Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přijetí eura v ČR –současný stav, perspektivy Hospodářská a měnová unie Michal Částek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přijetí eura v ČR –současný stav, perspektivy Hospodářská a měnová unie Michal Částek."— Transkript prezentace:

1 Přijetí eura v ČR –současný stav, perspektivy Hospodářská a měnová unie Michal Částek

2

3 Etapy přijetí eura První etapa: ČS je členem EU není součástí ERM II (Exchange rate mechanism -mechanismu směnných kurzů) Stanovení datumu přistoupení ČS k eurozoně Druhá etapa: účast v ERM II Účast ve druhé fázi HMU měna zapojena do ERMII (fluktuační pásmo ± 15%) koordinace hosp. politik členských států EU cíl: splnění konvergenčních kritérií Stanovení přepočítacího kurzu

4 Etapy přijetí eura III. Fáze: přijetí eura výměna oběživa - duální oběh, přepočítání cen, mezd, pohledávek, závazků…v přepočítacím kurzu duální zobrazování cen (min. půl roku) ČS - je součástí Eurosystému a jeho měnová politika je podřízena měnové politice ECB

5 Strategie přijetí eura v ČR ČR je jako členský stát EU zavázána přijmout euro – nemáme vyjednáno opt-out Říjen 2003 – Strategie přijetí eura v ČR ČNB – „přistoupení ČR k eurozóně povede k urychlení reálné konvergence české ekonomiky Datum přijetí eura stanoven na 2009/2010 Každoročně se měla zpracovat analýza o plnění maastrichtských kritérií – ČNB, MF, MPO – podzim 2004-2006.

6 Institucionální zajištění přijetí eura v ČR Listopad 2005 – Národní koordinační skupina pro zavedení eura – národní koordinátor pro zavedení eura (doc. Dědek na MF) Schváleno institucionální zajištění zavedení eura Duben 2007: Národní plán zavedení eura v ČR (schválen vládou) – soubor nástrojů –„rámcový dokument, který je určen všem subjektům čs. Ekonomiky a společnosti“ –„zavedení eura v ČR předpokládá splnění všech kritérií pro přistoupení k eurozóně a dosažení stavu, kdy přijetí jednotné měny a aplikace jednotné měnové politiky přinese více pozitiv než negativ“.

7 Národní plán zavedení eura v ČR – hlavní zásady Jednorázové zavedení eura – velký třesk Duální cirkulace: 2 týdny, v bezhotovostním styku ihned – platím Kč, dostanu zpět eura Kontinuita právních nástrojů – platnost smluv, právních předpisů, dluhů… Přepočítací koeficient – korunové hodnoty budou přepočítány na eura na základě přepočítacího koeficientu – šest číslic xx,xxxx Princip nepoškození občana

8 Národní plán zavedení eura v ČR – hlavní zásady Předcházení zvýšení cen a subjektivně vnímané inflaci: kroky proti zneužití zavedení eura ke zvýšení cen Minimalizace nákladů: subjekty si je pokryjí samy Věcná a finanční odpovědnost – každý subjekt bude odpovědný za svoji připravenost přechodu na euro – včetně přizpůsobení informačních a dalších systémů

9 Vyhodnocení plnění maastrichtských kritérií Dosud zpracovány tři hodnotící zprávy – 2004, 2005, 2006 Poslední hodnotící zpráva (2006) – v závěru uvedla: „ČR by neměla usilovat o vstup do ERM II v průběhu roku 2007“  posun potenciálního přijetí ČR do eurozóny Důvody: neplnění konvergenčních kritérií a nedostatečná ekonomická sladěnost se zeměmi eurozóny. Doporučení vstupu má být v budoucnosti podmíněno jasným plánem reformy veřejných financí

10 Vyhodnocení – říjen 2006 Část plnění konvergenčních kritérií: Deficit státního rozpočtu Červen 2004 – s ČR zahájena procedura o nadměrném schodku – vláda předložila Komisi Konvergenční program – cíl snížení schodku pod 3% od r. 2008 – nebude asi splněn (odhad 3,2% v r. 2008) Dodatečné příjmy z vysokého hospodářského růstu však nebyly využity ke snižování schodku – ale k růstu fiskálních výdajů Díky předvolebním slibům se zvýšily sociální výdaje (rodičovská) – zvýšil se deficit rozpočtu na r. 2007.

11

12 Vyhodnocení plnění říjen 2006 Zadlužení – ČR splňuje (cca 30% HDP) Míra inflace – v budoucnu by se mohla zvýšit.. Kurzové kritérium – dosud nemůže být hodnoceno (CZK není v ERM II) úrokové sazby – ČR splňuje Reálná konvergence ČR k EU – pozitivní Nedostatečná sladěnost ekonomiky ČR s ekonomikou eurozóny – jiný ekonomický cyklus Slabým místem – rozdíl cenových hladin – tlak na vyšší míru inflace po vstupu do eurozóny Rozdílný ekonomický cyklus ČR a eurozóny Nepružnost trhu práce – vysoká strukturální a dlouhodobá nezaměstnanost

13 Hodnocení plnění 2006

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Vývoj v roce 2007 Březen 2007 – (listopad 2007) schválen vládou Konvergenční program –Rozpočtový deficit – plnění od r. 2008 (Rok 2007 – 1% HDP, obdobný plán na rok 2008) – otázka dopadů finanční krize –Míra inflace – v r. 2008 – odhad 3,9 % (růst cen energií, vyšší DPH, vyšší spotřební daň, růst cen potravin) –Konvergenční program – předpokládá důchodovou reformu + reformu zdravotnictví Březen 2007 – Národní koordinátor zavedení eura (doc. Dědek - MF) Srpen 2007 – aktualizace strategie přistoupení ČR k eurozóně – není zde termín přijetí eura

23 Konvergenční program 11/2008

24 Konvergenční program 11/08

25 Konvergenční program 11/08 – cenový vývoj

26 Konvergenční program 11/2008

27

28

29

30

31 Závěrem I ČR –nemá v současnosti datum pro přijetí eura V roce 2012 možná ostrůvek ve střední Evropě bez eura Přijetí eura by mohlo být vhodným bičem pro vládu při snižování deficitu státního rozpočtu Více než 50% zahraničního obchodu s eurozónou – eurozóna přes 300 mil. obyv. – vnitřní trh s jednotnou měnou – 30x větší. Základní výhodou přijetí eura – odstranění kurzového rizika a transakčních nákladů!! Pozdější zapojení do ERM II –nevyřeší problém reálného zhodnocování Kč (místo apreciace – vyšší inflace)

32 Závěrem II Premiér: „Většina obyvatel si zvykla na Kč a nechce euro?? „Kč chrání ČR před finanční krizí“ Bankovní rada ČNB – většina pro odklad – (euroskeptici jmenováni V. Klausem) Finanční krize – argument ODS+prezidenta „koruna ochránila čs. hospodářství“ pokulhává (Island, Maďarsko, Ukrajina, Dánsko – jejich národní měny je neuchránily)… V důsledku měnové krize některé členské státy uvažují o přijetí eura Pro euro – exportéři, KDU, Zelení, ČSSD – 53 % občanů


Stáhnout ppt "Přijetí eura v ČR –současný stav, perspektivy Hospodářská a měnová unie Michal Částek."

Podobné prezentace


Reklamy Google