Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Živnostenské podnikání v TV a sportu Přednáška 3 Občanská sdružení ve sportu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Živnostenské podnikání v TV a sportu Přednáška 3 Občanská sdružení ve sportu."— Transkript prezentace:

1 Živnostenské podnikání v TV a sportu Přednáška 3 Občanská sdružení ve sportu

2 Občanské sdružení Z pohledu četnosti výskytu sportovních klubů v České republice můžeme říci, že v převážné většině jsou zastoupeny mezi TJ či SK občanská sdružení, které fungují na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. V současnosti již existují novelizace zákona o sdružování občanů ve znění zákona č. 300/1990 Sb., zákona č. 531/1991 Sb. a zákona č. 68/1993 Sb. a další Z pohledu četnosti výskytu sportovních klubů v České republice můžeme říci, že v převážné většině jsou zastoupeny mezi TJ či SK občanská sdružení, které fungují na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. V současnosti již existují novelizace zákona o sdružování občanů ve znění zákona č. 300/1990 Sb., zákona č. 531/1991 Sb. a zákona č. 68/1993 Sb. a další

3 Občanské sdružení vs. obchodní společnost Vzhledem k tomu, že existuje velmi složitá a nevyjasněná situace právní a účetní evidence u neziskových organizací, začínají se čím dál více vyskytovat a zakládat i obchodní společnosti – a to akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, které se při fungování řídí jasně danými pravidly Obchodního zákoníku. Obchodní společnosti bývají zakládány v případech profesionálních sportovních klubů, kteří vyplácí své hráče (profesionály), trenéry a provozují další ziskové činnosti. Vzhledem k tomu, že existuje velmi složitá a nevyjasněná situace právní a účetní evidence u neziskových organizací, začínají se čím dál více vyskytovat a zakládat i obchodní společnosti – a to akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, které se při fungování řídí jasně danými pravidly Obchodního zákoníku. Obchodní společnosti bývají zakládány v případech profesionálních sportovních klubů, kteří vyplácí své hráče (profesionály), trenéry a provozují další ziskové činnosti.

4 Struktura Občanské sdružení Občanské sdružení právnická osoba typu spolku právnická osoba typu spolku organizační struktura se odvíjí od základního dokumentu – stanov organizační struktura se odvíjí od základního dokumentu – stanov orgány klubu: valná hromada, prezident (předseda), dozorčí rada klubu orgány klubu: valná hromada, prezident (předseda), dozorčí rada klubu

5 Název ve stanovách je nutno dodržovat jednotnou terminologii, tedy užívat v rámci názvu buď TJ nebo SK, případně samozřejmě název bez uvedení TJ/SK ve stanovách je nutno dodržovat jednotnou terminologii, tedy užívat v rámci názvu buď TJ nebo SK, případně samozřejmě název bez uvedení TJ/SK dále je třeba si uvědomit, že součástí registrovaného názvu občanského sdružení může být buď jenom zkratka „TJ“ nebo naopak celý text „Tělovýchovná jednota“ (shodně platí u „SK“ - „Sportovní klub“), nikoli obojí dále je třeba si uvědomit, že součástí registrovaného názvu občanského sdružení může být buď jenom zkratka „TJ“ nebo naopak celý text „Tělovýchovná jednota“ (shodně platí u „SK“ - „Sportovní klub“), nikoli obojí Při užívání názvu občanského sdružení zejména pak v úředním styku (úřady, soudy apod.) je třeba vystupovat pod tímto jediným registrovaným názvem a nelze nahodile střídat v názvu jednou text Tělovýchovná jednota a podruhé TJ Při užívání názvu občanského sdružení zejména pak v úředním styku (úřady, soudy apod.) je třeba vystupovat pod tímto jediným registrovaným názvem a nelze nahodile střídat v názvu jednou text Tělovýchovná jednota a podruhé TJ Nově musí být součástí názvu i o.s. nebo občanské sdružení Nově musí být součástí názvu i o.s. nebo občanské sdružení

6 Orgány a jejich činnosti Valná hromada Valná hromada projednává zprávu o činnosti a hospodaření klubu, stavu majetku, právech, závazcích projednává zprávu o činnosti a hospodaření klubu, stavu majetku, právech, závazcích projednává zprávu dozorčí rady projednává zprávu dozorčí rady rozpočet pro následující období rozpočet pro následující období schvaluje podmínky členství schvaluje podmínky členství stanoví klubové příspěvky stanoví klubové příspěvky volí členy výboru klubu volí členy výboru klubu

7 Orgány a jejich činnosti Prezident Prezident svolává řádnou i mimořádnou valnou hromadu svolává řádnou i mimořádnou valnou hromadu řídí zasedání výboru klubu (alespoň 1x měsíčně) řídí zasedání výboru klubu (alespoň 1x měsíčně) uzavírá a sjednává písemně právní úkony jménem klubu uzavírá a sjednává písemně právní úkony jménem klubu uzavírá pracovně právní vztahy uzavírá pracovně právní vztahy

8 Orgány a jejich činnosti Výbor klubu Výbor klubu projednává to, co není svěřeno valné hromadě projednává to, co není svěřeno valné hromadě svěřené věci svěřené věci co je uvedeno ve stanovách co je uvedeno ve stanovách

9 Založení O. S. Jak založit sportovní klub – Občanské sdružení Jak založit sportovní klub – Občanské sdružení Ustavení přípravného výboru Ustavení přípravného výboru 3 osoby, 1 starší 18-ti let 3 osoby, 1 starší 18-ti let připravit návrh stanov valné hromadě (výroční členská schůze, konference, balík, výroční balík) připravit návrh stanov valné hromadě (výroční členská schůze, konference, balík, výroční balík) povinně ve stanovách: povinně ve stanovách: přesný název klubu (dodržení tvaru pro oficiální dokumenty, sponzorský přídavek-bojové jméno) přesný název klubu (dodržení tvaru pro oficiální dokumenty, sponzorský přídavek-bojové jméno) sídlo sídlo poslání klubu (stručně – široce) např. provozování cyklistiky ve všech jejích disciplínách, na všech věkových a výkonnostních úrovních poslání klubu (stručně – široce) např. provozování cyklistiky ve všech jejích disciplínách, na všech věkových a výkonnostních úrovních nabývání a pozbývání členství nabývání a pozbývání členství práva a povinnosti členů (dále v organizačním řádu) práva a povinnosti členů (dále v organizačním řádu) určení orgánů klubu – výroční schůze (co se jí předkládá, co posuzuje, schvaluje, jak často se volí řídící orgán klubu – otázka volebního období) určení orgánů klubu – výroční schůze (co se jí předkládá, co posuzuje, schvaluje, jak často se volí řídící orgán klubu – otázka volebního období) otázky majetku, jeho správy a hospodaření s ním otázky majetku, jeho správy a hospodaření s ním osoba vystupující navenek za klub (často statutární zástupce = samostatná právní rozhodnutí), omezení dvojí podpis osoba vystupující navenek za klub (často statutární zástupce = samostatná právní rozhodnutí), omezení dvojí podpis

10 Založení O. S. Ustavující schůze, zvolení výboru Ustavující schůze, zvolení výboru Zpracování zápisu z ustavujícího jednání klubu Zpracování zápisu z ustavujícího jednání klubu osoby pověřené vedením, jmenovitě osoby pověřené vedením, jmenovitě stanovy – výčet funkcí stanovy – výčet funkcí

11 Založení O. S. Registrace stanov klubu na MV ČR Registrace stanov klubu na MV ČR V návrhu na registraci musí být uvedeno: V návrhu na registraci musí být uvedeno: Jména a příjmení členů přípravného výboru Jména a příjmení členů přípravného výboru Rodná čísla členů přípravného výboru Rodná čísla členů přípravného výboru Bydliště členů přípravného výboru Bydliště členů přípravného výboru Údaje, kdo z členů přípravného výboru starších 18 let je zmocněncem oprávněným jednat jménem přípravného výboru Údaje, kdo z členů přípravného výboru starších 18 let je zmocněncem oprávněným jednat jménem přípravného výboru Návrh musí podepsat všichni členové přípravného výboru, podpisy nemusí být ověřené Návrh musí podepsat všichni členové přípravného výboru, podpisy nemusí být ověřené 2 x text stanov, zápis z ustavující schůze klubu ověřené podpisy, krátký průvodní dopis 2 x text stanov, zápis z ustavující schůze klubu ověřené podpisy, krátký průvodní dopis MV ČR, odbor všeobecné správy, oddělení volební a sdružování MV ČR, odbor všeobecné správy, oddělení volební a sdružování není tiskopis, neplatí se správní poplatek není tiskopis, neplatí se správní poplatek při všech potřebných náležitostech registrace do 10 dnů od doručení návrhu při všech potřebných náležitostech registrace do 10 dnů od doručení návrhu MV ČR přiděluje IČO (ostatní jednotky s práv. subjektivitou - reg. pracoviště ČSÚ v příslušném krajském městě MV ČR přiděluje IČO (ostatní jednotky s práv. subjektivitou - reg. pracoviště ČSÚ v příslušném krajském městě Současná adresa podání náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4 Současná adresa podání náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4 Doporučení – potvrzení přijetí návrhu na kopii Doporučení – potvrzení přijetí návrhu na kopii Neúplnost, nepřesnost údajů – 5 dní – zastavení řízení Neúplnost, nepřesnost údajů – 5 dní – zastavení řízení Při úspěšné registraci zašle MV zmocněnci přípravného výboru 1 x vyhotovení stanov s vyznačeným dnem registrace Při úspěšné registraci zašle MV zmocněnci přípravného výboru 1 x vyhotovení stanov s vyznačeným dnem registrace

12 Založení O. S.

13 Registrace u finančního úřadu v místě podle sídla klubu – podávání daňového přiznání Registrace u finančního úřadu v místě podle sídla klubu – podávání daňového přiznání Zřízení BÚ (nepovinné) Zřízení BÚ (nepovinné) Razítko (nepovinné) Razítko (nepovinné)

14 Založení O. S. Začlenění klubu do příslušného svazu Začlenění klubu do příslušného svazu pořízení kopie stanov a dokladů o registraci, IČO pořízení kopie stanov a dokladů o registraci, IČO vyžádání tiskopisu pro registraci klubu, tiskopisy pro vydání licencí pro členy klubu vyžádání tiskopisu pro registraci klubu, tiskopisy pro vydání licencí pro členy klubu vyplnění formulářů, zaplacení poplatků, přiložení označených fotografií vyplnění formulářů, zaplacení poplatků, přiložení označených fotografií Čekání na vyřízení licencí, přihlášení do soutěže,soupiska, splnění podmínek Čekání na vyřízení licencí, přihlášení do soutěže,soupiska, splnění podmínek Hraní, závodění, provozování činnosti Hraní, závodění, provozování činnosti

15 Stanovy Stanovy Stanovy Základním dokumentem občanského sdružení jsou stanovy. Základním dokumentem občanského sdružení jsou stanovy. Název Název Sídlo družení Sídlo družení Cíl činnosti sdružení Cíl činnosti sdružení Orgány sdružení Orgány sdružení Ustanovení o organizačních jednotkách Ustanovení o organizačních jednotkách Zásady hospodaření sdružení Zásady hospodaření sdružení

16 Stanovy Název Název musí být odlišný od již existujících musí být odlišný od již existujících nesmí být klamavý název nesmí být klamavý název v názvu musí být uvedeno o. s. v názvu musí být uvedeno o. s. tvar názvu tvar názvu

17 Stanovy Sídlo sdružení Sídlo sdružení určeno adresou určeno adresou skutečné sídlo skutečné sídlo určeno při zřízení určeno při zřízení užívací titul k nemovitosti (výpis z KN, nájemní smlouva) užívací titul k nemovitosti (výpis z KN, nájemní smlouva)

18 Stanovy Cíl činnosti Cíl činnosti různorodý různorodý v mezích zákona v mezích zákona popsání cíle a činnosti popsání cíle a činnosti

19 Stanovy Orgány sdružení Orgány sdružení volné volné valná hromada, dozorčí rada, jednatel, členská schůze sdružení valná hromada, dozorčí rada, jednatel, členská schůze sdružení způsob ustavování (vznik, zánik, způsob jednání, rozhodování) způsob ustavování (vznik, zánik, způsob jednání, rozhodování) délka funkčního období délka funkčního období statutární orgány statutární orgány do doby ustanovení orgánů jedná PV do doby ustanovení orgánů jedná PV

20 Stanovy Organizační jednotky Organizační jednotky s vlastní právní subjektivitou s vlastní právní subjektivitou bez vlastní právní subjektivity bez vlastní právní subjektivity Zásady hospodaření sdružení Zásady hospodaření sdružení základní zásady (jak získávat vlastní prostředky, na jaký účel smí prostředky vynakládat, pravomoci nakládání s majetkem nad….. základní zásady (jak získávat vlastní prostředky, na jaký účel smí prostředky vynakládat, pravomoci nakládání s majetkem nad….. Zánik Zánik Přechodná a závěrečná ustanovení Přechodná a závěrečná ustanovení


Stáhnout ppt "Živnostenské podnikání v TV a sportu Přednáška 3 Občanská sdružení ve sportu."

Podobné prezentace


Reklamy Google