vyjádřen i odborným termínem „karies“. zubní kaz OR karies OR caries  vyhledaný záznam musí obsahovat alespoň jedno ze zadaných slov, ale může mít obě/všechna  rozšiřuje rešeršní dotaz  vhodný např. k vyhledání synonym, akronym, zkratek, příbuzných slov a různých pravopisných forem. -

16 16 Téma 1: prevence zubního kazu Terminologie  ČESKY Zubní kaz Karies Caries Prevence Preventivní Profylaxe Riziko --------------------------- Dítě, děti, dětí, pediatrický…  ANGLICKY (Dental) caries Dental/tooth/teeth decay Dental/tooth/teeth cavity(-ies) Prevent(ion) Preventive Prophylaxis Prophylactic Risk(s) --------------------------- Child(ren), pediatric, …..

17 17 Vyhledávací stroj – Search engine  GOOGLE http://www.google.comhttp://www.google.com Rozšířené vyhledávání  Se všemi slovy dental caries children  Alespoň jedno ze slov prevent prevention prophylaxis  Výskyt v názvu stránky

18 18 Google – rozšířené vyhledávání (1) Jazyk=jakýkoliv; Výskyt=v názvu stránky

19 19 Google – rozšířené vyhledávání (2) Výsledky

20 20 Google – rozšířené vyhledávání (3) Jazyk=česky; Výskyt=v názvu stránky

21 21 Google – rozšířené vyhledávání (4) Výsledky česky

22 22 Co jsme vyhledali? Má to kvalitu?  eEurope 2002: Quality Criteria for Health Related Websites Kritéria kvalityr pro webové stránky se zdravotnickým obsahem Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Dostupnost: http://www.jmir.org/2002/3/e15 /http://www.jmir.org/2002/3/e15 /

23 23 eEurope 2002: Kvalitativní kritéria pro webové stránky se zdravotnickým obsahem  Transparentnost obsahu, důvody pro zveřejnění, příp. zdroje financování;  Autorství obsahu včetně citací použitých informačních zdrojů;  Ochrana pacientských dat;  Aktualizace obsahu;  Zajištění validity a spolehlivosti informací;  Technické podmínky přístupu k informacím s ohledem na cílovou skupinu.

24 24 Vyhledávací stroj – Search engine  Scholar GOOGLE Jen články z časopisů http://www.scholar.google.comhttp://www.scholar.google.com Rozšířené vyhledávání  Se všemi slovy dental caries children  Alespoň jedno ze slov prevent prevention prophylaxis  Výskyt v názvu článku

25 25 Scholar Google – rozšířené vyhledávání (1) Výskyt=v názvu článku

26 26 Scholar Google – rozšířené vyhledávání (2) Výsledky = články v časopisech

27 27 3. Výběr specializovaných lékařských databází pro stomatologické informace Bibliografická MEDLINE /PubMed Syntetické (znalostní) DYNAMED UPTODATE

28 28 MEDLINE/PubMed http://www.pubmed.gov http://www.pubmed.gov Téma 1 „Prevence zubního kazu“

29 29 Terminologie  ČESKY Zubní kaz Karies Caries Prevence Preventivní Profylaxe Riziko --------------------------- Dítě, děti, dětí, pediatrický…  ANGLICKY (Dental) caries Dental/tooth/teeth decay Dental/tooth/teethcavity(-ies) Prevent(ion) Preventive Prophylaxis Prophylactic Risk(s) --------------------------- Child(ren), pediatric, …..

30 30 MEDLINE/PubMed (1)  Název zdroje: PubMed (Public MEDLINE)  Odkaz: http://www.pubmed.govhttp://www.pubmed.gov  Producent: National Center for Biotechnology Information (NCBI) a americká Národní lékařská knihovna National Library of Medicine (NLM)  Kategorie: Volně dostupná databáze  Obory: Medicína, ošetřovatelství, zubní lékařství, veterinární medicína, zdravotnictví a preklinické obory.

31 31 MEDLINE/PubMed (2) Popis Informačním základem služby PubMed je bibliografická databáze MEDLINE®, která zpracovává (indexuje) téměř 5400 časopisů. MEDLINE Pro obor zubní lékařství je indexováno 90 titulů. Současný objem citací již přesáhl 19 milionů záznamů. Kromě bibliografické citace má uživatel k dispozici abstrakt článku, doplněný předmětovými hesly MeSH (Medical Subject Headings) a hypertextové odkazy na plný text článku (služba LinkOut) Vyhledávání je uživatelsky přátelské  jednoduchý i pokročilý způsob (Advanced Search)  Booleovské operátory pro kombinaci termínů (OR; AND)  Zpřesňující limity Lze např. vymezit  výskyt hledaných termínů v jednotlivých polích záznamu (název, abstrakt, deskriptory MeSH, všechna pole)  Věkové kategorie  Typologie hledaných článků (review, klinické studie…)

32 32 MEDLINE/PubMed (3) Jednoduché vyhledávání http://www.pubmed.gov Zadání: dental caries prevention

33 33 MEDLINE/PubMed (4) Jednoduché vyhledávání – výsledek: 12 810

34 34 MEDLINE/PubMed (5) Pokročilé vyhledávání – „Advanced Search“

35 35 Pokročilé vyhledávání(1) Zadání dotazu : Search Builder („stavebnice“)  Hledáme v názvu All Fields (všechna pole) Title (název) Pravostranné rozšíření pro vyhledání odvozených slov  prevent*  Systém vyhledá: prevent, prevention, preventive  prophyla*  Systém vyhledá: prophylaxis, prophylactic

36 36 Pokročilé vyhledávání (2) Zadání dotazu : Booleovské operátory OR #1 dental caries OR dental decay* OR dental cavit* #2 prevent* OR prophyla* OR risk* AND #1 AND #2

37 37 Pokročilé vyhledávání (3) Výskyt termínů : nastavíme „Title „

38 38 Pokročilé vyhledávání (4) Vepíšeme: dental caries; operátor OR

39 39 Pokročilé vyhledávání (5) Příkazový řádek Search PubMed: dental caries

40 40 Pokročilé vyhledávání (6) Vepíšeme: dental decay*; operátor OR

41 41 Pokročilé vyhledávání (7) Příkazový řádek Search PubMed: dental decay*

42 42 Pokročilé vyhledávání (8) Vepíšeme: dental cavit*; operátor OR

43 43 Pokročilé vyhledávání (9) Příkazový řádek Search PubMed: dental cavit*

44 44 Pokročilé vyhledávání (10) Dotaz „proložený“ OR vyhledáme: Preview

45 45 Pokročilé vyhledávání (11) Search History: výsledek #1

46 46 Pokročilé vyhledávání (12) Vyčistíme příkazový řádek: Clear

47 47 Pokročilé vyhledávání (13) Výskyt termínu: Nastavíme „Title“

48 48 Pokročilé vyhledávání (14) Vepíšeme prevent*; operátor OR

49 49 Pokročilé vyhledávání (15) Příkazový řádek Search PubMed: prevent*

50 50 Pokročilé vyhledávání (16) Vepíšeme prophyla*; operátor OR

51 51 Pokročilé vyhledávání (17) Vepíšeme risk*; operátor OR; Preview

52 52 Pokročilé vyhledávání (18) Search History: výsledek #1; #2

53 53 Pokročilé vyhledávání (19) Clear

54 54 Pokročilé vyhledávání (20) Search History: #1 AND …

55 55 Pokročilé vyhledávání (21) Search PubMed: #1

56 56 Pokročilé vyhledávání (22) Search History: #2 AND …

57 57 Pokročilé vyhledávání (23) Search PubMed: #1 AND #2; Preview

58 58 Pokročilé vyhledávání (24) Search History: výsledek #1 AND #2

59 59 Zadání dotazu : Booleovské operátory; Upřesnění: Limits – věková kategorie OR #1 dental caries OR dental decay* OR dental cavit* #2 prevent* OR prophyla* OR risk* AND #1 AND #2 = 1 244 citací článků Limits Age:

60 60 Pokročilé vyhledávání (25) Limits – další omezení dotazu

61 61 Pokročilé vyhledávání (26) Limits : Ages - věkové kategorie; Search

62 62 Pokročilé vyhledávání (27) Search History: výsledek: děti 6-12 let

63 63 Pokročilé vyhledávání(28) Zobrazení záznamů: citace + abstrakt - LinkOut

64 64 Pokročilé vyhledávání(29) Zobrazení plného textu (Fulltext)

65 65 Pokročilé vyhledávání (30) Práce s citacemi: Send to…..

66 66 Znalostní databáze DYNAMED

67 67 DYNAMED Znalostní databáze pro EBM  Název zdroje: DYNAMED (Dynamic Medicine)  Odkaz: http://search.epnet.comhttp://search.epnet.com Dostupnost: v síti UP v Olomouci  Producent: EBSCO Publishing (USA)  Kategorie: Placená databáze  Obory: Medicína, ošetřovatelství, zubní lékařství  Okruh uživatelů: lékaři, studenti medicíny, pacienti

68 68 DYNAMED Výběr databáze

69 69 DYNAMED Zadání dotazu  Terminologie dental caries prevention

70 70 DYNAMED Zadání klíčových slov (volně)

71 71 DYNAMED Výsledek vyhledávání : zpracovaná témata

72 72 DYNAMED Výběr tématu : Dental caries a příslušné kapitoly

73 73 DYNAMED Hypertextový odkaz na zdrojový dokument

74 74 DYNAMED Zdrojový dokument – zobrazení v PubMedu

75 75 Znalostní databáze UPTODATE

76 76 UPTODATE Znalostní databáze pro EBM  Název zdroje: UPTODATE  Odkaz: http://www.uptodate.com/onlinehttp://www.uptodate.com/online Dostupnost: v síti LF UP a FN Olomouc  Producent: UpToDate Inc. (USA)  Kategorie: Placená databáze  Obory: Medicína, ošetřovatelství, zubní lékařství  Okruh uživatelů: lékaři, studenti medicíny, pacienti

77 77 UPTODATE Zadání dotazu  Terminologie dental caries prevention

78 78 UPTODATE Zadání dotazu (volně)

79 79 UPTODATE Výsledek: „velké téma“: Odontogenic infections

80 80 UPTODATE Odontogenic infections : Dental caries - prevention

81 81 UPTODATE Dental caries – prevention : odkazy na použité zdroje

82 82 SHRNUTÍ Seznámili jsme se s výběrem 3 lékařských databází, kde jsme vyhledávali shodné téma: „Prevence zubního kazu“  MEDLINE/PubMed – bibliografická s odkazy na plné texty článků  DYNAMED – znalostní/synoptická; stručné poznatky z použité literatury; odkazy na články/PubMed  UPTODATE – znalostní/syntetická; souvislý text; odkazy na články/MEDLINE.

83 83 CVIČENÍ MEDLINE/PubMed  zadání klíčových slov Search Builder („stavebnice“) Operátory OR, AND Práce se záznamy  Send to …  Clipboard („nástěnka“)  File (uložení do souboru)  LinkOut (pokus o vyhledání plného textu)

84 84 MEDLINE/PubMed http://www.pubmed.gov http://www.pubmed.gov Téma 2 „Onemocnění parodontu jako rizikový faktor pro kardiovaskulární nemoci“

85 85 Téma 2 Kontext Council of European Dentists Rada evropských zubních lékařů zastupuje ca. 300 000 zubních lékařů http://www.eudental.eu/  Rozhodnutí 2007 „Profil zubního lékaře budoucnosti“ Souvislost mezi orálním a obecným zdravím Důkazy o vztahu mezi onemocněním parodontu a :  Srdečními/kardiovaskulárními chorobami, mrtvicí, cukrovkou, respiračními nemocemi. Komplexní zubní péče založená na důkazu samostatně i v úzké spolupráci s ostatními zdravotnickými profesemi. CED Resolution on the profile of the dentist of the future. November 2007.

86 86 Téma 2 Terminologie  Česky Parodont Onemocnění parodontu Parodontitida, parodontitis Dásně Gingivitida, gingivitis /////////////////////////// Kardiovaskulární Onemocnění srdce Mozková mrtvice  Anglicky Periodont Periodontal disease Periodontitis Gingiva, gums Gingivitis /////////////////////////// Cardiovascular Heart disease Stroke

87 87 Pokročilé vyhledávání (2/1) „Advanced Search“ Search Builder („stavebnice“)  Hledáme v názvu All Fields (všechna pole) Title (název)  Pravostranné rozšíření pro vyhledání odvozených slov periodont*  Systém vyhledá: periodont, periodontal, periodontitis  gingiv*  Systém vyhledá gingiva, gingival, gingivitis  Používáme OR Search History (vyhledávací postup)  Používáme AND pro kombinaci dotazů Send to …  Práce se záznamy LinkOut  Plné texty dokumentů

88 88 Pokročilé vyhledávání (2/2) Zadání dotazu : Booleovské operátory OR #1 periodont* OR gums OR gingiv* #2 cardiovascular OR heart OR stroke AND #1 AND #2

89 89 Samostatná práce studentů Ukázka vyhledávání online

90 90 Práce se záznamy: Výběr - Send to … Clipboard – „nástěnka“ – Add… - přidej

91 91 Práce se záznamy Clipboard : 3 items – na nástěnce 3 položky

92 92 Práce se záznamy Advanced Search – Search History - přehled

93 93 Práce se záznamy – Clipboard 3 items – otevřít – Send to File - uložit

94 94 Práce se záznamy LinkOut – More resources

95 95 Závěr cvičení Každý student  Vytvoří 1 kolekci citací v režimu „Clipboard“  Vyhledá 1 plný text přes službu „LinkOut – More Resources“ a zobrazí na monitoru svého počítače.

96 96 Použité prameny Centre for evidence-based dentistry. Available at: http://www.cebd.org/http://www.cebd.org/ Kirkwood B, Making public health interventions more evidence based. British Medical Journal 2004;328:966-967. Scruggs, K., Johnson, M.T. Pediatric treatment guidelines. 2007 ed. Laguna Hills, CA: Current Clinical Strategies; 2007. Heneghan, C., Badenoch, D. Evidence-based medicine toolkit. 2nd ed.Oxford: Blackwell; 2006. Policy Paper. eEurope 2002: Quality Criteria for Health related Websites. Journal of Medical Internet Research 2002 (Nov 29);4(3):e15. CED Resolution on the profile of the dentist of the future. November 2007. Available at: http://www.eudental.eu/library/104/files/ced_resolution_on_profile_of_future _dentist___adopted_0071130_en-20071204-1723.pdf


Stáhnout ppt "1 Informační zdroje pro zubní lékařství Mgr. Jarmila Potomková Knihovna Lékařské fakulty Ústav lékařské biofyziky Univerzita Palackého."

Podobné prezentace


Reklamy Google