Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Samostatné bydlení Co vše by měla obsahovat nájemní smlouva bytu Anna Křivánková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Samostatné bydlení Co vše by měla obsahovat nájemní smlouva bytu Anna Křivánková."— Transkript prezentace:

1 Samostatné bydlení Co vše by měla obsahovat nájemní smlouva bytu Anna Křivánková

2 Pronajímatel a nájemce U obouch se uvádí celé jméno a rodné číslo, adresa trvalého bydliště

3 Údaje o bytu Kdo je vlastníkem Přesná adresa bytu, který si chceme pronajmout a jeho parametry – velikost bytu, podlaží

4 Nájem na dobu: URČITOU – přesné datum, do kterého nájem platí NEURČITOU – konečný datum nájmu není určen Také musí být určen den, kdy bude byt nájemníkovi předán

5 NÁJEMNÉ Přesná suma nájmu a v jaké měně Zda jsou v nájmu zahrnuty poplatky za služby či ne Kdy se bude nájemné platit Jaké jsou sankce za prodlení s platbou nájemného

6 Ukončení nájmu Písemnou dohodou obou smluvních stran Určením výpovědní lhůty (př.: 3 měsíce) Pronajímatel může od smlouvy odstoupit, pokud nájemce poruší smlouvu (nezaplatí nájem..)

7 Pokud pronajímatel smlouvu poruší... … pak jsou zde specifikované kroky, které následuji – vyklizení bytu do určité doby (10 pracovních dní..), pokud nájemce byt nevyklidí, je byt vyklizen pronajímatelem na náklady nájemce

8 Pokud chceme ukončit nájem......formulováno jak (poštou, e-mailem..)

9 Kauce Je záloha na případné porušení smlouvy, náhrada škody Ve smlouvě je uvedeno, komu a v jaké výši jsme kauci zaplatili Pokud je kauce vratná, kdy nám bude vrácena (většinou při ukončení nájmu)

10 Stav bytu před naším pronájmem Byt nesmí být nezpůsobilý k bydlení Po ukončení našeho nájmu musí být byt ve stejném stavu jako na začátku (dohoda o případném uhrazení škod)

11 Co v bytě nesmíme a smíme Pronajímat ho jiné osobě Provádět stavební úpravy bez předchozího souhlasu majitele Chov zvířat musí být předem domluvený s majitelem Musí být uvedeno, zda nájemce platí menší škody, např. do 2000kč Zda budou umožněny pronajímateli prohlídky bytu (po předešlé domluvě)

12 Podepsání smlouvy Kolik bude kopií nájemní smlouvy a kdo je obdrží Potvrzení, že si nájemce před podepsáním smlouvu přečetl a přistoupil k ní dobrovolně a bez nátlaku Podpisy pronajímatele i nájemce, místo kde byla smlouva podepsána (Brno), datum podpisu


Stáhnout ppt "Samostatné bydlení Co vše by měla obsahovat nájemní smlouva bytu Anna Křivánková."

Podobné prezentace


Reklamy Google