Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Písemka č. 4  jméno, kruh, varianta 3, 4  Odpověď – 1 a b, 2 b 3 a c b  6 x 50 sekund opisování 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Písemka č. 4  jméno, kruh, varianta 3, 4  Odpověď – 1 a b, 2 b 3 a c b  6 x 50 sekund opisování "— Transkript prezentace:

1

2 Písemka č. 4  jméno, kruh, varianta 3, 4  Odpověď – 1 a b, 2 b 3 a c b  6 x 50 sekund opisování 

3 1. otázka varianta 3 varianta 4 Světelný smog: a)vzniká nad aglomeracemi díky přebytečnému světlu z osvětlení, b)je pro noční organismy toxický, c)vzniká zpravidla v období klimatické inverze. K přirozeným procesům změny krajiny patří:... a) urbanizace, b) scelování pozemků, c) sukcese.

4 2. otázka varianta 3 varianta 4 Mezi základní procesy vzniku a obnovy půdy patří: … a) rozklad organické hmoty, b) vznik organické hmoty při procesu půdní fotosyntézy, c) zvětrávání hornin (matečného substrátu). Hluk: a)řadíme spolu s elektromagnetickým zářením mezi odpady elektrárenské, b)je energetickým odpadem, c)může způsobovat civilizační choroby.

5 3. otázka varianta 3 varianta 4 Mezi maloplošná chráněná území patří: a)národní přírodní rezervace, b)chráněné krajinné oblasti, c)přírodní památky. Součástí ÚSES jsou např.: a)velké zemědělské pozemky, které lze snadno obdělávat, b)plošné krajinné prvky (např. les nebo mokřad) s vysokou ekologickou stabilitou, c)koridory podél dálnic určené k výstavbě skladů.

6 4. otázka varianta 3 varianta 4 Kulturní krajina je charakteristická: a)změněnou strukturou a funkcí díky lidské činnosti, b)vysokou hladinou hluku z kulturních akcí, c)tím, že pro spuštění přirozené sukcese je zapotřebí lidský zásah. Národní parky: a)jsou významná území s původními či nepozměněnými ekosystémy b)patří mezi velkoplošná zvláště chráněná území c)jsou taková území, kde je lidská činnost omezena úrovní ochranné zóny parku.

7 5. otázka varianta 3 varianta 4 Mezi produkty fotosyntézy patří : a)glukóza (C 6 H 12 O 6 ), b)oxid uhličitý (CO 2 ), c)kyslík (O 2 ). BSK 5 : a)je jedním z ukazatelů organického znečištění vody, b)je označení pro biochemickou spotřebu kyslíku (pětidenní), c)představuje množství kyslíku spotřebované na rozklad všech organických látek ve vodě.

8 6. otázka varianta 3 varianta 4 Součástí komunálního odpadu je například: a)odpad z uličních košů a smetky, b)domovní odpad, c)nebezpečný odpad z živnostenské a průmyslové činnosti firem na území obce. Dopravu, při které prostředek oblastí pouze projíždí – tedy nezačíná ani nekončí v ní, nazýváme dopravou... a) tranzitní, b) individuální, c) kombinovanou.

9 Konec …hurááá!!! 


Stáhnout ppt "Písemka č. 4  jméno, kruh, varianta 3, 4  Odpověď – 1 a b, 2 b 3 a c b  6 x 50 sekund opisování "

Podobné prezentace


Reklamy Google